Tarihçe

Gazi Üniversitesi bünyesinde, Eğitim Bilimleri alanında açılan mevcut lisansüstü programlar, 1983 yılından itibaren Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsü çatısı altında yürütülmüştür. Daha sonra Eğitim Bilimlerinin sosyal bilimlerden ve fen bilimlerinden disiplin olarak ayrı bir uzmanlık alanı olması münasebetiyle, ayrı bir enstitü olarak faaliyetlerini sürdürmesi ihtiyacı gerekli olmuştur. Bu bağlamda, YÖK’ün 04.11.1997 tarih ve 97.39.2761 sayılı kararıyla bağımsız olarak “G.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü” kurulmuştur. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü ilk olarak, Merkez Yerleşkedeki Bosna Binasının yerinde bulunan, o zamanki bilinen adıyla “K Blok” un zemin katındaki üç küçük odada hizmet vermeye başlamıştır. Kuruluşundan itibaren yaklaşık olarak dört yıl bu binada; 7 Mayıs 2001 tarihinden 17 Ağustos 2009 tarihine kadar yaklaşık sekiz yıl Maltepe/Ali Suavi Sok. No: 15’te; 17 Ağustos 2009 tarihinden itibaren de yaklaşık dört yıl Gazi Üniversitesi Merkez Yerleşke Milas Sok. No: 15’te hizmet vermiştir. Enstitümüz 2013 yılı itibariyle halen, Merkez Yerleşke A Blok No: 30’da eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 4. maddesinde belirtilen amaca uygun olarak Eğitim Bilimleri Enstitüsü yüksek düzeyde bilimsel çalışma ve araştırma yapmak, bilgi üretmek, bilim verilerini yaymak, gelişme ve kalkınmaya destek olmak suretiyle bilim dünyasının seçkin bir üyesi haline gelmek, evrensel ve çağdaş gelişmelere katkıda bulunmak hedeflerine yönelik olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. 2016 yılı itibariyle bünyesinde Tezsiz Yüksek Lisansta 3 Anabilim Dalı, 5 Bilim Dalı; Yüksek Lisans ve Doktora Programlarında ise 22 Anabilim Dalı, 50 Bilim Dalı bulunmaktadır.

 

background image