Tez Savunması Gün ve Saatleri (Şubat 2024)

 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Alper Demirel
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Osman Çaydere
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Güzel Sanatlar Eğitimi
Bilim Dalı        
: Resim İş Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Medya İletişim Araçlarıyla Desteklenen Ters Yüz Öğrenme Modelinin Sanat Eğitiminde Uygulanması
Tez Savunma Tarihi  
:
16.02.2024
Tez Savunma Saati 
:
14.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Öznur KAYIŞ
Tez Danışmanı
: Doç. Dr. Ezgi GÜVEN YILDIRIM
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı        
: Fen Bilgisi Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Özgün Tasarlanan Eğitsel Oyunların Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Sıfır Atık Farkındalık Düzeylerine Etkisi Ve Öğretmen Adaylarının Uygulama Sürecine Yönelik Görüşleri
Tez Savunma Tarihi  
:
05.02.2024
Tez Savunma Saati 
:
10.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Salon 2
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Emine Rabia GÖKASLAN ZOR
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Hayati AKYOL
Program Türü   
:
 Doktora
Anabilim Dalı  
:
Temel Eğitim
Bilim Dalı        
: Sınıf Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Etkinlik Temelli Etkileşimli Okuma Modeli ile Okuduğunu Anlama Becerilerinin Geliştirilmesine Yönelik Bir Eylem Araştırması
Tez Savunma Tarihi  
:
08.02.2024
Tez Savunma Saati 
:
14.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası Seminer-1 Salonu
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Meryem Demirci Arslan
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Ergin Hamzaoğlu
Program Türü   
:
 Doktora
Anabilim Dalı  
:
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı        
: Fen Bilgisi Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Teknoloji Destekli Otantik Etkinliklerle Ekolojik Kimlik Gelişiminin ve Doğa Algısının İncelenmesi 
Tez Savunma Tarihi  
:
01.02.2024
Tez Savunma Saati 
:
10.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası, Fen Lab 7
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Meltem Kocakuşak
Tez Danışmanı
: Doç. Dr. Önder Şensoy
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı        
: Fen Bilgisi Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Ortaokul Öğrencilerinin Gök Cisimlerinin Yapısı, Gök Olayları, Gök Cisimlerinin Hareketleri Konularındaki Alternatif Kavramlarının Tespiti ve Sınıf Düzeylerine Göre Karşılaştırması
Tez Savunma Tarihi  
:
06.02.2024
Tez Savunma Saati 
:
13.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dekanlık Toplantı Salonu-3
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Sultan KUŞ
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Neşe IŞIK TERTEMİZ
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Temel Eğitim
Bilim Dalı        
: Sınıf Eğitimi
Tezin Konusu   
:
İlkokul 4. Sınıfta Çocuk Edebiyatı Ürünleriyle Tasarlanmış Matematik Öğrenmenin Duyuşsal Çıktılar ve Problem Çözme Becerisine Etkisi
Tez Savunma Tarihi  
:
16.02.2024
Tez Savunma Saati 
:
10.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Hüsna SÜGÜN
Tez Danışmanı
: Doç.Dr. Tuğba BELENLİ
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Bilim Dalı        
: Tarih Eğitimi
Tezin Konusu   
:

Tarih Öğretmenlerinin Değer Eğitimine İlişkin Görüşlerinin  Değerlendirilmesi

Tez Savunma Tarihi  
:
08.02.2024
Tez Savunma Saati 
:
14.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Toplantı Salonu 2
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Şengül KILIÇ AVAN
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. İhsan KALENDEROĞLU
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Bilim Dalı        
: Türkçe Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Artırılmış Gerçeklik Temelli Uygulamaların Dinleme/İzleme Becerisi Üzerine Etkisi
Tez Savunma Tarihi  
:
09.02.2024
Tez Savunma Saati 
:
14.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası Seminer-1 Salonu
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Zeynep Şahingöz 
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Yüksel Dede 
Program Türü   
:
Yüksek lisans 
Anabilim Dalı  
:
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı        
: İlköğretim Matematik Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Etkinlik temelli öğretimin ortaokul öğrencilerinin matematik başarısı ve matematik kaygısı üzerine etkisi 
Tez Savunma Tarihi  
:
01.02.2024
Tez Savunma Saati 
:
13.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek binası Dekanlık toplantısı odası 3 
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Rabia YAYLACI
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Ayşe Nesibe ÖNDER
Program Türü   
:
Yüksek lisans 
Anabilim Dalı  
:
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı        
: Fen Bilgisi Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Işığın Madde ile Etkileşimi Ünitesinde Eğitsel Oyun Destekli Eğitsel Kısa Filmlerin Öğrencilerin Başarısına, Motivasyonlarına, Kaygılarına Etkisi ve Sürece Yönelik Öğrenci Görüşleri
Tez Savunma Tarihi  
:
06.02.2024
Tez Savunma Saati 
:
13.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Salon 2
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Merve ADIGÜZEL ULUTAŞ
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Mehmet YILMAZ
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı        
: Biyoloji Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Özel Yetenekli Öğrencilerin Mühendislik Tasarım Süreçlerinin İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi  
:
05.02.2024
Tez Savunma Saati 
:
11.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Biyoloji Lab 6
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Yusuf Ziya AKTAŞ
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Uğur Ünal
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Bilim Dalı        
: Tarih Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Tarih Ders Kitaplarında İslam Tarihi Öğretiminin Karşılaştırmalı Analizi ve Küresel Bir Model Önerisi
Tez Savunma Tarihi  
:
05.02.2024
Tez Savunma Saati 
:
11.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi 
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Mesut Durgun
Tez Danışmanı
: Doç. Dr. Cem Aslan
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Özel Eğitim
Bilim Dalı        
: Özel Eğitim
Tezin Konusu   
:
Rehberlik ve Araştırma Merkezinde Çalışan Öğretmenlerin Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Bozukluğunun Eğitsel Tanılama Sürecine İlişkin Görüşleri
Tez Savunma Tarihi  
:
08.02.2024
Tez Savunma Saati 
:
14.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Odası
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Zeliha Sıla Orhan
Tez Danışmanı
: Doç. Dr. Cem Aslan
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Özel Eğitim
Bilim Dalı        
: Görme Engelliler Eğitimi
Tezin Konusu   
:
REHBERLİK ARAŞTIRMA MERKEZLERİNDE ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN AZ GÖREN BİREYLERİN İŞLEVSEL GÖRME DEĞERLENDİRMELERİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ
Tez Savunma Tarihi  
:
14.02.2024
Tez Savunma Saati 
:
12.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Odası
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Hilal Serap ERSAY
Tez Danışmanı
: Dr. Öğr.Üyesi  Yücel KAYABAŞI
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı        
: Eğitim Programları ve Öğretim
Tezin Konusu   
:
Ortaokul 5. Sınıf Matematik Ders Kitabının Öğretmen Ve Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
Tez Savunma Tarihi  
:
08.02.2024
Tez Savunma Saati 
:
14.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası 1. Kat Salon 2
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Fatıma Ceren Sayğılı
Tez Danışmanı
: Doç. Dr. Mahmut ÇİTİL
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Özel Eğitim
Bilim Dalı        
: Görme Engelliler Eğitimi
Tezin Konusu   
:
İki Kere Farklı Bir Çocuk Olmak: Bir Vaka Çalışması
Tez Savunma Tarihi  
:
16.02.2024
Tez Savunma Saati 
:
13.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası Z17
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Tuğba ŞANLI
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Şerife IŞIK
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı        
: Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Tezin Konusu   
:
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNDE MUTLULUK: OKUL AİDİYETİ VE DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERLE İLİŞKİSİ
Tez Savunma Tarihi  
:
12.02.2024
Tez Savunma Saati 
:
10.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Salon 2
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Can Abdullah GÜNAY
Tez Danışmanı
: Doç. Dr. Halük ÜNSAL
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı        
: Eğitimin Sosyal ve Tarihi Temelleri
Tezin Konusu   
:
 Sadrettin Celal Antel'in Umumî Didaktik (1952) Adlı Eserinin Nitelik İçerik Analizi
Tez Savunma Tarihi  
:
14.02.2024
Tez Savunma Saati 
:
10.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Hersek Binası Toplantı Salonu 3
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Serap KARADEMİR
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. İsmet ÇETİN
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Bilim Dalı        
: Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Okuma Anlama Becerilerinin Geliştirilmesi Üzerine Metindilbilimsel Bir Yaklaşım
Tez Savunma Tarihi  
:
13.02.2024
Tez Savunma Saati 
:
14.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası Seminer Salonu 1
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
İbrahim Doş
Tez Danışmanı
: Dr. Öğr. Üyesi Nevriye Yazçayır
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı        
: Eğitim Programları ve Öğretim
Tezin Konusu   
:
21. Yüzyıl Becerileri Kapsamında İngilizce Ders Kitabının Değerlendirilmesi
Tez Savunma Tarihi  
:
16.02.2024
Tez Savunma Saati 
:
13.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi 
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Zehra ALTIN
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Ayşe Dilek Öğretir Özçelik
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
Bilim Dalı        
: Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Kaynaştırma Ortamındaki Normal Gelişim Gösteren Çocukların Empati Becerileri ve Saldırganlık Düzeylerinin Belirlenmesi
Tez Savunma Tarihi  
:
14.02.2024
Tez Savunma Saati 
:
11.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Beyza Yırtan Ünal
Tez Danışmanı
: Doç. Dr. Halime Şenay ŞEN
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı        
: Eğitim Programları ve Öğretim
Tezin Konusu   
:
Ortaokul Matematik Başarısını Etkileyen Faktörlerin İyileştirilmesine Yönelik Öğrenci, Öğretmen ve Veli Görüşlerinin İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi  
:
19.02.2024
Tez Savunma Saati 
:
13.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Toplantı Salonu 2
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Ece Leventoğlu
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Yücel Gelişli
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı        
: Eğitim Programları ve Öğretim
Tezin Konusu   
:
Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Doğrultusunda İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi  
:
16.02.2024
Tez Savunma Saati 
:
10.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası 
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
İrem Su OÇAK
Tez Danışmanı
: Doç.Dr.Nurcan UZEL
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı        
: Biyoloji Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre Biyoloji Ders Kitaplarındaki Soruların Ve Biyoloji Öğretim Programı Kazanımlarının İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi  
:
20.02.2024
Tez Savunma Saati 
:
11.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Biyoloji Eğitim Laboratuvarı 6
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Selin ASLAN
Tez Danışmanı
: Doç. Dr. Ayhan URAL
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı        
:  Eğitim Yönetimi
Tezin Konusu   
:

Öğretmenlerin Değişim Yorgunluğu Durumları ile Psikolojik İyi Olma Durumları Arasındaki İlişki

Tez Savunma Tarihi  
:
23.02.2024
Tez Savunma Saati 
:
15.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi  Hersek Binası Toplantı Salonu 2
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Ebru TOSUN SÜMER
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Mehmet GÜVEN
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı        
: Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Tezin Konusu   
:
Azim Psikoeğitim Programının Ortaokul Öğrencilerinin Azim Düzeylerine Etkisi
Tez Savunma Tarihi  
:
23.02.2024
Tez Savunma Saati 
:
14.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası, Salon 2
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Çınar KILIÇ
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Sönmez GİRGİN
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı        
: Fen Bilgisi Eğitimi
Tezin Konusu   
:
HÜCRE VE BÖLÜNMELER ÜNİTESİNİN TEKNOLOJİ DESTEKLİ ÖĞRETİM UYGULAMALARI İLE İŞLENMESİNİN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA, BİLİMSEL TUTUM VE BİLİMSEL FARKINDALIK DÜZEYLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
Tez Savunma Tarihi  
:
28.02.2024
Tez Savunma Saati 
:
10.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Salon 3
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Sinem BAŞARA
Tez Danışmanı
: Doç. Dr. Müzeyyen Nazlı GÜNGÖR
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Yabancı Diller Eğitimi
Bilim Dalı        
: İngiliz Dili Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Instructors’ Beliefs About ESP Assessment: A Case Study
Tez Savunma Tarihi  
:
20.02.2024
Tez Savunma Saati 
:
10.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi C Blok Toplantı Salonu 101 nolu oda
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Busenur Puldemir
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Barış KARAELMA
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Güzel Sanatlar Eğitimi
Bilim Dalı        
: Müzik Eğitimi
Tezin Konusu   
:
 Eskişehir'de Yaşayan Kırım Tatarlarının Halk Türkülerinin İncelenmesi, Müzik Eğitiminde Kullanımının Tespiti ve Başlangıç Seviyesi Piyano Metodu Üzerinde Öğretilmesi
Tez Savunma Tarihi  
:
20.02.2024
Tez Savunma Saati 
:
14.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Seminer Salonu 
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Yasemin KOCA
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Gamze Elif TANINMIŞ
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Güzel Sanatlar Eğitimi
Bilim Dalı        
: Müzik Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Güzel Sanatlar Liseleri Müzik Bölümleri Çalgı Eğitimi Keman Dersinde Motivasyonu Etkileyen Faktörlerin Öğrenci Görüşleri Doğrultusunda İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi  
:
23.02.2024
Tez Savunma Saati 
:
12.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Seminer Salonu 
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Esma GÜLLÜ EGİN
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Mehmet Akif SÖZER
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Temel Eğitim
Bilim Dalı        
: Sınıf Eğitimi
Tezin Konusu   
:
İlkokul öğrencilerine yönelik algoritmik düşünme becerileri temelli etkinliklerin öğrencilerin problem çözme becerilerine ve üstbilişsel farkındalıklarına etkisi
Tez Savunma Tarihi  
:
20.02.2024
Tez Savunma Saati 
:
11.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 306
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Yakup ÖZKAN
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. İlbilge DÖKME
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı        
: Fen Bilgisi Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Suriyeli Öğrenciler ile Robotik STEM Uygulamaları ve Bu Uygulamaların Öğrencilerin Fen’e Yönelik Tutumları ile STEM Kariyer İlgilerine Etkisi
Tez Savunma Tarihi  
:
29.02.2024
Tez Savunma Saati 
:
10.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Kat:1 Toplantı Salonu-2
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Burcu GÜNGÖR
Tez Danışmanı
: Prof.Dr.Vicdan ALTINOK
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı        
: Eğitim Yönetimi
Tezin Konusu   
:
2012-2022 Yılları Arasında Eğitim Denetimi Üzerine Yazılan Tez ve Makalelerin İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi  
:
26.02.2024
Tez Savunma Saati 
:
10.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası Seminer Salonu 2
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Kübra Yılmaz
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Havva Yamak
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı        
: Fen Bilgisi Eğitimi
Tezin Konusu   
:
6. Sınıf Öğrencilerinin Madde ve Doğası Öğrenme Alanındaki Kavramlarla İlgili  Kavram Yanılgılarının Kavram Karikatürleri İle Belirlenmesi
Tez Savunma Tarihi  
:
26.02.2024
Tez Savunma Saati 
:
13.30
Tez Savunma Yeri 
:

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dekanlık Toplantı Salonu 3

 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Sema Yıldırım
Tez Danışmanı
: Prof.Güler Akalan
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Güzel Sanatlar Eğitimi
Bilim Dalı        
: Resim-iş Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Özgün Baskıresim ve Özgün Baskıresim Eğitimi Üzerine Yazılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi, Türkiye Örneği
Tez Savunma Tarihi  
:
27.02.2024
Tez Savunma Saati 
:
10.00
Tez Savunma Yeri 
:

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Resim-iş Eğitimi Binası

 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Ezgi Ekiz
Tez Danışmanı
: Prof.Dr. Refik Turan
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Türkçe ve Sosyal Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı        
: Tarih Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Orta Çağ Türk Tarihinde Askeri Terimler, Kavramlar ve İfadeler Öğretimi
Tez Savunma Tarihi  
:
26.02.2024
Tez Savunma Saati 
:
13.00
Tez Savunma Yeri 
:

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Seminer-3

     

 

 

 

 


 

background image