Enstitümüz Kalite Komisyonu Birim Danışman Üyesi Prof. Dr. Mustafa AKTAŞ Enstitümüzü Ziyaret Etti
21 Mayıs 2024 | 17:19

Üniversitemizin Kurumsal akreditasyonunun sürdürülebilirliği ve birim iç değerlendirme raporunun hazırlanması kapsamında Enstitü Müdürümüz Prof. Dr. Şaban ÇETİN’in başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Kalite Komisyonu Birim Danışman Üyesi Prof. Dr. Mustafa AKTAŞ, Birim Kalite Ekibi Başkanı ve Enstitü Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe YALÇIN ÇELİK, Enstitü Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet YÜKSEL, Enstitü Sekreteri Ceylan YAVUZ KONUK ve kalite ekibimizde görev alan öğretim üyelerimizden Prof. Dr. Rabia SARIKAYA, Prof. Dr. Gıyasettin AYTAŞ, Prof. Dr. Halil ÇELTİK, Arş. Gör. Ceren ERSOY, Arş. Gör. Hatice KARA, Arş. Gör. Ceylan ÇAKIR KARAGÜÇ ve Arş. Gör. Hatice ÇAKIR katıldı.

Toplantıda Üniversitemiz kurumsal akreditasyonunun sürdürülebilirliği, kalite güvencesi süreçlerine iç ve dış paydaşların katılımının arttırılması, kalite iyileştirme planı faaliyetlerinin ilgili dönem için gözden geçirilmesi ve Enstitümüzün güçlü ve gelişmeye açık yönlerinin belirlenmesi gündem maddeleri ele alındı.

Enstitümüz kalite ekibinin görüşleri doğrultusunda detaylı olarak görüşülen gündem maddeleri karara bağlandı. Toplantı iyi dilek ve temenniler ile sona erdi.

Enstitümüz Kalite Komisyonu Birim Danışman Üyesi Prof. Dr. Mustafa AKTAŞ Enstitümüzü Ziyaret Etti-1 Enstitümüz Kalite Komisyonu Birim Danışman Üyesi Prof. Dr. Mustafa AKTAŞ Enstitümüzü Ziyaret Etti-1
background image