Birim Danışma Kurulu

 

Adı Soyadı
Prof.Dr. Gültekin AKENGİN
Prof.Dr. İlkay ULUTAŞ
Mintez ŞİMŞEK
Dr. Hasan ÇELTİK
Nilüfer KÜÇÜKAHMET
Ülkü ÇOBAN SURAL 
background image