Kontenjan ve Başvuru Özel Şartları (2024-2025 Güz)

Dikkat!!  Yabancı dil belgesine sahip olmak: Belgelemek şartı ile (Genel Şartlarda belirtilen geçerliliği olan bir yabancı dil sınavına girmiş olmak şartıyla) herhangi bir baraj puan aranmaz, anlamına gelmektedir.

*Tezsiz Yüksek Lisans Programlarında Bilim Sınavı yapılmamaktadır.

**Yazılı- Mülakat tarihleri 5 Temmuz 2024 tarihinde Bilim Sınavına girecekler adayların listesi ile ilan edilecektir.  

ANABİLİM DALI                                                                             ÖZEL ŞARTLAR için ilgili ABD üzerine tıklayınızno Sıra no BİLİM DALI  Türk Vatandaşı Kontenjan Yabancı Uyruklu Kontenjan
Yüksek Lisans Doktora  Yazılı- Mülakat** Tezsiz Yüksek Lisans*  Yüksek Lisans Doktora  Yazılı- Mülakat** Tezsiz Yüksek Lisans *
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ  1 Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi 15 10 Mülakat   2 2 Yapılmayacak   
BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ 2 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri  20 15 Mülakat   1 1 Yapılmayacak   
ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 3 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi  10 10 Yazılı ve Mülakat   1 1  Yapılmayacak  
EĞİTİM BİLİMLERİ 4 Eğitim Programları ve Öğretim 20 10 Yazılı ve Mülakat 30 5 3 Mülakat 0
5 Eğitimin Sosyal ve Tarihi Temelleri 7   Yazılı ve Mülakat   0      
6 Eğitim Teknolojileri  10 5 Yazılı ve Mülakat   3 1 Mülakat  
7 Eğitim Yönetimi  20 10 Mülakat 75 2 2  Yapılmayacak 0
8 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme 15 10 Mülakat   2 2 Yapılmayacak   
9 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık  15 5 Yazılı ve Mülakat   0 0    
GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ  10 Resim - İş Eğitimi 15 7 Mülakat   2 5  Yapılmayacak  
11 Müzik Eğitimi 15 10 Yazılı ve Mülakat   2 2  Yapılmayacak  
MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ  12 Biyoloji Eğitimi 30 10 Mülakat   5 3 Yapılmayacak   
13 Fen Bilgisi Eğitimi 30 15 *YL Yazılı *DR Yazılı ve Mülakat   4 2 *YL Yapılmayacak *DR Mülakat  
14 Fizik Eğitimi 20 2 *YL Mülakat *DR Yazılı ve Mülakat   5 0  Yapılmayacak  
15 Kimya Eğitimi 20 3 *YL Mülakat *DR Yazılı ve Mülakat   3 1  Yapılmayacak  
16 İlköğretim Matematik Eğitimi 25   Yazılı ve Mülakat   0    Yapılmayacak  
17 Matematik Eğitimi 10   Yazılı ve Mülakat   0    Yapılmayacak  
ÖZEL EĞİTİM  18 Özel Eğitimi 10 10 Mülakat   2 2  Yapılmayacak  
19 Görme Engellilerin Eğitimi 0 0     0 0    
TEMEL EĞİTİM  20 Sınıf Eğitimi  20 15 Mülakat 25 5 5 Yapılmayacak  5
21 Okul Öncesi Eğitimi  15 25 Yazılı ve Mülakat   1 1 Yapılmayacak   
TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ  22 Coğrafya Eğitimi 10 5 Yazılı ve Mülakat   3 3  Yapılmayacak  
23 Felsefe Grubu Eğitimi  15 10 Yazılı ve Mülakat   5 5  Yapılmayacak  
24 Tarih Eğitimi  15 5 Mülakat   5 3  Yapılmayacak  
25 Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi 20 10 Yazılı ve Mülakat   5 3 Yapılmayacak   
26 Türkçe Eğitimi  10 10 Mülakat   5 5  Yapılmayacak  
27 Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi 10 10 Mülakat   10 10  Yapılmayacak  
28 Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Türkçenin Öğretimi 10   Mülakat   5   Yapılmayacak   
29 Sosyal Bilgiler Eğitimi  20 10 *YL Yazılı *DR Yazılı ve Mülakat   2 2  Yapılmayacak  
YABANCI DİLLER EĞİTİMİ  30 Alman Dili Eğitimi 10 5 Yazılı ve Mülakat   5 3 Yapılmayacak   
31 Arap Dili Eğitimi  5 5 Yazılı ve Mülakat   1 1 Yazılı ve Mülakat  
32 Fransız Dili Eğitimi 10 5 Yazılı ve Mülakat   10 5  Yapılmayacak  
33 İngiliz Dili Eğitimi 10 5 Mülakat   2 2  Yapılmayacak  

 

 

 

background image