DERS KAYIT SÜREÇLERİ

2023-2024 Bahar Dönemi Önemli Tarihleri 
Öğrenci Ders Kayıtları 21-26 Şubat 2024
Danışman Onayları* 27-28 Şubat 2024
Derslerin Başlaması 4 Mart 2024 
Mazeretli Ders Kayıt Başvurusu** 7 Mart 2024
Mazeretli Ders Kayıtlar* 14-15 Mart 2024
Ders ekleme-bırakma* 19-20 Mart 2024
Doktora Yeterlik Sınavları  duyuru için tıklayınız!  1-31 Mayıs 2024
Derslerin son günü 15 Haziran 2024
Dönem sonu sınav notlarının girilmesinin son günü  10 Temmuz 2024
*Öğrenci-Danışman Etkileşimli: ÖBS Danışmanlara açık olacaktır. 
** Durumları Haklı ve Geçerli Nedenler Yönergesi'ne uyan öğrencilerin başvuruları.
 1. Yeni Kayıt Yaptıran Öğrencilerimizin Öğrenci Numaraları Başvuru Yapılan Sistemde Online Kayıt İşlemleri Menüsünde görülmektedir. Ayrıca öğrenci numarası sorgulama için tıklayınız..
 2. Başvuru Sisteminden yapmış olduğunuz online kesin kaydınızı kontrol etmek için, Öğrenci Bilgi Sistemi'ne giriş yapınız. 
 • Başvuru Sistemindeki Şifreniz ile ÖBS'de Kullanılacak Şifre birbirinden farklıdır.
 • ÖBS'ne https://obs.gazi.edu.tr/  ilk defa E-Devlet ile giriş yapılabilir veya giriş yapmadan önceki  Şifre Sıfırla seçeneği kullanılarak ÖBS şifresi oluşturulabilir.
 • E-Devlet ile girişi olmayan Yabancı Uyruklular - E-posta ile Şifre Sıfırla- seçeneğini kullanabilirler. 
 • İletişim bilgileri ve fotoğraf güncel değilse güncellenmelidir. Öğrenci Bilgi Sistemi Fotoğraf Değiştirme İşlemleri detaylar için tıklayınız!
 1. Tüm Öğrencilerimizle iletişimde @gazi.edu.tr uzantılı adresleri 1.e-posta adresleri olarak kullanılacak olup duyuru ve diğer bilgilendirmeler bu adresler üzerinden aktarılacaktır.
 2. Yeni Kayıt Öğrencilerimi, kendilerine tanımlanan öğrencino@gazi.edu.tr e-posta adresleri için; https://epostatalep.gazi.edu.tr adresinden öğrenci no ve ÖBS şifrelerini kullanarak şifre oluşturabilmektedir. Konuyla ilgili teknik destek taleplerine destekmerkezi@gazi.edu.tr hesabından cevap verilmektedir. Duyuru detayı için tıklayınız..  
 3. Yeni kayıt yapan öğrenciler YÖKSİS bilgilerinde Öğrenci Durumu: Pasif Öğrenciler (Kayıt Yenilememiş) olarak görünmektedir, ders kaydı yaptıktan sonra AKTİF olarak görüneceklerdir.
 4. Öğrenci Kimlik Kartı hakkında duyuru için tıklayınız.. 
 5. Gazi Üniversitesi Uzaktan Egitim Uygulama ve Arastirma Merkezi(GUZEM) Ögrenme Yönetim Sistemine(ÖYS) giriş tıklayınız..
 6. Yeni başlayan öğrencilerin Danışmanları Bilim Dalı Başkanlarıdır. 
 7. Ders Programları ilgili Programın web sayfasında ilan edilmektedir.

Anabilim Dalı web sayfaları için tıklayınız!

► Akademik Takvim için tıklayınız!

 

Program Süreleri ve Dersler:

Bilimsel hazırlık programı: Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden lisans veya yüksek lisans derecesini, kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olanların eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı en çok 2 yarıyıl uygulanabilir.

Tezli Yüksek Lisans Programı: 60 kredi değerinden az olmamak koşuluyla; bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir ders, seminer, tez hazırlık dersi dâhil en az 9 ders  ve tez çalışması dersleri ile birlikte en az 120 krediden oluşur. Öğrencinin bir dönemde alacağı derslerin kredi miktarı 40 krediyi geçemez.

Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın 4 yarıyıl olup, program en çok 6 yarıyılda tamamlanır. 

Doktora Programı: 60 krediden az olmamak koşuluyla; bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir ders, seminer dersi, tez hazırlık dersi dâhil en az 9 ders, yeterlik sınavı ve tez çalışması olmak üzere en az 240 krediden oluşur. Öğrencinin bir dönemde alacağı derslerin kredi miktarı 40 krediyi geçemez.

Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın 8 yarıyıl olup azami tamamlama süresi 12 yarıyıldır. Doktora programı için gerekli ders dönemindeki zorunlu ve seçmeli dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi 4 yarıyıldır.

Tezsiz Yüksek Lisans Programı: 60 krediden az olmamak üzere; en az 10 ders ile dönem projesi dâhil 90 krediden oluşur. Programı tamamlama süresi, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en çok 3 yarıyıldır.

 

►  ÖBS'de Ders Kayıt İşlemlerine ilişkin detaylı bilgilendirmelere aşağıdaki başlıklardan ulaşabilirsiniz.

 1. Öğrencilerimiz ders seçim işlemini yaptıktan sonra mutlaka: 1-"Kontrol Et" ve 2-"Kesinleştir/Onayla" işlemlerini yapmalıdırlar. 
 2. Öğrenci Ders Kayıt İşlemleri Rehber için tıklayınız!
 3. Ders kayıt işlemleri hakkındaki anlatımlı video için tıklayınız!
 4. Danışman onayı işlemleri hakkındaki anlatımlı video için tıklayınız!
 5. ÖBS üzerinden Ders Ekleme-Bırakma Süreçleri için tıklayınız..   

►Bilindiği üzere Enstitümüz Bilim Dalları Lisansüstü Programlarında Öğretmenliği ile biten programların adı Eğitimi olarak değiştirilmişti.

Öğretmenlik Programlarında kayıtlı Öğrencilerimizin Öğrenci Bilgi Sisteminde ders kayıtlarını yaparken, Eğitimi ile biten programları seçerek yapması gerekmektedir.

Ayrıca; Eğitim Yönetimi ve Denetimi Programının adı da, Eğitim Yönetimi olarak değiştiğinden aynı şekilde ders kaydı yapılacaktır.

Yukarıda bahsedilen ve Enstitü Ortak Programdan ders seçecek öğrencilerimizin, ÖBS ders kayıt ekranında MÜFREDAT DIŞI/BÖLÜM DIŞI DERSLER menüsünden seçim yapmaları gerekmektedir. 

Üniversitemiz içinde başka Enstitüden ders seçmek isteyen öğrenciler; (Danışman tarafından Danışman onay tarihlerinde MÜFREDAT DIŞI/BÖLÜM DIŞI DERSLER menüsünden seçilebilmektedir.) Danışmanları ile iletişime geçmeleri gerekmektedir.

 

►Eğitim Ortak Programı Dersleri: 2023-2024 Bahar Yarıyılı ders programları ve dikkat edilecek hususlar için tıklayınız! 


►Enstitülerde Ortak Okutulacak Derslere İlişkin Detaylar:

Üniversitemiz Senatosunun 26.09.2019 tarihli 13 nolu toplantısında alınan 2019/128 sayılı, Enstitülerinde Lisansüstü Ortak Derslerin (Seminer, Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik, Tez Hazırlık, Yeterlik Sınavı, Tez Çalışması ve Dönem Projesi Derslerinin; Teorik, Uygulama ve AKTS Bilgilerini içeren) açılmasına ilişkin karar için tıklayınız!

"Seminer” Dersi tıklayınız! (Koordinatör Öğretim Üyesi adına Açılan Şubeden Seçilir)   

"Yüksek Lisans Tezine Hazırlık” Dersi tıklayınız! (Danışmana Açılan Şubeden Seçilir)

‘'Yüksek Lisans Tez Çalışması” Dersi tıklayınız! (Danışmana Açılan Şubeden Seçilir)

"Yeterlik Sınavı 23-24 Bahar Duyurusu için tıklayınız! ( Bilim Dalı Başkanı Adına Açılan Şubeden Seçilir) 

"Doktora Tezine Hazırlık” Dersi tıklayınız!  (Danışmana Açılan Şubeden Seçilir)

"Doktora Tez Çalışması” Dersi tıklayınız! (Danışmana Açılan Şubeden Seçilir)

"Dönem Projesi” Dersi tıklayınız! (Danışmana Açılan Şubeden Seçilir) 

Dikkat!! Tez Savunma Sınavında düzeltme almış olan öğrenciler de;  ders kayıt tarihlerinde ‘'Yüksek Lisans Tez Çalışması” / "Doktora Tez Çalışması” Dersine kayıt olmaları gerekmektedir.

 Gazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Yarıyıl kaydı, ders alma işlemleri, ekle-bırak ve not yükseltme

MADDE 8 – (1) Her öğrenci, akademik takvimde belirtilen süreler içinde ders alma işlemlerini tamamlayarak ilgili yarıyıl için kaydını yeniler. Belirtilen sürede kaydını yenilemeyen öğrenci, o yarıyılda derslere ve sınavlara giremez.

(2) Öğrencinin, Senato tarafından kabul edilen haklı ve geçerli nedenlere dayalı bir mazereti yoksa her yarıyılda kaydını yenilemek zorundadır. Mazereti sebebiyle kaydını belirlenen süre içinde yenilemeyen öğrenci, mazereti enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edildiği takdirde akademik takvimde belirlenen ek süre içinde kaydını yenileyebilir.

(3) Öğrencinin kayıt yenilemediği yarıyıl öğrenim süresinden sayılır.

(4) Yarıyıl ders kaydı, öğrenci ve danışman tarafından onaylandıktan sonra geçerlidir. Program süresini aşan öğrenciler 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ncı maddesi hükümlerine göre katkı payı veya öğrenim ücreti öder.

(5) Yarıyıl kaydını tamamlamış olan öğrenci, akademik takvimde belirtilen ders ekle-bırak tarihlerinde ders ekleme, bırakma işlemlerini danışmanı, danışmanı atanmayan öğrenciler ise danışmanı atanıncaya kadar ana bilim/bilim dalı başkanı ile birlikte yapar ve ders kayıt onayını alır.

(6) AGNO’sunu yükseltmek isteyen öğrenciler, ders tekrarı yapabilir. Dersin tekrarlandığı yarıyılda alınan en son başarı harf notu geçerlidir.

MADDE 22 – b) Öğrencinin dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan zorunlu ve seçmeli derslerini başarıyla tamamlayamaması veya bu süre içerisinde enstitü yönetim kurulu önerisi ve Senato onayıyla belirlenen başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getirememesi durumunda yönetim kurulu kararıyla öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

 

 

background image