Tez Savunması Gün ve Saatleri (Ağustos 2023)

 

 

 

 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Özge Bilir
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Osman Çaydere
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Güzel Sanatlar Eğitimi
Bilim Dalı        
: Resim İş Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Müze Kavramı Ve Müzelerin Sanat Eğitimi Açısından İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi  
:
07.08.2023
Tez Savunma Saati 
:
10.30
Tez Savunma Yeri 
:
 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğtiimi Binası
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Mazhar ÜNAL
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Mehmet KARA
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Bilim Dalı        
: Türkçe Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Özel yetenekli öğrencilerin dil becerileri
Tez Savunma Tarihi  
:
03.08.2023
Tez Savunma Saati 
:
12.00
Tez Savunma Yeri 
:
 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 6. Kat
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Birgül HALİTOĞLU
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. İbrahim KISAÇ
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Bilim Dalı        
: Felsefe Grubu Eğitimi 
Tezin Konusu   
:
Lise Öğrencilerinde Öz Yeterlik, Hedef Yönelimi ve Bazı Değişkenlerin Motivasyon Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi  
:
07.08.2023
Tez Savunma Saati 
:
14.00
Tez Savunma Yeri 
:
 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 1 No’lu Seminer Salonu
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Aycan Elvanağacı
Tez Danışmanı
: Doç. Dr. Hasan Es
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı        
: İlköğretim Matematik Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Matematik Öğretiminde Ters Yüz Öğrenme Modelinin 8. Sınıf Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Becerilerine Etkisi
Tez Savunma Tarihi  
:
07.08.2023
Tez Savunma Saati 
:
13.30
Tez Savunma Yeri 
:
 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Toplantı Salonu 2
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Tuba KAMANLI
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. İlbilge DÖKME
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı        
: Fen Bilgisi Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Ortaokul 8. Sınıf Öğrencilerinin Hipotetik Düşünerek Değişkenleri Belirleme ve Kontrol Etme Becerilerini Ölçmek İçin Test Geliştirme Çalışması
Tez Savunma Tarihi  
:
10.08.2023
Tez Savunma Saati 
:
11.00
Tez Savunma Yeri 
:
 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası No: 218
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Nuray VURAL ÇINAR 
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Hüseyin AKKUŞ 
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı        
: Kimya Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Kimya Öğretmenlerinin Öz düzenlemeli Öğrenme Becerilerinin Geliştirilmesinin Pedagojik Alan Bilgilerine Etkisinin İncelenmesi 
Tez Savunma Tarihi  
:
09.08.2023
Tez Savunma Saati 
:
10.00
Tez Savunma Yeri 
:
 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Kimya Laboratuvarı- II 
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Rümeysa Keleş 
Tez Danışmanı
: Doç. Dr. İbrahim Özay
Program Türü   
:
Yüksek Lisans 
Anabilim Dalı  
:
Yabancı Diller Eğitimi
Bilim Dalı        
: Arap Dili Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Aktif Öğrenme Ekseninde Etkili Arapça Kelime Öğretimi
Tez Savunma Tarihi  
:
07.08.2023
Tez Savunma Saati 
:
10.30
Tez Savunma Yeri 
:
 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi C Blok 11 No'lu salon
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Zeynep Çelebi
Tez Danışmanı
: Prof.Dr. Hamza Keleş
Program Türü   
:
Yüksek Lisans 
Anabilim Dalı  
:
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Bilim Dalı        
: Tarih Eğitimi
Tezin Konusu   
:
İlk Türk Devletlerinde Devlet Teşkilatı Konusunun Etkinliklerle Öğretiminin Öğrencilerin Akademik Başarısına ve Öğrenilenlerin Kalıcılığına Etkisi
Tez Savunma Tarihi  
:
09.08.2023
Tez Savunma Saati 
:
15.00
Tez Savunma Yeri 
:
 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Salon 2
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Serpil KOCAOĞLU
Tez Danışmanı
: Doç. Dr. Melek Gülşah ŞAHİN
Program Türü   
:
Yüksek Lisans 
Anabilim Dalı  
:
Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı        
: Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Tezin Konusu   
:
Madde takımlarının Genellenebilirlik Kuramı ile incelenmesi
Tez Savunma Tarihi  
:
08.08.2023
Tez Savunma Saati 
:
10.30
Tez Savunma Yeri 
:
 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 1 No’lu Seminer Salonu
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Rahime Şentürk
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Gıyasettin AYTAŞ
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Bilim Dalı        
: Türkçe Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Türkçe Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme
Tez Savunma Tarihi  
:
04.08.2023
Tez Savunma Saati 
:
09.00
Tez Savunma Yeri 
:
 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 6. Kat
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Emrah Kayabaşı
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Ebru KILIÇ ÇAKMAK
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Bilim Dalı        
: Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Tezin Konusu   
:
GEÇ PANDEMİ DÖNEMİNDE ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENME DENEYİMLERİNE İLİŞKİN SOSYAL AĞ ANALİZİ ÇALIŞMASI
Tez Savunma Tarihi  
:
04.08.2023
Tez Savunma Saati 
:
09.30
Tez Savunma Yeri 
:
 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası No: 330 
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Ali Can Basit
Tez Danışmanı
: Prof.Dr. Şebnem YILDIRIM ORHAN
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Güzel Sanatlar Eğitimi
Bilim Dalı        
: Müzik Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Popüler müzik materyallerinin viyolonsel eğitiminde kullanılabilirliğine ilişkin öğretim elemanı görüşleri
Tez Savunma Tarihi  
:
07.08.2023
Tez Savunma Saati 
:
13.00
Tez Savunma Yeri 
:
 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü Seminer Odası
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Ünal Arslan
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Hasan Çakır
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Bilim Dalı        
: Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Tezin Konusu   
:

Matematik Ve Tarih Derslerinin Dijital Hikâyecilikle Disiplinlerarası Olarak Tasarlanması: Bir Eylem Araştırması

Tez Savunma Tarihi  
:
14.08.2023
Tez Savunma Saati 
:
11.00
Tez Savunma Yeri 
:
 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 3 No’lu Seminer Salonu
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Şüheda Tuğçe DUMAN 
Tez Danışmanı
: Doç. Dr. Hasan ES
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı        
: İlköğretim Matematik Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Etkinliklerle Çarpanlar ve Katlar Kavramlarının Öğretiminde Bazı Öğrenci Özelliklerinin Etkisi 
Tez Savunma Tarihi  
:
16.08.2023
Tez Savunma Saati 
:
13.30
Tez Savunma Yeri 
:
 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek binası toplantı salonu 2
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Nevcan Aksoy
Tez Danışmanı
: Doç. Dr. Mutlu Tahsin Üstündağ
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Bilim Dalı        
: Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Tezin Konusu   
:
YETKİNLİK YÖNETİMİ KAPSAMINDA ÇEVRİM İÇİ EĞİTİMLERİ ALAN ÇALIŞANLARIN E-ÖĞRENME STİLLERİNE GÖRE SINIFLANDIRILMASI VE FARKLI DEĞİŞKENLERLE DEĞERLENDİRİLMESİ
Tez Savunma Tarihi  
:
11.08.2023
Tez Savunma Saati 
:
15.30
Tez Savunma Yeri 
:
 Gazi Üniversitesi  Uygulama ve Araştırma Merkezi Binası
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Gizem Özdemir
Tez Danışmanı
: Dr. Öğr. Üyesi Zehni Koç
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı        
: Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Tezin Konusu   
:
Okul Psikolojik Danışmanlarının Kişilik Özellikleri ve Öz Yetkinlik Düzeyleri: Ankara İli Örneği
Tez Savunma Tarihi  
:
16.08.2023
Tez Savunma Saati 
:
14.00
Tez Savunma Yeri 
:
 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası 1 Nolu Salon
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Ayten ÖZBİLİR
Tez Danışmanı
: Dr. Öğr. Üyesi Başak BEYDOĞAN TANGÖR
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı        
: Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Tezin Konusu   
:
Romantik İlişkilerde Sosyotelizm, İlişki Niteliği ve İlişki Doyumu Arasındaki İlişkiler
Tez Savunma Tarihi  
:
25.08.2023
Tez Savunma Saati 
:
10.30
Tez Savunma Yeri 
:
 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası 2 Nolu Salon
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Gökhan KELEŞ
Tez Danışmanı
: Doç. Dr. Safiye SARICI BULUT
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı        
: Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Tezin Konusu   
:
Psikolojik Danışmanların Etkili Psikolojik Danışman Nitelikleri, Duygusal Okuryazarlık Düzeyleri ve Algılanan Ebeveynlik Stilleri Aralarındaki İlişkilerin İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi  
:
25.08.2023
Tez Savunma Saati 
:
14.00
Tez Savunma Yeri 
:
 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası 2 Nolu Salon
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Mustafa Korkusuz
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Temel Çalık
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı        
: Eğitim Yönetimi     
Tezin Konusu   
:
Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin Fiziki Özelliklerinin Öğrenci Görüşlerine Göre İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi  
:
24.08.2023
Tez Savunma Saati 
:
16.00
Tez Savunma Yeri 
:
 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 2. Kat
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Fatimah Mahmoud Yousuf Mohammed
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Salih Şahin
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Bilim Dalı        
: Coğrafya Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Libyadaki Coğrafya Öğretmenlerinin Kullandığı Öğretim Yöntemi
Tez Savunma Tarihi  
:
22.08.2023
Tez Savunma Saati 
:
10.00
Tez Savunma Yeri 
:
 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi F Blok 305 nolu sınıf
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

background image