Tez Savunması Gün ve Saatleri (Temmuz 2023)

 

 

 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Selin Defne ÖZKAN
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Muhammet KOÇAK
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Yabancı Diller Eğitimi
Bilim Dalı        
: Alman Dili Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Deutsch Macht Spass” Adlı Ortaöğretim Almanca Ders Kitabının Konuşma Becerisi Açısından İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi  
:
06.07.2023
Tez Savunma Saati 
:
10.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi C Blok 101 Numara
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Kadri KÖPRÜ
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Muhammet KOÇAK
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Yabancı Diller Eğitimi
Bilim Dalı        
: Alman Dili Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Eine Analyse über das Missverstehen von Redewendungen in deutschen Zeitungen und Zeitschriften bei Deutsch-Lernern
Tez Savunma Tarihi  
:
06.07.2023
Tez Savunma Saati 
:
11.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi C Blok 101 Numara
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Cansu Kübra Canbakan
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Gamze Elif Tanınmış
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Güzel Sanatlar Eğitimi
Bilim Dalı        
: Müzik Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Mesleki Keman Eğitiminde Yoganın Faydaları
Tez Savunma Tarihi  
:
03.07.2023
Tez Savunma Saati 
:
15.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Seminer Odası
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Emre ÖZGÜL
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Mehmet Akif OCAK
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Bilim Dalı        
: Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Nesnelerin İnterneti Eğitimi için Ters Yüz Öğrenme Modelinin Kullanımı ve Etkilerinin İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi  
:
18.07.2023
Tez Savunma Saati 
:
11.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Salon No:2
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Dilara KOCA
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Mustafa YEL
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı        
: Biyoloji Eğitimi
Tezin Konusu   
:

Biyoloji Öğretmen Adaylarının Orman Yangınları Konusundaki Farkındalıkları

Tez Savunma Tarihi  
:
04.07.2023
Tez Savunma Saati 
:
10.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Hersek Binası 6. nolu tematik sınıf
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Sinem Şenferah
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Hakan Yavuz ATAR 
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı        
: Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Tezin Konusu   
:
DÜZENLİLEŞTİRİLMİŞ DIF BELİRLEME YÖNTEMİ VE BİLİŞSEL TANI MODELİ KAPSAMINDAKİ DIF BELİRLEME YÖNTEMLERİ ÇERÇEVESİNDE OLASI DIF KAYNAKLARININ İNCELENMESİ
Tez Savunma Tarihi  
:
03.07.2023
Tez Savunma Saati 
:
15.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası Seminer 1
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Seda Altunsoy Okvuran
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Nejla Yürük
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı        
: Fen Bilgisi Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Üstkavramsal Faaliyetlerle Zenginleştirilmiş Argümantasyona Dayalı Öğretimin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Basit Elektrik Devreleri Konusundaki Kavramsal Anlamaları Üzerine Etkisinin Epistemolojik İnanç Düzeylerine Göre İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi  
:
05.07.2023
Tez Savunma Saati 
:
10.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Toplantı Salonu 2
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Gamze Devecioğlu
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Mahmut Selvi
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı        
: Fen Bilgisi Eğitimi
Tezin Konusu   
:
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMININ 21. YÜZYIL BECERİLERİ KAPSAMINDA ÖĞRETMEN ADAYI GÖRÜŞLERİNE GÖRE İNCELENMESİ
Tez Savunma Tarihi  
:
04.07.2023
Tez Savunma Saati 
:
16.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dekanlık Toplantı Salonu 1
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Bilgen Orhan
Tez Danışmanı
: Prof.Dr. Servet Karabağ
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Bilim Dalı        
: Coğrafya Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Milliliğin Coğrafi Dinamikleri
Tez Savunma Tarihi  
:
13.07.2023
Tez Savunma Saati 
:
10.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Toplantı Salonu 2
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Zeynep Çolak
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Mustafa Kurt
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Bilim Dalı        
: Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Öğretici Görüşleri Merkezinde İşlevsel Dilbilgisi Yaklaşımı ve Etkinlik Hazırlama
Tez Savunma Tarihi  
:
07.07.2023
Tez Savunma Saati 
:
10.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi TÖMER Binası
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Büşra Nur Ünal
Tez Danışmanı
: Doç. Dr. Önder Şensoy
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı        
: Fen Bilgisi Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Ortaokul Öğrencilerine Yönelik Astronomi Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması
Tez Savunma Tarihi  
:
07.07.2023
Tez Savunma Saati 
:
10.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dekanlık Toplantı Salonu 2
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Fatma BİLEN     
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Banu ALTUNAY        
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Özel Eğitim
Bilim Dalı        
: Görme Engelliler Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Doğrudan Öğretim Modeline Göre Sürekli Çevrimle Sunulan Kural İlişkisi Öğretiminin, Az Gören Öğrencilerin Saat Kurallarını Kazanmalarında Etkililiği      
Tez Savunma Tarihi  
:
10.07.2023
Tez Savunma Saati 
:
10.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Toplantı Salonu 3 
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Elif Kösemehmetoğlu
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Mehmet Taşpınar     
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı        
: Eğitim Programları ve Öğretim
Tezin Konusu   
:
Üniversitelerin İngilizce Öğretmenliği Bölümünde Verilen Ölçme Değerlendirme Dersi Programının CIPP program Değerlendirme Yaklaşımına Göre Değerlendirilmesi
Tez Savunma Tarihi  
:
14.07.2023
Tez Savunma Saati 
:
 
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 239 nolu ofis
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Nazan KARATAŞ
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Pervin ÜNLÜ YAVAŞ
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı        
: Fizik Eğitimi
Tezin Konusu   
:

Öğretmen Adaylarının Kuantum Fiziği Bilgi Seviyelerinin Oyunlaştırma Tekniğiyle Belirlenmesi

Tez Savunma Tarihi  
:
13.07.2023
Tez Savunma Saati 
:
10.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Fizik Lab 4
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
İsmet Hasan Altıntaş
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Fahri Temizyürek
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Bilim Dalı        
: Türkçe Eğitimi
Tezin Konusu   
:

Ömer Seyfettin'in Hikayelerinde Kök Değerler ve Değerler Eğitimi

Tez Savunma Tarihi  
:
10.07.2023
Tez Savunma Saati 
:
11.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi 
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Fatma Bölük
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Mehmet Yılmaz
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı        
: Biyoloji Eğitimi
Tezin Konusu   
:
TERS YÜZ ÖĞRENME MODELİNİN 9. SINIF HÜCRE ÜNİTESİ AKADEMİK BAŞARISINA VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNE OLAN ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
Tez Savunma Tarihi  
:
14.07.2023
Tez Savunma Saati 
:
10.30
Tez Savunma Yeri 
:
GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BİYOLOJİ EĞİTİMİ  HERSEK BİNASI KAT 3 LAB 6 (TEMATİK SINIFI)
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Kübra DAĞDEVİREN
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Demet ÇETİN
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı        
: Fen Bilgisi Eğitimi
Tezin Konusu   
:

 7. Sınıf Fen Bilimleri Dersi Kuvvet ve Enerji Ünitesinde Robotik Kodlama Uygulamalarının Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarı ve Fen Bilimleri Dersi Katılımına Etkisinin İncelenmesi

Tez Savunma Tarihi  
:
10.07.2023
Tez Savunma Saati 
:
10.30
Tez Savunma Yeri 
:
 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Hersek Binası 218 Numara
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Sefa Merve Kılıçaslan
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Mehmet Yılmaz
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı        
: Biyoloji Eğitimi
Tezin Konusu   
:

 Fen Öğretiminde Mendel Genetiği Konusuna Yönelik Etkinlik Tasarımı ve Değerlendirmesi

Tez Savunma Tarihi  
:
14.07.2023
Tez Savunma Saati 
:
10.00
Tez Savunma Yeri 
:
 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek binası 3. kat laboratuvar-6 (tematik sınıf)
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Şevval Türkoğlu
Tez Danışmanı
: Doç. Dr. Mustafa Kale
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Temel Eğitim 
Bilim Dalı        
: Sınıf Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Sınıf Öğretmenlerinin İlkokullarda Uygulanan Uzaktan Eğitim Programlarına Yönelik Tutum ve Öz Yeterliklerinin Belirlenmesi
Tez Savunma Tarihi  
:
12.07.2023
Tez Savunma Saati 
:
14.00
Tez Savunma Yeri 
:
 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Seminer 1 Salonu 
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Hülya TORUN YETERGE
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Pınar ŞAFAK
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Özel Eğitim
Bilim Dalı        
: Özel Eğitim
Tezin Konusu   
:
Ağır Yetersizliği Olan Bireyler İçin Sembolik İletişim Dönemi Erken Okuryazarlık Becerileri Ölçeğinin Geliştirilmesi
Tez Savunma Tarihi  
:
17.07.2023
Tez Savunma Saati 
:
13.30
Tez Savunma Yeri 
:
 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi ÖGEM Toplantı Salonu
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
İpek BERKANT DURMAZ
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Belir TECİMER
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Güzel Sanatlar Eğitimi
Bilim Dalı        
: Müzik Eğitimi 
Tezin Konusu   
:
Ukulelenin Okul Öncesi Müzik Eğitiminde Kullanılabilirliğinin Öğretmen Görüşleri Açısından Değerlendirilmesi
Tez Savunma Tarihi  
:
14.07.2023
Tez Savunma Saati 
:
10.30
Tez Savunma Yeri 
:
 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Seminer Odası
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Volkan Batu
Tez Danışmanı
: Doç. Dr. Gülşah Sever
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Güzel Sanatlar Eğitimi
Bilim Dalı        
: Müzik Eğitimi 
Tezin Konusu   
:
Artırılmış Gerçeklik Temelli Piyano Uygulamasının Başlangıç Seviyesi Piyano Öğrencilerinin Deşifre Performanslarına Etkisi 
Tez Savunma Tarihi  
:
21.07.2023
Tez Savunma Saati 
:
14.00
Tez Savunma Yeri 
:
 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Seminer Odası
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Irmak ATEŞ ASLAN
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Gamze Elif Tanınmış
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Güzel Sanatlar Eğitimi
Bilim Dalı        
: Müzik Eğitimi 
Tezin Konusu   
:
Müzik Öğretmenliği Programındaki Keman Eğitim Repertuvarına İlişkin Öğretim Elemanı Görüşleri
Tez Savunma Tarihi  
:
20.07.2023
Tez Savunma Saati 
:
10.00
Tez Savunma Yeri 
:
 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Seminer Odası
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Resul SAHETMAMMEDOV
Tez Danışmanı
: Doç.Dr. Fatih ŞAHİN
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı        
: Eğitim Yönetimi
Tezin Konusu   
:
Öğretmen algılarına göre okul yöneticilerinin mizah davranışları ile öğretmenlerin öznel iyi oluşu arasındaki ilişki.
Tez Savunma Tarihi  
:
19.07.2023
Tez Savunma Saati 
:
15.00
Tez Savunma Yeri 
:
 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası Seminer 1
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Gamze Çifci
Tez Danışmanı
: Prof.Dr. Nurten ÖZÇELİK
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Yabancı Diller Eğitimi
Bilim Dalı        
: Fransız Dili Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Ortaöğretim Kurumlarında Fransızca Öğretimi/Öğreniminde Kullanılan Nouveau Bien Sûr  A1.1 Adlı Ders Kitabı Hakkında Öğretmen Görüşleri
Tez Savunma Tarihi  
:
17.07.2023
Tez Savunma Saati 
:
10.30
Tez Savunma Yeri 
:
 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi C Blok 101 Numara
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Tuğba ERKMEN
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Muhsin HAZAR
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Bilim Dalı        
: Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Tezin Konusu   
:

8 Haftalık Eğitsel Oyun Programının 14-17 Yaş Arası Bireylerde

Sosyal Kaygı Düzeyi Ve Öz Yeterlik Algısı Üzerine Etkisinin İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi  
:
17.07.2023
Tez Savunma Saati 
:
11.00
Tez Savunma Yeri 
:
 Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Gülcan Çevik
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Cengiz ÇİNAR
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi 
Bilim Dalı        
: İlköğretim Matematik Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Oyunlarla Ondalık Kesirler Öğreniminin ilköğretim 5. Sınıf öğrencilerin Başarı, Problem Çözme ve Üstbilişsel Düşünme Becerisine Etkisi 
Tez Savunma Tarihi  
:
31.07.2023
Tez Savunma Saati 
:
11.00
Tez Savunma Yeri 
:
 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi 
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Dilek Bilgin
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Necati Demir
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Bilim Dalı        
: Türkçe Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Türkçe Dersinde Bibliyoterapi ile Değer Öğretimi
Tez Savunma Tarihi  
:
17.07.2023
Tez Savunma Saati 
:
14.00
Tez Savunma Yeri 
:
 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası Seminer 1
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Fadime Koçak
Tez Danışmanı
: Doç. Dr. Salih Çakmak
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Özel Eğitim
Bilim Dalı        
: Görme Engelliler Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Görme Engelli Çocukların İhmal ve İstismar Düzeyleri
Tez Savunma Tarihi  
:
24.07.2023
Tez Savunma Saati 
:
13.00
Tez Savunma Yeri 
:
 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası Zemin Kat 15 numaralı oda
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
İsmail Murat YÜCEL
Tez Danışmanı
: Dr. Öğr. Üyesi Selçuk BİLGİN
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Güzel Sanatlar Eğitimi
Bilim Dalı        
: Müzik Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Guitar 3D - Basic Chords Mobil Uygulamasının Gitar Eğitiminde Kullanılabilirlik Durumuna İlişkin Kullanıcı Yorumları ve Uygulama İçi Tercihlerinin Değerlendirilmesi
Tez Savunma Tarihi  
:
24.07.2023
Tez Savunma Saati 
:
15.00
Tez Savunma Yeri 
:
 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Seminer Odası
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Kübra Gökçe
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Cemal Kurnaz
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Bilim Dalı        
: Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Cengiz Aytmatov'un Hikaye ve Romanlarında Halk Edebiyatı Unsurları ve Eğitimde Kullanılabilirliği
Tez Savunma Tarihi  
:
18.07.2023
Tez Savunma Saati 
:
14.00
Tez Savunma Yeri 
:
 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 6. Kat 1 nolu Seminer Salonu
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Fatma İnceman Kara
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Galip Yüksel
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı        
: Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Tezin Konusu   
:
Duygusal Yeterlilik Eğitiminin Ergenlerin Duygusal Yeterlilikleri ve İfade Esnekliklerine Etkisi
Tez Savunma Tarihi  
:
26.07.2023
Tez Savunma Saati 
:
10.00
Tez Savunma Yeri 
:
 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası Seminer 3
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Fatih AYDEMİR
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. İsmail KARAKAYA
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı        
: Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Tezin Konusu   
:
PISA 2018 Matematik ve Fen Bilimleri Alt Testlerinde Değişen Madde Fonksiyonunun Rasch Ağacı Yöntemi, Mantel-Haenszel Yöntemi ve Lojistik Regresyon Yöntemiyle Belirlenmesi
Tez Savunma Tarihi  
:
26.07.2023
Tez Savunma Saati 
:
09.00
Tez Savunma Yeri 
:
 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası Seminer 1
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Elif Ünal
Tez Danışmanı
: Doç. Dr. Ayşe Nesibe Önder
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı        
: Fen Bilgisi Eğitimi
Tezin Konusu   
:

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Yönelik Okuryazarlıkları ve Küresel İklim Değişikliği Farkındalıklarının İncelenmesi

Tez Savunma Tarihi  
:
26.07.2023
Tez Savunma Saati 
:
13.30
Tez Savunma Yeri 
:
 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Toplantı Salonu 3
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Gamze SONAY
Tez Danışmanı
: Doç. Dr. Ayşe Nesibe Önder
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı        
: Fen Bilgisi Eğitimi
Tezin Konusu   
:
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ
Tez Savunma Tarihi  
:
26.07.2023
Tez Savunma Saati 
:
13.30
Tez Savunma Yeri 
:
 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Toplantı Salonu 3
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Ayşe Akdeniz 
Tez Danışmanı
: Prof.Dr.Mehmet KORKMAZ
Program Türü   
:
Doktora 
Anabilim Dalı  
:
Eğitim Bilimleri 
Bilim Dalı        
: Eğitim Yönetimi 
Tezin Konusu   
:
Güçlendirici Liderlik, Mesleki İşbirliği,Öz Yeterlik ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki ilişkilerin incelenmesi
Tez Savunma Tarihi  
:
25.07.2023
Tez Savunma Saati 
:
14.00
Tez Savunma Yeri 
:
 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası 2 nolu salon
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Mevanur Belkıs ADLIĞ
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Hacer Elif DAĞLIOĞLU
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Temel Eğitim 
Bilim Dalı        
: Okul Öncesi Eğitimi
Tezin Konusu   
:
3-6 Yaşa Yönelik Resimli Çocuk Kitaplarının Motor Gelişim Bağlamında İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi  
:
28.07.2023
Tez Savunma Saati 
:
11.00
Tez Savunma Yeri 
:
 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Toplantı Salonu 3
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Büşra Sadeler Gözcü
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Perihan Yalçın
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Yabancı Diller Eğitimi
Bilim Dalı        
: Fransız Dili Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Voltaire'in “Candide” Adlı Eserinin Türkçe Çevirilerinin Erek Odaklı Çeviri Kuram Ve Çeviri Stratejileri Açısından İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi  
:
24.07.2023
Tez Savunma Saati 
:
12.00
Tez Savunma Yeri 
:
 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi C Blok 
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Muslihiddin Muhammed KAYACI
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Alperen ALTAN
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Yabancı Diller Eğitimi
Bilim Dalı        
: Alman Dili Eğitimi
Tezin Konusu   
:
WEB 2.0 ARAÇLARINDAN “CANVA” VE “KAHOOT!”UN İKİNCİ YABANCI DİL ALMANCA DERSİNDE KELİME ÖĞRENİMİNE KATKISI
Tez Savunma Tarihi  
:
31.07.2023
Tez Savunma Saati 
:
11.00
Tez Savunma Yeri 
:
 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi / B – Blok / Toplantı Salonu
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Semra Kaşıkçı
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Alperen ALTAN
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Yabancı Diller Eğitimi
Bilim Dalı        
: Alman Dili Eğitimi
Tezin Konusu   
:
ALMANCA ÖĞRETİMİNDE DİJİTAL VE EĞİTSEL OYUN YÖNTEMİYLE OKUMA BECERİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Tez Savunma Tarihi  
:
31.07.2023
Tez Savunma Saati 
:
10.00
Tez Savunma Yeri 
:
 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi / B – Blok / Toplantı Salonu
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Şebnem Özge ÖZSOY
Tez Danışmanı
:

Prof. Dr. Hacer Elif DAĞLIOĞLU

İkinci Danışman: Dr. Öğretim Üyesi Hatice DAĞLI

Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Temel Eğitim
Bilim Dalı        
: Okul Öncesi Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Okul Öncesi Eğitim Almakta Olan 48-72 Aylık Çocukların Yürütücü İşlev Becerileri İle Motivasyon Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi  
:
28.07.2023
Tez Savunma Saati 
:
13.00
Tez Savunma Yeri 
:
 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Toplantı Salonu 3
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Burcu GÜLCAN
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Hamiye DURAN
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Bilim Dalı        
: Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi
Tezin Konusu   
:
10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabında Yer Alan Türk Destan Metinlerinin Değerler Eğitimi Açısından İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi  
:
31.07.2023
Tez Savunma Saati 
:
11.00
Tez Savunma Yeri 
:
 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 6. Kat 1 nolu Seminer Salonu
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Kübra Aydemir
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Ali Gül
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı        
: Biyoloji Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Farklı Ülkelerin Öğretim Programlarında İstilacı Tür Kavramı
Tez Savunma Tarihi  
:
27.07.2023
Tez Savunma Saati 
:
11.00
Tez Savunma Yeri 
:
 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası, 3. Kat, Lab. 6 (Tematik Sınıf)
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Meryem Cemile ÖĞÜR
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Ayşe Dilek ÖĞRETİR ÖZÇELİK
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
Bilim Dalı        
: Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
Tezin Konusu   
:
4-6 Yaş Çocuğa Sahip Annelerin Kendi Algıladıkları Ebeveyn Tutumu İle Uyguladıkları Anne Tutumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 
Tez Savunma Tarihi  
:
31.07.2023
Tez Savunma Saati 
:
11.00
Tez Savunma Yeri 
:
 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 4. Kat 403 Nolu Derslik
     

 

 

 

 

 

background image