Tez Savunması Gün ve Saatleri (Eylül 2023)

 

 

 

 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Hülya Kübra GÜRSOY 
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Ayşe YÜCEL ÇETİN
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Bilim Dalı        
: Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi
Tezin Konusu   
:
1980’DEN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE’DEKİ TOPLUMSAL DEĞİŞMELER AÇISINDAN TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETİMİ
Tez Savunma Tarihi  
:
11.09.2023
Tez Savunma Saati 
:
11.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 6. Kat, Salon 2
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Sıla UZKUL 
Tez Danışmanı
: Prof.Dr. Ayşe Dilek ÖĞRETİR ÖZÇELİK
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
Bilim Dalı        
: Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Okul Öncesi Döneme Yönelik Çevrimiçi Ebeveyn Cinsellik Eğitimi Programı’nın Ebeveynlerin Cinsel Farkındalığına Etkisinin İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi  
:
19.09.2023
Tez Savunma Saati 
:
10.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası Seminer 2 Salonu
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Halil İbrahim Alıcı
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Ali Gül
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı        
: Biyoloji Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Disiplinler Arası Tematik Yaklaşıma Dayalı Bir Çevre Eğitimi Çalışması
Tez Savunma Tarihi  
:
05.09.2023
Tez Savunma Saati 
:
11.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek binası, 6 nolu Biyoloji laboratuvarı
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Kübra Buket TOSUN
Tez Danışmanı
: Doç. Dr. Hasan ES
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı        
: İlköğretim Matematik Eğitimi
Tezin Konusu   
:
5. Sınıf Kesirler Konusunun Etkinlik Temelli Öğretim Yaklaşımı İle İşlenmesinin Öğrencilerin Akademik Başarısına ve Kalıcılığına Etkisi
Tez Savunma Tarihi  
:
08.09.2023
Tez Savunma Saati 
:
11.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Toplantı Salonu 2
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Elif MANYASLI ZENGİN
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Ümit DENİZ
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Temel Eğitim
Bilim Dalı        
: Okul Öncesi Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Okul Öncesi Öğretmenlerinin Toplumsal Cinsiyete Yönelik Sınıf İçi Algılarının İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi  
:
12.09.2023
Tez Savunma Saati 
:
11.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 4. Kat, 406 Nolu Oda
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
İlknur ÇARKCI
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Neşe IŞIK TERTEMİZ
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Temel Eğitim
Bilim Dalı        
: Sınıf Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Gelişim Odaklı Düşünce Tarzı ile Desteklenmiş Yapılandırılmış Problem Kurma Öğretiminin Öğrencilerin Düşünme Tarzlarına ve Problem Kurma Becerilerine etkisi
Tez Savunma Tarihi  
:
12.09.2023
Tez Savunma Saati 
:
14.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası Seminer 1 Salonu
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Elif Kübra ZARARSIZ
Tez Danışmanı
: Doç. Dr. Reyhan YÜKSEL GEMALMAYAN 
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Güzel Sanatlar Eğitimi
Bilim Dalı        
: Resim-İş Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Görsel Sanatlar Dersinde Edinilen Bilginin Seramik Uygulama Sürecine Transferi
Tez Savunma Tarihi  
:
06.09.2023
Tez Savunma Saati 
:
13.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğtimi Binası 213 Nolu Derslik
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Yeşim DUMAN
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Refik TURAN
Program Türü   
:
 Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Bilim Dalı        
: Tarih Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Bir Ders Kitabı Örneği Çerçevesinde Osmanlı Maarifi'nde Tarih Öğretimi (Muhtasar Osmanlı Tarihi)
Tez Savunma Tarihi  
:
04.09.2023
Tez Savunma Saati 
:
13:30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Elif Gökçen Doğan
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Mehtap Çakan
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı        
: Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Tezin Konusu   
:
ÇOK AŞAMALI BİLGİSAYAR UYARLAMALI TESTLERDE SORU BANKASI TASARIMI VE TEST GELİŞTİRMEYE ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ
Tez Savunma Tarihi  
:
13.09.2023
Tez Savunma Saati 
:
13.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Salon 2
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Yıldız Özaydın Aydoğdu 
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Sibel Somyürek
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Bilim Dalı        
: Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Tezin Konusu   
:
 EBEVEYNLERİN DİJİTAL EBEVEYNLİK YETERLİLİKLERİNE YÖNELİK MOBİL BİR ÖNERİ SİSTEMİ GELİŞTİRİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ
Tez Savunma Tarihi  
:
06.09.2023
Tez Savunma Saati 
:
10.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Salon 2
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Mehmet Fatih DOĞUYURT
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Şeref TAN
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı        
: Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Tezin Konusu   
:
İkili Puanlanan Testlerde Yerel Madde Bağımsızlık Varsayımının İhlali Durumunun Test Eşitleme Yöntemlerine Etkisinin İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi  
:
12.09.2023
Tez Savunma Saati 
:
11.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 6. Kat, Salon 2
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Tuğba KOCADAĞ ÜNVER
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Sami ŞAHİN
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Bilim Dalı        
: Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Tezin Konusu   
:
 E-Devlet Kapısından Sunulan Hizmetlerden Yararlanan Kullanıcılara Yönelik Bir Eğitim Model Önerisi
Tez Savunma Tarihi  
:
13.09.2023
Tez Savunma Saati 
:
10.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası Seminer Salonu 1
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Fatma BOLATTAŞ GÜRBÜZ
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Ümit DENİZ
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Temel Eğitim
Bilim Dalı        
: Okul Öncesi Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Küresel Eğitim Programının 60-72 Aylık Çocukların Eleştirel Düşünme ve Sosyal Becerilerine Etkisinin İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi  
:
19.09.2023
Tez Savunma Saati 
:
12.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası Seminer Salonu 1
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Emre Can IĞDIR
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Latif AYDOS
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 
Bilim Dalı        
: Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 
Tezin Konusu   
:
Üniversite Öğrencilerinin Spor Okur-Yazarlık Seviyelerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi’
Tez Savunma Tarihi  
:
20.09.2023
Tez Savunma Saati 
:
11.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Seminer Salonu
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Çınar KILIÇ
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Sönmez GİRGİN
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı        
: Fen Bilgisi Eğitimi
Tezin Konusu   
:
HÜCRE VE BÖLÜNMELER ÜNİTESİNİN TEKNOLOJİ DESTEKLİ ÖĞRETİM UYGULAMALARI İLE İŞLENMESİNİN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA, BİLİMSEL TUTUM VE BİLİMSEL FARKINDALIK DÜZEYLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
Tez Savunma Tarihi  
:
27.09.2023
Tez Savunma Saati 
:
14.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Salon 2
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Ayşegül Gamze OLTULU
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Gülfem SEZEN BALÇIKANLI
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Bilim Dalı        
: Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Tezin Konusu   
:

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNDE FAIR PLAY KAVRAMININ KELİME  İLİŞKİLENDİRME TESTİ VE ÇİZME YAZMA TEKNİĞİ İLE BELİRLENMESİ

Tez Savunma Tarihi  
:
25.09.2023
Tez Savunma Saati 
:
14.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Arif Açıksöz
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. İlbilge DÖKME
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı        
: Fen Bilgisi Eğitimi
Tezin Konusu   
:
BEKLENTİ DEĞER KURAMI TEMELİNDE DESTEKLENEN STEM UYGULAMALARININ STEM MOTİVASYONU, STEM KARİYER İLGİSİ VE BİLİM MERAKI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Tez Savunma Tarihi  
:
27.09.2023
Tez Savunma Saati 
:
10.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Dekanlık Katı Salon:3
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Eda ÜNER
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Devrim ÇAKMAK
Program Türü   
:
Yüksek isans 
Anabilim Dalı  
:
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı        
: İlköğretim Matematik Egitimi
Tezin Konusu   
:
Okuduğunu Anlama, Matematik Kaygısı ve Takviye Matematik Dersi Degişkenlerinin Beceri Temelli Sorular İçeren 8. Sınıf Seviyesindeki Merkezi Sınavlarda Matematik Başarısını Yordama Gücü
Tez Savunma Tarihi  
:
29.09.2023
Tez Savunma Saati 
:
10.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Dekanlık Toplantı Salonu 3
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Döndü Nur KARAAHMETOĞLU
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Devrim ÇAKMAK
Program Türü   
:
Yüksek isans 
Anabilim Dalı  
:
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı        
: İlköğretim Matematik Egitimi
Tezin Konusu   
:
İlköğretim Matematik Öğretmenlerinin, Öğrencilerin, Velilerin ve Okul Yöneticilerinin Uzaktan Eğitim Deneyimlerinin İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi  
:
29.09.2023
Tez Savunma Saati 
:
11.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Dekanlık Toplantı Salonu 3
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Sabriye Selin Pirinçcioğlu
Tez Danışmanı
: Dr. Öğr. Üyesi Sevinç Ergenekon
Program Türü   
:
Yüksek isans 
Anabilim Dalı  
:
Yabancı Diller Eğitimi
Bilim Dalı        
: İngiliz Dili Eğitimi
Tezin Konusu   
:
A Study on Pronunciation Teaching: Beliefs, Challenges and Corrective Feedback Preferences of Instructors
Tez Savunma Tarihi  
:
29.09.2023
Tez Savunma Saati 
:
10.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi C Blok 101
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Nur Memoğlu
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Mehmet Yılmaz
Program Türü   
:
Yüksek isans 
Anabilim Dalı  
:
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı        
: Biyoloji Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Biyoloji Öğretmenlerinin Çevre Konularına Yönelik Etkinlik Geliştirme Süreçleri
Tez Savunma Tarihi  
:
29.09.2023
Tez Savunma Saati 
:
14.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası 3:kat Tematik Sınıf (Lab-6)
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Meltem KÜÇÜKAHMETLER
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Sönmez GİRGİN
Program Türü   
:
Yüksek isans 
Anabilim Dalı  
:
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı        
: Fen Bilgisi Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Elektromanyetik Kirliliğin İnsan Sağlığı Açısından Etkileri Konusunda Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Farkındalıkları ve Görüşlerinin İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi  
:
29.09.2023
Tez Savunma Saati 
:
15.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Salon 2
     

 

 

 

 

background image