Kontenjan ve Başvuru Özel Şartları (2022-2023 Bahar)

KONTENJAN VE ÖZEL ŞARTLAR
2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Lisansüstü Öğrenci Alımı

ANABİLİM DALI 

ÖZEL ŞARTLAR için ilgili ABD üzerine tıklayınız..noindecision

Sıra no BİLİM DALI  Türk Vatandaşı Kontenjan Yabancı Uyruklu Kontenjan*
Yüksek Lisans Doktora  Yazılı- Mülakat Tezsiz Yüksek Lisans * Yüksek Lisans Doktora  Tezsiz Yüksek Lisans 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

1 Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi 10 10 Mülakat   5 5  

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

2 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri  15 10 Mülakat   5 5  

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

3 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi  0 2 Yazılı ve Mülakat   0 5  

Eğitim Bilimleri

4 Eğitim Programları ve Öğretim 15 15 Yazılı ve Mülakat 25 5 5  
5 Eğitimin Sosyal ve Tarihi Temelleri 7   Yazılı ve Mülakat   5    
6 Eğitim Teknolojileri  5 3 Yazılı ve Mülakat   5 5  
7 Eğitim Yönetimi  10 5 Mülakat 75 5 5  
8 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme 0 0     0 0  
9 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık  0 5 Yazılı ve Mülakat   0 5  

Güzel Sanatlar Eğitimi

10 Resim - İş Eğitimi 15 6 Mülakat   5 5  
11 Müzik Eğitimi 20 10 Yazılı ve Mülakat   5 5  

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

12 Biyoloji Eğitimi 20 6 Mülakat   5 5  
13 Fen Bilgisi Eğitimi 20 10 -YL Yazılı -DR Yazılı ve Mülakat   5 5  
14 Fizik Eğitimi 25 2 -YL Mülakat -DR Yazılı ve Mülakat   5 5  
15 Kimya Eğitimi 20 5 -YL Yazılı -DR Yazılı ve Mülakat   5 5  
16 İlköğretim Matematik Eğitimi 5 0 Yazılı ve Mülakat   5 0  
17 Matematik Eğitimi 0 0     0 0  

Özel Eğitim 

18 Özel Eğitimi 0 10 Mülakat   0 5  

Temel Eğitim

19 Sınıf Eğitimi  15 10 Mülakat 25 5 5 5
20 Okul Öncesi Eğitimi  5 10 Yazılı ve Mülakat   5 5  

Türkçe ve Sosyal Bilimler 

21 Coğrafya Eğitimi 15 5 Yapılmayacak    5 5  
22 Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi 20 10 -YL Yazılı -DR Yazılı ve Mülakat   5 5  
23 Tarih Eğitimi  20 5 Mülakat   5 5  
24 Felsefe Grubu Eğitimi  15 10 Yazılı ve Mülakat   5 5  
25 Türkçe Eğitimi  5 5 Mülakat   10 10  
26 Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi 5 5 Mülakat   10 10  
27 Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Türkçenin Öğretimi 5   Mülakat   5    
28 Sosyal Bilgiler Eğitimi  20 10 -YL Yazılı -DR Yazılı ve Mülakat   5 5  

Yabancı Diller Eğitimi 

30 Alman Dili Eğitimi 0 0     0 0  
29 Arap Dili Eğitimi  0 0     0 0  
31 Fransız Dili Eğitimi 10 5 Yazılı ve Mülakat   10 5  
32 İngiliz Dili Eğitimi 10 5 Mülakat   5 5  

 

*Tezsiz Yüksek Lisans ve Yabancı Uyruklu adaylar için Bilim Sınavı yapılmayacaktır.

background image