Yüksek Lisans Programı

 

BİLİM DALI

ANABİLİM DALI

1

Eğitim Programları ve Öğretim

Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı

2

Eğitimde Program Geliştirme

3

Eğitimin Sosyal ve Tarihi Temelleri

4

Eğitim Teknolojileri

5

Eğitim Yönetimi ve Denetimi

6

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

7

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

9

Resim - İş Eğitimi 

Güzel Sanatlar Eğitimi Ana Bilim  Dalı

10

Müzik Eğitimi 

11

Sınıf Eğitimi

Temel Eğitim Ana Bilim Dalı  

12

Okul Öncesi Eğitimi 

  Biyoloji Öğretmenliği

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı 

14

Biyoloji Öğretmenliği

15

Fizik Öğretmenliği 

16

Kimya Öğretmenliği 

17

Matematik öğretmenliği 

18

Coğrafya Öğretmenliği

Sosyal Bilgiler ve Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı

19

Felsefe Grubu Öğretmenliği

20

Tarih Öğretmenliği 

21

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

22

Okul Öncesi Öğretmenliği

Yabancı Diller Eğiitimi Ana Bilim Dalı

23

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 

24

İlköğretim Matematik Öğretmenliği 

25

Fen Bilgisi Öğretmenliği 

26

Sınıf Öğretmenliği 

27

Almanca Öğretmenliği

Yabancı Diller Eğitimi Ana Bilim Dalı

28

Arap Dili Öğretmenliği

29

Fransızca Öğretmenliği

30

İngilizce Öğretmenliği

31

İngilizce Öğretmenliği Tezsiz

32

Türkçe Öğretmenliği

Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı

33

Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi

34

Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Türkçe Öğr.

35

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Beden Eğitimi ve Spor Öğr. Ana Bilim Dalı

36

Aile ve Tüketici Bilimleri Eğitimi

Aile ve Tüketici Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı

37

İşletme Eğitimi

İşletme Eğitimi Ana Bilim Dalı

38

Bankacılık Eğitimi

39

Büro Yönetimi Eğitimi

Büro Yönetimi Eğitimi Ana Bilim  Dalı

40

Dış Ticaret Eğitimi

Dış Ticaret Eğitimi Ana Bilim Dalı

41

Turizm İşletmeciliği Eğitimi

Turizm İşletmeciliği Eğitimi

42

Grafik Eğitimi

Uygulamalı Sanatlar Eğitimi Ana  Bilim Dalı

43

Mesleki Resim İş Eğitimi

44

Seramik Eğitimi 

45

Geleneksel Türk El Sanatları Eğitimi

El Sanatları Eğitimi Ana Bilim Dalı

46

Dekoratif Ürünler Eğitimi

47

Nakış Eğitimi

48

Dokuma- Örgü Eğitimi

49

El Sanatları Sanatta Yeterlilik  Eğitimi

50

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Ana Bilim  Dalı

51

Aile Ekonomisi Eğitimi

Aile Ekonomisi ve Beslenme Eğitimi  Ana Bilim Dalı

52

Giyim Endüstrisi ve Giyim Sanatları  Eğitimi

Giyim Endüstrisi ve Moda Tasarımı Eğitimi Ana Bilim Dalı

53

Kuaförlük ve Güzellik Bilgisi Eğitimi

54

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri  Eğitimi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Ana Bilim Dalı

55 Drama ve Eğitim Drama ve Eğitim
     
  Zihin Engellerin Eğitimi Görme Engellilerin Eğitimi
  Özel Eğitim  
background image