Tanıtım

Gazi Üniversitesinde eğitim bilimleri ve öğretmenlik alanında açılan programlar, 1983 yılından itibaren Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsü çatısı altında yürütülmüştür. Eğitim bilimlerinin sosyal bilimlerden ve fen bilimlerinden disiplin olarak farklı olması nedeniyle, ayrı bir enstitü olarak faaliyetlerini sürdürmesi gerekli olmuştur. YÖK’ün 04.11.1997 tarih ve 97.39.2761 sayılı kararıyla bağımsız olarak “G.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü” kurulmuştur. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, kuruluşunda Gazi Üniversitesi Merkez Kampusünde, 7 Mayıs 2001 tarihinden 17 Ağustos 2009 tarihine kadar Maltepe Ali Suavi Sok. No: 15’te, 17 Ağustos 2009 tarihinden itibaren Gazi Üniversitesi Merkez Kampüsü Milas Sok. No: 15’te, 15 Kasım 2013 tarihinde Rektörlük Tarihi Ana Bina arka girişte, Şubat 2018 tarihinden itibaren Abant Sokak Toki Blokları No: 10 Kat 6’da, Ekim 2019 itibariyle de Teknoloji Fakültesi B Blok Ek Binasında eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 4. maddesinde belirtilen amaca uygun olarak Eğitim Bilimleri Enstitüsü yüksek düzeyde bilimsel çalışma ve araştırma yapmak, bilgi üretmek, bilim verilerini yaymak, gelişme ve kalkınmaya destek olmak suretiyle bilim dünyasının seçkin bir üyesi haline gelmek, evrensel ve çağdaş gelişmelere katkıda bulunmak hedeflerine yönelik olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

Eğitim Bilimleri Enstitüsünde tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, doktora eğitimi verilmektedir. Tezli yüksek lisans programlarının amacı, öğrencilerin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Tezsiz yüksek lisans programlarının amacı; öğrencilere mesleki konuda derinlemesine bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Doktora programlarının amacı; öğrencilere bağımsız araştırma yapma, eğitime yönelik yeni gelişmeleri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli yöntemleri belirleme yeteneği kazandırmaktır.

24.08.2022 tarihi itibariyle Enstitümüzde Türk ve yabancı uyruklu toplam 2943 öğrenci öğrenim görmektedir. Enstitümüz bünyesindeki yabancı öğrenci sayısı 154 dır.

background image