Tez Savunması Gün ve Saatleri (Nisan 2024)

 

 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Seher AKÇAOĞLU
Tez Danışmanı
: Doç. Dr. Çiğdem Alev ÖZEL
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı        
: Biyoloji Eğitimi
Tezin Konusu   
:
İnsanda Endokrin Sistem Konusuna Yönelik Artırılmış Gerçeklik Destekli Giyilebilir Öğretim Materyali Geliştirilmesi ve Kavramsal Anlama Üzerine Etkisi
Tez Savunma Tarihi  
:
17.04.2024
Tez Savunma Saati 
:
11.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Biyoloji Eğitim Laboratuvarı 6
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Mehmet MARANGOZ
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Sami ŞAHİN
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Bilim Dalı        
: Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Oyunlaştırma Temelli Öğretimin Akademik Başarı, Tutum ve Kalıcılık Üzerindeki Etkiler
Tez Savunma Tarihi  
:
15.04.2024
Tez Savunma Saati 
:
13.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Herkes Binası Salon 2
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Mehmet Kavak
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Gülay Ekici
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı        
: Eğitimin Sosyal ve Tarihi Temelleri
Tezin Konusu   
:
İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin “Arkadaş” Kavramına İlişkin Algıları: Bir Metafor Çalışması
Tez Savunma Tarihi  
:
02.04.2024
Tez Savunma Saati 
:
12.15
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Herkes Binası Salon 2
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Merve Nur BARAN
Tez Danışmanı
: Doç. Dr. Sevgi ATLIHAN
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı        
: Matematik Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Anadolu İmam Hatip Lisesi 10. Sınıf Öğrencilerinin Cebirsel Düşünme Becerilerinin SOLO Taksonomisine Göre İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi  
:
05.04.2024
Tez Savunma Saati 
:
14.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Herkes Binası Salon 2
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Döndü Dilan KOR
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Birsen JELEN
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Güzel Sanatlar Eğitimi
Bilim Dalı        
: Müzik Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Özel Öğretim Kurumlarında Uygulanan Piyano Kursu Programının İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi  
:
01.04.2024
Tez Savunma Saati 
:
10.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bilim Dalı Seminer Salonu
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Handan ÜSTÜN GÜL
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Tolga GÜYER
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Bilim Dalı        
: Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Bilgisayarsız Bilgisayar Bilimi Etkinliklerinin Ders Başarısına, Problem Çözmeye, Eleştirel Düşünmeye ve Bilgi İşlemsel Düşünmeye Yönelik Özyeterlilik Algısına Etkisi
Tez Savunma Tarihi  
:
03.04.2024
Tez Savunma Saati 
:
10.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Salon 3
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Salime Gülay DOĞRU
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Mehmet Ali DOMBAYCI
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Bilim Dalı        
: Felsefe Grubu Eğitimi
Tezin Konusu   
:
 Kültürün ve Eğitimin Olanağı Olarak Dil
Tez Savunma Tarihi  
:
17.04.2024
Tez Savunma Saati 
:
10.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Toplantı Salonu 2
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Fatoş Yonca Demir
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Ferudun Sezgin
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı        
: Eğitim Yönetimi
Tezin Konusu   
:
Okul Müdürlerinin ve Öğretmenlerin Öğrenme Merkezli Liderliğe İlişkin Görüşleri
Tez Savunma Tarihi  
:
15.04.2024
Tez Savunma Saati 
:
15.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Toplantı Salonu 2
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Elif ÖZDEMİR ONAÇ
Tez Danışmanı
: Doç. Dr. Esra BENLİ ÖZDEMİR
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı        
: Fen Bilgisi Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Ortaokul Öğrencilerinin Fen Bilimleri Dersi Eleştirel Düşünme Gücü ile Fen Dersine Yönelik Öz-Yeterlikleri Arasındaki İlişkinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi  
:
05.04.2024
Tez Savunma Saati 
:
14.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Toplantı Salonu 3
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Tuğba ÇİÇEK
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Nejla YÜRÜK
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı        
: Fen Bilgisi Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Üstün Yetenekli ve Üstün Yetenekli Tanısı Konulmamış Öğrencilerin İş ve Enerji Konusuna İlişkin Bilgi Yapılarının İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi  
:
05.04.2024
Tez Savunma Saati 
:
10.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Herkes Binası Salon 2
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Caner DALLI
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Ercenk Hamarat
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Bilim Dalı        
: Sosyal Bilgiler Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Sosyal Bilgiler Dersini Öğretmen Adaylarının Ekolojik Vatandaşlığı Bağlamında Değerlendirmek: Bir Gömülü Teori Çalışması
Tez Savunma Tarihi  
:
05.04.2024
Tez Savunma Saati 
:
14.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi F-Blok Zemin 04 Nolu Sınıf (FZ-04)
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Burcu KESKİN
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Ayşe SERT ÇIBIK
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı        
: Fen Bilgisi Eğitimi
Tezin Konusu   
:
TGA Etkinlikleriyle Zenginleştirilmiş 5E Öğrenme Modelinin Ortaokul Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerilerinin Gelişimine Etkisi
Tez Savunma Tarihi  
:
19.04.2024
Tez Savunma Saati 
:
14.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Kat 3 Fen Laboratuvarı 7
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Hüseyin SAYIN
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Yusuf DOĞAN
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Bilim Dalı        
: Türkçe Eğitimi
Tezin Konusu   
:
İlköğretim Öğrencilerinin  Ders Kitapları Aracılığıyla Karşılaştığı Söz Varlığı Unsurları
Tez Savunma Tarihi  
:
22.04.2024
Tez Savunma Saati 
:
14.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası, 1. Kat, 2 Nolu Toplantı Odası
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Muhammed Okan ÇİÇEK
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Necati CEMALOĞLU
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
 Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı        
: Eğitim Yönetimi
Tezin Konusu   
:
Öğretmenlerin Öz Yeterlik İnançları İle Mesleki Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişki ve Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi  
:
25.04.2024
Tez Savunma Saati 
:
13.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 1. Kat No:111
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Aydın Erdem
Tez Danışmanı
: Prof. Sadık Özçelik
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Güzel Sanatlar Eğitimi
Bilim Dalı        
: Müzik Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Orta-Ağır Zihinsel Engeli ve Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Öğrenciler İçin Müzik ve Oyun Dersine Yönelik Dijital Materyal Tasarımı
Tez Savunma Tarihi  
:
19.04.2024
Tez Savunma Saati 
:
10.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bilim Dalı Seminer Salonu
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Aysel Hazım Ismael ALKHALAF
Tez Danışmanı
: Prof.Dr. Ali GÜL
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı        
: Biyoloji Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Biyoloji Öğretmen Adaylarının Sürdürülebilir Çevresel, Toplumsal ve Ekonomik Kalkınmaya Yönelik Farkındıkları
Tez Savunma Tarihi  
:
19.04.2024
Tez Savunma Saati 
:
13.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Biyoloji Tematik Sınıf
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Gül Şebnem ALTUNER ÇOBAN
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Seyit ATEŞ
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Temel Eğitim
Bilim Dalı        
: Sınıf Eğitimi
Tezin Konusu   
:
İlkokul 4.Sınıf Öğrencilerine Okuduğunu Anlama Stratejilerinin Öğretimine Yönelik Bir Eylem Araştırması
Tez Savunma Tarihi  
:
24.04.2024
Tez Savunma Saati 
:
11.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 2 Nolu Seminer Salonu
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Merve Karadağ
Tez Danışmanı
: Prof Dr. Emel Koç
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Bilim Dalı        
: Felsefe Grubu Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Schopenhauer ve Nietzsche Felsefelerinde İnsan Problemi
Tez Savunma Tarihi  
:
30.04.2024
Tez Savunma Saati 
:
13.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 612 nolu danışman odası 
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Zeynep Boyacı
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Gürcü Koç
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı        
: Eğitim Programları ve Öğretim
Tezin Konusu   
:
 Ders İmecesi Modelinin Matematik Öğretmen Adaylarının Mesleki Gelişimlerine, Tutumlarına ve Öz Yeterlik Düzeylerine Etkisi  
Tez Savunma Tarihi  
:
26.04.2024
Tez Savunma Saati 
:
11.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Salon 3
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
İrem UZ ASLAN 
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. İbrahim YILDIRAN 
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Bilim Dalı        
: Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Tezin Konusu   
:
9. Sınıf Basketbol Ünitesinde Uygulanan Spor Eğitimi Modelinin Öğrencilerin Bilişsel, Duyuşsal ve Psikomotor Alan Gelişimlerine Etkisi
Tez Savunma Tarihi  
:
30.04.2024
Tez Savunma Saati 
:
14.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Duygu Gitti
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Gülümser Gültekin Akduman
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Temel Eğitim
Bilim Dalı        
: Okul Öncesi Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Okul Öncesi Dönem Çocuklarında Kardeş Kıskançlığının Belirlenmesi ve Ebeveyn Müdahale Yöntemlerinin İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi  
:
29.04.2024
Tez Savunma Saati 
:
11.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 404 No’lu Oda 
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Serkan DOĞAN
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Ömer ÖZKAN
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Bilim Dalı        
: Türkçe Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Türkçe Öğretmeni Adaylarının Ölçme-Değerlendirme Okuryazarlığı ve Öz Yeterlik Düzeyleri ile Eğitimde Ölçme-Değerlendirme Dersine Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi  
:
22.04.2024
Tez Savunma Saati 
:
15.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası, 1. Kat, 3 Numaralı Toplantı Odası
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
UMUT CAN KILIÇ
Tez Danışmanı
: PROF. DR. KEMALETTİN DENİZ
Program Türü   
:
 Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Bilim Dalı        
: Türkçe Eğitimi
Tezin Konusu   
:
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN GÖRSEL OKUMA BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Tez Savunma Tarihi  
:
22.04.2024
Tez Savunma Saati 
:
13.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bölüm Seminer Odası
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Muhammed Elali
Tez Danışmanı
: Doç. Dr. İbrahim ÖZAY
Program Türü   
:
 Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü
Bilim Dalı        
: Arap Dili Eğitimi
Tezin Konusu   
:
ANA DİLİ ARAPÇA OLMAYANLARA ARAPÇA ÖĞRETİM SERİLERİNDE KELİME DAĞARCIĞI VE YAYGINLIĞI (MİFTÂHU’L-ARABİYYE ÖRNEĞ
Tez Savunma Tarihi  
:
25.04.2024
Tez Savunma Saati 
:
11.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi C-Blok 101 Numaralı Salon
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
İrem UZ ASLAN 
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. İbrahim YILDIRAN 
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Bilim Dalı        
: Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Tezin Konusu   
:
9. Sınıf Basketbol Ünitesinde Uygulanan Spor Eğitimi Modelinin Öğrencilerin Bilişsel, Duyuşsal ve Psikomotor Alan Gelişimlerine Etkisi
Tez Savunma Tarihi  
:
30.04.2024
Tez Savunma Saati 
:
14.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Fatma KÖSE
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Fatma TEZEL ŞAHİN
Program Türü   
:
Yüksek Lisans 
Anabilim Dalı  
:
Temel Eğitim
Bilim Dalı        
: Okul Öncesi Eğitimi
Tezin Konusu   
:
BABALARIN VE BÜYÜK BABALARIN TUTUMLARI, BABALIK ROL ALGILARI VE BABALARIN ÇOCUKLARINA OLAN İLGİSİNİN İNCELENMESİ
Tez Savunma Tarihi  
:
30.04.2024
Tez Savunma Saati 
:
14.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Odası
      

 

background image