Tez Önerisi Teslim ve Tez Savunması Öncesinde Yapılması Gerekenler

Enstitü e-posta adresimiz: egtbil2@gazi.edu.tr*

(tez önerisi, dönem projesi, savunma öncesi ve savunma sonrası tezlerin biçimsel kontrolü ve Turnitin ile ilgili konular)

1. Tezinizin/Tez önerinizin kapağında (Tez Yazım Kılavuzu Ek.5) danışmanınızın unvanı, adı, soyadı, imzası, tarih ve ''uygundur'' ibaresi yazması gereklidir.

2. Öğrencinin tezinin sonuçlanması için Gazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde tezin sonuçlanması için belirtilen yayın şartını sağlamış olması gerekir.

Not: Haziran, 2019 tarihli Gazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ne göre kayıt tarihinden bağımsız olarak her öğrencinin mezun olması için gerekli yayın şartını yürürlükteki yönetmeliğe göre (Haziran, 2019) yapmış olması gerekir.

3. Danışmanınızla beraber tezinizin Turnitin İntihal Tespit programında taranmasını sağlayınız. Ö-21 Tez Benzerlik Formunu benzerlik oranını da belirterek danışmanınızla beraber doldurunuz. Ayrıca forma, benzerlik oranınızla ilgili raporda tezinizin başlığının, ilgili benzerlik oranının ve benzerlik yüzdelerinin bulunduğu sayfayı/sayfaları da ekleyiniz. 

4. Tezinizin/Tez önerinizin biçimsel olarak incelenmesi için hem Pdf hem de Word formatında(mümkünse sıkıştırılmış olarak) e-posta* göndermeniz gerekmektedir. Ayrıca mail ekinde: Tez Önerisi için imzalı kapak sayfası, ve Tez için imzalı kapak sayfası,Ö-21 formu ve yayın koşulunu sağladığınızı gösteren belgeler bulunmalıdır.

5. Tez veya tez önerisi inceleme sürecine alınır. Tez/öneri inceleme süreci 7 gündür.

6. Enstitü tarafından teziniz/tez öneriniz biçimsel olarak uygun bulunduğunda: tarafınıza Ö-8 formu gönderilir.

7. Bu aşamadan sonra Enstitümüze elden teslim edilmesi gereken belgeler:

  1. Tez Önerisi için: Ö-1, Ö-8 Formları ve Danışmanın ''uygundur'' olarak imzaladığı (ıslak imza) iç kapak sayfası(Ek-5) ve önerinin tamamı,
  2. Tez için: Ö-28, Ö-1, Ö-21 ve eki, Ö-8 formları ve yayın koşulunu sağladıkları belgeleri ve sadece Danışmanın ''uygundur'' olarak imzaladığı (ıslak imza) iç kapak sayfası(Ek-5),

8.Tez Konusu Önerisi Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan öğrenciler https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/giris.jsp adresinde bulunan  "Hazırlanmakta Olan Tezler" başlığında "Tez Üst Veri Giriş Formunu'' gecikmeden doldurmalıdırlar. Form üzerinde ORSID Üyeliği de tanımlanmalıdır.

9. Yüksek Lisans Tez Jürisi için 5 (iki danışman varsa 7) adet, doktora tez jürisi için 7 (iki danışman varsa 9) adet spiralli kopya hazırlayınız. Jüri üyelerinin Enstitü Yönetim Kurulunca atanmalarını izleyen 15 gün içinde hazırlamış olduğunuz kopyaları her bir jüri üyesine teslim ediniz.

10. Adınızı, soyadınızı, danışmanınızın adını, soyadını, programın türünü (yüksek lisans/doktora), anabilim dalınızı, bilim dalınızı, tezinizin konusunu ve belirlediğiniz tez savunma tarihini, yerini ve saatini -en az 7 gün önce yayımlanmak üzere- e-posta* ile bildiriniz. Format için tıklayınız..

11. Savunma gününüzde savunmanız başlamadan Enstitümüzden savunma ile ilgili evraklarınızı alınız.

 

E-posta yoluyla inceleme talebi aşamaları:

  • Öğrenci öncelikle, ilgili öğrenci işleri personeline AKTS, evrak ve ders kontrolünü yaptırmalıdır.
  • Gerekli kontrol yapıldıktan sonra; tez/tez önerisi enstitü  e-posta* adresine iletilir.
  • Konu kısmının ve ek dosya adının; Adı Soyadı - Tarih - Tez Önerisi / T.S.Öncesi şeklinde düzenlenmesi talebinizin incelenmesi sürecinde önem arz etmektedir.  
  • İncelenen tez/tez önerisi uygunluğu elektronik posta yoluyla öğrenciye ve ilgili personele bildirilir.

Öğrenci Formları için tıklayınız..

 

 

ÖNEMLİ!


NOT: Savunma sonrası teslim için Enstitümüz e-posta adresinden tekrar biçimsel uygunluk ve turnitin kontrolü yaptırmanız gerekmektedir.

background image