Tez Savunması Gün ve Saatleri (Ekim 2023)

 

 

 
 
 
Tez Yazarı
:
Burçak Ata  
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Alev Doğan  
Program Türü   
:
Yüksek isans   
Anabilim Dalı  
:
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi  
Bilim Dalı        
: Fen Bilgisi Eğitimi  
Tezin Konusu   
:
Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının STEM Uygulamaları Öz-Yeterliklerinin Araştırılması  
Tez Savunma Tarihi  
:
04.10.2023  
Tez Savunma Saati 
:
11.00  
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası 206 nolu sınıf  
 

 

 
 
 
Tez Yazarı
:
Nesibe Nur Tüysüz  
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Gülay Ekici  
Program Türü   
:
Yüksek isans   
Anabilim Dalı  
:
Eğitim Bilimleri  
Bilim Dalı        
: Eğitim Programları Ve Öğretim  
Tezin Konusu   
:

7. SINIF MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ VE  DERS KİTABININ GÜNLÜK HAYATLA İLİŞKİLENDİRİLMESİ  YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

 
Tez Savunma Tarihi  
:
17.10.2023  
Tez Savunma Saati 
:
13.00  
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Dekanlık Katı 3 Nolu Salon  
 

 

 
 
 
Tez Yazarı
:
Tuğba Kanmaz    
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Fatma Tezel Şahin  
Program Türü   
:
Doktora   
Anabilim Dalı  
:
Temel Eğitim  
Bilim Dalı        
: Okul Öncesi Eğitimi  
Tezin Konusu   
:
Robotik Kodlama Destekli Eğitim Programı'nın 60-72 Aylık Çocukların Problem Çözme Becerilerine ve Akran İlişkilerine ve Etkisi   
Tez Savunma Tarihi  
:
13.10.2023  
Tez Savunma Saati 
:
10.30  
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Dekanlık Katı Toplantı Salonu 2   
 

 

 
 
 
Tez Yazarı
:
Cansu KALYON  
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Meryem SELVİ  
Program Türü   
:
Yüksek Lisans  
Anabilim Dalı  
:
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi  
Bilim Dalı        
: Biyoloji Eğitimi  
Tezin Konusu   
:
Lise Öğrencilerinde Plastik Kirliliği ve Mikroplastik Farkındalığı  
Tez Savunma Tarihi  
:
09.10.2023  
Tez Savunma Saati 
:
10.30  
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Dekanlık Katı Toplantı Salonu 2   
 

 

 
 
 
Tez Yazarı
:
Ali ÖZCAN  
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Fatma TEZEL ŞAHİN  
Program Türü   
:
Doktora  
Anabilim Dalı  
:
Temel Eğitim  
Bilim Dalı        
: Okul Öncesi Eğitimi  
Tezin Konusu   
:

İyiliği Büyütmek Eğitim Programının Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Sosyo-Ahlaki Yönelimleri Öz Düzenleme Becerileri ve Psikolojik İyi Oluşları Üzerindeki Etkisi   

 
Tez Savunma Tarihi  
:
13.10.2023  
Tez Savunma Saati 
:
13.00  
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Dekanlık Katı Toplantı Salonu 2   
 

 

 
 
 
Tez Yazarı
:
Nil Yıldız  
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. İlbilge Dökme  
Program Türü   
:
 Yüksek Lisans  
Anabilim Dalı  
:
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi  
Bilim Dalı        
: Fen Bilgisi Eğitimi  
Tezin Konusu   
:
Öğrencilerin Bilimsel Muhakeme Becerilerine İlişkin Performanslarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi  
Tez Savunma Tarihi  
:
12.10.2023  
Tez Savunma Saati 
:
11.00  
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek binası 218  
 

 

 
 
 
Tez Yazarı
:
Filiz Pars UÇAĞI  
Tez Danışmanı
: Doç. Dr. Özlem FIRTINA  
Program Türü   
:
 Yüksek Lisans  
Anabilim Dalı  
:
Yabancı Diller Eğitimi  
Bilim Dalı        
: Alman Dili Eğitimi  
Tezin Konusu   
:
MARTIN WALSER’İN “EIN FLIEHENDES PFERD” VE “MEIN JENSEITS” ADLI ANLATILARINDAKİ TOPLUM VE KARŞI CİNS İLE İLİŞKİLER İÇERİSİNDEKİ KİŞİSEL KİMLİK   
Tez Savunma Tarihi  
:
09.10.2023  
Tez Savunma Saati 
:
13.00  
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü C-Blok Oda: Z-15  
 

 

 
 
 
Tez Yazarı
:
Busegül CAN  
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Aliye USLU ÜSTTEN  
Program Türü   
:
Yüksek Lisans  
Anabilim Dalı  
:
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi  
Bilim Dalı        
: Türkçe Eğitimi  
Tezin Konusu   
:
Genç Kız Edebiyatının İlk Gençlik Döneminde Eleştirel Düşünme Becerisine Etkisi  
Tez Savunma Tarihi  
:
11.10.2023  
Tez Savunma Saati 
:
12.30  
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Salon 2  
 

 

 
 
 
Tez Yazarı
:
Tacettin TEZCAN  
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Z. Fulya TEMEL  
Program Türü   
:
Doktora  
Anabilim Dalı  
:
Temel Eğitim  
Bilim Dalı        
: Okul Öncesi Eğitimi  
Tezin Konusu   
:
Müzik ve yaratıcı drama temelli erken okuryazarlık eğitim programının 4-5 yaş grubu Roman çocukların erken okuryazarlık becerilerine etkisi  
Tez Savunma Tarihi  
:
19.10.2023  
Tez Savunma Saati 
:
10.30  
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 4. Kat, 439 Nolu Oda  
 

 

 
 
 
Tez Yazarı
:
Feride Nur Şahin  
Tez Danışmanı
: Prof.Dr. Selçuk Özdemir  
Program Türü   
:
Yüksek Lisans  
Anabilim Dalı  
:
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi  
Bilim Dalı        
: Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi  
Tezin Konusu   
:
 Öğretmenlerin Stem Yaklaşımına Yönelik Yönelimlerinin Ve Farkındalıklarının Araştırılması  
Tez Savunma Tarihi  
:
18.10.2023  
Tez Savunma Saati 
:
10.30  
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Salon 2  
 

 

 
 
 
Tez Yazarı
:
Sümeyye Okyar  
Tez Danışmanı
: Doç. Dr. Salih Çakmak  
Program Türü   
:
Doktora  
Anabilim Dalı  
:
Özel Eğitim  
Bilim Dalı        
: Görme Engellilerin Eğitimi  
Tezin Konusu   
:
Görmeyen Bireylere Bebek Bakım Becerilerinin Kazandırılmasında Vinil Bebek Aracılığıyla Sunulan Öğretim Paketinin Etkililiği  
Tez Savunma Tarihi  
:
02.10.2023  
Tez Savunma Saati 
:
14.00  
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Toplantı Salonu 3  
       
 

 

 
 
 
Tez Yazarı
:
Betül Kaygısız  
Tez Danışmanı
: Doç. Dr. Ezgi GÜVEN YILDIRIM  
Program Türü   
:
Yüksek Lisans  
Anabilim Dalı  
:
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi  
Bilim Dalı        
: Fen Bilgisi Eğitimi  
Tezin Konusu   
:

Öğrenme Galerisi Öğretim Tekniğinin Evsel Atık ve Geri Dönüşüm Konusun Öğretiminde Ortaokul  Öğrencilerinin İnovasyon, Girişimcilik ve Bilimsel Yaratıcılık Düzeylerine Etkisi

 
Tez Savunma Tarihi  
:
18.10.2023  
Tez Savunma Saati 
:
10.30  
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dekanlık Seminer Salonu 2  
 

 

 
 
 
Tez Yazarı
:
Aslı CAN  
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Tahir ATICI  
Program Türü   
:
Yüksek Lisans  
Anabilim Dalı  
:
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi  
Bilim Dalı        
: Biyoloji Eğitimi  
Tezin Konusu   
:
11.Sınıf Biyoloji Dersi İnsan Fizyolojisi Ünitesinde Artırılmış Gerçeklik ve Diseksiyon Uygulamalarının Öğrenci Başarısına Etkisinin Karşılaştırılması  
Tez Savunma Tarihi  
:
19.10.2023  
Tez Savunma Saati 
:
11.00  
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Dekanlık Katı Toplantı Salonu 2   
 

 

 
 
 
Tez Yazarı
:
Meltem GÜLNAR  
Tez Danışmanı
: Dr. Öğretim Üyesi Yücel KAYABAŞI  
Program Türü   
:
Doktora  
Anabilim Dalı  
:
Eğitim Bilimleri  
Bilim Dalı        
: Eğitim Teknolojileri  
Tezin Konusu   
:
Dijital İçerikli Eğitimin Yetişkinlerin Dijital Becerilerine ve Motivasyonlarına Etkisi  
Tez Savunma Tarihi  
:
20.10.2023  
Tez Savunma Saati 
:
14.00  
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Dekanlık Katı 3 Nolu Salon  
 

 

 
 
 
Tez Yazarı
:
Esra BAL ESEN  
Tez Danışmanı
: Prof.Dr. Beyhan ZABUN  
Program Türü   
:
Doktora  
Anabilim Dalı  
:
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi  
Bilim Dalı        
: Felsefe Grubu Eğitimi  
Tezin Konusu   
:
Behice Boran'da Ekonomi-Toplumsal Yapı İlişkisi  
Tez Savunma Tarihi  
:
12.10.2023  
Tez Savunma Saati 
:
14.00  
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binasi  
 

 

 
 
 
Tez Yazarı
:
Serpil ÇÜRÜK  
Tez Danışmanı
: Doç. Dr. Halil Ibrahim YILDIRIM  
Program Türü   
:
 Yüksek Lisans  
Anabilim Dalı  
:
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi  
Bilim Dalı        
: Fen Bilgisi Eğitimi  
Tezin Konusu   
:

Çevre Eğitiminde STEM Yaklaşımı: Çevreye Yönelik Tutun, Bilgi Düzeyi ve Öğrenci Görüşleri

 
Tez Savunma Tarihi  
:
26.10.2023  
Tez Savunma Saati 
:
10.30  
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dekanlık Toplantı Salonu -2  
 

 

 
 
 
Tez Yazarı
:
Hande GÜNGÖR  
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Uygar KANLI  
Program Türü   
:
 Yüksek Lisans  
Anabilim Dalı  
:
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi  
Bilim Dalı        
: Fizik Eğitimi  
Tezin Konusu   
:
Fen ve Sosyal Alanlardaki Lise Ve Üniversite Öğrencilerinin Astronomi & Astroloji Hakkındaki Görüş Ve İnanışlarının Tespiti Üzerine Kesitsel Bir Araştırma  
Tez Savunma Tarihi  
:
18.10.2023  
Tez Savunma Saati 
:
10.30  
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Fizik Lab. 4  
 

 

 
 
 
Tez Yazarı
:
Hüseyin SAYIN  
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Yusuf DOĞAN  
Program Türü   
:
Doktora  
Anabilim Dalı  
:
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi  
Bilim Dalı        
: Türkçe Eğitimi  
Tezin Konusu   
:
İlköğretim Öğrencilerinin  Ders Kitapları Aracılığıyla Karşılaştığı Söz Varlığı Unsurları  
Tez Savunma Tarihi  
:
27.10.2023  
Tez Savunma Saati 
:
09.30  
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası Seminer Salonu 3  
 

 

 
 
 
Tez Yazarı
:
Abdullah ARSLAN  
Tez Danışmanı
: Dr. Öğr. Üyesi Hatice ŞINGIR  
Program Türü   
:
Yüksek Lisans  
Anabilim Dalı  
:
Eğitim Bilimleri  
Bilim Dalı        
: Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık  
Tezin Konusu   
:
Spor Yapan ve Yapmayan Ergenlerde İyi Oluş ile Psikolojik Esneklik Arasındaki İlişki  
Tez Savunma Tarihi  
:
27.10.2023  
Tez Savunma Saati 
:
14.00  
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Toplantı Salonu 2   
 

 

 
 
 
Tez Yazarı
:
Gökçe ZORLU  
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Ali GÜL  
Program Türü   
:
Yüksek Lisans  
Anabilim Dalı  
:
Matematik ve Fen Eğitimi  
Bilim Dalı        
: Biyoloji Eğitimi  
Tezin Konusu   
:
Ortaokul ve Lise Biyoloji Konularındaki Kavram Yanılgılarına Yönelik Araştırmaların İncelenmesi  
Tez Savunma Tarihi  
:
18.10.2023  
Tez Savunma Saati 
:
11.00  
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Biyolab-6 (Tematik Sınıf)  
 

 

 
 
 
Tez Yazarı
:
Ayşenur AYVAZ  
Tez Danışmanı
: Dr. Öğretim Üyesi Hatice ŞINGIR  
Program Türü   
:
Yüksek Lisans  
Anabilim Dalı  
:
Eğitim Bilimleri  
Bilim Dalı        
: Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık  
Tezin Konusu   
:
Trajik İyimserlik ve Yaşamın Anlamı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi  
Tez Savunma Tarihi  
:
27.10.2023  
Tez Savunma Saati 
:
12.00  
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Toplantı Salonu 2   
 

 

 
 
 
Tez Yazarı
:
Kübra Tuğçe KÜTÜK  
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Ümit DENİZ  
Program Türü   
:
Yüksek Lisans  
Anabilim Dalı  
:
Temel Eğitim  
Bilim Dalı        
: Okul Öncesi Eğitimi  
Tezin Konusu   
:

Okul Öncesi Dönem Öykü Kitaplarında Yer Alan Toplumsal Cinsiyet Kalıp Yargılarının İncelenmesi

 
Tez Savunma Tarihi  
:
20.10.2023  
Tez Savunma Saati 
:
13.00  
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 406 Nolu Oda  
 

 

 
 
 
Tez Yazarı
:
Nagihan TOPAY  
Tez Danışmanı
: Prof.Dr.Mehmet YILMAZ  
Program Türü   
:
Doktora  
Anabilim Dalı  
:
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi  
Bilim Dalı        
: Biyoloji Eğitimi  
Tezin Konusu   
:
Biyoloji ve Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Tamamlayıcı Ölçme ve Değerlendirme Tekniklerine Yönelik Örnek Uygulamalarının Değerlendirilmesi  
Tez Savunma Tarihi  
:
24.10.2023  
Tez Savunma Saati 
:
10.30  
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası 3.kat Tematik Sınıf Lab 6  
 

 

 
 
 
Tez Yazarı
:
Büşra Demiralay  
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Ayşe Sert Çıbık  
Program Türü   
:
Yüksek Lisans  
Anabilim Dalı  
:
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi  
Bilim Dalı        
: Fen Bilgisi Eğitimi  
Tezin Konusu   
:
7. Sınıf “Hücre Ve Bölünmeler” Ünitesinde Uygulanan Proje Tabanlı Öğrenme Yönteminin Akademik Başarı Ve Fen Tutumuna Etkisi  
Tez Savunma Tarihi  
:
30.10.2023  
Tez Savunma Saati 
:
11.30  
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası 2 nolu toplantı salonu  
 

 

 
 
 
Tez Yazarı
:
Esra Kızılırmak  
Tez Danışmanı
: Prof Dr. Fatma Tezel Şahin  
Program Türü   
:
Yüksek Lisans  
Anabilim Dalı  
:
Temel Eğitim  
Bilim Dalı        
: Okul Öncesi Eğitimi  
Tezin Konusu   
:
Okul Öncesi Dönem Çocuklarda Anne Çocuk, Kardeş Çocuk ve Akran Çocuk Arasındaki İlişkinin İncelenmesi  
Tez Savunma Tarihi  
:
25.10.2023  
Tez Savunma Saati 
:
12.00  
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi   
 

 

 
 
 
Tez Yazarı
:
Gözde AYER  
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Yasemin Demircan  
Program Türü   
:
Yüksek Lisans  
Anabilim Dalı  
:
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi  
Bilim Dalı        
: Tarih Eğitimi  
Tezin Konusu   
:

10. Sınıf Tarih Ders Kitaplarında Osmanlı Devleti Merkez Teşkilatına Dair Konuların İşlenişi ile İlgili Bir İnceleme

 
Tez Savunma Tarihi  
:
26.10.2023  
Tez Savunma Saati 
:
14.00  
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Toplantı Salonu  
 

 

 
 
 
Tez Yazarı
:
Meryem Cemile ÖĞÜR  
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Ayşe Dilek ÖĞRETİR ÖZÇELİK  
Program Türü   
:
Yüksek Lisans  
Anabilim Dalı  
:
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi   
Bilim Dalı        
: Çocuk Gelişimi ve Eğitimi   
Tezin Konusu   
:
Annelerin Ebeveynlerinden Algıladıkları Çocuk Yetiştirme Tutumları ile 48-72 Aylık Çocukları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi   
Tez Savunma Tarihi  
:
30.10.2023  
Tez Savunma Saati 
:
15.30  
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 4. Kat 403 Nolu Derslik  
       

 

 

 

background image