Tez Savunması Gün ve Saatleri (Kasım 2023)

 

 

 
 
 
Tez Yazarı
:
Merve ALTIN  
Tez Danışmanı
: Doç. Dr. Behire Elif KUYUMCU  
Program Türü   
:
Yüksek isans   
Anabilim Dalı  
:
Eğitim Bilimleri  
Bilim Dalı        
: Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık  
Tezin Konusu   
:
Ebeveynleri Boşanmış ve Boşanmamış Aileye Sahip Ergenlerin Algıladıkları Anne Baba Kabulü, Psikolojik Uyumu ve Affetme Eğilimi Arasındaki İlişki  
Tez Savunma Tarihi  
:
03.11.2023  
Tez Savunma Saati 
:
11.00  
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası Seminer Salonu  
 

 

 
 
 
Tez Yazarı
:
Muhammed Erdoğan   
Tez Danışmanı
: Doç. Dr. Ayşegül Nihan Erol Şahin  
Program Türü   
:
Yüksek isans   
Anabilim Dalı  
:
Türkçe ve Sosyal Bilgiler Eğitimi  
Bilim Dalı        
: Tarih Eğitimi  
Tezin Konusu   
:
Ortaöğretim İnkılap Tarihi Ders Kitaplarında Laiklik İlkesi Bölümünün ve Milliyetçilik İlkesi Bölümünün Tematik Analizi (1981-2021)  
Tez Savunma Tarihi  
:
03.11.2023  
Tez Savunma Saati 
:
14.30  
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası Seminer Salonu-2  
 

 

 
 
 
Tez Yazarı
:
Nurhan Yıldız    
Tez Danışmanı
: Prof. Havva Yamak        
Program Türü   
:
Doktora       
Anabilim Dalı  
:
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi          
Bilim Dalı        
: Fen Bilgisi Eğitimi          
Tezin Konusu   
:
Geliştirilen Tematik STEM Uygulamalarının 6.Sınıf Öğrencilerinin Kariyer Tercihlerine ve Bilimsel Yaratıcılıklarına Etkisi      
Tez Savunma Tarihi  
:
02.11.2023  
Tez Savunma Saati 
:
15.00  
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Toplantı Salonu 1   
 

 

 
 
 
Tez Yazarı
:
Beyza Bulut  
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Feride Bacanlı  
Program Türü   
:
Doktora       
Anabilim Dalı  
:
Eğitim Bilimleri  
Bilim Dalı        
: Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık  
Tezin Konusu   
:
Özel Yetenekli Öğrencilerin Kariyer Karar Verme Güçlüklerini Etkileyen Faktörler: Bir Model Önerisi  
Tez Savunma Tarihi  
:
09.11.2023  
Tez Savunma Saati 
:
10.00  
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi   
 

 

 
 
 
Tez Yazarı
:
Mustafa KENDÜZLER   
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Salih Akkaş  
Program Türü   
:
Doktora       
Anabilim Dalı  
:
Güzel Sanatlar Eğitimi  
Bilim Dalı        
: Müzik Eğitimi  
Tezin Konusu   
:
Başlangıç Düzeyi Solfej Eğitiminde Öğrencinin Sesini Kullanabilmesine Yönelik Bir Model Önerisi  
Tez Savunma Tarihi  
:
08.11.2023  
Tez Savunma Saati 
:
10.00  
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Seminer Odası   
 

 

 
 
 
Tez Yazarı
:
Şeref AKPINAR  
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Bayram ÇETİN  
Program Türü   
:
Doktora       
Anabilim Dalı  
:
Eğitim Bilimleri  
Bilim Dalı        
: Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme  
Tezin Konusu   
:
Çevrimiçi (Web Tabanlı) Biçimlendirici Değerlendirme Uygulamalarının Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisinin Bilişsel Tanı Modellemesi İle İncelenmesi  
Tez Savunma Tarihi  
:
09.11.2023  
Tez Savunma Saati 
:
10.00  
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi   
 

 

 
 
 
Tez Yazarı
:
Burcuhan TÜRKYILMAZ  
Tez Danışmanı
: Prof .Dr. Tahir ATICI  
Program Türü   
:
Yüksek Lisans  
Anabilim Dalı  
:
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi  
Bilim Dalı        
: Biyoloji Eğitimi  
Tezin Konusu   
:

Orta Öğretim Biyoloji Dersi Öğretim Programının Öğrencilerde Biyoteknolojiye Karşı İlgi Uyandırabilme Seviyesinin Araştırılması

 
Tez Savunma Tarihi  
:
09.11.2023  
Tez Savunma Saati 
:
14.00  
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Toplantı Salonu 2  
 

 

 
 
 
Tez Yazarı
:
Mustafa Bektaş  
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. İhsan Seyit ERTEM  
Program Türü   
:
Yüksek Lisans  
Anabilim Dalı  
:
Temel Eğitim   
Bilim Dalı        
: Sınıf Eğitimi  
Tezin Konusu   
:
Süreç Temelli Yazma Etkinliklerinin İlkokul 3. Sınıf Öğrencilerinin Yaratıcı Yazma Becerisi, Yazmaya İlişkin Tutumları ve Yazma Hatalarına Etkisi  
Tez Savunma Tarihi  
:
27.11.2023  
Tez Savunma Saati 
:
14.00  
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Toplantı Salonu 2   
 

 

 
 
 
Tez Yazarı
:
Yusuf ÇETİN  
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Cengiz ÇINAR  
Program Türü   
:
Yüksek Lisans  
Anabilim Dalı  
:
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi  
Bilim Dalı        
: Matematik Eğitimi  
Tezin Konusu   
:
 7. ve 8. sınıf cebirler konusunda matematik öğretmenlerinin pedagojik alan bilgilerinin öğrencilerin matematik başarısına ve inancına etkisi  
Tez Savunma Tarihi  
:
21.11.2023  
Tez Savunma Saati 
:
14.00  
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Toplantı Salonu 2   
 

 

 
 
 
Tez Yazarı
:
Şenay ŞEN  
Tez Danışmanı
: Doç. Dr. Ebru Olcay KARABULUT  
Program Türü   
:
Yüksek Lisans  
Anabilim Dalı  
:
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği  
Bilim Dalı        
: Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği  
Tezin Konusu   
:
Aktif Spor Yapan Ortaöğretim Öğrencilerinin Sosyal Dışlanma ve Sosyal Medya Bağımlılığı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Manisa İli Örneği)  
Tez Savunma Tarihi  
:
20.11.2023  
Tez Savunma Saati 
:
13.00  
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi   
 

 

 
 
 
Tez Yazarı
:
Burçin GÖRGÜLÜ ÖZTÜRK  
Tez Danışmanı
: Prof.Dr.İsmail KARAKAYA  
Program Türü   
:
Yüksek Lisans  
Anabilim Dalı  
:
Eğitim Bilimleri  
Bilim Dalı        
: Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme  
Tezin Konusu   
:
Açık Uçlu Matematik Maddelerinin Puanlanmasında Öz ve Akran Değerlendirmesinin Puanlayıcı Davranışına Etkisinin Çok Yüzeyli Rasch Ölçme Modeli ile İncelenmesi  
Tez Savunma Tarihi  
:
09.11.2023  
Tez Savunma Saati 
:
10.30  
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 216 nolu oda  
 

 

 
 
 
Tez Yazarı
:
Tuba KAMANLI  
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. İlbilge DÖKME  
Program Türü   
:
Yüksek Lisans  
Anabilim Dalı  
:
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi  
Bilim Dalı        
: Fen Bilgisi Eğitimi  
Tezin Konusu   
:

Ortaokul 8. Sınıf Öğrencilerinin Hipotetik Düşünerek Değişkenleri Belirleme ve Kontrol Etme Becerilerini Ölçmek İçin Test Geliştirme Çalışması

 
Tez Savunma Tarihi  
:
09.11.2023  
Tez Savunma Saati 
:
14.30  
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Hersek Binası Toplantı Salonu  
 

 

 
 
 
Tez Yazarı
:
Kübra ERKOYUNCU  
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Necati CEMALOĞLU  
Program Türü   
:
Yüksek Lisans  
Anabilim Dalı  
:
Eğitim Bilimleri  
Bilim Dalı        
: Eğitim Yönetimi  
Tezin Konusu   
:
Öğretmenlerin Öz Liderlik Algısı İle Mobbing Yaşama Düzeyi Arasındaki İlişki ve Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi  
Tez Savunma Tarihi  
:
21.11.2023  
Tez Savunma Saati 
:
13.30  
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi   
 

 

 
 
 
Tez Yazarı
:
Kürşat ARAMAK  
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Mehmet KARA  
Program Türü   
:
Doktora  
Anabilim Dalı  
:
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi  
Bilim Dalı        
: Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi  
Tezin Konusu   
:
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Metinlerin Sözcük ve Cümleyle İlgili Özelliklerinin Okuma Sırasındaki Göz Hareketleri ve Anlamayla İlişkisi  
Tez Savunma Tarihi  
:
28.11.2023  
Tez Savunma Saati 
:
13.30  
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Toplantı Salonu 2  

 


 

 

 

background image