Genel Başvuru Şartları (2022-2023 Bahar)

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ana Bilim Dalı ve Programlar itibariyle asgari başvuru koşullarının üzerinde kriterler ve özel şartlar belirleyebildiğinden başvuru yapılmadan önce ilgili program şartlarının ve diğer duyurularının incelenmesi önem arz etmektedir. 

 1. Lisansüstü Programlara öğrenci kabul sürecine ilişkin ayrıntılı bilgi ve muhtemel değişiklikler Enstitülerin ağ adresinde duyurulacağından ilgililerin bu sayfaları düzenli olarak takip etmesi gerekmektedir. 
 2. Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez. Adayın daha önce tezli lisansüstü bir programda kaydı varsa; kazandığı programa kayıt yaptırabilmesi için (YÖKSİS’te görünen) kaydını sildirmesi gerekmektedir.
 3. Adayların lisansüstü başvurularında Gazi Üniversitesinin tüm Enstitülerine toplamda  (tezsiz yüksek lisans programları hariç) iki (başvuru) tercih hakkı bulunmaktadır.
 4. Enstitümüzde ilan edilen programlara (tezsiz yüksek lisans programları hariç) aynı anda birden fazla başvuru yapılamazAdayın başvurduğu her programın değerlendirilmesi birbirinden bağımsız olarak hesaplanmaktadır.
 5. Eksik belge ve yanlış beyan sorumluluğu adaya aittir. Genel şartlar veya programların özel şartlarına uymadığı tespit edilen adayların, Başvuru Sistemi üzerinden başvuru veya kesin kayıt yapabilmiş olsa bile; Gazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve Gazi Üniversitesi Lisansüstü Programlar için Yurtdışından/Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Yönergesi ilgili maddeleri gereği sözkonusu adayların kaydı iptal edilecektir.
 6. Yüksek lisans programlarına, lisans diplomasına veya Yükseköğretim Kurulunca verilmiş denklik/okul tanıma belgesine sahip olan ve kesin kayıt tarihine kadar mezun olabilecek adaylar başvurabilir.
 7. Doktora programlarına yüksek lisans diplomasına veya Yükseköğretim Kurulunca verilmiş yüksek lisans denklik / okul tanıma belgesine sahip olan adaylar başvurabilir.
 8. 06/02/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarından mezun olmuş veya bu tarihten önce tezsiz yüksek lisans programına kayıt yaptırarak mezun olmuş öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.
 9. Mezuniyet notu veya ağırlıklı genel not ortalaması hesaplanmasında Yükseköğretim Kurulunun 4’lük ve 100’lük sistem çevrim tablosu esas alınır.
 10. Adayların ağırlıklı genel not ortalamaları, mezun oldukları program ve gerekli diğer bilgileri YÖKSİS üzerinden alınır (Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar için). Bu adayların başvuru tarihinden sonra YÖKSİS veri tabanında genel not ortalamalarında ve diğer bilgilerinde oluşabilecek değişiklikler dikkate alınmaz. YÖKSİS kaydı olmayan adayların başvuru esnasında mezun/mezun olacakları yükseköğretim kurumlarından gerekli olan YÖKSİS kayıt ve güncelleme işlemlerini yaptırmaları gerekir. 
 11. Yüksek Lisans programlarına başvuruları şartlı kabul edilen mezun olabilecek öğrencilerin ağırlıklı genel not ortalaması olarak adayın başvuru tarihindeki YÖKSİS veri tabanında yer alan not ortalaması esas alınır. Bu adayların başvuru tarihinden sonra YÖKSİS veri tabanında genel not ortalamalarında oluşabilecek değişiklikler dikkate alınmaz. Başvuruları şartlı kabul edilen adaylar mezuniyet not ortalamaları başvuru kriterlerini sağlaması durumunda kayıt hakkı kazanırlar. YÖKSİS kaydı olmayan adayların başvuru esnasında mezun/mezun olacakları yükseköğretim kurumlarından gerekli olan YÖKSİS kayıt ve güncelleme işlemlerini yaptırmaları gerekir. Not: Yüksek lisans programlarına başvuracak olan mezuniyet aşamasına gelmiş fakat henüz mezun olmamış lisans öğrencileri Başvuru Sisteminde Belgeler başlığı altında Diploma Belgesi yerine Şartlı Kayıt Dilekçesini doldurarak yüklemeleri gerekmektedir. 
 12. Lisans/Tezli Yüksek Lisans programını yurtdışında tamamlamış adayların, diplomalarına ait Yükseköğretim Kurulundan alınan denklik/okul tanıma belgesine sahip olması gerekir.
 13. Doktora, Tıpta Uzmanlık (TUS) Diş Hekimliğinde Uzmanlık (DUS),  Eczacılıkta Uzmanlık (EUS) mezunlarının yüksek lisans ve/veya doktora  programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz ve bu kapsamda programlara başvurularda hesaplamalara dahil edilecek ALES puanı Gazi Üniversitesi Senatosu kararı ile 70 olarak belirlenmiştir. Programın diğer Özel Şartlarını sağlayan adaylar başvuru yapabileceklerdir.
 14.  Başvurular/Kesin Kayıtlar Çevrimiçi olarak gerçekleşecek olup, Adayların Sistemde Başvuru Onay (Kabul Ediyorum) Metni ve Kesin Kayıt Taahhüt Metnini onaylaması gerekmektedir. Onaylanmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
 15. Değerlendirme ve Sonuçların İlanı linkte belirtildiği şekliyle yapılacaktır. 
 16. Yukarıda belirtilmeyen hususlarda, Gazi Üniversitesi Yüksek Lisans Eğitim-Öğretim Uygulama EsaslarıDoktora Eğitim-Öğretim Uygulama Esasları, Senato kararları ve Enstitü tarafından ilan edilen şartlar dikkate alınır.
 17. Lisansüstü başvurularda kullanılan tablolar:

Gazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Kayıt işlemleri

MADDE 7 – (1) Kesin kayıt işlemleri, ilgili enstitü tarafından ağ sayfasında ilan edilen süre içerisinde ve ilan edilen esaslara uygun olarak yapılır.

(2) Süresi içerisinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar kayıt hakkını kaybederler. Bu adayların yerine yedek listedeki adaylar, sırasıyla ilan edilerek kabul edilir. Yapılan ilanları ve bu ilanlara ilişkin güncellemeleri takip etme sorumluluğu adaylara aittir.

 (3) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

Madde 39-(3)’te yer alan, “Öğrenci e-posta adresine gönderilen iletileri takip etmekle yükümlüdür.” hükmüne göre öğrenciye her türlü tebligat, öğrencinin Öğrenci İşleri Bilgi Sisteminde yer alan e-posta adresine gönderilerek yapılacaktır. 

 

 
background image