Tez Savunma Gün ve Saatleri (Temmuz 2024)

 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Sevda YILMAZ ÜNAL
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Ümit DENİZ
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Temel Eğitim
Bilim Dalı        
: Okul Öncesi Eğitimi
Tezin Konusu   
:
PROSOSYAL DAVRANIŞ EĞİTİMİNİN OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ PROSOSYALLİK DÜZEYLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
Tez Savunma Tarihi  
:
05.07.2024
Tez Savunma Saati 
:
13.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası Seminer Salonu 1 (Prof. Dr. M. Fahrettin Kırzıoğlu Salonu- 6.Kat)
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Mehmet Selim YARGIN
Tez Danışmanı
: Doç. Dr. Özlem FIRTINA
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Yabancı Diller Eğitimi
Bilim Dalı        
: Alman Dili Eğitimi
Tezin Konusu   
:
HEINRICH HEINE’NİN “ALMANSOR” ADLI TRAJEDİSİNİN KÜLTÜRLERARASILIK YÖNÜYLE ANALİZİ
Tez Savunma Tarihi  
:
01.07.2024
Tez Savunma Saati 
:
13.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü C-Blok 101 (Toplantı Odası)
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Musa POLAT 
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Melek ÇAKMAK
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı        
: Eğitim Programları ve Öğretim
Tezin Konusu   
:
Kavram Haritası ile Desteklenmiş Sunuş Yoluyla Öğretim Stratejisinin İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilimleri Dersindeki Başarılarına Etkisi
Tez Savunma Tarihi  
:
03.07.2024
Tez Savunma Saati 
:
10.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası Seminer Salonu-1
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Durmuş ATAR
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Turhan ÇETİN
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Türkçe ve Sosyal  Bilimler Eğitimi
Bilim Dalı        
: Sosyal Bilgiler Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Ortaokul 8. Sınıf Öğrencilerinin Sağlıklı Olma Kavramına Yönelik Algılarının İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi  
:
01.07.2024
Tez Savunma Saati 
:
13.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Seminer Salonu 2
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Uğur ÇELİK
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Turhan ÇETİN
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Türkçe ve Sosyal  Bilimler Eğitimi
Bilim Dalı        
: Sosyal Bilgiler Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Ortaokul 8. Sınıf Öğrencilerinin Neşet Ertaş'a Yönelik Algılarının İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi  
:
01.07.2024
Tez Savunma Saati 
:
10.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Seminer Salonu 2
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Fatma SUER
Tez Danışmanı
: Doç. Dr. Vedat BAYRAKTAR
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Temel Eğitim
Bilim Dalı        
: Okul Öncesi Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Sincan Bebek Kütüphanesine Devam Eden 48-72 Aylık Çocuğu Olan Ebeveynlerin Etkileşimli Kitap Okuma Sürecine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi  
:
04.07.2024
Tez Savunma Saati 
:
12.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi 
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
ALAA ASHOUR GHLAIM AL- CHABAAWI
Tez Danışmanı
: Doç. Dr. Gürkan DAĞBAŞI
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Yabancı Diller Eğitimi
Bilim Dalı        
: Arap Dili Eğitimi
Tezin Konusu   
:
ALIMLAMA KURAMI BAĞLAMINDA IRAK CEZAEVİ EDEBİYATI (BİLİMSEL VE ANALİTİK BİR İNCELEME)
Tez Savunma Tarihi  
:
03.07.2024
Tez Savunma Saati 
:
10.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi C Blok
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Oğuz MERCAN
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Kemal ÖZTEMEL
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı        
: Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Tezin Konusu   
:

Ergenlerin Kariyer Araştırma Davranışlarını Geliştirme Psikoeğitim Programının Etkililiği

Tez Savunma Tarihi  
:
02.07.2024
Tez Savunma Saati 
:
10.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 6. Kat 3 No’lu Seminer Salonu
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Okan ÇENGEL
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Zühal TOPÇU
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı        
: Eğitim Yönetimi
Tezin Konusu   
:
Özel Eğitimde İstihdam Edilen Ücretli Öğretmenlerin Yönetsel Bakımdan İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi  
:
03.07.2024
Tez Savunma Saati 
:
11.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 112 no'lu oda
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Esen Çiftçi
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Servet Karabağ
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Bilim Dalı        
: Coğrafya Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Coğrafya Eğitiminde Ritimanalizin Kullanılması
Tez Savunma Tarihi  
:
10.07.2024
Tez Savunma Saati 
:
15.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitü Binası
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
YELİZ ÇAY
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Melek Çakmak
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı        
: Eğitim Programları ve Öğretim
Tezin Konusu   
:
ORTAOKUL İNGİLİZCE DERSLERİNDE ÖĞRETMENLERİN GERİBİLDİRİM UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR İNCELEME
Tez Savunma Tarihi  
:
05.07.2024
Tez Savunma Saati 
:
10.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası 3 numaralı Salon
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Hasan KURTOĞLU
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Sedef CANBAZOĞLU BİLİCİ
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı        
: Fen Bilgisi Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Yavaş Geçişli Animasyon Uygulamalarının 7. Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarılarına ve Astronomiye Yönelik Tutumlarına Etkisi
Tez Savunma Tarihi  
:
16.07.2024
Tez Savunma Saati 
:
11.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası 1. Kat Toplantı Salonu 2
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Dudu Nil IRMAK
Tez Danışmanı
: Doç. Dr. Sevil FİLİZ
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı        
: Eğitimin Sosyal ve Tarihi Temelleri
Tezin Konusu   
:
Ortaöğretim Tarih Dersi Öğretim Programı ve Tarih Ders Kitaplarının Milli Kimlik Açısından İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi  
:
03.07.2024
Tez Savunma Saati 
:
13.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası 1.Kat 2 Nolu Toplantı Salonu
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Mehmet Can
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Mustafa Yıldız
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Temel Eğitim
Bilim Dalı        
: Sınıf Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Soru-Cevap İlişkisi Stratejisi Öğretiminin Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama ve Soru Sorma Düzeylerine Etkisi
Tez Savunma Tarihi  
:
05.07.2024
Tez Savunma Saati 
:
14.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası 335’nolu oda
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Göksunur Güçlü
Tez Danışmanı
: Doç. Dr. Koray Toptaş
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Bilim Dalı        
: Tarih Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Tarih Ders Kitaplarının ve Öğretim Programlarının Çocukluk Tarihi Açısından İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi  
:
10.07.2024
Tez Savunma Saati 
:
11.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası Oda: 537
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Yaser Emir ELHATİP
Tez Danışmanı
: Prof.Dr. Şerife Işık
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı        
: Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Tezin Konusu   
:
Ortaokul Öğrencilerinin Aşırı Ekran Kullanımlarıyla Başa Çıkmalarında Bilişsel Davranışçı Yönelimli Psiko-Eğitim Programının Etkisi
Tez Savunma Tarihi  
:
16.07.2024
Tez Savunma Saati 
:
10.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Seminer Salonu 3
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Barış ERGÜN
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Gülgün BANGİR ALPAN
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı        
: Eğitim Teknolojisi
Tezin Konusu   
:
Yabancı Dil Öğretiminde Yapay Zeka ve Akran Dönütünün Öğrencilerin Yazma Becerilerine Etkisi
Tez Savunma Tarihi  
:
11.07.2024
Tez Savunma Saati 
:
10.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Toplantı Salonu 2
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Semih ÇOŞKUN
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Şebnem YILDIRIM ORHAN
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Güzel Sanatlar Eğitimi
Bilim Dalı        
: Müzik Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Okul Şarkılarına Dayalı Viyolonselde Pus Tekniği ÖğreJminin Entonasyon Üzerine Etkileri
Tez Savunma Tarihi  
:
11.07.2024
Tez Savunma Saati 
:
13.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü Seminer Odası
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Rukiye Kübra Artunç Kara
Tez Danışmanı
: Doç. Dr. Mahmut Çitil
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Özel Eğitim
Bilim Dalı        
: Özel Eğitim
Tezin Konusu   
:
Özel Yetenekli Öğrencilerin Okula Uyumu Konusunda Öğrencilerin ve Ebeveynlerinin Görüşleri
Tez Savunma Tarihi  
:
10.07.2024
Tez Savunma Saati 
:
13.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası Z17
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Yasemin ORTABÜK
Tez Danışmanı
: Dr. Öğr. Üyesi Hatice ŞINGIR
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı        
: Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Tezin Konusu   
:
Lise Öğrencileri ve Ebeveynlerinin Fonksiyonel Olmayan Tutum, Olumsuz Otomatik Düşünce ve Sosyal Medya Bağımlılıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi  
:
12.07.2024
Tez Savunma Saati 
:
10.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Seminer Salonu 2
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Esra Çalışkan 
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Bahri Ata
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Bilim Dalı        
: Tarih Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Tarih Sermayesi: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması (İstanbul İli Örneği)
Tez Savunma Tarihi  
:
16.07.2024
Tez Savunma Saati 
:
11.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi 
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Rabia PEHLİVAN TÜRKMEN
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Mehmet KORKMAZ
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Eğitim Bilimleri 
Bilim Dalı        
: Eğitim Yönetimi
Tezin Konusu   
:
İlkokullarda Görev Yapan Öğretmenlerin Yaşadıkları Çatışma Düzeyi ile Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki (Şanlıurfa İli Örneği)
Tez Savunma Tarihi  
:
12.07.2024
Tez Savunma Saati 
:
14.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Toplantı Salonu
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
İsa BOZ
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Sebahat YETİM KARACA
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Temel Eğitim
Bilim Dalı        
: Sınıf Eğitimi
Tezin Konusu   
:
İlkokul 2. Sınıf Matematik Dersinde Çoklu Temsillerin Akademik Başarıya Etkisi
Tez Savunma Tarihi  
:
19.07.2024
Tez Savunma Saati 
:
13.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası Seminer 1
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Fatıma KABDAN
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Nusret KAVAK
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı        
: Kimya Eğitimi
Tezin Konusu   
:
STEM ETKİNLİKLERİNİN KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ GİRİŞİMCİLİK BECERİLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
Tez Savunma Tarihi  
:
16.07.2024
Tez Savunma Saati 
:
14.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası 2 No’lu Kimya Laboratuvarı
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Ayça Türksal
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Mehmet Yılmaz
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı        
: Biyoloji Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Biyoloji Öğretmen Adaylarının Esaret Altındaki Hayvanlara Yönelik Algılarının İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi  
:
11.07.2024
Tez Savunma Saati 
:
10.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Biyoloji Eğitimi Tematik sınıf
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Münevver Nuriye SERPEN
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Aliye USLU ÜSTTEN
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Bilim Dalı        
: Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi 
Tezin Konusu   
:
DÖNÜT VERME ÇALIŞMALARININ YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENEN ÖĞRENCİLERİN YAZMA BECERİSİNE ETKİSİ
Tez Savunma Tarihi  
:
11.07.2024
Tez Savunma Saati 
:
11.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 628
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Elif Müzehher ULUER
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. İbrahim KISAÇ
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Bilim Dalı        
: Felsefe Grubu Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Üniversite Öğrencilerinin Kişisel ve Sosyal Erdemleriyle Mutluluk Düzeyleri ve Yaşam Stilleri Arasındaki İlişki
Tez Savunma Tarihi  
:
18.07.2024
Tez Savunma Saati 
:
10.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası Seminer Salonu-1
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Lütfiye Özkan
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. İbrahim KISAÇ
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Bilim Dalı        
: Felsefe Grubu Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Lise Öğrencilerinin Yabancılara Yönelik Ötekileştirme Davranışlarının Merhamet, Saldırganlık, Empatik Eğilim Düzeyleri ve Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi  
:
19.07.2024
Tez Savunma Saati 
:
10.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası Seminer Salonu-1
     

 

 

 

 

background image