Tez Savunması Gün ve Saatleri (Mayıs 2024)

 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Zeynep Eslem Duman
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. İlbilge Dökme
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı        
: Fen Bilgisi Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Ortaokul 8.Sınıf Öğrencilerine Yönelik Bilimsel Muhakeme Becerileri Test Geliştirme Çalışması
Tez Savunma Tarihi  
:
07.05.2024
Tez Savunma Saati 
:
11.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi  Hersek Binası 218-B
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Samet Gökçeli
Tez Danışmanı
: Dr. Öğr. Üyesi Mustafa TATCI
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Bilim Dalı        
: Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Edebiyat Eğitimi Bağlamında Lise Öğrencileri ile TDE Öğretmenlerinin Estetik Algıları (Eskişehir Örneği)
Tez Savunma Tarihi  
:
07.05.2024
Tez Savunma Saati 
:
14.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası Seminer Salonu
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Shafag Iskandarova
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Semra SARAÇOĞLU
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Yabancı Diller Eğitimi
Bilim Dalı        
: İngiliz Dili Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Investigating the Effects of Cooperative Learning Techniques on EFL Learners’ Reading Comprehension and Autonomy: Using Children’s Literature
Tez Savunma Tarihi  
:
09.05.2024
Tez Savunma Saati 
:
15.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi C Blok 101 nolu oda
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Recep Muhammet ZALİM
Tez Danışmanı
: Doç. Dr. Aslıhan Selcen BİNGÖL
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı        
:  Eğitim Programları ve Öğretim
Tezin Konusu   
:
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Sürdürülebilir Kalkınma Farkındalıklarının Belirlenmesi
Tez Savunma Tarihi  
:
07.05.2024
Tez Savunma Saati 
:
15.15
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Toplantı Odası
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Melike MOLLA
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Cengiz ÇİNAR
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı        
: İlköğretim Matematik Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Geogebra 3D-AR yazılımı ile 8.sınıf geometrik cisimler konusu öğretiminin öğrencilerin akademik başarılarına, tutumlarına ve bilgilerin kalıcılığına etkisi
Tez Savunma Tarihi  
:
03.05.2024
Tez Savunma Saati 
:
14.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Seminer Salonu 2
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Birgül BOZYURT
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Yusuf BUDAK
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı        
: Eğitim Programları ve Öğretim
Tezin Konusu   
:
Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Toplumsal Cinsiyet Kalıp Yargılarına Eşit Masal Etkinliklerinin Etkisinin İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi  
:
07.05.2024
Tez Savunma Saati 
:
12.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası 3 No’lu Toplantı Salonu
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Mehmet BAŞARAN
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Ayşe Belgin AKSOY
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
Bilim Dalı        
: Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Hareketli Oyun Eğitim Programının Baba-Çocuk Etkileşiminin Kalitesi ve Babanın Harekete Geçirici ve Cesaretlendirici Davranışları ile Çocuğun Gelişimine Etkisi
Tez Savunma Tarihi  
:
02.05.2024
Tez Savunma Saati 
:
09.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi-Bosna Binası-Seminer  Salonu 1
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Fatma KÖSE
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Fatma TEZEL ŞAHİN
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
 Temel Eğitim
Bilim Dalı        
: Okul Öncesi Eğitimi
Tezin Konusu   
:
BABALARIN VE BÜYÜK BABALARIN TUTUMLARI, BABALIK ROL ALGILARI VE BABALARIN ÇOCUKLARINA OLAN İLGİSİNİN İNCELENMESİ
Tez Savunma Tarihi  
:
06.05.2024
Tez Savunma Saati 
:
14.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Odası
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Ayşegül Güneş Demircan
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Ebru Ersay
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Temel Eğitim
Bilim Dalı        
: Okul Öncesi Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Duygu Bilgisi ile Ebeveynlerin Duygu Sosyalleştirme Uygulamaları Arasındaki İlişki
Tez Savunma Tarihi  
:
06.05.2024
Tez Savunma Saati 
:
11.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 404 nolu Oda
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Kübra ALUÇ
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Nejla YÜRÜK
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı        
: Fen Bilgisi Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Fen Bilimleri Eğitiminde Eğitsel Oyun Destekli STEM Etkinliklerinin Öğrenci Başarısına Ve Fen Bilimleri Dersine Yönelik Tutumlarına Etkisi
Tez Savunma Tarihi  
:
17.05.2024
Tez Savunma Saati 
:
10.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası Seminer Odası-3 (Reşat Genç Salonu)
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Ezhan BAHÇECİOĞLU 
Tez Danışmanı
: Prof. Erdal TUĞCULAR
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Güzel Sanatlar Eğitimi
Bilim Dalı        
: Müzik Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Hatay İlinde Kurulan Antakya Medeniyetler Korosunun İncelenmesi 
Tez Savunma Tarihi  
:
09.05.2024
Tez Savunma Saati 
:
10.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bilim Dalı Seminer Salonu
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Arda EREN
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Ercenk HAMARAT
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Bilim Dalı        
: Sosyal Bilgiler Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Sosyal Bilgiler ders kitaplarının açık-fikirlilik Bağlamında İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi  
:
10.05.2024
Tez Savunma Saati 
:
13.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi F-Blok Zemin Kat 04 Nolu Sınıf (FZ-04)
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
SHEHAB AHMED HASAN AL-JUBOURI
Tez Danışmanı
: Doç. Dr. İbrahim ÖZAY
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Yabancı Diller Eğitimi
Bilim Dalı        
: Arap Dili Eğitimi
Tezin Konusu   
:
EDEBİ METİNLERİN YABANCILAR İÇİN ARAPÇA ÖĞRETİMİNDE ETKİNLİĞİ, DİL YETERLİLİĞİ VE İLETİŞİM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Tez Savunma Tarihi  
:
16.05.2024
Tez Savunma Saati 
:
14.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi C Blok 101 numaralı salon.
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Selen Diren Topbulut         
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Yusuf Doğan
Program Türü   
:
Yüksek Lisans        
Anabilim Dalı  
:
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi 
Bilim Dalı        
: Türkçe Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Türkçe Öğretmeni Adaylarının Sesli Okuma Becerileri Üzerine Bir Araştırma
Tez Savunma Tarihi  
:
15.05.2024
Tez Savunma Saati 
:
10.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 2 nolu Seminer Salonu
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Taner YILMAZ
Tez Danışmanı
: Prof.Dr. İlbilge DÖKME
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı        
: Fen Bilgisi Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Eğitsel Amaçlı Chatbotların Fen Eğitiminde Kullanılmasının Ortaokul Öğrencilerinin Akademik Başarıları Fen Dersine Yönelik İlgileri ve Bilişüstü Becerileri Üzerindeki Rolü
Tez Savunma Tarihi  
:
17.05.2024
Tez Savunma Saati 
:
15.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası 218 B
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Kenan Konur
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Cengiz ÇİNAR
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı        
: İlköğretim Matematik Eğitimi
Tezin Konusu   
:
İlköğretim Matematik Öğretmenlerinin Pedagojik Alan Bilgilerinin Belirlenmesi: Ölçek Geliştirme Çalışması
Tez Savunma Tarihi  
:
17.05.2024
Tez Savunma Saati 
:
13.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası 2 No’lu Toplantı Salonu
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
NORAH MOHMMED A MUDAN
Tez Danışmanı
: Doç. Dr. İbrahim Ethem Polat
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Yabancı Diller Eğitimi
Bilim Dalı        
: Arap Dili Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Yabancı Dil Olarak Arapça Öğretiminde Drama ve Tiyatronun Kullanımının Diyalog Becerisini Geliştirmeye Etkisi
Tez Savunma Tarihi  
:
16.05.2024
Tez Savunma Saati 
:
14.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi C Blok 101 numaralı salon.
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
HUSSEIN IBRAHIM MOUSA AL-JASIM
Tez Danışmanı
: Doç. Dr. İbrahim Ethem Polat
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Yabancı Diller Eğitimi
Bilim Dalı        
: Arap Dili Eğitimi
Tezin Konusu   
:
SINAN ANTON'UN ROMANLARINDA KÜLTÜR, ANLATIM VE DIYALOG ARAPÇA ÖĞRETIMINDE SOSYODILBILIMSEL ARAŞTIRMA
Tez Savunma Tarihi  
:
16.05.2024
Tez Savunma Saati 
:
15.15
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi C Blok 101 numaralı salon.
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Sevda COŞKUN
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Bilal ATASOY
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Bilim Dalı        
: Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Öğretmenlerin E-Öğrenmeye İlişkin Hazır Bulunuşluklarının İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi  
:
13.05.2024
Tez Savunma Saati 
:
12.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası, No:328
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Selma Türker
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Mine AKTAŞ
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı        
: İlköğretim Matematik Eğitimi
Tezin Konusu   
:
7. Sınıf “rasyonel sayılarla işlemler” ünitesinin bilgisayar destekli öğretime dayalı olarak işlenmesinin öğrencilerin akademik başarılarına etkisi
Tez Savunma Tarihi  
:
15.05.2024
Tez Savunma Saati 
:
13.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Seminer Salonu
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Dilara NECCAR TEZCAN
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Ergin HAMZAOĞLU
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı        
: Fen Bilgisi Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Sürdürülebilirlik ve STEM Eğitimi Bağlamında Üstün Yetenekli Öğrencilerin Sistemsel Düşünme Becerilerinin Gelişimi
Tez Savunma Tarihi  
:
30.05.2024
Tez Savunma Saati 
:
10.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek 120
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Zümrüt Şengüler Hancıoğlu
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. İlbilge Dökme
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı        
: Fen Bilgisi Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Üç Aşamalı Robotik STEM Uygulamalarının Öğrencilerin Fen Bilimlerine Olan Tutumlarına Etkisi
Tez Savunma Tarihi  
:
22.05.2024
Tez Savunma Saati 
:
10.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Odası
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Merve Nur Postallı
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Murat Bekar
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı        
: İlköğretim Matematik Eğitimi
Tezin Konusu   
:
5. ve 6. Sınıf Matematik Ders Kitaplarının Sayı Duyusu Bileşenlerine Göre İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi  
:
22.05.2024
Tez Savunma Saati 
:
16.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Salon 2
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Hülya Aydoğan
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Alev Doğan
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı        
: Fen Bilgisi Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Ortaokul Öğrencilerinin Kodlama Eğitimine Yönelik Tutumlarının Araştırılması
Tez Savunma Tarihi  
:
22.05.2024
Tez Savunma Saati 
:
13.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi  Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası No: 208
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Fatma Bahar Çirçir
Tez Danışmanı
: Prof.Dr. Bahri Ata
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Bilim Dalı        
: Tarih Eğitimi
Tezin Konusu   
:

Tarih Öğretiminde Etnografya Müzelerinin Etkili Kullanımı: Rehberli Ya Da Rehbersiz Gezilerin Öğrencilerin Müze Algısına ve Başarısına Etkisi

Tez Savunma Tarihi  
:
20.05.2024
Tez Savunma Saati 
:
11.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi  Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası No: 525
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Serap Çatma
Tez Danışmanı
: Doç. Dr. Ayfer SAYIN
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı        
: Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Tezin Konusu   
:
2019 Liselere Geçiş Sistemi Matematik Testindeki Maddelerin Cinsiyet ve Okul Türüne Göre Madde Yanlılığının İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi  
:
27.05.2024
Tez Savunma Saati 
:
10.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi  Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Salon 1
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Büşra TÜRKAN
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Ayşe Belgin AKSOY
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
Bilim Dalı        
: Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Anne-Çocuk İletişimi ile Erken Okuryazarlık Becerilerinin İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi  
:
28.05.2024
Tez Savunma Saati 
:
11.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Odası
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Zeliha Yağdıran
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Mahmut Selvi
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı        
: Fen Bilgisi Eğitimi
Tezin Konusu   
:
LGS ve PISA Fen Bilimleri Sorularının Yenilenmiş Bloom Taksonomisine, PISA Fen Okuryazarlığı Yeterliliklerine ve MEB Kazanımlarına Göre İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi  
:
28.05.2024
Tez Savunma Saati 
:
15.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dekanlık Toplantı Salonu 1
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Bayram Dağlı
Tez Danışmanı
: Prof. Şeniz Aksoy
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Güzel Sanatlar Eğitimi
Bilim Dalı        
: Resim-İş Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Çevresel Sanat Eğitiminde Ekolojik Sürdürülebilirliğe Yönelik A/r/tografik Bir Sorgulama
Tez Savunma Tarihi  
:
29.05.2024
Tez Savunma Saati 
:
11.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Binası 117 Nolu Derslik
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Ferhat KİŞİ
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Salih ÇAKMAK 
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Özel Eğitim
Bilim Dalı        
: Görme Engellilerin Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Otizm ve Özel Öğrenme Güçlüğü Tanısı Konmuş Öğrencilerin Bulunduğu Kaynaştırma Uygulamalarında Sınıf Öğretmenlerinin Karşılaştıkları Sorunlar  İle İlgili Görüşleri Çözüm Önerileri ve Çözüm Önerilerindeki Farklılıklar
Tez Savunma Tarihi  
:
31.05.2024
Tez Savunma Saati 
:
09.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası Z/15 Odası
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Ruya Qassah
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Hamiye Duran
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Bilim Dalı        
: Türk Dili Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Mehmet Hurşit Dakuklu'nun Irak Türkmen Eğitimine Katkısı
Tez Savunma Tarihi  
:
30.05.2024
Tez Savunma Saati 
:
10.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası Seminer Odası
     
     

 

 

 

 

background image