İş Akış Şemaları

Belge No ve Sürecin Adı
EBE.İA.0001-Öğrenci Alma Sistemi Süreci
EBE.İA.0002-Özel Öğrenci Süreci
EBE.İA.0003-Ders Kaydı İşlemleri
EBE.İA.0004 Katkı Payı Gelirlerinden Red ve İade İşlemleri Süreci
EBE.İA.0005-Ders Muafiyeti ve İntibak İşlemleri
EBE.İA.0006-Kayıt Dondurma
EBE.İA.0007-Kayıt Silme
EBE.İA.0008-Mezuniyet İşlemleri
EBE.İA.0009-Bilgi Edinme İşlemi
EBE.İA.0010-Mal Bildirimi İşlemi
EBE.İA.0011-Mazeret İzni Alma İşlemi
EBE.İA.0012-ÖYP Araştırma Görevlisi 2547 Sayılı Kanun 35. Madde ile Görevlendirme İşlemi
EBE.İA.0013-Senelik İzin Alma İşlemi
EBE.İA.0014-Yurt Dışı İzin Alma İşlemi
EBE.İA.0015-Sürekli ve Geçici Görev Yolluğu İşlemi
EBE.İA.0016-Maaş İşlemleri
EBE.İA.0017-Gelen Evrak İşlemi
EBE.İA.0018-Değişim Programları veya Hareketlilikleri ile Gelen Öğrenciler
EBE.İA.0019-Kurum İçi Giden Evrak İşlemi
EBE.İA.0020-Kurum Dışı Giden Evrak İşlemi
EBE.İA.0021-Doğrudan Temin İle Satın Alma
EBE.İA.0022-Hurdaya Ayırma ve İmha İşlemleri
EBE.İA.0023-Kayıp Kimlik Yeniden Çıkartma İşlemi
EBE.İA.0024-Göreve Başlama İşlemi
EBE.İA.0025-Görevden Ayrılma İşlemi(Emeklilik-İstifa-Nakil Ölüm) 
EBE.İA.0026-Öğrenci Belge İşlemleri
EBE.İA.0027-Çalışma Belgesi Düzenleme İşlemi
EBE.İA.0028-Öğrenci Danışman Belirlenmesi.
EBE.İA.0029-Öğrenci Kimlik İşlemleri
EBE.İA.0030-ÖYP Araştırma Görevlisi Malzeme Teslimi
EBE.İA.0031-Hizmet İçi Eğitim ve Seminer İşlemi
EBE.İA.0032-Taşınır Giriş İşlemleri
EBE.İA.0033-Yatay Geçiş İle Gelen Öğrenciler
EBE.İA.0034-Yıl Sonu Sayım İşlemleri
EBE.İA.0035 Ek Ders Ödeme Süreci
EBE.İA.0036 Faaliyet Raporunun Hazırlanması Süreci
EBE.İA.0037 Fakülte, Yüksekokul ve Enstitü Kurulları Süreci
EBE.İA.0038 Fakülte, Yüksekokul, Enstitü ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulları Süreci
EBE.İA.0039 Fazla Mesai Ücret Ödemeleri Süreci İş Akışı
EBE.İA.0040 Web Sayfası İşlemleri
EBE.İA.0041 İdari Personel Soruşturma İşlemleri Süreci
EBE.İA.0042 İzin İşlemleri Süreci
EBE.İA.0043 Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırılması Süreci
EBE.İA.0044 Sınav Sonuçlarına Yapılacak İtirazlar ve Değerlendirilmesi Süreci
EBE.İA.0045 Tebligat ve Zimmet İşlemleri
EBE.İA.0046 Puantaj İşlemleri Süreci
EBE.İA.0047 Kayıtlardan Düşüm İşlemleri
EBE.İA.0048 Yurt Dışı Geçici Görevlendirme Süreci
EBE.İA.0049 Yurt İçi Geçici Görevlendirme Süreci
EBE.İA.0050 Zimmet İşlemleri Süreci
EBE.İA.0051 Ders Programlarının ve Dağılımlarının Hazırlanması ve Duyurulması İşlemleri Süreci
EBE.İA.0052. İlk Defa Ders Açma Süreci
EBE.İA.0053. İlk Defa Program Açma Süreci
EBE.İA.0054. Dosyalama İşlemleri Süreci
EBE.İA.0055. Sınav Programlarının İlanı Süreci
EBE.İA.0056 Sınav Sonuçlarının Öğrenci Otomasyon Sistemine Girişi ve Sınav Kağıtlarının Muhafazası Süreci
EBE.İA.0057 Diğer Görevlendirmeler (2547 Sayılı Kanun)
EBE.İA.0058 EBYS Destek (Kullanıcı) İşlemleri Süreci İş Akışı
EBE.İA.0059 Elektronik İmza Sertifika Alma Süreci
EBE.İA.0060 Gider İşlemleri Süreci
EBE.İA.0061 İç Değerlendirme Raporu Hazırlık Süreci
EBE.İA.0062 İş Sağlığı ve Güvenliği İşlemleri Süreci
EBE.İA.0063 Muayene ve Kabul İşlemleri Süreci
EBE.İA.0064 Risk Değerlendirme, Risk Kriterlerinin Belirlenmesi ve Geliştirilmesi Süreci
EBE.İA.0065 Satin Alma İşlemleri Süreci
EBE.İA.0066 Stratejik Planlama İşlemleri Süreci
EBE.İA.0067 Şifre İşlemleri Yetkilendirme İşlemleri Süreci
EBE.İA.0068 Taşınır Talep ve Zimmet İşlemleri Süreci
EBE.İA.0069-YAKLAŞIK MALİYET İŞLEMLERİ SÜRECİ
EBE.İA.0070 Öğrenci Askerlik İşlemleri Süreci
EBE.İA.0071 Diploma İşlemleri Süreci
EBE.İA.0072 Değişim Programları ve Hareketlilikleri İle Giden Öğrenciler Süreci
EBE.İA.0073 Akademik Personel Soruşturma İşlemleri Süreci
EBE.İA.0074 Öğrenci Soruşturma İşlemleri Süreci
EBE.İA.0075 Öğrenci Temsilci Seçimi İşlemleri Süreci
EBE.İA.0076 Kefalet Sandığı Kesinti İşlemleri Süreci
EBE.İA.0077 Kefalet ve Yüklenme Senedi Süreci
EBE.İA.0078 Kişilerden Alacaklar İşlemleri Süreci
EBE.İA.0079 Mecburi Hizmet Yükümlülükleri Süreci
EBE.İA.0080 Bütçenin Hazırlanması Süreci
EBE.İA.0081 Promosyon İşlemleri Süreci
EBE.İA.0082 Sendika Kesinti İşlemleri Süreci
EBE.İA.0083 Vekaleten Görevlendirmeler Süreci 
EBE.İA.0084 Taşınır Yılsonu İşlemleri Süreci
EBE.İA.0085 Taşınırların Muhafazası Ve Takibi İşlemleri Süreci
EBE.İA.0086 Ambar Giriş-Çıkış İşlemleri Süreci
EBE.İA.0087 Faturalandırma İşlemleri Süreci
EBE.İA.0088. Araştırma İzni İşlemleri
background image