Tez Savunması Gün ve Saatleri (Haziran 2023)

 

 

 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Gamze Babaoğlu
Tez Danışmanı
: Doç. Dr. Ezgi Güven Yıldırım
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı        
: Fen Bilgisi Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Lego® Mindstorms® ile Desteklenen Astronomi Eğitiminin Özel Yetenekli Öğrencilerin Problem Çözme Becerilerine, Bilimsel Yaratıcılıklarına ve Astronomi Kavramlarına Yönelik Algılarına Etkisi
Tez Savunma Tarihi  
:
06.06.2023
Tez Savunma Saati 
:
11.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Dekanlık Salon No:2
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Sümerya AKÇAM
Tez Danışmanı
: Doç. Dr. Ezgi Güven Yıldırım
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı        
: Fen Bilgisi Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Orijinal Tasarlanan Yenilikçi Etkinliklerin Kuvvet ve Enerji Ünitesinin Öğretiminde Öğrencilerin Yenilikçi Düşünme Eğilimine Etkisi ve Sürece Yönelik Öğrenci Görüşleri
Tez Savunma Tarihi  
:
14.06.2023
Tez Savunma Saati 
:
10.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası 
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Tahir BÜYÜKKARAGÖZ
Tez Danışmanı
: Prof.Dr. Osman ÇAYDERE
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Güzel Sanatlar Eğitimi
Bilim Dalı        
: Resim-İş Eğitimi
Tezin Konusu   
:
ÖĞRENME GRAFİKLERİ: DERS MATERYALLERİNDE GÖRSELLERİN PLANLANMASI, TASARLANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ
Tez Savunma Tarihi  
:
14.06.2023
Tez Savunma Saati 
:
14.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği Bölümü   
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Yıldız KANLI
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. İbrahim KISAÇ
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Bilim Dalı        
: Felsefe Grubu Eğitimi 
Tezin Konusu   
:

Lise öğrencilerindeki hesaplamalı, eleştirel ve yansıtıcı düşünmenin problem çözme ve karar verme düzeylerine etkisinin incelenmesi

Tez Savunma Tarihi  
:
13.06.2023
Tez Savunma Saati 
:
10.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 1 Nolu Seminer Salonu
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Şenol Demirtaş
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Çığıl AYKUT
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Özel Eğitim
Bilim Dalı        
: Zihin Engellilerin Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Otizm spektrum bozukluğu bulunan çocukların göz temasının artırılmasında kendini izleme stratejisi müdahale paketinin etkililiğinin göz izleme teknolojisi kullanılarak belirlenmesi
Tez Savunma Tarihi  
:
12.06.2023
Tez Savunma Saati 
:
15.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Toplantı Salonu 2
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Zeynep TÜRKOĞLU MUTLU
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Galip YÜKSEL
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı        
: Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Tezin Konusu   
:
RUH SAĞLIĞI OKURYAZARLIĞI PSİKO-EĞİTİM PROGRAMININ ERGENLERİN RUH SAĞLIĞI OKURYAZARLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Tez Savunma Tarihi  
:
16.06.2023
Tez Savunma Saati 
:
10.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası 2 Numaralı Salon     
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Elifnur SARIKOCA IŞGIN
Tez Danışmanı
: Prof.Dr. İlkay ULUTAŞ
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
 Temel Eğitim
Bilim Dalı        
: Okul Öncesi Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Okul Öncesi Öğretmenleri İçin Matematik Konuşmalarını Değerlendirme Aracının Geliştirilmesi
Tez Savunma Tarihi  
:
12.06.2023
Tez Savunma Saati 
:
11.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Samet MERZİFONLUOĞLU
Tez Danışmanı
: Doç. Dr. Ercenk HAMARAT           
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Bilim Dalı        
: Sosyal Bilgiler Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarının Entelektüel Erdemlere Yer Vermesi Açısından İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi  
:
21.06.2023
Tez Savunma Saati 
:
10.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi F Blok Zemin 04 Nolu Derslik
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Seda Adıgüzel
Tez Danışmanı
: Prof.Dr. SELAMİ ERYILMAZ
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Bilim Dalı        
: Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Uzaktan Eğitimde Öğretmenlerin Dijital Vatandaşlık Algılarının 2021-2027 Avrupa Birliği Dijital Eğitim Eylem Planı Çerçevesinde İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi  
:
19.06.2023
Tez Savunma Saati 
:
09.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Toplantı Odası
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Fatma Ünal
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Gıyasettin Aytaş
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Bilim Dalı        
:  Türkçe Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Türkçe Öğretiminde Okuma Tiyatrosu Yöntem Denemesi
Tez Savunma Tarihi  
:
16.06.2023
Tez Savunma Saati 
:
09.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi  Bosna Binası Seminer Salonu No:1
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Abdurrahim DOĞAN
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Gürcü Erdamar KOÇ 
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı        
: Eğitimde Program Geliştirme
Tezin Konusu   
:
İlköğretim II. Kademe Öğrencilerinde Dijital Oyun Bağımlılığı, Akademik Erteleme ve Özerk Öğrenmenin İncelenmesi (Konya Örneği)
Tez Savunma Tarihi  
:
22.06.2023
Tez Savunma Saati 
:
14.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası 3 Nolu Salon
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
İrem KARAYİĞİT
Tez Danışmanı
: Doç. Dr. Mustafa KALE
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Temel Eğitim
Bilim Dalı        
: Sınıf Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Dört İşlem Gerektiren Soru ve Problemlerin Çözümünde Gerçekçi Matematik Eğitiminin Akademik Başarı Üzerindeki Etkisinin İncelenesi
Tez Savunma Tarihi  
:
21.06.2023
Tez Savunma Saati 
:
14.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa KALE Odası
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Saule DAURENBEK
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Fatma AÇIK
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Bilim Dalı        
: Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi
Tezin Konusu   
:
Karşılaştırmalı Çözümleme Yönteminin Kazak Öğrencilerin Türkçe Dilbilgisel Yeterliliklerini Geliştirmedeki Etkisi
Tez Savunma Tarihi  
:
22.06.2023
Tez Savunma Saati 
:
10.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası Salon No:1
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
İrem Özmodanlı
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Havva Yamak
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı        
: Fen Bilgisi Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Sürdürülebilir Kalkınma Konusunun Öğretiminde Kavram Karikatürleri Kullanımının Akademik Başarıya ve Sürdürülebilir Kalkınmaya Karşı Tutuma Etkisi
Tez Savunma Tarihi  
:
20.06.2023
Tez Savunma Saati 
:
11.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Dekanlık Salon No:2
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Gamze APAYDIN
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Çığıl AYKUT
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Özel Eğitim
Bilim Dalı        
: Özel Eğitim
Tezin Konusu   
:
Duygu ve Davranış Bozukluğu Riski Olan Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Öz Düzenleme Becerilerini Geliştirmeye Yönelik Hazırlanan Etkinlik Paketinin Etkililiği
Tez Savunma Tarihi  
:
20.06.2023
Tez Savunma Saati 
:
13.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Toplantı 3 Nolu Salon
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Makbule Bakan
Tez Danışmanı
: Prof.Dr.Saide Özbey
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Temel Eğitim
Bilim Dalı        
: Okul Öncesi Eğitimi
Tezin Konusu   
:

60-72 Aylık Çocukların Erken Okuryazarlık Becerileri İle Öğrenme Stilleri, Akademik Benlik Saygısı ve Anksiyete Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Tez Savunma Tarihi  
:
19.06.2023
Tez Savunma Saati 
:
13.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Seminer Salonu 3
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
AYŞE BANU GÜLHAN
Tez Danışmanı
: Doç.Dr. Halil TÜMAY
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı        
: Kimya Eğitimi
Tezin Konusu   
:

KİMYA ÖĞRETMENLERİNİN UZAKTAN EĞİTİMLE KİMYA ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Tez Savunma Tarihi  
:
19.06.2023
Tez Savunma Saati 
:
11.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası 2 No ‘lu Toplantı Salonu
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Özlem Çerezci
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. H. Elif Dağlıoğlu
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Temel Eğitim
Bilim Dalı        
: Okul Öncesi Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Türkiye’de Okul Öncesi Dönemde Öz Düzenleme Becerilerine İlişkin Araştırmaların İncelenmesi: Bir Meta Analiz Çalışması
Tez Savunma Tarihi  
:
19.06.2023
Tez Savunma Saati 
:
10.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 3 No’lu Toplantı Salonu
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Mesude BOR
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Mustafa YEL
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı        
: Biyoloji Eğitimi
Tezin Konusu   
:
İçme-Kullanma Suyu Kirleten Etmenlerinin Eğitim Yoluyla Azaltılması
Tez Savunma Tarihi  
:
19.06.2023
Tez Savunma Saati 
:
09.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Nu:221
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Nesrin YILMAZ
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Kemal Sinan ÖZMEN
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Yabancı Diller Eğitimi
Bilim Dalı        
: İngiliz Dili Eğitimi
Tezin Konusu   
:
 Yabancı Dil Olarak İngilizce Derslerinde Öğrenenlerin Yabancı Dil Keyfi, Sıkıntı ve Motivasyon Arasındaki İlişki
Tez Savunma Tarihi  
:
22.06.2023
Tez Savunma Saati 
:
13.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi C Blok 101 Numara
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Seda Çalık
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Salih Ateş
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı        
: Fen Bilgisi Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilimsel Okuryazarlık Algıları ile Bilişsel Stilleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi  
:
22.06.2023
Tez Savunma Saati 
:
10.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Fen Laboratuvatı-7
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Esra Nur Çakmak
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Gökhan Duman
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Temel Eğitim
Bilim Dalı        
: Okul Öncesi Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Çocuk Çizgi Filmlerinin Karakter, İçerik ve Verilen Değerler Yönünden İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi  
:
22.06.2023
Tez Savunma Saati 
:
14.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 409 numaralı oda
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Göze Yılmaz
Tez Danışmanı
: Doç. Dr. İbrahim Özay
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Yabancı Diller Eğitimi
Bilim Dalı        
: Arap Dili Eğitimi
Tezin Konusu   
:
İmam Hatip Lisesi Öğrencilerinin Arapça Dersine Karşı Tutumu
Tez Savunma Tarihi  
:
23.06.2023
Tez Savunma Saati 
:
11.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi C-Blok 201 nolu oda
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Çiğdem YALÇIN
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Nezir TEMUR
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Bilim Dalı        
: Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi
Tezin Konusu   
:
Teknopedagojik Eğitim Kapsamında Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimine Yönelik Tasarlanan Web 2.0 Araçları Eğitiminin Öğreticiler ve Öğretme Süreçlerine Etkisi Üzerine Bir İnceleme
Tez Savunma Tarihi  
:
21.06.2023
Tez Savunma Saati 
:
13.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi TÖMER Seminer Salonu
     

 

 

 

 

 

 

 

 

background image