Duyuru
Lisansüstü Öğrenci Alımı Başvuruları (2022-2023 Bahar Dönemi)
8 Aralık 2022 | 12:05

Lisansüstü programlarımıza 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında öğrenci alınacaktır. Başvurular ve kesin kayıtlar çevrim içi olacaktır ve başvuru esnasında istenen belgeler sisteme aday öğrencilerimiz tarafından yüklenecektir.

Başvuru yapılmadan önce aşağıda verilen Önemli tarihler, Genel Başvuru Şartları, Kontenjan ve Özel Şartlar, Değerlendirme, Online Başvuru ve Yüklenecek Belgeler başlıkları altındaki sayfaların ve diğer duyuruların dikkatlice incelenmesi önem arz etmektedir. 

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI
KONTENJAN VE ÖZEL ŞARTLAR
ONLİNE BAŞVURU ve YÜKLENECEK BELGELER
 DEĞERLENDİRME VE SONUÇLARIN İLANI
LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ ALIMI ÖNEMLİ TARİHLERİ
  26 Aralık 2022 -  06 Ocak 2023 (17:30) Lisansüstü başvuruları (yurt dışından kabul edilecek öğrenciler dâhil)    (Süresi içinde onaylanmamış başvurular değerlendirmeye alınmamıştır.)
16 Ocak 2023 Bilimsel Değerlendirme Sınavlarına Girecek Adayların İlanı
18-19 Ocak 2023 Bilimsel Değerlendirme Sınavları ve Tutanakların Enstitüye Gönderilmesi
27 Ocak 2023 Kesin kayıt hakkı kazananların ilanı (değerlendirme sonuçları)
30-31 Ocak 2023 Asıl - Kesin kayıtları (Programlara yerleşenlerin kayıtları -yurt dışından kabul edilenler dâhil)
2 Şubat 2023 1. Yedekten kesin kayıt hakkı kazananların ilanı 
3 Şubat 2023 1. Yedek kesin kayıtları 
6 Şubat 2023 2. Yedekten kesin kayıt hakkı kazananların ilanı
7 Şubat 2023 2. Yedek kesin kayıtları
8-12 Şubat 2023 Ders Kayıtları

Başvurular ve Kayıtlar-Başvuru Sisteminden Çevrimiçi yapılacaktır.  İlan edilen tarihlerde kaydını yaptırmayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.  Tarihlerde değişiklik olabileceğinden web sayfamızı takip ediniz.

16 Ocak 2023 tarihinde Bilimsel Değerlendirme Sınavlarına Girecek Adayların İlanı yapıldığında, sınava girmeye hak kazanan adaylar aşağıdaki ekran görüntüsünde belirtildiği gibi ''Sınav Giriş Belgesini'' çıktı alarak sınav tarih, saat ve yer bilgilerini öğrenebileceklerdir.


Yabancı Uyruklu Adaylarımızın Dikkatine: 

►► Başvurularda ALES ve Yabancı Dil Şartı istenmeyecek olup; (YÖK Not Dönüşüm Tablosuna göre) Yüksek Lisans Programlarımız için Lisans AGNO puanı 2.3, Doktora Proramlarımız için Yüksek Lisans AGNO puanı 2.5 olarak belirlenmiştir. Yabancı Uyruklu Adaylar Tarafından Sisteme Yüklenecek Belgeler için tıklayınız... İlan edilen Yabancı Uyruklu Kontenjanı; kendi imkanlarıyla okuyan yabancı uyruklu kontenjanıdır. Yabancı uyruklu kontenjanları için giriş sınavı yapılmayacak olup, değerlendirmesi ve sıralaması kendi içlerinde yapılır. Konuyla ilgili Üniversitemiz yönergesini incelemeniz gerekmektedir. Gazi Üniversitesi Lisansüstü Programlar için Yurtdışından/Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Yönergesi için tıklayınız.. 

►► Üniversitemiz Yurt Dışından Öğrenci Kabul Yönergesi Madde 11-(2): Lisansüstü programa başvuran adayın ön kayıttan önce Gazi Üniversitesi TÖMER Müdürlüğünce belirlenen esaslar çerçevesinde yapılan Türkçe yeterlilik sınavında en az B2 düzeyinde Türkçe yeterliliğine sahip olduğunu belgelemesi gerekir. En az B2 düzeyinde Türkçe yeterlilik belgesine sahip olmayan adayın ilgili lisansüstü programa kaydı yapılır. Türkçe düzeyi yeterli olmayan öğrenciler için bir yıl Gazi Üniversitesi TÖMER'de Türkçe hazırlık kursu için süre tanınır ve bu süre ilgili programın azami süresine dahil edilmez. Belirtilen süre içinde Gazi Üniversitesi Haklı ve Geçerli Nedenler Yönergesinde yer alan mazeretler dışında herhangi bir nedenle belgesini teslim etmeyen adayın kaydı silinir. 


►► Gazi Üniversitesi TÖMER'den alınmış belgesi olan adaylar haricinde aşağıdaki durumlar için Gazi Üniversitesi TÖMER'e (https://tomer.gazi.edu.tr/) başvurunuz.

  • TÖMER Belgesi (Türkçe Yeterlik Belgesi) olmayan adaylarımız, 
  • Mezuniyeti Türkiyeden olan yabancı uyruklu adaylarımız,
  • Üniversitemiz dışından alınan Türkçe Yeterlik Belgesini onaylatmak isteyen adaylarımız,

Sınav ve Değerlendirme Ücreti Banka Hesabı: Yabancı uyruklu adaylarımızın değerlendirme ücreti olan 100$ aşağıda belirtilen hesaba yatırmaları ve dekontunu başvuru sistemine yüklemeleri gerekmektedir.

BANKA  HALKBANK
HESAP ADI  GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
ŞUBE ADI VE KODU  GAZİ ÜNİVERSİTESİ - 1294
HESAP NO  58100031
IBAN NO  TR 0500 0120 0129 4000 5810 0031
SWIFT KODU  TRHBTR2A
* Başvurunun geçersiz olması ya da adayın yerleşememesi durumunda ücret iadesi yapılmayacaktır.

 


 Lisansüstü Programlara öğrenci kabul sürecine ilişkin ayrıntılı bilgi ve muhtemel değişiklikler Enstitülerin ağ adresinde duyurulacağından ilgililerin bu sayfaları düzenli olarak takip etmesi gerekmektedir. Eksik belge ve yanlış beyan sorumluluğu adaya aittir. Bu durumda kayıt alınmış olsa bile adayın kaydı iptal edilecektir.


► Değerli adaylarımız başvuru tarihlerinde telefon hatlarındaki yoğunluktan dolayı; sorularınız, bilgi talepleriniz veya yaşadığınız teknik soruna ilişkin sistem uyarı mesajını/ekran görüntüsünü, ad soyad, başvurulan program, kimlik/aday numarası da belirterek egtbilbasvuru@gazi.edu.tr adresine yönlendirmeniz halinde daha hızlı ve verimli çözüm üretilecektir.


Öğrenci Danışma Hattı (0312) 202 37 64 , 202 37 72


 

Sınav Giriş Belgesi Yazdırma (22-23 Bahar)-1
background image