"Seminer” Dersi

 

Tezli Yüksek Lisans öğrencisi ikinci yarıyıldan itibaren seminer dersine kayıt olmakla yükümlüdür. Seminer dersi ilgili ana bilim dalı başkanlığı tarafından belirlenen bir koordinatör öğretim üyesi tarafından açılır. Seminer dersini alan öğrenciler danışmanlarının da katıldığı bir oturumda dinleyicilere açık olarak sözlü sunumlarını yapar. Değerlendirme ders tanımlama formundaki ölçütlere göre yapılır ve danışmanın görüşü doğrultusunda ilgili koordinatör öğretim üyesi tarafından Öğrenci İşleri Bilgi Sistemine girilir (usul ve esaslar-dersler, ders kredileri ve ders alma madde 13).

 

Doktora öğrencisi ikinci yarıyıldan itibaren seminer dersine kayıt (3-4. dönemde de kayıt olabilir) olmakla yükümlüdür. Seminer dersi ilgili ana bilim dalı başkanlığı tarafından belirlenen koordinatör öğretim üyesi tarafından açılır. Seminer dersini alan öğrenciler danışmanlarının da katıldığı bir oturumda dinleyicilere açık olarak sözlü sunumlarını yapar. Değerlendirme ders tanımlama formundaki ölçütlere göre yapılır ve danışmanın görüşü doğrultusunda ilgili koordinatör öğretim üyesi tarafından Öğrenci İşleri Bilgi Sistemine girilir. (usul ve esaslar-dersler, ders kredileri ve ders alma madde 11).

background image