Tez Savunma Gün ve Saatleri (Haziran 2024)

 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Ayşenur AYYILMAZ
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Ülviye BİLGİN
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Bilim Dalı        
: Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Tezin Konusu   
:
Hafif Düzeyde Zihinsel Yetersizliği Bulunan Öğrencilerde Step Aerobik ve Life Kinetik Egzersizlerinin Bazı Bilişsel ve Koordinatif Yetenekler Üzerine Etkisi
Tez Savunma Tarihi  
:
03.06.2024
Tez Savunma Saati 
:
13.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi- 1.Kat Toplantı Salonu
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Zahraa ALSALEH
Tez Danışmanı
: Doç. Dr. Zekiye Müge TAVİL
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Yabancı Diller Eğitimi
Bilim Dalı        
: İngiliz Dili Egitimi
Tezin Konusu   
:
Iraqi EFL 5th Class High School Students’ Preferences and Perceptions about Oral Corrective Feedback: Are There Any Gender Differences?
Tez Savunma Tarihi  
:
03.06.2024
Tez Savunma Saati 
:
13.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi C Blok 308 nolu oda
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Duygu GEL
Tez Danışmanı
: Doç. Dr. Ezgi GÜVEN YILDIRIM
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı        
: Fen Bilgisi Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Yenilikçi ve Tematik Öğrenme Etkinliklerinin Öğrencilerin Sürdürülebilir Kalkınmaya Yönelik Tutumlarına ve 21.yüzyıl Becerilerine Etkisi
Tez Savunma Tarihi  
:
04.06.2024
Tez Savunma Saati 
:
11.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Toplantı Salonu 2
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
İrem Aksu Çekiç
Tez Danışmanı
: Doç. Dr. Müzeyyen Nazlı Güngör
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Yabancı Diller Eğitimi
Bilim Dalı        
: İngiliz Dili Eğitimi
Tezin Konusu   
:
An Investigation into the Assessment Conceptions of In-Service English Language Instructors
Tez Savunma Tarihi  
:
07.06.2024
Tez Savunma Saati 
:
10.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi C Blok- Toplantı Salonu (No: 101)
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Mahmut Özkan
Tez Danışmanı
: Doç. Gonca Hülya Yayan
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Güzel Sanatlar Eğitimi
Bilim Dalı        
: Resim İş Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Anonim Halk Edebiyatı Ürünlerinin Genel Yetenek Testi İle Alınan Bilsem Öğrencilerinin  (11 -13 Yaş Grubu) Kolaj Çalışmalarına Etkisi
Tez Savunma Tarihi  
:
10.06.2024
Tez Savunma Saati 
:
14.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Orkun YAVUZ
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Güray KIRPIK
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Bilim Dalı        
: Tarih Eğitimi
Tezin Konusu   
:
 Tarih Öğretiminde Kronolojik Problemler: ‘’Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Tarihi Örneği’’
Tez Savunma Tarihi  
:
06.06.2024
Tez Savunma Saati 
:
14.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası 3 No’lu Toplantı Salonu
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Emine EREN
Tez Danışmanı
: Prof.Dr.İlbilge DÖKME
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı        
: Fen Bilgisi Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Robotik STEM Uygulamalarının Ortaokul Öğrencilerinin Durumsal İlgi Gelişimine ve STEM Rol Kimliklerine Etkisi
Tez Savunma Tarihi  
:
06.06.2024
Tez Savunma Saati 
:
14.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası 1. Kat 2 Numaralı Salon
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Mahmut MANSUR
Tez Danışmanı
: Dr. Öğr. Üyesi Ayşe İSPİR KURUN
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Yabancı Diller Eğitimi
Bilim Dalı        
: Arap Dili Eğitimi 
Tezin Konusu   
:
İmam Hatip Liselerinde Arapça Öğretimi Kapsamında Kültür Öğretiminin Sorunları ve Çözüm Önerileri
Tez Savunma Tarihi  
:
12.06.2024
Tez Savunma Saati 
:
10.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi C Blok 101 nolu Toplantı Salonu
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Mihriban Rukiye YILMAZ
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Hüseyin ELMAS
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Güzel Sanatlar Eğitimi
Bilim Dalı        
: Resim-İş Eğitimi
Tezin Konusu   
:
GÜNÜMÜZ TÜRK RESİM SANATINDA(1980-2023)  GÖRSEL İNTİHAL KAVRAMI VE AKADEMİSYENLERİN İNTİHALE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
Tez Savunma Tarihi  
:
07.06.2024
Tez Savunma Saati 
:
10.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Derslik
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Esma ÖZDEMİR
Tez Danışmanı
: Prof.Dr.Semra MİRİCİ
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı        
: Biyoloji Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Hizmet İçi Eğitimde Ters Yüz Sınıf Modelinin Uygulanması: Proje Danışmanlığı Eğitimi Örneği
Tez Savunma Tarihi  
:
06.06.2024
Tez Savunma Saati 
:
11.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Seminer Salonu 2
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Hande Yılmaz
Tez Danışmanı
: Doç. Dr. İlknur Özal Göncü
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Güzel Sanatlar Eğitimi
Bilim Dalı        
: Müzik Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Vocal Painting Yöntemi, Vocal Painting’inEğitimsel Boyutlarla İncelenmesi ve Öğrenciler Üzerindeki Etkilerinin Saptanması
Tez Savunma Tarihi  
:
07.06.2024
Tez Savunma Saati 
:
13.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Seminer Salonu
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Ceyda YALÇINKAYA
Tez Danışmanı
: Prof.Dr. Ergin HAMZAOĞLU
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı        
: Fen Bilgisi Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Fen Bilimleri Alanında Değerler Eğitimine Yönelik Tez ve Makalelerin İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi  
:
24.06.2024
Tez Savunma Saati 
:
10.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Toplantı Salonu 3
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Beyza Dikmenlioğlu Görer
Tez Danışmanı
: Doç. Dr. İbrahim Ethem Polat
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Yabancı Diller Eğitimi
Bilim Dalı        
: Arap Dili Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Covid-19 Pandemi Sürecinde Uygulanan Arapça Dersi Uzaktan Eğitimi Hakkında Ortaöğretim Öğrenci Görüşlerinin Belirlenmesi 
Tez Savunma Tarihi  
:
07.06.2024
Tez Savunma Saati 
:
15.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası 3. Salon
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Gülsün ÜÇTEPE
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Ergin HAMZAOĞLU
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı        
: Fen Bilgisi Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Purdue Modeli Temelli Çevre Etkinlikleriyle Gerçekleştirilen Öğretimin Öğrencilerin Tasarım Odaklı, Yansıtıcı Düşünme ve Öz Düzenleme Becerilerine Etkisinin İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi  
:
26.06.2024
Tez Savunma Saati 
:
10.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Toplantı Salonu No:3 Birinci Kat
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Aslıhan Ergüven
Tez Danışmanı
: Prof.Dr.Selçuk ÖZDEMİR
Program Türü   
:
Yüksek Lisans 
Anabilim Dalı  
:
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Bilim Dalı        
: Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Okulöncesi Dönemdeki Çocukların Algoritmik Düşünme Becerilerinin Geliştirilmesinde Kodlama Eğitiminin Etkisi
Tez Savunma Tarihi  
:
12.06.2024
Tez Savunma Saati 
:
11.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 328 nolu Oda
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Banu Karaahmetoğlu
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Çığıl Aykut
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Özel Eğitim
Bilim Dalı        
: Zihin Engelliler Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Okul öncesi öğretmenlerinin akran çatışmasına ilişkin görüşleri, çatışmaya müdahale yaklaşımları ve uyguladıkları stratejilerin belirlenmesi: Bir karma yöntem araştırması
Tez Savunma Tarihi  
:
13.06.2024
Tez Savunma Saati 
:
10.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası 3 nolu toplantı salonu
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Melike ÇINAR
Tez Danışmanı
: Doç. Dr. Halük ÜNSAL
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı        
: Eğitim Teknolojisi
Tezin Konusu   
:
Ters Yüz Sınıf Modeline Göre Tasarlanan Ortaokul Matematik Dersi Yüzdeler - Doğrular Ve Açılar Konularının Öğrenci Akademik Başarı ve Motivasyonları Üzerine Etkisi
Tez Savunma Tarihi  
:
13.06.2024
Tez Savunma Saati 
:
10.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Toplantı Salonu 2
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Muhammed Beyoğlu
Tez Danışmanı
: Doç. Dr. İbrahim Ethem POLAT
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Yabancı Diller Eğitimi  
Bilim Dalı        
: Arap Dili Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Türkçe Arapça Diplomasi ve Politika Terminolojisi ve Çeviri Eğitimindeki Yeri
Tez Savunma Tarihi  
:
07.06.2024
Tez Savunma Saati 
:
14.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası 3. Salon
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Hüseyin GÖKSU
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Selami ERYILMAZ
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Bilim Dalı        
: Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Zihin Yetersizliği Olan Bireylere Kavram Öğretiminde Sanal Gerçeklik Teknolojisi Kullanımının Etkililiği
Tez Savunma Tarihi  
:
13.06.2024
Tez Savunma Saati 
:
13.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Toplantı Salonu
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Murat Kına
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Ali Yakıcı
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Bilim Dalı        
: Türk Dili ve Edebiyatı Eğtiimi
Tezin Konusu   
:
Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Çerçevesinde Edebiyat Dergileri (2000-2010)
Tez Savunma Tarihi  
:
27.06.2024
Tez Savunma Saati 
:
10.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Birce Ezgi ÖNCELER KÖKDEMİR
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Temel ÇALIK
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı        
: Eğitim Yönetimi
Tezin Konusu   
:
Tekli ve İkili Eğitim Yapan Ortaokullarda Eğitimin Niteliğine İlişkin Öğretmen ve Okul Yöneticisi Görüşleri
Tez Savunma Tarihi  
:
13.06.2024
Tez Savunma Saati 
:
11.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Ayşegül BOZDAĞ KASAP
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Dilara BAKAN KALAYCIOĞLU
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı        
: Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Tezin Konusu   
:
Yüksek Riskli Sınavlarda Başarıyı Etkileyen Faktörlerin Veri Madenciliği Yöntemleriyle İncelenmes
Tez Savunma Tarihi  
:
27.06.2024
Tez Savunma Saati 
:
13.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Seminer Salonu 3
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Hatice TUNA
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Devrim ÇAKMAK
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı        
: İlköğretim Matematik Eğitimi
Tezin Konusu   
:
BİR ORTAOKUL MATEMATİK ÖĞRETMENİNİN FARK ETME BECERİSİ BAĞLAMINDA YÜZDELER KONUSU ÖĞRETİM SÜRECİNİN İNCELENMESİ 
Tez Savunma Tarihi  
:
13.06.2024
Tez Savunma Saati 
:
10.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dekanlık Toplantı Salonu 2
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Raziye ERKUL HATİPOĞLU
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Adalet KANDIR
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Temel Eğitim
Bilim Dalı        
: Okul Öncesi Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Kübist Yaklaşımlı Sanat Eğitimi Programının Okul Öncesi Çocukların Üç Boyutlu Düşünme Becerilerine Etkisi
Tez Savunma Tarihi  
:
25.06.2024
Tez Savunma Saati 
:
10.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Seminer Salonu 1 (Prof. Dr. Fahrettin Kırzıoğlu Salonu)
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Mahmut ÜNAL
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Adalet KANDIR
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Temel Eğitim
Bilim Dalı        
: Okul Öncesi Eğitimi
Tezin Konusu   
:
DİJİTAL ZEKA ÇOCUK ÖLÇEĞİ İLE DİJİTAL ZEKA YETİŞKİN ÖLÇEĞİ’NİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
Tez Savunma Tarihi  
:
25.06.2024
Tez Savunma Saati 
:
13.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası Seminer Salonu 1 (Prof. Dr. M. Fahrettin Kırzıoğlu Salonu- 6.Kat)
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Neslihan ERİŞ
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Feyzi ULUĞ
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı        
: Eğitim Yönetimi
Tezin Konusu   
:
Öğretmenlerin Bilinçli Farkındalık Düzeyleri ile Mesleki Doyum Düzeyleri Arasındaki İlişki
Tez Savunma Tarihi  
:
26.06.2024
Tez Savunma Saati 
:
14.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna binası seminer 1 salonu (Fahrettin kırzıoğlu salonu).
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Nihan ÇAĞLAR KARACA
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Feyzi ULUĞ
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı        
: Eğitim Yönetimi
Tezin Konusu   
:
Öğretmenlerde Psikolojik ve Sosyal Sermaye ile Yenilikçilik İklimi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi  
:
27.06.2024
Tez Savunma Saati 
:
14.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi  Bosna Seminer Odası 2 ( Prof. Dr. Abdurrahman Güzel Salonu)
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Hale Ülkü Aydın
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Kemal Sinan Özmen
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Yabancı Diller Eğitimi
Bilim Dalı        
:  İngiliz Dili Eğitimi
Tezin Konusu   
:
 Student Teachers' Identity Formation from a Poststructural Perspective
Tez Savunma Tarihi  
:
26.06.2024
Tez Savunma Saati 
:
14.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi İngiliz Dili Eğitimi Bölümü, C Blok
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Fidan Hüseynova
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Yılmaz Yeşil
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Bilim Dalı        
: Türkçe Eğitimi
Tezin Konusu   
:
6. ve 7. Sınıf Türkçe ve Azerbaycan Dili Derslerinde Öğrenme-Öğretme Yaklaşımları ve Karşılaştırması
Tez Savunma Tarihi  
:
14.06.2024
Tez Savunma Saati 
:
10.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası Seminer Salonu 2
     

 

 

background image