Tez Savunması Gün ve Saatleri (Mayıs 2023)

 

 

 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Sevcan ERDEN
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Ayşe YÜCEL ÇETİN
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Bilim Dalı        
: Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Programı’nın Kazanım ve Becerilerinin Ulaşılma Düzeylerine İlişkin Öğrenci Görüşleri
Tez Savunma Tarihi  
:
03.05.2023
Tez Savunma Saati 
:
10.30
Tez Savunma Yeri 
:
 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası Toplantı Salonu
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Büşra EREN
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Şeref TAN
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı        
: Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Tezin Konusu   
:
Beceri ve Kavram Yanılgılarının Tanımlanmasında Bilişsel Tanı Modeli: SISM Model Performansının Değerlendirilmesi ve DINA, BUG-DINO Modelleri ile Karşılaştırılması
Tez Savunma Tarihi  
:
05.05.2023
Tez Savunma Saati 
:
10.00
Tez Savunma Yeri 
:
 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Seminer 1 (6. Kat)
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Nebile EROĞUL
Tez Danışmanı
: Prof.Dr. Beyhan ZABUN
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Bilim Dalı        
: Felsefe Grubu Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Erkekliğin İnşası Bağlamında Dijital Televizyon Dizileri
Tez Savunma Tarihi  
:
02.05.2023
Tez Savunma Saati 
:
14.30
Tez Savunma Yeri 
:
 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 6. Kat Seminer 1 nolu oda
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Reza Ayaz
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Sıdıka BULDUK
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Aile Ekonomisi ve Beslenme Eğitimi
Bilim Dalı        
: Aile Ekonomisi ve Beslenme Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Öğretmenlerin Beslenme Durumları, Yeme Tutumları ve Kas İskelet Sistemi Sorunlarının Değerlendirilmesi
Tez Savunma Tarihi  
:
05.05.2023
Tez Savunma Saati 
:

13.30

Tez Savunma Yeri 
:
 Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü, Sosyal Çalışma Laboratuvarı
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Nejdet DOKUR 
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Sıdıka BULDUK
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Aile Ekonomisi ve Beslenme Eğitimi
Bilim Dalı        
: Aile Ekonomisi ve Beslenme Eğitimi
Tezin Konusu   
:
HABEŞ TAVUĞU ETİNİN BESİN İÇERİĞİNİN İNCELENMESİ VE TÜRK MUTFAĞINDA KULLANIMI 
Tez Savunma Tarihi  
:
05.05.2023
Tez Savunma Saati 
:

11.00

Tez Savunma Yeri 
:
 Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü, Sosyal Çalışma Laboratuvarı
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Fidan BUDAK 
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Serkan KOŞAR 
Program Türü   
:
Yüksek Lisans 
Anabilim Dalı  
:
Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı        
: Eğitim Yönetimi 
Tezin Konusu   
:
Türkiye'de İlköğretimin Geleceği Üzerine Stratejik Öngörüler 
Tez Savunma Tarihi  
:
12.05.2023
Tez Savunma Saati 
:

14.00

Tez Savunma Yeri 
:
 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi 
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Tayyibe Nur Cır 
Tez Danışmanı
: Doç. Dr. Erdinç DOĞRU
Program Türü   
:
Yüksek Lisans 
Anabilim Dalı  
:
Yabancı Diller Eğitimi
Bilim Dalı        
: Arap Dili Eğitimi
Tezin Konusu   
:

VÜCUT ORGANLARINI İÇEREN ARAPÇA- TÜRKÇE DEYİMLER KARŞITSAL ANALİZ

Tez Savunma Tarihi  
:
12.05.2023
Tez Savunma Saati 
:

14.00

Tez Savunma Yeri 
:
 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi C Blok Toplantı Odası.
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
İlkay Tanrıkulu
Tez Danışmanı
: Prof.Dr. Gülgün Bangir Alpan.
Program Türü   
:
Yüksek Lisans 
Anabilim Dalı  
:
Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı        
: Eğitim Teknolojisi
Tezin Konusu   
:
Lisansüstü Öğrencilerin Bilgi Arama Davranışları ve Problem Çözme Becerileri: Zihin Haritaları ve Görüşleri
Tez Savunma Tarihi  
:
11.05.2023
Tez Savunma Saati 
:
13.30
Tez Savunma Yeri 
:
 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Salon 2
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Halil İbrahim ÇOBAN
Tez Danışmanı
: Doç. Dr. Şerif ORUÇ
Program Türü   
:
Yüksek Lisans 
Anabilim Dalı  
:
Yabancı Diller Eğitimi
Bilim Dalı        
: Alman Dili Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Türkiye ve Finlandiya’daki İkinci Yabancı Dil Almanca Öğretiminin Karşılaştırılması
Tez Savunma Tarihi  
:
11.05.2023
Tez Savunma Saati 
:
15.00
Tez Savunma Yeri 
:
 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Bölümü Konferans Salonu
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Sezgin ELBAY
Tez Danışmanı
: Doç. Dr. Tuba ŞENGÜL BİRCAN
Program Türü   
:
Yüksek Lisans 
Anabilim Dalı  
:
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Bilim Dalı        
: Sosyal Bilgiler Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Sosyal Bilgiler Kazanımlarının ve   Ders Kitaplarındaki Soruların Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre Değerlendirilmesi
Tez Savunma Tarihi  
:
08.05.2023
Tez Savunma Saati 
:
11.30
Tez Savunma Yeri 
:
 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Seminer Salonu 2.
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Cihan İNANÇ
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Meliha YILMAZ
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Güzel Sanatlar Eğitimi
Bilim Dalı        
: Resim- İş Eğitimi
Tezin Konusu   
:
GÖRSEL SANATLAR DERSINDE DEĞER GELIŞTIRME YAKLAŞIMLARIYLA VATANSEVERLIK DEĞERININ KAZANDIRILMASINA YÖNELIK BIR ARAŞTIRMA
Tez Savunma Tarihi  
:
18.05.2023
Tez Savunma Saati 
:
14.30
Tez Savunma Yeri 
:
 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği Bölümü
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Pınar Ihsan Bakr Bakr
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Mustafa Kurt
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Bilim Dalı        
: Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Şiir Türü Öğretimi Bağlamında Çağdaş Irak Türkmen Şiiri
Tez Savunma Tarihi  
:
09.05.2023
Tez Savunma Saati 
:
15.30
Tez Savunma Yeri 
:
 Gazi Üniversitesi TÖMER 2. Kat Toplantı Salonu
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Yakup DOKUR
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Mehtap ÇAKAN
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı        
: Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Tezin Konusu   
:
TIMSS 2019 Sekizinci Sınıf Matematiğe Yönelik Güven Anketinin Hizalama Metoduna Göre Ölçme Değişmezliğinin İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi  
:
08.05.2023
Tez Savunma Saati 
:
15.30
Tez Savunma Yeri 
:
 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası Seminer-2
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Hakan Aykurt
Tez Danışmanı
: Doç. Dr. Mehmet Akpınar
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Güzel Sanatlar Eğitimi
Bilim Dalı        
: Müzik Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Bağlamada Makam Nağmesi Temelli Öğretim Modelinin Öğrencilerin İcra Performansı ve Makam Algıları Üzerine Etkisi
Tez Savunma Tarihi  
:
11.05.2023
Tez Savunma Saati 
:
10.30
Tez Savunma Yeri 
:
 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Bölümü Seminer Odası
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Dilara AKKAYA
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Ülkü ESER ÜNALDI
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Bilim Dalı        
: Coğrafya Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Coğrafya Programlarının (2018) Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Doğrultusunda İklim Değişikliği Boyutunun İncelenmesi: Eğitim Fakülteleri Örneği 
Tez Savunma Tarihi  
:
25.05.2023
Tez Savunma Saati 
:
13.00
Tez Savunma Yeri 
:
 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Seminer 1 Salonu
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Özge Başpınar
Tez Danışmanı
: Doç. Dr. Çiğdem Alev ÖZEL
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı        
: Biyoloji Eğitimi
Tezin Konusu   
:
 web 2.0 araçları farkındalık ölçeğinin geliştirmesi ve öğretmen adaylarının farkındalık düzeylerinin belirlenmesi
Tez Savunma Tarihi  
:
18.05.2023
Tez Savunma Saati 
:
11.00
Tez Savunma Yeri 
:
 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası 3. Kat Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, 6 Nolu Laboratuvar (Tematik Sınıf)
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Senim ÇENBERCİ
Tez Danışmanı
: Prof. Enver TUFAN 
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Güzel Sanatlar Eğitimi
Bilim Dalı        
: Biyoloji Eğitimi
Tezin Konusu   
:
EDWİN E. GORDON’UN TEORİSİ DOĞRULTUSUNDA UYGULANAN MÜZİK EĞİTİMİNİN ÇOCUKLARIN MÜZİKAL GELİŞİMİNE VE SOSYAL-DUYGUSAL ÖĞRENME BECERİLERİNE ETKİSİ
Tez Savunma Tarihi  
:
26.05.2023
Tez Savunma Saati 
:
13.30
Tez Savunma Yeri 
:
 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Seminer Salonu
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Ergün YILDIRIM
Tez Danışmanı
: Doç. Dr. Çelebi ULUYOL
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Bilim Dalı        
: Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Tezin Konusu   
:
İLKOKUL ÖĞRENCİLERİ İÇİN BİLGİ İŞLEMSEL DÜŞÜNME ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE ÖĞRENCİLERİN DÜŞÜNME DÜZEYLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
Tez Savunma Tarihi  
:
26.05.2023
Tez Savunma Saati 
:
11.00
Tez Savunma Yeri 
:
 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Toplantı Salonu 3
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Ahmet Emre FAKAZLI
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Ekrem Levent İLHAN
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Bilim Dalı        
: Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Tezin Konusu   
:
Sim Racing Oyuncularının Bilişsel İş Yükü Düzeylerinin İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi  
:
22.05.2023
Tez Savunma Saati 
:
12.00
Tez Savunma Yeri 
:
 Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi
     

 

 

 

 

 

 

 

 

background image