Enstitümüzde "Birim Stratejik Planı İzleme ve Değerlendirme Toplantısı" Yapıldı
23 Mayıs 2024 | 16:23

Üniversitemiz tarafından Enstitümüze yönelik Birim Stratejik Planı İzleme ve Değerlendirme Süreci toplantısı gerçekleştirildi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Bayındır’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Enstitü Müdürümüz Prof.Dr. Şaban Çetin, Müdür Yardımcılarımız Prof. Dr. Ayşe Yalçın Çelik, Doç. Dr. Mehmet Yüksel, Kurumsal Veri Yönetim Sistemi Koordinatörü Prof. Dr. Fatih Emre Boran, Strateji Geliştirme Daire Başkanı Emre Çakır, Öğr. Gör. Dr. Zeynep Bumin Süzen, Enstitü Sekreterimiz Ceylan Yavuz Konuk ve Enstitü Stratejik Planlama ekibimizde görev alan öğretim üyelerimizden Prof. Dr. Aytekin Albuz, Prof.Dr. Gülgün Alpan, Prof.Dr. Rabia Sarıkaya, Prof.Dr. Ayşe Dilek Öğretir Özçelik, Prof.Dr. Musa Sarı, Prof.Dr. Halil Çeltik, Arş.Gör. Hatice Kara, Arş. Gör. Ceylan Çakır Karagüç katıldı. Toplantıda Enstitünün mevcut durumu değerlendirildi, geleceğe yönelik fikir alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Bayındır, 2024-2028 Stratejik Planı dönemi kapsamında birimler tarafından hazırlanan stratejik planların izleme ve değerlendirme süreçlerinde birimlerden beklenenler hakkında bilgi verdi. Stratejik planda yer alan hedeflere ulaşmanın önemine dikkat çeken Prof. Dr. Ramazan Bayındır, izleme ve değerlendirme çalışmalarının birimlerde sistematik bir şekilde yürütülmesini desteklemek amacıyla bu toplantıları düzenlediklerini ifade etti. Prof. Dr. Ramazan Bayındır, yeni plan dönemi itibariyle birimlerden stratejik planlarına ilişkin altı aylık dönemlerde izleme ve yıllık olarak da değerlendirme çalışmaları yürütmelerinin ve bu çalışmaların sonuçlarının, birimlerin iç ve dış paydaşlarının katılım sağladığı toplantılarda değerlendirilmesinin beklendiğini söyledi. Stratejik planların değerlendirilmesinde güvenilir veri toplamanın önemini vurgulayan Prof. Dr. Ramazan Bayındır bu süreçte Kurumsal Veri Yönetim Koordinatörlüğü tarafından birimlere gerekli desteğin verileceğini açıkladı.

Prof. Dr. Ramazan Bayındır’ın açılış konuşmalarını takiben Zeynep Bumin Süzen de stratejik plan izleme ve değerlendirme çalışmalarının önemi ve yöntemi hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Birim stratejik planlarının altı aylık sürelerde izlenmesinin planların yılsonu gerçekleşmelerini güvence altına almak üzere gerekli tedbir ve faaliyetlerin planlanması için büyük önem arz ettiğini belirtilen Dr. Süzen, bu kapsamda birimlerde performans göstergesi ve hedef gerçekleşmelerinin hesaplanma yöntemi ve hedefler düzeyinde değerlendirmeler yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili bilgi verdi.

Enstitümüzde "Birim Stratejik Planı İzleme ve Değerlendirme Toplantısı" Yapıldı-1
background image