Tez Savunması Gün ve Saatleri 2020

Tez Yazarı :  Mehmet KARAKAŞ
Tez Danışmanı  :  Prof. Dr. Mehmet Arif ÖZERBAŞ
Program Türü :  Doktora
Anabilim Dalı :  Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı  :  Eğitim Programları ve Öğretim
Tezin Konusu  : Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının Lise Öğrencilerinin Akademik Başarı, Motivasyon ve Öz Yeterlik Düzeylerine Etkisi
Tez Savunma Tarihi  :  28.08.2020
Tez Savunma Saati  :  14.00
Tez Savunma Yeri  :  Gazi Eğitim Fakültesi

 

Tez Yazarı :  Medine DURDİ
Tez Danışmanı  :  Prof. Dr. Gürcü ERDAMAR
Program Türü :  Yüksek Lisans
Anabilim Dalı :  Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı  :  Eğitim Programları ve Öğretim
Tezin Konusu  : Sosyal Bilgiler ve Sınıf Öğretmenlerinin 4. Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Dersi Öğretim Programına İlişkin Görüşleri
Tez Savunma Tarihi  :  08.07.2020
Tez Savunma Saati  :  14.00
Tez Savunma Yeri  :  Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

Tez Yazarı :   Merve EKER
Tez Danışmanı  :  Prof. Dr. Havva YAMAK
Program Türü :  Yüksek Lisans
Anabilim Dalı :  Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı
Bilim Dalı  :  Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı
Tezin Konusu  :  5. Sınıf Kuvvetin Ölçülmesi Ve Sürtünme ile Madde ve Değişim Ünitelerinde Stem Eğitim Uygulamalarının Öğrencilerinin Motivasyonlarına ve Girişimciliklerine Etkisi
Tez Savunma Tarihi  :  18.06.2020
Tez Savunma Saati  :  10.00
Tez Savunma Yeri  :  Hersek Binası No:257

 

Tez Yazarı : Hüseyin KARAASLAN
Tez Danışmanı  : Prof. Dr. Turhan ÇETİN
Program Türü : Yüksek Lisans Tezi
Anabilim Dalı : Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı
Bilim Dalı  : Sosyal Bilgiler Eğitimi Bilim Dalı
Tezin Konusu  : Ortaokul Öğrencilerinin Finansal Okuryazarlık Düzeylerinin Belirlenmesi
Tez Savunma Tarihi  : 18.06.2020
Tez Savunma Saati  : 12:00
Tez Savunma Yeri  : Bosna Binası 322 numaralı oda.
     
Tez Yazarı : Levent ÇINARDAL
Tez Danışmanı  : Prof. Sadık ÖZÇELİK
Program Türü : Doktora
Anabilim Dalı : Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı
Bilim Dalı  : Müzik Eğitimi Bilim Dalı
Tezin Konusu  : Batı Müziği Viyolonsel Öğretiminde Kullanılan Uluslararası Sağ El Tekniklerinin Türk Müziğine Uyarlanması ve Değerlendirilmesi
Tez Savunma Tarihi  : 12.06.2020
Tez Savunma Saati  : 14.00
Tez Savunma Yeri  : Microsoft Teams (Online)
     
Tez Yazarı : Kürşat TARIM
Tez Danışmanı  : Prof. Dr. Hüseyin KÖKSAL
Program Türü : Doktora
Anabilim Dalı : Sınıf Öğretmenliği 
Bilim Dalı  : Sınıf Öğretmenliği 
Tezin Konusu  :  
Tez Savunma Tarihi  : 9 Haziran 2020 
Tez Savunma Saati  : 14:00
Tez Savunma Yeri  : Hersek Binası 3 Nolu seminer salonu
     
Tez Yazarı : Damla YILDIRIM
Tez Danışmanı  : Doç. Dr. Bülent AKBABA
Program Türü : Yüksek Lisans Tezi
Anabilim Dalı : Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı
Bilim Dalı  : Sosyal Bilgiler Eğitimi Bilim Dalı
Tezin Konusu  : Sosyal Bilgiler Öğretmeni Adaylarının Girişimcilik Düzeylerinin Belirlenmesi
Tez Savunma Tarihi  : 18.06.2020
Tez Savunma Saati  : 15:00
Tez Savunma Yeri  : Bosna Binası 322 numaralı ofis

 

Tez Yazarı : Enes Özkan
Tez Danışmanı  : Prof. Dr. İbrahim Kısaç
Program Türü : Yüksek Lisans Tezi
Anabilim Dalı : Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı
Bilim Dalı  : Felsefe Grubu Öğretmenliği
Tezin Konusu  : Üniversite Öğrencilerinde Mutluluk Korkusu ve Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi  : 3.06.2020
Tez Savunma Saati  : 14:30
Tez Savunma Yeri  : Teams

 

Tez Yazarı : Büket ŞEREFLİ
Tez Danışmanı  : Doç.Dr. Cemil Cahit Yeşilbursa
Program Türü :
Yüksek Lisans  
Anabilim Dalı :
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı
Bilim Dalı  :
Sosyal Bilgiler Eğitimi Bilim Dalı
Tezin Konusu  :
Sosyal Bilgiler Öğretiminde Harmanlanmış Öğrenme Modeli: Akademik Başarıya Tutuma Etkisi ve Öğrenci Görüşleri
Tez Savunma Tarihi  :
05.06.2020 
Tez Savunma Saati  :
15:00
Tez Savunma Yeri  :
321 numaralı ofis

 

Tez Yazarı : Hatice Ünsal
Tez Danışmanı  : Prof. Dr. Ümit DENİZ 
Program Türü : Yüksek Lisans
Anabilim Dalı : Temel Eğitim Anabilim dalı
Bilim Dalı  : Okul Öncesi Eğitim Bilim Dalı
Tezin Konusu  : Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Tuvalet Eğitimine İlişkin Annelerin Bilgi ve Uygulamalarının İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi  : 4.06.2020
Tez Savunma Saati  : 15:00
Tez Savunma Yeri  : Hersek Binası 3 nolu seminer salonu
     
Tez Yazarı : Sibel ADA
Tez Danışmanı  : Prof. Dr. İsmail KARAKAYA
Program Türü : Doktora Tezi
Anabilim Dalı : Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı
Bilim Dalı  : Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı
Tezin Konusu  : Üst Düzey Düşünme Becerilerin İzlenmesinde Panel Veri Analizi, Hiyerarşik Lineer Modelleme ve Örtük Gelişim Modelleme Yöntemlerinin Karşılaştırılması
Tez Savunma Tarihi  : 5.06.2020
Tez Savunma Saati  : 14:00
Tez Savunma Yeri  : Teams
     
Tez Yazarı : Fuat ELKONCA
Tez Danışmanı  : Prof. Dr. İsmail KARAKAYA
Program Türü : Doktora Tezi
Anabilim Dalı : Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı
Bilim Dalı  : Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı
Tezin Konusu  : Abide Alt Testlerinin DMF Kaynaklarının Gizil Sınıf DMF Yaklaşımıyla İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi  : 3.06.2020
Tez Savunma Saati  : 14:00
Tez Savunma Yeri  : Teams
     
Tez Yazarı : Görkem CEYHAN
Tez Danışmanı  : Prof. Dr. İsmail KARAKAYA
Program Türü : Doktora Tezi
Anabilim Dalı : Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı
Bilim Dalı  : Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı
Tezin Konusu  : Eğitim Bilimleri Alanına Ait Veriler Üzerinde Veri Madenciliğinde Kullanılan Yöntemlerin Sınıflandırma Performanslarının Değerlendirilmesi
Tez Savunma Tarihi  : 09.06.2020
Tez Savunma Saati  : 14:00
Tez Savunma Yeri  : Teams

 

Tez Yazarı : Gökşen ERDOĞAN
Tez Danışmanı  : İsmet DOĞAN
Program Türü : Yüksek Lisans Tezi
Anabilim Dalı : Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı
Bilim Dalı  : Müzik Eğitimi Bilim Dalı
Tezin Konusu  : Osmaniye Düziçi Bölgesindeki Köy Seyirlik ve Çocuk Oyunlarının Okul Öncesi Ve İlköğretim Müfredatına Kazandırılması
Tez Savunma Tarihi  : 8.05.2020
Tez Savunma Saati  : 14:00
Tez Savunma Yeri  : Müzik Eğitimi Bilim Dalı Seminer Salonu
     
Tez Yazarı :  Pınar Ulupınar Özkuzukıran
Tez Danışmanı  : Dr. Öğr. Üyesi Yücel Kayabaşı
Program Türü : Yüksek Lisans
Anabilim Dalı : Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı  : Eğitim Programları Ve Öğretim
Tezin Konusu  : Ortaokul 5. Sınıf Matematik Dersi Üçgenler Ve Dörtgenler Konusunun Öyküleme Yoluyla Öğretimin Akademik Başarı, Kalıcılık Ve Motivasyona Etkisi
Tez Savunma Tarihi  : 25.Nis.20
Tez Savunma Saati  : 14.00
Tez Savunma Yeri  : Gazi Üniversitesi
     
Tez Yazarı : Duygu ÖZEN KILIÇ
Tez Danışmanı  : Prof. Dr. Nezahat GÜÇLÜ
Program Türü : Doktora
Anabilim Dalı : Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı  : Eğitim Yönetimi ve Denetimi
Tezin Konusu  : Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Kendileşmenin Bilimsel Üretkenliğe Etkisi
Tez Savunma Tarihi  : 17.04.2020
Tez Savunma Saati  : 19:00
Tez Savunma Yeri  :  https://uzemgiris.gantep.edu.tr/login/index.php

 

Tez Yazarı : Begüm BOZKURT
Tez Danışmanı  : Prof. Dr. Demet ÇETİN
Program Türü : Yüksek Lisans
Anabilim Dalı : Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı
Bilim Dalı  : Fen Bilimleri Eğitimi
Tezin Konusu  : Ortaokul Fen Projeleri Sergisinin Öğrencilerin Fen Öğrenimine
Yönelik Motivasyonlarına, Fen Bilimleri Dersindeki Kaygı Düzeylerine ve Bilim Şenliklerine Yönelik Tutumlarına Etkisi
Tez Savunma Tarihi  : 9.4.2020
Tez Savunma Saati  : 11.00
Tez Savunma Yeri  :  
     
Tez Yazarı : Tuğba ABANOZ
Tez Danışmanı  : Prof. Dr. Ümit DENİZ
Program Türü : Doktora 
Anabilim Dalı : Temel Eğitim Ana Bilim Dalı
Bilim Dalı  : Okul Öncesi Bilim Dalı
Tezin Konusu  : STEM Yaklaşımına Uygun Fen Etkinliklerinin Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisinin İncelenmesi"
Tez Savunma Tarihi  : 03.5.2020
Tez Savunma Saati  : 14.00
Tez Savunma Yeri  : https://us04web.zoom.us/j/7525736361 (map)

 

Tez Yazarı : Fatma Nur AYDIN
Tez Danışmanı  : Prof. Dr. Nilüfer KAHRAMAN
Program Türü : Yüksek lisans tezi
Anabilim Dalı : Eğitim Bilimleri Ana bilim Dalı
Bilim Dalı  : Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı
Tezin Konusu  : 6 ve 7. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Dersinde İşbirlikli Problem Çözme Becerilerinin Gelişiminin İzlenmesinde Kullanılabilecek Alternatif Boylamsal Bir Test Deseninin Geliştirilmesi
Tez Savunma Tarihi  : 6.04.2020
Tez Savunma Saati  : 13:30
Tez Savunma Yeri  : Çevrimiçi ortamda

 

Tez Yazarı : Burcu SEL
Tez Danışmanı  : Doç. Dr. M. Akif Sözer
Program Türü : Doktora 
Anabilim Dalı : Sınıf Öğretmenliği 
Bilim Dalı  : Temel Eğitim
Tezin Konusu  : Sosyal Bilgiler Dersinde Değişim ve Sürekliliği Algılama Becerisinin Geliştirilmesine Yönelik Eşya Pedagojisine Dayalı Bir Eylem Araştırması
Tez Savunma Tarihi  : 11.03.2020
Tez Savunma Saati  : 10:30
Tez Savunma Yeri  : Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Hersek Binası, Kat:6 Seminer 3

 

Tez Yazarı : Duygu ÖZEN KILIÇ
Tez Danışmanı  : Prof. Dr. Nezahat GÜÇLÜ
Program Türü : Doktora
Anabilim Dalı : Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı  : Eğitim Yönetimi ve Denetimi
Tezin Konusu  : Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Kendileşmenin Bilimsel Üretkenliğe Etkisi
Tez Savunma Tarihi  : 19 Mart 2020
Tez Savunma Saati  : 15:00
Tez Savunma Yeri  : Hersek Binası - Salon 3
     
Tez Yazarı : Ulviye AKIN
Tez Danışmanı  : Prof. Dr. E. Rüya ÖZMEN
Program Türü : Eğitim Bilimler
Anabilim Dalı : Özel Eğitim
Bilim Dalı  : Zihin Engelliler
Tezin Konusu  : Müdahaleye Tepki Modeli: Öğrenme Güçlüğünü Önlemede Düzey-II Yaklaşımı ile Sunulan Bilimsel Temelli Zenginleştirilmiş Okuma Becerileri Müdahale Paketinin Etkililiği
Tez Savunma Tarihi  : 11 Mart 2020
Tez Savunma Saati  : 10:00
Tez Savunma Yeri  : Hersek Binası Seminer Salonu

 

Tez Yazarı : Halil İbrahim AKSAN
Tez Danışmanı  : Sevinç ERGENEKON EMİR 
Program Türü : Yüksek Lisans
Anabilim Dalı : Yabancı Diller Eğitimi 
Bilim Dalı  : İngilizce Dili Eğitimi
Tezin Konusu  : A Study on the Efficiency of Vocabulary Self-Collection Strategy in both Autonomy and Vocabulary Development
Tez Savunma Tarihi  : 12 Mart 2020
Tez Savunma Saati  : Eyl.30
Tez Savunma Yeri  : Eğitim Fakültesi C Blok 101 nolu oda
     
Tez Yazarı : Orhan Doğru
Tez Danışmanı  : Doç.Dr.Meltem Demirci Katırancı
Program Türü : Doktora
Anabilim Dalı : Güzel Sanatlar Eğitimi
Bilim Dalı  : Resim–iş Eğitimi
Tezin Konusu  : Kültürel Değerlerin Öğrenci Resimlerine Yansımasında Minyatür Sanatının Etkisi
Tez Savunma Tarihi  : 13.03.2020
Tez Savunma Saati  : 15:30
Tez Savunma Yeri  : Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi ABD. 101 nolu derslik

 

Tez Yazarı : Şerife CENGİZ
Tez Danışmanı  : Dr. Zeki Gürel
Program Türü : Yüksek Lisans
Anabilim Dalı : Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Bilim Dalı  : Türkçe Eğitimi
Tezin Konusu  : Çocuk Haftası Dergisindeki Tahkiyeli Eserlerin Türkçe Öğretimi ve Değerler Eğitimi Açısından İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi  : 6.03.2020
Tez Savunma Saati  : 14:00
Tez Savunma Yeri  : Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Bosna Binası, Kat:6 Seminer 3
     
Tez Yazarı : Buse AYDIN
Tez Danışmanı  : Prof.Dr. Gıyasettin AYTAŞ
Program Türü : Yüksek Lisans
Anabilim Dalı : Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi 
Bilim Dalı  : Türkçe Eğitimi
Tezin Konusu  : Yaratıcı Düşünmenin Yaratıcı Yazmaya Etkisi
Tez Savunma Tarihi  : 6.03.2020
Tez Savunma Saati  : 14.00 
Tez Savunma Yeri  : Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Bosna Binası Kat:6 Seminer 3
     
Tez Yazarı : Ümit Şentürk
Tez Danışmanı  : Prof . Dr Tahir Atıcı 
Program Türü :  
Anabilim Dalı : Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı
Bilim Dalı  : Biyoloji Eğitim Ana Bilim Dalında 
Tezin Konusu  : ‘Vücudumuzdaki Sistemler Konusunda ‘Jigsaw’ Tekniği Kullanılarak Öğrenci Başarısının ve Derse Karşı Tutumlarına Etkisinin Belirlenmesi’ 
Tez Savunma Tarihi  : 27.02.2020 Perşembe 
Tez Savunma Saati  : 12:00
Tez Savunma Yeri  : Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Hersek Binası Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı Tematik Sınıfı

 

Tez Yazarı : Kübra Kanat
Tez Danışmanı  : Prof. Dr. Z. Fulya TEMEL
Program Türü : Doktora 
Anabilim Dalı : Temel Eğitim Anabilim Dalı
Bilim Dalı  : Okul Öncesi Eğitimi Bilim Dalı
Tezin Konusu  : Sokratik Yönteme Dayalı Eğitim Programının Çocukların Eleştirel Düşünme Becerilerine ve Ahlaki Yargı Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi  : 13.03.2020
Tez Savunma Saati  : 12:30
Tez Savunma Yeri  : Bosna binası, Seminer 3

 

Tez Yazarı : Bahattin Selim Pamukcu
Tez Danışmanı  : Doç. Dr. Hasan Çakır
Program Türü : Doktora 
Anabilim Dalı : Bilgisayar ve Öğretim Teknolojisi Eğitimi Ana Bilim Dalı
Bilim Dalı  : Bilgisayar ve Öğretim Teknolojisi Eğitimi Bilim Dalı
Tezin Konusu  : Egzersize Yönelik Özelleştirilebilir Dijital Oyun ve Web Destekli Kullanıcı Gelişimi Takip Yazılımının Geliştirilmesi
Tez Savunma Tarihi  : 03 Mart 2020
Tez Savunma Saati  : 16:00
Tez Savunma Yeri  : Gazi Eğitim Fakültesi Dekanlık Toplantı Salonu 3
     
Tez Yazarı : Ezgi TEKGÜL
Tez Danışmanı  : Prof. Nezihe ŞENTÜRK
Program Türü : Doktora
Anabilim Dalı : Müzik Etkinliklerinin Kaynaştırma Öğrencilerinin Sosyal Kabul Düzeylerine Etkisi (Ankara İli Örneği)
Bilim Dalı  : Güzel Sanatlar Eğitimi Ana ilim Dalı
Tezin Konusu  : Müzik Eğitimi Bilim Dalı 
Tez Savunma Tarihi  : 02.03.2020 
Tez Savunma Saati  : 14.30
Tez Savunma Yeri  : Müzik Eğitimi Bilim Dalı Seminer Odası
     
Tez Yazarı : Esra BiLGİN
Tez Danışmanı  : Dr. Öğr. Üyesi Gonca Hülya YAYAN
Program Türü : Yüksek Lisans 
Anabilim Dalı : Güzel Sanatlar Eğitimi Ana ilim Dalı
Bilim Dalı  : Resim-İş Eğitimi 
Tezin Konusu  : Gelişen  Teknolojilerden Dijital Sanatın İlköğretim Düzeyindeki 10-15 Yaş grubu Öğrencilerin Görsel Sanatlar Dersi Çalışmalarına Yansıması
Tez Savunma Tarihi  : 26.02.2020
Tez Savunma Saati  : 10:30
Tez Savunma Yeri  : Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi ABD. 219 nolu derslikte yapılacaktır.
     
Tez Yazarı : Kübra Nur Demirok
Tez Danışmanı  : Prof. Dr. Bekir Buluç
Program Türü : Yüksek Lisans
Anabilim Dalı : Temel Eğitim
Bilim Dalı  : Sınıf Eğitimi
Tezin Konusu  : İlkokullarda Örgüt sağlığı ile Sınıf Öğretmenlerinin Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişki
Tez Savunma Tarihi  : 27 Şubat Perşembe
Tez Savunma Saati  : 15.00
Tez Savunma Yeri  : Eğitim bilimleri enstitüsü toplantı salonu

 

Tez Yazarı : Fatma Atak
Tez Danışmanı  : Doç.Dr. Belgin Gökyürek
Program Türü : Yüksek Lisans
Anabilim Dalı : Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Bilim Dalı  : Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Tezin Konusu  : 10-14 Yaş Arasındaki Çocukların Dijital Oyun Bağımlılığı ile Sosyal Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi  : 26.02.2020
Tez Savunma Saati  : 15.00
Tez Savunma Yeri  : Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Toplantı Salonu (Kat 1)
     
Tez Yazarı : Zehra Merve Kara
Tez Danışmanı  : Dr. Öğr.Üye. Halil Dindar
Program Türü : Yüksek Lisans
Anabilim Dalı : Temel Eğitim 
Bilim Dalı  : Sınıf eğitimi
Tezin Konusu  : İlkokul 4. Sınıf Fen Bilimleri Dersinde Çevre Eğitiminin Sunuş Yoluyla Öğretilmesinin Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi
Tez Savunma Tarihi  : 24.02.2020
Tez Savunma Saati  : 13.00
Tez Savunma Yeri  : Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi F Blok 509

 

Tez Yazarı : Hatice Ünsal
Tez Danışmanı  : Prof. Dr. Ümit DENİZ 
Program Türü : Yüksek Lisans
Anabilim Dalı : Temel Eğitim Anabilim dalı
Bilim Dalı  : Okul Öncesi Eğitim Bilim Dalı
Tezin Konusu  : Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Tuvalet Eğitimine İlişkin Annelerin Bilgi ve Uygulamalarının İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi  : 26.02.2020
Tez Savunma Saati  : 14.30
Tez Savunma Yeri  : Bosna Binası 406 nolu ofis

 

 

Tez Yazarı : Serap AKGÜNEŞ
Tez Danışmanı  : Doç. Dr. Barış KARAELMA
Program Türü : Yüksek Lisans
Anabilim Dalı : Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı
Bilim Dalı  : Müzik Eğitimi Bilim Dalı
Tezin Konusu  : Göksel Baktagir Kanun Etütlerinin Mesleki Müzik Eğitimi Kurumlarındaki Uygulanma Durumu Üzerine İnceleme
Tez Savunma Tarihi  : 21.02.2020
Tez Savunma Saati  : 10:30
Tez Savunma Yeri  : Müzik Eğitimi Seminer Salonu
     
Tez Yazarı : Fikri GÜNEŞ
Tez Danışmanı  : Doç. Dr. Demet SOMUNCUOĞLU ÖZERBAŞ
Program Türü : Yüksek Lisans
Anabilim Dalı : Bilgisayar ve Öğretim Teknolojisi Eğitimi Ana Bilim Dalı
Bilim Dalı  : Bilgisayar ve Öğretim Teknolojisi Eğitimi Bilim Dalı
Tezin Konusu  : Kitlesel Açık Çevrimiçi Ders Platformlarında Yayınlanan Siber Güvenlik Eğitimlerinin Öğrenci Başarısına Etkisi
Tez Savunma Tarihi  : 19.02.2020
Tez Savunma Saati  : 12:30
Tez Savunma Yeri  : Bosna Binası 425 No'lu Ofis

 

Tez Yazarı : Duygu YILMAZ ERGÜL
Tez Danışmanı  : Prof. Dr. Mehmet Fatih TAŞAR
Program Türü : Doktora
Anabilim Dalı : Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı
Bilim Dalı  : Fen Bilgisi Eğitimi  Bilim Dalı
Tezin Konusu  : Çevrimiçi etkinliklerle desteklenmiş dönüştürücü öğrenme ortamında öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgilerinin gelişimi ve teknoloji öğrenen merkezli kullanabilme yönelimlerinin incelenmesi
Tez Savunma Tarihi  : 18.02.2020
Tez Savunma Saati  : 10:30 
Tez Savunma Yeri  : Gazi Eğitim Fakültesi Hersek 263
     
Tez Yazarı : Seda SEVGİLİ KOÇAK
Tez Danışmanı  : Adnan KAN
Program Türü : Doktora
Anabilim Dalı : Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı
Bilim Dalı  : Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalı
Tezin Konusu  : Psiko-Eğitim Programının Üstün Yetenekli Çocukların Sosyal Duygusal Gelişimlerine Etkisi
Tez Savunma Tarihi  : 21 Şubat 2020 Cuma 
Tez Savunma Saati  : 10.00 
Tez Savunma Yeri  : Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Salon 3

 

Tez Yazarı : Gökşen ERDOĞAN
Tez Danışmanı  : İsmet DOĞAN
Program Türü : Yüksek Lisans Tezi
Anabilim Dalı : Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı
Bilim Dalı  : Müzik Eğitimi Bilim Dalı
Tezin Konusu  : Osmaniye Düziçi Bölgesindeki Köy Seyirlik ve Çocuk Oyunlarının Okul Öncesi Ve İlköğretim Müfredatına Kazandırılması
Tez Savunma Tarihi  : 14.02.2020
Tez Savunma Saati  : 10:00
Tez Savunma Yeri  : Müzik Eğitimi Bilim Dalı Seminer Salonu

 

Tez Yazarı : Elif Korkusuz
Tez Danışmanı  : Prof.Dr. Fahri Temizyürek 
Program Türü : Yüksek Lisans
Anabilim Dalı : Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı 
Bilim Dalı  : Türkçe Öğretmenliği
Tezin Konusu  : Eski Harfli Çocuk Dergilerinden Çocuk Dünyası Dergisinin Değerler Aktarımı Açısından İncelenmesi 
Tez Savunma Tarihi  : 13.02.2020
Tez Savunma Saati  : 11.00
Tez Savunma Yeri  : İlgili Öğretim Üyesi Odası
     
Tez Yazarı : Leyla KAYA
Tez Danışmanı  : Prof. Dr. Muhammet KOÇAK 
Program Türü : Yüksek Lisans 
Anabilim Dalı : Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı 
Bilim Dalı  : Alman Dili Eğitimi Bilim Dalı 
Tezin Konusu  : "Ortaöğretim Kurumları Almanca Derslerinde Okutulmakta Olan ‘Wie Bitte’ Adlı Ders Kitabının Dinleme Becerisi Yönünden İncelenmesi"
Tez Savunma Tarihi  : 18.02.2020
Tez Savunma Saati  : 14.30
Tez Savunma Yeri  : Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Salon 3
     
Tez Yazarı : Ahmet YILDIZ
Tez Danışmanı  : Dr. Öğr. Üyesi Hasan ES
Program Türü : Doktora
Anabilim Dalı : Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı  : Matematik Eğitimi
Tezin Konusu  : Matematik Öğretmenlerinin Kavram Yanılgılarını Gidermede Grafik Materyal Hazırlama ve Kullanma Yeterliklerinin Geliştirilmesi
Tez Savunma Tarihi  : 21.02.2020
Tez Savunma Saati  : 14:30
Tez Savunma Yeri  : Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Dekanlık Toplantı Salonu 2 
     
Tez Yazarı : Şeyma ŞAHİN
Tez Danışmanı  : Prof.Dr. Perihan YALÇIN
Program Türü : Doktora
Anabilim Dalı : Yabancı Diller Eğitimi
Bilim Dalı  : Fransız Dili Eğitimi
Tezin Konusu  : Çeviri Edinci Kavramının Çeviri Eğitimindeki Yeri ve Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Çeviri Edinci Algıları 
Tez Savunma Tarihi  : 19.02.2020
Tez Savunma Saati  : 13.30
Tez Savunma Yeri  : Gazi Eğitim Fakültesi C Blok, Toplantı Salonu 

 

Tez Yazarı : Salih Ercan Adıyaman
Tez Danışmanı  : Prof. Nezihe Şentürk
Program Türü : Yüksek Lisans
Anabilim Dalı : Güzel Sanatlar Eğitimi
Bilim Dalı  : Müzik Öğretmenliği
Tezin Konusu  : Müzik Eğitimi Alan Görme Engelli Öğrencilerin Flüt Eğitiminde Karşılaştıkları Sorunların İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi  : 10.02.2020
Tez Savunma Saati  : 16.00
Tez Savunma Yeri  : Müzik Öğretmenliği Bölümü Seminer Salonu
     

 

Tez Yazarı : Hikmet ŞEVGİN
Tez Danışmanı  : Doç. Dr. Emine ÖNEN
Program Türü : Doktora Tezi
Anabilim Dalı : Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı  : Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Tezin Konusu  : Büyük Veri Setlerinde Akademik Başarının Yordanması: MARS ve BRT Veri Madenciliği Yöntemlerinin Etkililiğinin Karşılaştırılması
Tez Savunma Tarihi  : 11.02.2020 (Salı)
Tez Savunma Saati  : 13:00
Tez Savunma Yeri  : Bosna Binası Seminer 2

 

Tez Yazarı : Özge Çiçek Şentürk 
Tez Danışmanı  : Prof. Dr. Mahmut Selvi
Program Türü : Doktora 
Anabilim Dalı : Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi  Anabilim Dalı 
Bilim Dalı  : Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı 
Tezin Konusu  : 5. Sınıf “İnsan Ve Çevre” Ünitesinin Eğitici Çizgi Romanlarla İşlenmesinin Öğrencilerin İlgilerine, Motivasyonlarına Ve Akademik Başarılarına Etkisinin Belirlenmesi
Tez Savunma Tarihi  : 17 Şubat 2020 
Tez Savunma Saati  : 10:00
Tez Savunma Yeri  : Hersek binası Dekanlık toplantı salonu-2
     
Tez Yazarı : Fatma Nur Gedik
Tez Danışmanı  : Doç.Dr. Hatice Bekir 
Program Türü : Yüksek Lisans 
Anabilim Dalı : Temel Eğitim Anabilim Dalı 
Bilim Dalı  : Okul Öncesi Eğitim Bilim Dalı 
Tezin Konusu  : Anasınıfında Devam Eden Çocukların Yaratıcılık Ve Dil Gelişim Düzeyleri
Tez Savunma Tarihi  : 14 Şubat 2020 
Tez Savunma Saati  : 10.00 
Tez Savunma Yeri  : Bosna binası 6.kat seminer 3

 

Tez Yazarı : Hüseyin Özer zihin
Tez Danışmanı  : Dr. Öğretim üyesi Yusuf Ziya Tavil
Program Türü :  
Anabilim Dalı : Özel Eğitim Anabilim Dalı
Bilim Dalı  : Zihin engellilerin eğitimi
Tezin Konusu  : "Kaynaştırma öğrencilerinin sosyal beceri düzeyleri ile kardeş ilişkilerinin incelenmesi "
Tez Savunma Tarihi  : 5.02.2020
Tez Savunma Saati  : 13:30
Tez Savunma Yeri  : Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Bosna Binası, İlgili Öğretim Üyesi Odası
     
Tez Yazarı : Leyla Özlem BULUT
Tez Danışmanı  : Prof. Dr. Güler EKMEKCİ
Program Türü : Yüksek Lisans
Anabilim Dalı : Matematik ve Fen bilimleri Eğitimi Anabilim dalı
Bilim Dalı  : Kimya Eğitimi
Tezin Konusu  : Kavram Haritaları Tekniğiyle Çözelti Ve Çözünürlük Konusundaki KavramYanılgılarını Ortaya Çıkarmak
Tez Savunma Tarihi  : 5.02.2020
Tez Savunma Saati  : 11:00
Tez Savunma Yeri  : Hersek Binası 3 numaralı seminer salonu
     
Tez Yazarı : Berna BALTACI
Tez Danışmanı  : Prof. Dr. Yüksel ALTUN
Program Türü : Yüksek Lisans
Anabilim Dalı : Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı  : Kimya Eğitimi
Tezin Konusu  : Lise Ve Üniversite Düzeyi Kimya Müfredatının Öğrenilmesi Ve Öğretilmesinde Öğrenci Ve Kimya Öğretmenlerinin Zorlandıkları Kimya Alanlarının Belirlenmesi
Tez Savunma Tarihi  : 5.02.2020
Tez Savunma Saati  : 10:00
Tez Savunma Yeri  : Hersek Binası 1. Kat 3 Numaralı Salon
     
Tez Yazarı : Köksal ÖZTÜRK
Tez Danışmanı  : Prof. Dr. Sabri ÇELİK
Program Türü : Yüksek Lisans
Anabilim Dalı : Eğitim Yönetimi ve Denetimi ABD
Bilim Dalı  : Eğitim Bilimleri 
Tezin Konusu  : Eğitim Programı Türlerinin Okul Yöneticilerinin Program Yönetimi Becerilerine Etkisi
Tez Savunma Tarihi  : 11.Şub.20
Tez Savunma Saati  : 13:30-15:30 arası 
Tez Savunma Yeri  : Hersek Binası, 3 nolu toplantı odası
     
Tez Yazarı : Zeyneb Başak 
Tez Danışmanı  : Aysel Tüfekci Akcan
Program Türü : Yüksek Lisans
Anabilim Dalı : Temel Eğitim Anabilim Dalı
Bilim Dalı  : Okul Öncesi Öğretmenliği Bilim Dalı
Tezin Konusu  : 5-6 yaş çocuklarda zihin kuramı gelişimi ve istenmeyen davranışlar arasındaki ilişkinin incelenmesi 
Tez Savunma Tarihi  : 05.02.2020 
Tez Savunma Saati  : 10:30
Tez Savunma Yeri  : Bosna- Seminer 3 
     
Tez Yazarı : Buket ŞEN
Tez Danışmanı  : Prof. Dr. Ümit DENİZ
Program Türü : Doktora
Anabilim Dalı : Enstitünüz Temel Eğitim Ana Bilim Dalı,
Bilim Dalı  : Okul Öncesi Öğretmenliği Bilim Dalı 
Tezin Konusu  : Okul Öncesi Dönem Çocukları Tarafından İzlenen Çizgi Filmlerin Toplumsal Cinsiyet Açısından İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi  : 17 Şubat 2020 
Tez Savunma Saati  :  
Tez Savunma Yeri  : Bosna Binası 6. kat 3 nolu seminer salonu
     
Tez Yazarı : Saadet TURAN
Tez Danışmanı  : Pof. Dr.  Şebnem KANDİL İNGEÇ
Program Türü : Yüksek lisans 
Anabilim Dalı : Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi 
Bilim Dalı  : Fizik Eğitimi
Tezin Konusu  : Bilim Merkezindeki Fizik Temalı Sergilerin Fizik Öğretim Programını Karşılama Durumu
Tez Savunma Tarihi  : 6.02.2020
Tez Savunma Saati  : 11:00
Tez Savunma Yeri  : Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Fizik Eğitimi lab 4

 

Tez Yazarı : Tuğba ERİŞ
Tez Danışmanı  : Doç. Dr. İlyas OKAN
Program Türü : Yüksek Lisans
Anabilim Dalı : Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği
Bilim Dalı  : Eğitim Bilimleri
Tezin Konusu  : Ortaöğretime Devam Etmekte Olan Öğrencilerin Sporda Fair Play Ve Ahlaktan Uzaklaşa Davranışlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi  : 5.02.2020
Tez Savunma Saati  : 11:00
Tez Savunma Yeri  : Spor Bilimleri Fakültesi Konferans Salonu
     
Tez Yazarı : Duygu YÜCEER
Tez Danışmanı  : Prof. Dr. Ömer ÖZKAN
Program Türü : Doktora
Anabilim Dalı : Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi ABD
Bilim Dalı  : Türkçe Eğitimi
Tezin Konusu  : Diyalojik Öğretimin Türkçe Derslerinde Kullanımının Okuma Anlamaya Etkisi
Tez Savunma Tarihi  : 14.Şub.20
Tez Savunma Saati  : 12.00
Tez Savunma Yeri  : Bosna Binası 1 Nolu Seminer salonu
     
Tez Yazarı : Abdullah KALDIRIM
Tez Danışmanı  : Prof. Dr. Ömer ÖZKAN
Program Türü : Doktora
Anabilim Dalı : Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı
Bilim Dalı  : Türkçe Eğitimi Bilim Dalı
Tezin Konusu  : Barrett Taksonomisine Dayalı Okuduğunu Anlama Öğretim Programının Ortaokul 7. Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama Becerilerine Etkisi
Tez Savunma Tarihi  : 14.02.2020
Tez Savunma Saati  : 09.00
Tez Savunma Yeri  : Bosna Binası 1 Numaralı Seminer Salonu
     

 

Tez Yazarı : Dilek Köselioğlu
Tez Danışmanı  : Dr. Öğr. Üyesi Eylem DAYI
Program Türü : Tezli yüksek lisans
Anabilim Dalı : Özel eğitim anabilim dalı
Bilim Dalı  : Zihin Engellilerin Eğitimi Bilim Dalı
Tezin Konusu  : 4.Şub.20
Tez Savunma Tarihi  : 10.00
Tez Savunma Saati  : Sınıf İçi Davranışlar Üzerine İyi Davranış Oyunu (İDO) Uygulamasının Etkisi 
Tez Savunma Yeri  : Gazi Üniversitesi Dekanlık 3 - nolu toplantı salonu
     
Tez Yazarı : Kardelen Yıldırım
Tez Danışmanı  : Prof. Mehlika Dündar
Program Türü : Yüksek Lisans Tezi
Anabilim Dalı : Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı
Bilim Dalı  : Müzik Eğitimi Bilim Dalı
Tezin Konusu  : Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Eşlik Dersine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi (Gazi Üniversitesi Örneklemi) 
Tez Savunma Tarihi  : 3.02.2020
Tez Savunma Saati  : 11:00
Tez Savunma Yeri  : Müzik Eğitimi Bilim Dalı Seminer Salonu
     
Tez Yazarı : Gül SAKARYA
Tez Danışmanı  : Prof. Yılmaz ŞENDURUR
Program Türü : Doktora
Anabilim Dalı : Güzel Sanatlar Eğitimi
Bilim Dalı  : Müzik Eğitimi
Tezin Konusu  : Anlamayı İzleme Stratejilerinin Keman Öğrencilerinin Bilişötesi Farkındalık Düzeyine Etkisi
Tez Savunma Tarihi  : 3.02.2020
Tez Savunma Saati  : 10:30
Tez Savunma Yeri  : Müzik Eğitimi Anabilim Dalı seminer odası
     
Tez Yazarı : Okan Aydoğan
Tez Danışmanı  : Doç.Dr.Ş.Gülin Karabağ
Program Türü : Doktora
Anabilim Dalı : Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Bilim Dalı  : Tarih Eğitimi
Tezin Konusu  : Eğitsel Bilgisayar Oyunu Destekli Tarih Öğretiminin Öğrencilerin Kronolojik Düşünme ve Mekanı Algılama Becerilerine Etkisi
Tez Savunma Tarihi  : 13.02.2020
Tez Savunma Saati  : 14.30
Tez Savunma Yeri  : Hersek Binası 3 nolu Salon 
     

 

Tez Yazarı : Ayşenur KOCA
Tez Danışmanı  : Doç. Dr. Ebru ERSAY 
Program Türü : Tezli yüksek lisans 
Anabilim Dalı : Temel Eğitim Anabilim Dalı 
Bilim Dalı  : Okul Öncesi Eğitimi Bilim Dalı 
Tezin Konusu  : "60-72 Aylık Okul Öncesi Çocukların Duygu Düzenleme Becerileri ile Empati Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi "  
Tez Savunma Tarihi  : 4.02.2020
Tez Savunma Saati  : 13:30
Tez Savunma Yeri  : Bosna binası 426 no'lu ofis
     
Tez Yazarı : Nüseybe ÖZTÜRK
Tez Danışmanı  : Doç. Dr. Ebru ERSAY
Program Türü : Yüksek Lisans
Anabilim Dalı : Temel Eğitim Anabilim Dalı
Bilim Dalı  : Okul Öncesi Eğitimi Bilim Dalı
Tezin Konusu  : "Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Çocukların Duygularına Vermeyi Tercih Ettikleri Cevaplar ile Kendi Duygusal Farkındalıkları ve Duygu Düzenlemeleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi"
Tez Savunma Tarihi  : 4.02.2020
Tez Savunma Saati  : 11:30
Tez Savunma Yeri  : Bosna binası 426 nolu ofis
     
Tez Yazarı : Kardelen Yıldırım
Tez Danışmanı  : Prof. Mehlika Dündar
Program Türü : Yüksek Lisans Tezi
Anabilim Dalı : Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı
Bilim Dalı  : Müzik Eğitimi Bilim Dalı
Tezin Konusu  : Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Eşlik Dersine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi (Gazi Üniversitesi Örneklemi) 
Tez Savunma Tarihi  : 3.02.2020
Tez Savunma Saati  : 11:00
Tez Savunma Yeri  : Müzik Eğitimi Bilim Dalı Seminer Salonu
     
Tez Yazarı : Merve Kutluer
Tez Danışmanı  : Doç. Dr. Ömer SAYLAR
Program Türü : Yüksek Lisans
Anabilim Dalı : Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı  
Bilim Dalı  : Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı  
Tezin Konusu  : Argümantasyon Tabanlı Bilim Öğrenme Yaklaşımının 8. Sınıf Öğrencilerinde Madde Döngüleri Ve Çevre Sorunları Konusundaki Başarılarına Ve Argümantasyon Seviyelerine Etkisi
Tez Savunma Tarihi  : 5.02.2020
Tez Savunma Saati  : Eki.30
Tez Savunma Yeri  : Hersek 242 
     

 

Tez Yazarı : Merve DAĞ
Tez Danışmanı  : Danışman: Öğr. Üyesi Cengiz SAVAŞ
Program Türü : Yüksek Lisans
Anabilim Dalı : Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı
Bilim Dalı  : Resim- İş Öğretmenliği Bilim Dalı
Tezin Konusu  : Görsel Sanatlar Dersinde Atık Nesnelerle İşlevselliği Olan Tasarım Çalışmaları Uygulama Örneği
Tez Savunma Tarihi  : 4.Şub.20
Tez Savunma Saati  : 12.00
Tez Savunma Yeri  : Resim- İş Eğitimi Ana Bilim Dalı Binası 229 nolu sınıf
     
Tez Yazarı : Ekin Öztürk
Tez Danışmanı  : Doç. Dr. Ayşe Nesibe Önder
Program Türü : Yüksek Lisans Tezi
Anabilim Dalı : Matematik ve Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı
Bilim Dalı  : Fen Bilgisi Eğitimi
Tezin Konusu  : Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Girişimcilik Özellikleri ile Eleştirel Düşünme Eğilimleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi
Tez Savunma Tarihi  : 5.02.2020
Tez Savunma Saati  : 13.30
Tez Savunma Yeri  : Hersek Binası, Fen Bilgisi Laboratuvarı-I
     
Tez Yazarı : Mehmet İzzettin Karcıoğlu
Tez Danışmanı  : Doç. Dr. Günay Akgün
Program Türü : Tezli yüksek lisans
Anabilim Dalı : Güzel Sanatlar Eğitimi
Bilim Dalı  : Müzik Eğitimi
Tezin Konusu  : Eğitim Fakültelerinin MüzikBölümü Öğrencilerinin Caz Müziği ve Tülerine İlişkin Görüşleri
Tez Savunma Tarihi  : 3.02.2020
Tez Savunma Saati  : 16:00
Tez Savunma Yeri  : Gazi eğitim fakültesi Müzik Bölümü Seminer Salonu
     
Tez Yazarı : Ayşenur KOCA
Tez Danışmanı  : Doç. Dr. Ebru ERSAY 
Program Türü : Tezli yüksek lisans 
Anabilim Dalı : Temel Eğitim Anabilim Dalı 
Bilim Dalı  : Okul Öncesi Eğitimi Bilim Dalı 
Tezin Konusu  : "60-72 Aylık Okul Öncesi Çocukların Duygu Düzenleme Becerileri ile Empati Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi "  
Tez Savunma Tarihi  : 4.02.2020
Tez Savunma Saati  : 13:30
Tez Savunma Yeri  : Bosna binası 426 no'lu ofis
     
Tez Yazarı : Merve Berika DURMUŞ
Tez Danışmanı  : Doç. Dr. Ayşe SERT ÇIBIK
Program Türü : Yüksek Lisans Tezi
Anabilim Dalı : Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı
Bilim Dalı  : Fen Bilgisi Öğretmenliği Bilim Dalı
Tezin Konusu  : Dijital Hikayelerle Desteklenen Rehberli Araştırma-Sorgulama Yaklaşımına Yönelik Öğrenci Tutumlar: "Güneş Sistemi ve Tutulmalar’’ Örneği
Tez Savunma Tarihi  : 3.Şub.20
Tez Savunma Saati  : 13:00
Tez Savunma Yeri  : Hersek Binası 2. Kat 261 No’lu Oda
     
Tez Yazarı : Nüseybe ÖZTÜRK
Tez Danışmanı  : Doç. Dr. Ebru ERSAY 
Program Türü : Yüksek Lisans 
Anabilim Dalı : Temel Eğitim Anabilim Dalı 
Bilim Dalı  : Okul Öncesi Eğitimi Bilim Dalı 
Tezin Konusu  : "Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Çocukların Duygularına Vermeyi Tercih Ettikleri Cevaplar ile Kendi Duygusal Farkındalıkları ve Duygu Düzenlemeleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi"
Tez Savunma Tarihi  : 4.02.2020
Tez Savunma Saati  : 11:30
Tez Savunma Yeri  : Bosna binası 426 nolu ofis

 

 

Tez Yazarı : Ramazan YÜKSEL
Tez Danışmanı  : Prof. Dr. Mehmet Fatih TAŞAR
Program Türü : Yüksek Lisans
Anabilim Dalı : Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı  
Bilim Dalı  : Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı  
Tezin Konusu  : Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Bireysel Yenilikçilik Düzeyi, Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri ile STEM Uygulamaları Özyeterlik Algıları ve Aralarındaki İlişkinin İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi  : 3.02.2020
Tez Savunma Saati  : 12.00
Tez Savunma Yeri  : Hersek 263

 

Tez Yazarı : Zeliha Asan
Tez Danışmanı  : Prof. Dr. Gül Tekay Baysan
Program Türü : Tezli yüksek lisans
Anabilim Dalı : Yabancı diller eğitimi
Bilim Dalı  : Fransız dili eğitimi
Tezin Konusu  : Türkiye’de üniversite bağlamındaki çeviri eğitiminde pedagoji / didaktiğin yeri
Tez Savunma Tarihi  : 3.02.2020
Tez Savunma Saati  : 13.30
Tez Savunma Yeri  : Gazi eğitim fakültesi C blok 1. Kat toplantı salonu
     

 

Tez Savunması Gün ve Saatleri Ocak 2020

Tez Savunması Gün ve Saatleri Geçmiş Yıllar

background image