ORCID Numarasının Alınması

Lisansüstü tezler ile bilimsel faaliyetler sonucu ortaya çıkan kitap, makale, kongre bildirileri ve her türlü bilimsel yayının bibliyografik denetimini sağlamak amacı ile YÖK Açık Bilim ve Açık Erişim Sisteminin altyapısında; verilerin standardizasyonunu sağlamak için ücretsiz olarak temin edilebilen uluslararası yazar kimlik Open Researcher and Contributor ID (ORCID) numarasını, Yükseköğretim kurumlarında görev yapan akademik personeller ile Lisansüstü Eğitim gören öğrencilerin alması ve tezli lisansüstü öğretim öğrencileri ile tüm akademisyenlerin almış oldukları ORCID numarası ile daha önce yapılan yayınların eşleştirilmesi zorunluluğu getirilmiştir.

Akademik personellerin; YÖKSİS (Personel İşlemleri-Özgeçmiş oluştur-Kişisel Bilgiler-YÖK Akademik) üzerinden, Tezli Yüksek Lisans/ Doktora Programı öğrencilerinin, Ulusal Tez Merkezi üzerinden, Akademik Personel olup aynı zamanda öğrenci olan kişilerin ise YÖKSİS (Personel İşlemleri-Özgeçmiş oluştur-Kişisel Bilgiler-YÖK Akademik) üzerinden Open Researcher and Contributor ID (ORCID) numaralarını almaları gerekmektedir.

Öğrenci için: 

Tez Konusu Önerisi Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan öğrenciler https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/giris.jsp linkinden e-devlet şifrenizle giriş yaparak, öğrenim bilgilerini tıklayınız. Bu alandaki "Hazırlanmakta Olan Tezler" başlığında "Tez Üst Veri Giriş Formunu'' gecikmeden doldurmalıdırlar. Aynı form üzerinde ORSID Üyeliği de tanımlanmalıdır.

 

Akademik Personel için:

ORCID numarası alma ile ilgili yardım dokümanı aşağıdadır.

background image