Doktora Programı

 

BİLİM DALI

ANABİLİM DALI

 

1

Eğitim Programları ve Öğretim

 

 

2

Eğitim Yönetimi ve Denetimi

       

 

3

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı

 

4

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

 

 

5

Eğitim Teknolojileri

 

 

6

Resim-İş Öğretmenliği

Güzel Sanatlar Eğitimi Ana Bilim Dalı

 

7

Müzik Öğretmenliği

 

8

Zihin Engellerin Eğitimi

Özel Eğitim Ana Bilim Dalı  

 

9

Özel Eğitim

 

10

Görme Engellilerin Eğitimi

 

11

Biyoloji Öğretmenliği

Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğt. Ana Bilim Dalı 

 

12

Fizik Öğretmenliği 

 

13

Kimya Öğretmenliği 

 

14

Matematik öğretmenliği 

 

15

Coğrafya Öğretmenliği

Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Ana Bilim Dalı

 

16

Felsefe Grubu Öğretmenliği

 

17

Tarih Öğretmenliği 

 

18

Türk Dili Eğitimi

 

19

Okul Öncesi Öğretmenliği

İlköğretim Ana Bilim Dalı

 

20

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 

 

21

İlköğretim Matematik Öğretmenliği 

 

22

Fen Bilgisi Öğretmenliği 

 

23

Sınıf Öğretmenliği 

 

24

Almanca Öğretmenliği

Yabancı Diller Eğitimi Ana Bilim Dalı

 
 

25

Arap Dili Öğretmenliği

 

26

Fransızca Öğretmenliği

 

27

İngilizce Öğretmenliği

 

28

Türkçe Öğretmenliği

Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı 

 

29

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Beden Eğitimi ve Spor Öğr. Ana Bilim Dalı

 

30

Turizm İşletmeciliği Eğitimi

Turizm İşletmeciliği Eğitimi

 

31

Grafik Eğitimi

Uygulamalı Sanatlar Eğitimi Ana Bilim Dalı

 

32

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Ana Bilim Dalı

 

33

Aile Ekonomisi Eğitimi

Aile Ekonomisi ve Beslenme Eğitimi Ana Bilim Dalı

 

34

Giyim Endüstrisi ve Giyim Sanatları Eğitimi

Giyim Endüstrisi ve Moda Tasarımı Eğitimi Ana Bilim Dalı

 

35

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Ana Bilim Dalı

 
background image