Tez Savunması Gün ve Saatleri (Aralık 2023)

 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Reza Ayaz
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Sıdıka BULDUK
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Aile Ekonomisi ve Beslenme Eğitimi
Bilim Dalı        
: Aile Ekonomisi ve Beslenme Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Öğretmenlerin Beslenme Durumları, Yeme Tutumları ve Kas İskelet Sistemi Sorunlarının Değerlendirilmesi
Tez Savunma Tarihi  
:
01.12.2023
Tez Savunma Saati 
:
11.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü, Sosyal Çalışma Laboratuvarı
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Asuman YAPRAK
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Muhammet KOÇAK
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Yabancı Diller Eğitimi
Bilim Dalı        
: Alman Dili Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Almanca Eğitimi Gören Öğrencilerin Almancaya Yönelik Kaygı ve Tutumlarının Akademik Motivasyonlarına Etkisi: Batı Karadeniz Bölgesinde Öğrenim Gören Öğrenciler Üzerine Bir Araştırma
Tez Savunma Tarihi  
:
21.12.2023
Tez Savunma Saati 
:
13.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi C Blok 128
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Hakan UYSAL
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Mehmet Akif OCAK
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Bilim Dalı        
: Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Ters Yüz Sınıf Modeliyle Programlamaya Giriş Dersinin Bağlılık ve Programlama Öz Yeterlilik Algısı Açısından İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi  
:
08.12.2023
Tez Savunma Saati 
:
13.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Salon 2
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Fatma GÖKMEN
Tez Danışmanı
: Doç Dr. Sevil FİLİZ
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı        
: Eğitim Programları ve Öğretim
Tezin Konusu   
:
Ortaokullarda İhmal Edilen Eğitim Programının Eğitsel Eleştiri Modeliyle Değerlendirilmesi
Tez Savunma Tarihi  
:
07.12.2023
Tez Savunma Saati 
:
13.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Salon 2
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Mesude UÇUCU
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Pınar BİLASA 
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı        
: Eğitim Programları ve Öğretim
Tezin Konusu   
:
Rol Oynama Etkinliklerinin Öğrencilerin Yabancı Dil Öğrenme Tutum ve Motivasyon, Konuşma Kaygısı ve Öğrenme Özerkliği Üzerine Etkisi
Tez Savunma Tarihi  
:
15.12.2023
Tez Savunma Saati 
:
13.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Hakan KARAKÖSE
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Mustafa SAFRAN
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Bilim Dalı        
:  Tarih Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Farklı Türlerdeki Okullarda Öğrenim Gören Lise Öğrencilerinin Tarihe Merakları ve Tarih Dersine Olan Tutumlarının İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi  
:
12.12.2023
Tez Savunma Saati 
:
11.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası Seminer Salonu-2
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Begüm Beliz CENİK AVŞAROĞLU
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Mustafa ULUSOY
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Temel Eğitim
Bilim Dalı        
: Sınıf Eğitimi
Tezin Konusu   
:

ŞİİR İLE HAZIRLANAN AKICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMALARININ ENDİŞE DÜZEYİ ÖĞRENCİLERİN AKICI OKUMA, ANLAMA VE OKUMAYA

YÖNELİK TUTUMLARI ÜZERİNE ETKİSİ

Tez Savunma Tarihi  
:
14.12.2023
Tez Savunma Saati 
:
13.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Toplantı Salonu 3
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Ayşegül Dirican
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. İsmet Çetin
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Bilim Dalı        
: Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi
Tezin Konusu   
:

Çubuk Yöresi Masalları Üzerine Bir Araştırma ‘’Demonik Varlıklar’’

Tez Savunma Tarihi  
:
07.12.2023
Tez Savunma Saati 
:
10.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Bina Salon 2
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Cansu DOĞAN ŞAFAK
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Osman ÇİMEN
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı        
: Biyoloji Eğitimi
Tezin Konusu   
:

Fen, Teknoloji, Matematik ve Mühendislik (FETEMM) Yaklaşımıyla Hazırlanan Biyomimikri Etkinliklerinin Ortaokul Öğrencilerinin Fen Merakını Uyandırmada ve Görüşlerine Etkisi

Tez Savunma Tarihi  
:
08.12.2023
Tez Savunma Saati 
:
12.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası 223
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Ayşe ÇAĞLAK
Tez Danışmanı
: Doç. Dr. Mehmet AKPINAR
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Güzel Sanatlar Eğitimi
Bilim Dalı        
: Müzik Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Keman Eğitiminde Doğaçlamaya Yönelik Model Önerisi ve Performans Etkisi
Tez Savunma Tarihi  
:
13.12.2023
Tez Savunma Saati 
:
13.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Bölümü Seminer Odası
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Erhan CEYLAN
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Ergin HAMZAOĞLU
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı        
: Fen Bilgisi Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Güneş Sistemi Konusunda Geliştirilen Etkileşimli e-Kitabın Öğretim Sürecine Etkisi
Tez Savunma Tarihi  
:
13.12.2023
Tez Savunma Saati 
:
09.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Fen Lab 7
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Dizem CAN
Tez Danışmanı
: Prof.Dr. Hüseyin AKKUŞ
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı        
: Kimya Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Kimya Öğretmen ve Öğretmen Adaylarının Pedagojik Alan Bilgilerinin Eğitici Mentorluk Uygulamaları ile Geliştirilmesi
Tez Savunma Tarihi  
:
21.12.2023
Tez Savunma Saati 
:
10.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Salon 2
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Feyza AYDIN BÖLÜKBAŞ
Tez Danışmanı
:  Prof. Dr. İlkay ULUTAŞ
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Temel Eğitim
Bilim Dalı        
: Okul Öncesi Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Somut-Yarı Somut-Soyut Yaklaşımlı Matematik Programının Çocukların Matematik Becerilerine ve Öğretmen Bilgi, Tutum ve Uygulamalarına Etkisi
Tez Savunma Tarihi  
:
13.12.2023
Tez Savunma Saati 
:
13.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası Seminer 3 nolu Salon
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Parviz SHAKOURI
Tez Danışmanı
: Dr. Öğr. Üyesi Pınar YAPRAK KEMALOĞLU
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Bilim Dalı        
: Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Tezin Konusu   
:
İran’da Toplumsal Değişim Ve Spor: İslami Cumhuriyet Öncesi Ve Sonrası Spor Kültürü ve Yapıları
Tez Savunma Tarihi  
:
18.12.2023
Tez Savunma Saati 
:
13.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Hatice Büşra Kılıç Tıkıç
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Refik Turan
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Bilim Dalı        
:  Tarih Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Türkiye Cumhuriyeti'nde Montreux Boğazlar Sözleşmesi'nin Eğitimde Anlatım ve Ele Alınış Biçimlerinin Tarihsel Boyutu
Tez Savunma Tarihi  
:
15.12.2023
Tez Savunma Saati 
:
14.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası Seminer 2 Salonu
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Meltem Küçükahmetler
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Sönmez Girgin
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
 Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı        
: Fen Bilgisi Eğitimi
Tezin Konusu   
:
 Elektromanyetik Kirlilik Bilgisi ve Eğitimi Konusunda Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Farkındalıkları ve Görüşleri
Tez Savunma Tarihi  
:
19.12.2023
Tez Savunma Saati 
:
11.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası 208 Numaralı Oda
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Şeyma Sevgi
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Ayşe Dilek Öğretir Özçelik
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
Bilim Dalı        
: Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
Tezin Konusu   
:
12-18 Yaş Arası Çocukların Soyut Düşünme Becerilerinin Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi  
:
26.12.2023
Tez Savunma Saati 
:
12.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Bilge Öcay
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Necati Demir
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Bilim Dalı        
: Türkçe Eğitimi
Tezin Konusu   
:
İlköğretim İkinci Kademede Dil Bilgisi Öğretiminde Terim Sorunu
Tez Savunma Tarihi  
:
25.12.2023
Tez Savunma Saati 
:
12.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Mehmet SÖĞÜT
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Mehmet Fatih TAŞAR
Program Türü   
:
 Doktora
Anabilim Dalı  
:
 Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı        
: Fen Bilgisi Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Ortaokul Öğrencilerinin Girişimcilik Becerilerine Yönelik Okul Sonrası STEM Eğitim Programı Geliştirilmesi
Tez Savunma Tarihi  
:
29.12.2023
Tez Savunma Saati 
:
10.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Toplantı Salonu 2
     

 

 

 

background image