Tez Savunması Gün ve Saatleri (Ocak 2024)

 

 

 

 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Gökhan DAYAN
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. İhsan Seyit ERTEM
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Temel Eğitim
Bilim Dalı        
: Sınıf Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilerin Yazılı Anlatım Becerilerinin Geliştirilmesi
Tez Savunma Tarihi  
:
02.01.2024
Tez Savunma Saati 
:
14.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası / Salon-2
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Serkan Demirel
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Nezir Temur
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Bilim Dalı        
: Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi
Tezin Konusu   
:
Yabancılara Türkçe Öğretimine Yönelik Metin Odaklı Yaklaşımla Hazırlanan Materyallerin Üretimsel Dil Becerilerine Etkisi
Tez Savunma Tarihi  
:
05.01.2024
Tez Savunma Saati 
:
10.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi TÖMER Seminer Salonu
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Feyza ÇAVUŞOĞLU
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Selma YEL
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Temel Eğitim
Bilim Dalı        
: Sınıf Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Öğrenci Tasarımı Video Destekli Öğrenme Sürecinde İlkokul Öğrencilerinin Çevre Farkındalığı Kazanımı Üzerine Bir Eylem Araştırması
Tez Savunma Tarihi  
:
05.01.2024
Tez Savunma Saati 
:
10.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Toplantı Salonu 2
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Feyza ÇAVUŞOĞLU
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Selma YEL
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Temel Eğitim
Bilim Dalı        
: Sınıf Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Öğrenci Tasarımı Video Destekli Öğrenme Sürecinde İlkokul Öğrencilerinin Çevre Farkındalığı Kazanımı Üzerine Bir Eylem Araştırması
Tez Savunma Tarihi  
:
05.01.2024
Tez Savunma Saati 
:
10.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Toplantı Salonu 2
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Sultan Esra Çınar
Tez Danışmanı
: Dr. Öğrt. Üyesi İlknur Bayrak İşcanoğlu
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Bilim Dalı        
: Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi
Tezin Konusu   
:

1931-1934 YILLARI ARASINDA ASKERÎ LİSELERDE OKUTULAN EDEBÎ KIRAAT KİTAPLARININ TEMA, METİN TÜRLERİ VE
YENİ KELİMELER YÖNÜNDEN İNCELENMESİ

Tez Savunma Tarihi  
:
05.01.2024
Tez Savunma Saati 
:
11.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 3 nolu Seminer Salonu
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Alaattin Galip
Tez Danışmanı
: Doç. Dr. Togay Seçkin Birbudak
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Bilim Dalı        
: Tarih Eğitimi
Tezin Konusu   
:
1939-1960 Yılları Arası Lise Tarih Ders Kitaplarında İnkılıplar Konusunun Ele Alınışı
Tez Savunma Tarihi  
:
11.01.2024
Tez Savunma Saati 
:
13.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi  Hersek Binası Salon 3
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Ersin Eren AKGÖZ
Tez Danışmanı
: Doç. Dr. Fatih ŞAHİN
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı        
: Eğitim Yönetimi
Tezin Konusu   
:
Öğrencilerin Akademik Başarılarının Okul Müdürünün Öğretimsel Liderlik Davranışları, Öğretmen Özerkliği ve Öğretmen Öz Yeterliği İle İlişkisinin Karma Yöntemle İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi  
:
11.01.2024
Tez Savunma Saati 
:
14.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Odası
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Beyza KAYA
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Alev ÇETİN
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı        
: Fen Bilgisi Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Ortaokul Öğrencilerinin İlk Yardım Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi ve Geliştirilmesi
Tez Savunma Tarihi  
:
25.01.2024
Tez Savunma Saati 
:
10.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası 208
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Gül İrem Özen
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Mahmut Selvi
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı        
: Fen Bilgisi Eğitimi
Tezin Konusu   
:

Seçilmiş Sosyobilimsel Konular Bağlamında Bilimsel Muhakeme ve Eleştirel Düşünme İlişkisinin İncelenmesi

Tez Savunma Tarihi  
:
19.01.2024
Tez Savunma Saati 
:
10.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dekanlık Toplantı Salonu 1
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Gözde AYER
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Yasemin DEMİRCAN
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Bilim Dalı        
: Tarih Eğitimi
Tezin Konusu   
:
10. Sınıf Tarih Ders Kitaplarında Osmanlı Devleti Merkez Teşkilatına Dair Konularının İşlenişine ile İlgili Bir İnceleme
Tez Savunma Tarihi  
:
23.01.2024
Tez Savunma Saati 
:
14.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Toplantı Salonu 2
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Ramazan ÇAKIR
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Pınar ŞAFAK
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Özel Eğitim
Bilim Dalı        
: Özel Eğitim
Tezin Konusu   
:
Görmeyen Otizmli Öğrencilerle Çalışan Özel Eğitim Öğretmenlerine Çevrimiçi ve Koçlukla Sunulan Takvim Kutuları Stratejisi Öğretmen Eğitim Programının Etkililiği
Tez Savunma Tarihi  
:
22.01.2024
Tez Savunma Saati 
:
11.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Odası
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Fahri Yılmaz
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Selçuk Özdemir
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Bilim Dalı        
: Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Uzaktan Eğitimde Duyu Kaybının Nesnelerin İnterneti İle Telafisinin Fiziksel Buradalığa Etkisi
Tez Savunma Tarihi  
:
26.01.2024
Tez Savunma Saati 
:
10.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası 416
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Aybüke Başak Demirbaş
Tez Danışmanı
: Doç. Dr. İlknur Özal Göncü
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Güzel Sanatlar Eğitimi
Bilim Dalı        
: Müzik Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okullarda Zorunlu Hizmet Bölgelerinde Çalışan Müzik Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitime İlişkin Görüşleri (Hakkari il Örneği)
Tez Savunma Tarihi  
:
26.01.2024
Tez Savunma Saati 
:
11.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü Seminer Salonu 
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Selda DEMİREZEN
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Ergin HAMZAOĞLU
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı        
: Fen Bilgisi Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Uzaktan Eğitimle Gerçekleştirilecek Tasarım Temelli STEM Etkinliklerinin   Öğrencilerin Beceri, Öğrenme ve Yaratıcılık Gelişimine Etkisi
Tez Savunma Tarihi  
:
24.01.2024
Tez Savunma Saati 
:
10.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Toplantı Salonu-2
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Sevim SELVİ
Tez Danışmanı
: Doç. Dr. Halime Şenay ŞEN
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı        
: Eğitim Teknolojisi
Tezin Konusu   
:
Ortaöğretim Matematik Dersinde Öğrenme Ve Öğretme Sürecinde Kullanılan Sosyal Medya Araçları
Tez Savunma Tarihi  
:
29.01.2024
Tez Savunma Saati 
:
13.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası No:3
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Mine Uzun
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Halil Çeltik
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Bilim Dalı        
: Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi
Tezin Konusu   
:
İpek Ongun'un Eserlerinin Psikososyal Gelişim Kuramı Açısından İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi  
:
26.01.2024
Tez Savunma Saati 
:
14.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
İzzet Öztürk 
Tez Danışmanı
:  Prof. Dr. Pervin ÜNLÜ YAVAŞ
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı        
: Fizik Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Oyunlaştırma Uygulamasının Öğrencilerin Fizik Dersine Yönelik Motivasyon ve Tutumuna Etkisi
Tez Savunma Tarihi  
:
31.01.2024
Tez Savunma Saati 
:
10.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Fizik Eğitimi Hersek Binası Fizik Laboratuvarı-4
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Ezgi TUFAN KARAYEL
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Feyzi ULUĞ
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı        
: Eğitim Yönetimi
Tezin Konusu   
:
Yöneticilerde Algılanan Duygusal Zekânın Okulun Kültürel Değerlerine Etkisi: Mersin İli Örneği
Tez Savunma Tarihi  
:
24.01.2024
Tez Savunma Saati 
:
15.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası, 6. Kat, Seminer 2 Salonu
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Erhan DOLAPCI
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Feyzi ULUĞ
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı        
: Eğitim Yönetimi
Tezin Konusu   
:
Öğretmenlerin Yenileşimci Davranışları ile Okul Müdürüne Yönelik Öğretimsel Liderlik Algısı Arasındaki İlişkide Mesleki İşbirliği ve Öğretmen Bağlılığının Rolü
Tez Savunma Tarihi  
:
24.01.2024
Tez Savunma Saati 
:
13.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 6. Kat Seminer Salonu 2
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Musa POLAT 
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Melek ÇAKMAK
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı        
: Eğitim Programları ve Öğretim
Tezin Konusu   
:
Kavram Haritası ile Desteklenmiş Sunuş Yoluyla Öğretim Stratejisinin İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilimleri Dersindeki Başarılarına Etkisi
Tez Savunma Tarihi  
:
29.01.2024
Tez Savunma Saati 
:
10.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası Seminer Salonu-1
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Serap ŞAHİN
Tez Danışmanı
: Prof.Dr. Devrim ÇAKMAK
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı        
: Matematik Eğitimi
Tezin Konusu   
:
5. Sınıf Doğal Sayılarla İşlemler Konusunun Probleme Dayalı Öğrenme ile Öğretiminin Öğrencilerin Matematik Dersi Başarılarına ve Bilgilerin Kalıcılığına Etkisi
Tez Savunma Tarihi  
:
30.01.2024
Tez Savunma Saati 
:
11.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi F104 Matematik Laboratuvarı
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Nejdet DOKUR
Tez Danışmanı
: Prof.Dr.Sıdıka BULDUK
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Aile Ekonomisi ve Beslenme Eğitimi(
Bilim Dalı        
: Aile Ekonomisi ve Beslenme Eğitimi(
Tezin Konusu   
:
Habeş Tavuğu Etinin Besin İçeriğinin İncelenmesi ve Türk Mutfağında Kullanımı
Tez Savunma Tarihi  
:
26.01.2024
Tez Savunma Saati 
:
11.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Sosyal Çalışmalar Laboratuvarı
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Mustafa NİŞAN
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Z. Fulya TEMEL
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Temel Eğitim
Bilim Dalı        
: Okul Öncesi
Tezin Konusu   
:
Okul Öncesi STEM Eğitim Programının Çocukların Üstbilişsel Becerilerine Etkisi
Tez Savunma Tarihi  
:
25.01.2024
Tez Savunma Saati 
:
10.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası-3 Nolu Toplantı Salonu
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Tuğçe HÖKELEK
Tez Danışmanı
: Prof. Erdal TUĞCULAR
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Güzel Sanatlar Eğitimi
Bilim Dalı        
: Müzik Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Ahmet Adnan Saygun'un "Gençliğe Şarkılar" Kitabında Yer Alan Şarkıların Yapısal Olarak İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi  
:
29.01.2024
Tez Savunma Saati 
:
13.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Müzik Eğitimi Bilim Dalı Seminer Odası
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Onur Güleryüz
Tez Danışmanı
: Doç. Dr. Bahadır KILCAN
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Bilim Dalı        
: Sosyal Bilgiler Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Ortaokul Öğrencilerinin Kalıp Yargı ve Ön Yargıları
Tez Savunma Tarihi  
:
29.01.2024
Tez Savunma Saati 
:
13.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası Seminer 2 
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Gökmen GÜNEŞ
Tez Danışmanı
: Doç. Dr. Bahadır KILCAN
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Bilim Dalı        
: Sosyal Bilgiler Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Ortaokul Öğrencilerinin Karar Verme Stillerinin İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi  
:
29.01.2024
Tez Savunma Saati 
:
10.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası Semineri 2
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Hilal Şahin Akpınar
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Aytekin Albuz
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Güzel Sanatlar Eğitimi
Bilim Dalı        
: Müzik Eğitimi
Tezin Konusu   
:
F. Ayfer Tanrıverdi’ye Ait III Numaralı Viyola Metodu’nun İncelenmesi ve Değerlendirilmesi
Tez Savunma Tarihi  
:
29.01.2024
Tez Savunma Saati 
:
11.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı, Müzik Eğitimi Bilim Dalı Seminer Odası
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Gamze ÖZER
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Sabri Çelik
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı        
: Eğitim Yönetimi
Tezin Konusu   
:
Mesleki Öğrenme Topluluklarının Bir Mesleki Gelişim Yöntemi Olarak Uygulanmasının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
Tez Savunma Tarihi  
:
24.01.2024
Tez Savunma Saati 
:
15.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası Seminer Salonu 3
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Tarık Özkabayel
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Bekir Buluç
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Temel Eğitim
Bilim Dalı        
: Sınıf Eğitimi 
Tezin Konusu   
:
21. Yüzyıl Becerileri ile Farklılaştırılmış Öğretim Öz-yeterlik İnançları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi  
:
26.01.2024
Tez Savunma Saati 
:
14.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Fatma KÖSE
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Fatma TEZEL ŞAHİN
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Temel Eğitim
Bilim Dalı        
:  Okul Öncesi Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Babaların ve Büyük Babaların Tutumları, Babalık Rol Algıları ve Babaların Çocuklarına Olan İlgisinin İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi  
:
30.01.2024
Tez Savunma Saati 
:
11.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Odası
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Kübra BEKKAYA
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Fatma TEZEL ŞAHİN
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Temel Eğitim
Bilim Dalı        
: Okul Öncesi Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Madde Kullanım Bozukluğu Tanılı Babaların Kendi Babalığına İlişkin Düşünceleri, Deneyimleri ve Aile İçi İlişkilerinin İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi  
:
30.01.2024
Tez Savunma Saati 
:
10.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Odası
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Burcu GÜLCAN
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Hamiye DURAN
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Bilim Dalı        
: Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi
Tezin Konusu   
:
10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitaplarında Yer Alan Türk Destan Metinlerinin Değerler Eğitimi Açısından İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi  
:
31.01.2024
Tez Savunma Saati 
:
11.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası Salon 1
     

 

 

background image