Değerlendirme ve Sonuçların İlanı (2022-2023 Bahar)

Değerlendirme ve Sonuçların İlanı

 1. Enstitümüzde ilan edilen programlara (tezsiz yüksek lisans programları hariç) aynı anda birden fazla başvuru yapılamaz. Tezsiz programlarda adayın başvurduğu her programın değerlendirilmesi birbirinden bağımsız olarak hesaplanmaktadır.
 2. Ön değerlendirme ve giriş başarı puanı hesaplanmasında Gazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği esas alınır. Elde edilen puanlar en yüksekten başlayarak sıralanır ve ilan edilmiş kontenjan kadar öğrenci alınır.
 3. Değerlendirme sonucunda; yerleştirme puanlarında eşitlik oluştuğu takdirde doğum tarihi günümüze daha yakın (yaşı küçük) olan adaya öncelik verilir. Sonuçlar ilgili enstitünün ağ adresinden ilan edilir.
 4. Değerlendirmede kullanılmak üzere ALES puanı (en az %50’si), Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) ve Yabancı Dil Puanı yüzdelik ağırlıkları ilgili Ana Bilim Dalı Başkanlığının Akademik Kurul Kararı ile Enstitü Yönetim Kurulunca karara bağlanmıştır. Programların başarı puanı hesaplamasında kullanılacak değerlendirme oranları için tıklayınız..
 5. Ön Eleme (Giriş sınavına girmeye hak kazanan adayların belirlenmesi): Yazılı ve/veya mülakat bilimsel değerlendirme sınavını uygulayacak programlarda "Sınav hariç" Ana Bilim Dallarının belirlediği değerlendirme oranları (ALES, AGNO ve Yabancı Dil Puanı) kullanılarak sıralama yapılır. İlan edilen kontenjanın üç katı kadar aday, bilimsel değerlendirme sınavına alınır.
 6. Giriş Sınavı Notu Oranları (Yazılı ve Mülakat değerlendirme sınavının her ikisini yapacak programlar için oranlar)Yazılının %50’si, Mülakatın %50’sinin toplamı Giriş Sınavı Notu olarak belirlenmiştir.
 7. Yazılı ve/veya mülakat bilimsel değerlendirme sınav notu (100) üzerinden yüksek lisans için 50 Puanın; doktora programı için 60 Puanın altında kalan adayların sınav puanı hesaplanmaz ve başarısız olarak değerlendirilir. (G.Ü. Lisansüstü Eğitim Öğretim Uygulama Esasları M2/2). 
 8. Sonuçların BelirlenmesiGiriş sınavı yapacak programlarda her programda ayrı ayrı belirlenmiş olan Başarı Puanının hesaplanmasında kullanılacak Oranlar; ALES, Mezuniyet Puanı AGNO, Yabancı Dil Puanı ve Giriş Sınavı Notu Yüzdelik Oranlarına göre elde edilen puanlar en yüksekten başlayarak sıralanır ve sıralama puanı 60 ve daha yüksek olan adaylar kontenjan dâhilinde değerlendirmeye alınır. (Yönetmelik M6/2).
 9. Doktora, Tıpta Uzmanlık (TUS) Diş Hekimliğinde Uzmanlık (DUS),  Eczacılıkta Uzmanlık (EUS) mezunlarının yüksek lisans ve/veya doktora  programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz ve ilgili programlara başvurularında hesaplamalara dahil edilecek ALES puanı Gazi Üniversitesi Senatosu kararı ile 70 olarak belirlenmiştir. Programın diğer Özel Şartlarını sağlayan adaylar başvuru yapabileceklerdir.
 10. Mezuniyet notu veya ağırlıklı genel not ortalaması hesaplanmasında Yükseköğretim Kurulunun 4’lük ve 100’lük sistem çevrim tablosu esas alınır. 
 11. Yabancı Uyruklu Öğrenci Alımında ALES ve (Yabancı dil programları hariç) Yabancı Dil Şartı istenmeyecek olup;  yüksek lisans programlarımız için lisans AGNO puanı 2.3; doktora programlarımız için yüksek lisans AGNO puanı 2.5 olarak belirlenmiştir. 
background image