Tez ve Tez Önerisinin Hazırlanmasına İlişkin Mevzuat

Tez önerisi yazımında zorlanan öğrencilerimizin hatalarını en aza indirgemek, işlerini kolaylaştırmak ve bir alternatif yöntem sunmak amacıyla Enstitümüz, "Tez ve Tez önerisi Yazım Kılavuzu" dikkate alınarak hazırlanan “Tez Önerisi Şablonu” öğrencilerimizin kullanımına sunulmuştur. 

 

 

Ö-8 Tez ve Tez Önerisi Değerlendirme Formu (Enstitüde doldurulacaktır)

 

 

 

 

 

 

 

background image