Katkı Payları ve Öğrenim Ücretleri

  Programlara göre Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin yatırılması 

 

Ders kayıt tarihlerinde Halk Bankası Şube/ATM/İnternet Bankacılığından  -öğrenci numarası- belirterek yatırabileceklerdir. 

a) Tezsiz Yüksek Lisans Programlarındaki Öğrencilerimiz; önce sistemden dersi seçecekler ve sonrasında kayıt olduğu ders başına ücreti her dönem bankaya yatıracaklardır.

Ders kaydı sonrasında ücretini yatırmayan öğrencilerimizin ders onayları yapılmayacaktır.

b) Tezli Programlardaki Öğrencilerimiz;  öncelikle  öğrenim ücretlerini yatıracaklar sonra ders seçerek onaylayacaklardır. 

-Tezli yüksek lisans öğrencileri ilk 4 yarıyıl boyunca öğrenim katkı payı ödemezler. 5. Yarıyıldan itibaren ödemeye başlarlar.

-Doktora öğrencileri ilk 8 yarıyıl  boyunca öğrenim katkı payı ödemezler. 9. Yarıyıldan itibaren ödemeye başlarlar.

-İkinci bir programda kayıtlı olan öğrencilerimiz her dönem katkı payı öderler.

-Enstitümüzde ilan edilen Yabancı Uyruklu Kontenjanı; kendi imkanlarıyla okuyan yabancı uyruklu kontenjanıdır ve her dönem katkı payı öderler.

c) AF Kanunu Kapsamında Katkı Payı Süreçleri için tıklayınız!

 

 

   Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerine ilişkin mevzuat:

  1. 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Cumhurbaşkanı Kararı için tıklayınız!
  2. 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılında Üniversitemiz lisansüstü programlarda kendi imkanları ile öğrenim gören Yabancı Uyruklu-YTB-İKB-İkili anlaşma ile Türk öğrencilerin ödeyecekleri katkı payı ve öğrenim ücretlerinin belirlenmesine dair 03.08.2023 tarihli ve 19 sayılı G.Ü. Yönetim Kurulu Karar eki için Üniversitemiz Yönetim Kurulu karar eki için tıklayınız!
  3. 2023-2024 Güz Dönemi Tezsiz Yüksek Lisans Programları Öğrenim Ücretleri(Ders Kredi Ücretleri) ile llgili olarak 03.08.2023 tarihli Üniversitemiz Yönetim Kurulu karar eki için  tıklayınız!
  4. Ahmet Yesevi Üniversitesi Türk Kazak Protokol Öğrencisi Harç Ücreti Üniversitemiz Yönetim Kurulu karar eki için  tıklayınız!
  5. G.Ü.Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Madde 37-(2) Eğitim-öğretim başladıktan sonra; Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olan öğrencilerin o yarıyıl için yatırmış oldukları öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti iade edilmez.

 


background image