Kontenjan ve Başvuru Özel Şartları (2023-2024 Bahar)

 

 

ANABİLİM DALI -->Programların ÖZEL ŞARTLARI için ilgili ABD üzerine tıklayınızno Sıra no BİLİM DALI  Türk Vatandaşı Kontenjan Yabancı Uyruklu Kontenjan*
Yüksek Lisans Doktora  Yazılı- Mülakat Tezsiz Yüksek Lisans * Yüksek Lisans Doktora  Tezsiz Yüksek Lisans 
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ 1 Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi 10 10 Mülakat   5 5  
BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ  2 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri  15 15 Mülakat   1 1  
ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 3 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi  10 10 Yazılı ve Mülakat   1 1  
EĞİTİM BİLİMLERİ 4 Eğitim Programları ve Öğretim 20 10 Yazılı ve Mülakat 30 5 3 0
5 Eğitimin Sosyal ve Tarihi Temelleri 0       0    
6 Eğitim Teknolojileri  0 0     0 0  
7 Eğitim Yönetimi  20 10 Mülakat 75 2 2 0
8 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme 0 10 Mülakat   0 2  
9 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık  0 0     0 0  
GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ 10 Resim - İş Eğitimi 15 7 Mülakat   2 2  
11 Müzik Eğitimi 12 8 Yazılı ve Mülakat   3 2  
MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ 12 Biyoloji Eğitimi 20 6 Mülakat   4 0  
13 Fen Bilgisi Eğitimi 30 15 *YL Yazılı *DR Yazılı ve Mülakat   2 2  
14 Fizik Eğitimi 20 2 *YL Mülakat *DR Yazılı ve Mülakat   5 0  
15 Kimya Eğitimi 20 3 *YL Mülakat *DR Yazılı ve Mülakat   3 1  
16 İlköğretim Matematik Eğitimi 20   Yazılı ve Mülakat   0    
17 Matematik Eğitimi 7   Yazılı ve Mülakat   0    
ÖZEL EĞİTİM  18 Özel Eğitimi 0 0     0 0  
19 Görme Engellilerin Eğitimi 10 0 Mülakat   2 0  
TEMEL EĞİTİM 20 Sınıf Eğitimi  15 10 Mülakat 25 5 5 5
21 Okul Öncesi Eğitimi  15 15 Yazılı ve Mülakat   1 1  
TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ 22 Coğrafya Eğitimi 10 3 Yazılı ve Mülakat   2 2  
23 Felsefe Grubu Eğitimi  15 10 Yazılı ve Mülakat   5 5  
24 Tarih Eğitimi  15 5 Mülakat   5 3  
25 Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi 20 10 *YL Yazılı *DR Yazılı ve Mülakat   5 5  
26 Türkçe Eğitimi  5 5 Mülakat   5 5  
27 Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi 5 5 Mülakat   5 5  
28 Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Türkçenin Öğretimi 5   Mülakat   5    
29 Sosyal Bilgiler Eğitimi  0 0     0 0  
YABANCI DİLLER EĞİTİMİ 30 Alman Dili Eğitimi 0 0     0 0  
31 Arap Dili Eğitimi  0 0     0 0  
32 Fransız Dili Eğitimi 10 5 Yazılı ve Mülakat   10 5  
33 İngiliz Dili Eğitimi 10 5 Mülakat   2 2  

 

*Türk Vatandaşı Kontenjanlarında Tezsiz Yüksek Lisans Programlarda ve Yabancı Uyruklu Kontenjanlarında tüm programlarda Giriş Sınavı uygulanmamaktadır. 

background image