Tez Savunması Gün ve Saatleri (Mart 2024)

 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Tansu KURTULDU
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Mehmet GÜNAY
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Bilim Dalı        
: Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Tezin Konusu   
:
Spor Bilimleri Öğrencilerinin Bireysel Yenilikçilik ve Teknolojik Tutum Düzeylerinin İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi  
:
04.03.2024
Tez Savunma Saati 
:
12.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Mesude Uçucu
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Pınar Bilasa
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı        
: Eğitim Programları ve Öğretim
Tezin Konusu   
:
Rol Oynama Etkinliklerinin Öğrencilerin İngilizceye Yönelik Tutumuna, İngilizce Konuşma Kaygısı ve Öğrenme Özerkliği Üzerine Etkisi   
Tez Savunma Tarihi  
:
08.03.2024
Tez Savunma Saati 
:
14.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Odası
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Müge VURAN
Tez Danışmanı
: Prof.Dr. Tolga GÜYER
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Bilim Dalı        
: Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Tezin Konusu   
:

Probleme Dayalı E-Öğrenme Ortamlarında Algoritmik Kaybolma Ölçümünün Öğrenme Analitikleri Açısından İncelenmesi

Tez Savunma Tarihi  
:
13.03.2024
Tez Savunma Saati 
:
09.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası 2.salon
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Üzeyir YENİÇERİ
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Safure BULUT
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı        
: Matematik Eğitimi (İlköğretim)
Tezin Konusu   
:

Matematik Öğretmen Adaylarının Grafik Okuryazarlık Düzeylerinin Geliştilmesi için Bir Model Önerisi

Tez Savunma Tarihi  
:
06.03.2024
Tez Savunma Saati 
:
13.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Salon-3
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Kürşat ARSLAN
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Ferudun SEZGİN
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı        
: Eğitim Yönetimi
Tezin Konusu   
:
Eğitim Diplomasisi ve Yükseköğretim Politikası Bağlamında Yumuşak Güç Unsuru Olarak Uluslararası Öğrenciler
Tez Savunma Tarihi  
:
05.03.2024
Tez Savunma Saati 
:
10.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Toplantı Salonu-2
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Esra BAL ESEN
Tez Danışmanı
: Prof.Dr. Beyhan ZABUN
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
 Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Bilim Dalı        
:  Felsefe Grubu Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Behice Boran'da Ekonomi-Toplumsal Yapı İlişkisi
Tez Savunma Tarihi  
:
06.03.2024
Tez Savunma Saati 
:
14.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Toplantı Salonu-2
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Ceyda YALÇINKAYA
Tez Danışmanı
: Prof.Dr. Ergin HAMZAOĞLU
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı        
: Fen Bilgisi Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Fen Bilimleri Alanında Değerler Eğitimine Yönelik Tez ve Makalelerin İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi  
:
08.03.2024
Tez Savunma Saati 
:
10.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Toplantı Salonu-2
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Özgül Çağlayan
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Hamiye DURAN
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Bilim Dalı        
: Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi
Tezin Konusu   
:
TAHKİYELİ METİNLERDEKİ KADIN FİGÜRLERİ AÇISINDAN TÜRK DİLİ EDEBİYATI DÖNEMLERİ VE DERS KİTAPLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Tez Savunma Tarihi  
:
13.03.2024
Tez Savunma Saati 
:
14.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası Seminer Salonu 3
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Elif ÜNLÜ
Tez Danışmanı
: Doç. Dr. Fatih ŞAHİN
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı        
: Eğitim Yönetimi
Tezin Konusu   
:
Kolaylaştırıcı Okul Yapısı ile Öğretmenlerin Akademik İyimserlikleri Arasındaki İlişkide Öğretmen Öznel İyi Oluşunun Aracı Etkisi
Tez Savunma Tarihi  
:
12.03.2024
Tez Savunma Saati 
:
14.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Toplantı Salonu 2
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Ayfer ASLAN
Tez Danışmanı
:  Prof. Dr. Necdet KARASU
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Özel Eğitim
Bilim Dalı        
: Zihin Engelliler Eğitimi
Tezin Konusu   
:

Öğrenmede Evrensel Tasarım İlkelerine Göre Oluşturulan Öğretmen  Eğitiminin Öğretmen ve Öğrenci Çıktıları Üzerindeki Etkisi

Tez Savunma Tarihi  
:
21.03.2024
Tez Savunma Saati 
:
10.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Öğretim üyesi odası
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Tuba ŞENEL ZOR
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Mahmut SELVİ
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı        
: Fen Bilgisi Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Bilim ve Sanat Merkezinde Öğrenim Gören Ortaokul Öğrencilerinin Sosyobilimsel Konularla İlgili Akıl Yürütmelerinin İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi  
:
08.03.2024
Tez Savunma Saati 
:
10.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dekanlık Toplantı Salonu 1
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Esra ONKUN ÖZGÜR
Tez Danışmanı
: Prof.Dr. İsmail KARAKAYA
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı        
: Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Tezin Konusu   
:
Dereceli Puanlama Anahtarı Türünün Rutin Olmayan Matematik Problemi Puanlanmasında Puanlayıcı Davranışları Üzerine Etkisinin İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi  
:
07.03.2024
Tez Savunma Saati 
:
10.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Seminer 1 Salon 
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Burçin SANCAK
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Tolga GÜYER 
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Bilim Dalı        
: Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Tezin Konusu   
:
ALGORİTMA ÖĞRETİMİNDE SAYISAL ÖRNEK KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN MATEMATİKSEL PROBLEM ÇÖZME BAŞARILARINA ETKİSİ
Tez Savunma Tarihi  
:
21.03.2024
Tez Savunma Saati 
:
13.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Salon 2
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Muhammet Curabay
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Şeref Tan
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı        
:  Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Tezin Konusu   
:
Tek Boyutlu ve Çok Boyutlu Likert Tipi Ölçekler İçin Kayıp Veri İle Başa Çıkma Yöntemlerinin Karşılaştırılması
Tez Savunma Tarihi  
:
29.03.2024
Tez Savunma Saati 
:
09.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası Seminer Salonu 3
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Şeref Yiğit AKPINAR
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Bayram ÇETİN
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı        
:  Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Tezin Konusu   
:
Çevrimiçi (Web Tabanlı) Biçimlendirici Değerlendirme Uygulamalarının Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisinin Bilişsel Tanı Modellemesi İle İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi  
:
19.03.2024
Tez Savunma Saati 
:
09.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi 
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Esra ŞENTÜRK
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Mehmet Akif SÖZER
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Temel Eğitim
Bilim Dalı        
: Sınıf Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Özel Yetenekli ve Tanı Almamış Öğrencilerin Sosyal Beceri ve Duygusal Zekâlarının İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi  
:
15.03.2024
Tez Savunma Saati 
:
10.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Sınıf Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Odası
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Filiz ARLIER
Tez Danışmanı
: Doç. Dr. Sevil FİLİZ
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı        
: Eğitim Programları ve Öğretim
Tezin Konusu   
:
Taşımalı Ortaokul Öğrencilerinin Okul Bağlılıklarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi  
:
20.03.2024
Tez Savunma Saati 
:
13.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası 2 Nolu Salon
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Şadiye AYSİN TEKCAN
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Tolga GÜYER
Program Türü   
:
 Doktora
Anabilim Dalı  
:
Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı        
: Eğitim Teknolojisi
Tezin Konusu   
:
Makine Öğrenmesi Etkinlikleri ile Programlama Öğretiminin Özel Yetenekli Öğrencilerin Programlama, Yaratıcı Düşünme ve Problem Çözme Becerileri ile Üst Bilişsel Farkındalık Düzeylerine Etkisi
Tez Savunma Tarihi  
:
27.03.2024
Tez Savunma Saati 
:
13.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Toplantı Salonu-2
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Umut Can Kılıç
Tez Danışmanı
:  Prof. Dr. Kemalettin Deniz
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Bilim Dalı        
: Türkçe Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Ortaokul Öğrencilerinin Görsel Okuma Becerilerinin Geliştirilmesi
Tez Savunma Tarihi  
:
18.03.2024
Tez Savunma Saati 
:
12.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Seminer Odası
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Muhsin Bahadır KIYMACI
Tez Danışmanı
:  Prof. Dr. Nejla GÜNAY
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Bilim Dalı        
: Tarih Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Tarih Ders Kitaplarında II. Abdülhamid ve İttihatçı Liderlerin Ele Alınışı (1930-2020)
Tez Savunma Tarihi  
:
19.03.2024
Tez Savunma Saati 
:
14.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Salon 2
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Aslıhan Keleş Kurtoğlu
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Mustafa Kurt
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Bilim Dalı        
: Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Gülmecenin Türk Dili Ve Edebiyatı Eğitimindeki Yeri
Tez Savunma Tarihi  
:
22.03.2024
Tez Savunma Saati 
:
10.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi TÖMER Toplantı Salonu
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Ferhat Kayacan
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Mustafa Kurt
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Bilim Dalı        
: Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Türk Dili Ve Edebiyatı Dersinde Kullanılan Kitapların İçerik Ve Yöntem Bakımından İncelenmesi (1920-1957)
Tez Savunma Tarihi  
:
22.03.2024
Tez Savunma Saati 
:
12.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi TÖMER Toplantı Salonu
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Ercan Eskici
Tez Danışmanı
: Doç. Dr. Ayhan URAL
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı        
: Eğitim Yönetimi
Tezin Konusu   
:
Türkiye’de Ortaöğretim Sisteminin (Lise Eğitiminin) Zorunlu Eğitim Kapsamına Alınmasına İlişkin Bir Değerlendirme
Tez Savunma Tarihi  
:
27.03.2024
Tez Savunma Saati 
:
13.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası 2’nci Salon
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Akif MARAKLI
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Salih ÇAKMAK
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Özel Eğitim
Bilim Dalı        
: Görme Engellilerin Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Sınıf Öğretmenlerinin Özel Öğrenme Güçlüğü ve Otizm Spektrum Bozukluğuna İlişkin Bilgi Düzeyleri İle Özel Öğrenme Güçlüğü ve Otizmli Çocukların Kaynaştırılmasına Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi  
:
22.03.2024
Tez Savunma Saati 
:
14.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası Z/15 Odası
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Filiz ARLIER
Tez Danışmanı
: Doç. Dr. Sevil FİLİZ
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı        
: Eğitim Programları ve Öğretim
Tezin Konusu   
:
Taşımalı Ortaokul Öğrencilerinin Okul Bağlılıklarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi  
:
27.03.2024
Tez Savunma Saati 
:
13.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası 3 Nolu Salon
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Burcu Güvenç Çalışkan
Tez Danışmanı
: Doç. Dr. İbrahim Yüksel
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Matematik ve Fen Bilimleri Anabilim Dalı
Bilim Dalı        
: Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı
Tezin Konusu   
:

Kuvvet ve Hareket Ünitesinde Sözel Oyunlarla Geliştirilmiş Etkinliklerin Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarıları, Problem Çözme Becerilerine Yönelik İsteklilik ve  Kararlılık Algıları ve Öğrenci Görüşleri Üzerinde Etkisi

Tez Savunma Tarihi  
:
26.03.2024
Tez Savunma Saati 
:
10.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası 1. Kat Toplantı Salonu 2
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Fadime ÇALIŞKAN ÖZBEK
Tez Danışmanı
: Doç. Dr. Aslıhan Selcen BİNGÖL
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı        
: Eğitim Teknolojisi
Tezin Konusu   
:
Mesleki Eğitim Merkezlerinde Görev Yapan Öğretmenlerin Kapsayıcı Eğitime Yönelik Tutum, Özyeterlik ve Sınıf İçi Uygulamalara İlişkin Görüşlerinin Karşılaştırılması
Tez Savunma Tarihi  
:
28.03.2024
Tez Savunma Saati 
:
14.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Seminer Odası
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Recep Muhammet ZALİM
Tez Danışmanı
: Doç. Dr. Aslıhan Selcen BİNGÖL
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı        
: Eğitim Programları ve Öğretim
Tezin Konusu   
:
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Sürdürülebilir Kalkınma Farkındalıklarının Belirlenmesi
Tez Savunma Tarihi  
:
28.03.2024
Tez Savunma Saati 
:
13.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Seminer Odası
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Sultan Esra Çınar
Tez Danışmanı
: Dr. Öğr. Üyesi İlknur Bayrak İşcanoğlu
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Bilim Dalı        
: Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi
Tezin Konusu   
:

1931-1934 YILLARI ARASINDA ASKERÎ LİSELERDE OKUTULAN EDEBÎ KIRAAT KİTAPLARININ TEMA, METİN TÜRLERİ VE SÖZ VARLIĞI (DEYİMLER-ATASÖZLERİ-VECİZELER) YÖNÜNDEN İNCELENMESİ

Tez Savunma Tarihi  
:
28.03.2024
Tez Savunma Saati 
:
11.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 1 nolu Seminer Salonu
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Ayşenur GÜRHAN
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Özlem YAĞBASAN
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Bilim Dalı        
: Coğrafya Eğitimi
Tezin Konusu   
:

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Destekli Coğrafya Eğitiminin Afet Risk Farkındalığına Etkisi

Tez Savunma Tarihi  
:
26.03.2024
Tez Savunma Saati 
:
12.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası 3. Salon
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Selinay Durucan
Tez Danışmanı
: Doç. Dr. Hakkı Kadayıfçı
Program Türü   
:
 
Anabilim Dalı  
:
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı        
: Kimya Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Ortaöğretim Kimya Derslerınde Öğrencilerin Üstbilişlerının Desteklenmesının Bazı Eleştirel Düşünme Becerilerine Etkisi
Tez Savunma Tarihi  
:
29.03.2024
Tez Savunma Saati 
:
11.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası
     

 

 

 

background image