Tez Savunması Gün ve Saatleri (Nisan 2023)

 

 

 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Bektaş GÜLEÇYÜZ
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Tahir ATICI
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı        
: Biyoloji Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Çevre Kirliliğinin Harmanlanmış Öğretim Modeline Göre Mobil Uygulama Desteğiyle Öğretilmesi
Tez Savunma Tarihi  
:
11.04.2023
Tez Savunma Saati 
:
13.30
Tez Savunma Yeri 
:
 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi, Hersek Binası Toplantı Salonu 2
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Fatma Mert
Tez Danışmanı
: Doç. Dr. Zeynep Kurtulmuş
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Temel Eğitim
Bilim Dalı        
: Okul Öncesi Eğitimi
Tezin Konusu   
:
5-6 Yaş Grubu Çocukların Öz-Düzenleme Becerileri İle Yaratıcı Davranış ve Kişilik Özelliklerinin İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi  
:
06.04.2023
Tez Savunma Saati 
:
14.00
Tez Savunma Yeri 
:
 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 2 nolu Seminer Salonu
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Muazzez Gezer
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Yüksel DEDE
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı        
: Matematik Eğitimi
Tezin Konusu   
:
ORTAOKUL MATEMATİK DERS KİTAPLARINDAKİ ETKİNLİKLERİN ÖĞRENME STİLLERİ BAĞLAMINDA SINIF DÜZEYLERİNE VE ÖĞRENME ALANLARINA GÖRE İNCELENMESİ
Tez Savunma Tarihi  
:
13.04.2023
Tez Savunma Saati 
:
13.30
Tez Savunma Yeri 
:
 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Salon-2
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Tuğçe YILDIZ
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Necdet KARASU
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Özel Eğitim
Bilim Dalı        
: Özel Eğitim
Tezin Konusu   
:
Öğrenme Güçlüğü Risk Grubundaki Çocuklara Yönelik Gönderme Öncesi Süreçte Sınıf Öğretmenlerinin Kullandıkları Sınıf İçi Öğretim Uygulamalarının Belirlenmesi
Tez Savunma Tarihi  
:
13.04.2023
Tez Savunma Saati 
:
15.00
Tez Savunma Yeri 
:
 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tez Danışmanı Öğretim Üyesi Ofisi (Prof. Dr. Necdet Karasu)- Bosna Binası Z-14
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Zülfü ÖRENÇ  
Tez Danışmanı
: Prof.Dr. Hasan ÇAKIR  
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Bilim Dalı        
: Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Kitlesel Açık Çevrimiçi Derslere Katılım ve Tamamlama Durumlarının Çeşitli  Değişkenler Açısından İncelenmesi  
Tez Savunma Tarihi  
:
25.04.2023
Tez Savunma Saati 
:
14.00
Tez Savunma Yeri 
:
 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Toplantı Salonu 2
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Elif YAPRAK DEMİRCİ
Tez Danışmanı
: Prof.Dr. Aliye USLU ÜSTTEN
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Bilim Dalı        
: Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi
Tezin Konusu   
:
Türkçe Öğrenen Uluslararası Öğrencilerin Sosyal Ortamlarda Bireysel Öğrenme Stratejileri
Tez Savunma Tarihi  
:
12.04.2023
Tez Savunma Saati 
:
13.30
Tez Savunma Yeri 
:
 Gazi Üniversitesi TÖMER Toplantı Salonu
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Halil İbrahim Öksüz
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Hayati AKYOL
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Temel Eğitim
Bilim Dalı        
: Sınıf Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Karşılıklı Öğretim Yaklaşımının Papağan Okuyucuların Anlama, Dikkat, Hızlı İsimlendirme ve Sözel Çalışma Belleği Becerilerine Etkisi
Tez Savunma Tarihi  
:
27.04.2023
Tez Savunma Saati 
:
09.30
Tez Savunma Yeri 
:
 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası,1 Nolu seminer odası
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Ömer ÇETİN
Tez Danışmanı
: Doç. Dr. Ülker ŞEN
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Bilim Dalı        
: Türkçe Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Türkçe ve Türk Kültürü Öğretim Materyallerinde Değer Aktarımı
Tez Savunma Tarihi  
:
12.04.2023
Tez Savunma Saati 
:
10.00
Tez Savunma Yeri 
:
 Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Uluslararası İlişkiler Kurum Koordinatörlüğü Toplantı Salonu
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Kamil TANRIÖVER
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Halil İbrahim BÜLBÜL
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi 
Bilim Dalı        
: Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi 
Tezin Konusu   
:
İnsansız Hava Araçları Teknolojisi Ve Operatörlüğü Programı Öğrencilerinin Uçuş Benzetim Programlarına Yönelik Görüşleri 
Tez Savunma Tarihi  
:
17.04.2023
Tez Savunma Saati 
:
16.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Havva Nur Yeşildağ
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Kadriye Dilek Bacanak
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Yabancı Diller Eğitimi
Bilim Dalı        
: İngiliz Dili Eğitimi
Tezin Konusu   
:
EFL LEARNERS’ SPEAKING PRACTICES THROUGH TECHNOLOGY-ENHANCED COLLABORATIVE LANGUAGE LEARNING
Tez Savunma Tarihi  
:
26.04.2023
Tez Savunma Saati 
:
13.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi C Blok 1.kat Toplantı Salonu
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Aysun YAMAN
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Ergin HAMZAOĞLU
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi 
Bilim Dalı        
: Fen Bilgisi Eğitimi
Tezin Konusu   
:

BİLSEM Okul Yöneticilerinin STEM Eğitimine Yönelik Algılarının İncelenmesi

Tez Savunma Tarihi  
:
24.04.2023
Tez Savunma Saati 
:
15.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Fen Lab. 7
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Ersin KUŞCİ
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Sabri ÇELİK
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı        
: Eğitim Yönetimi 
Tezin Konusu   
:
Okullarda Aile Katılımı: Bir Model Önerisi ve Uygulanabilirliği
Tez Savunma Tarihi  
:
28.04.2023
Tez Savunma Saati 
:
13.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Ayşe Karataş 
Tez Danışmanı
: Dr. Öğr. Üyesi Sevinç ERGENEGON
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Yabancı Diler Eğitimi
Bilim Dalı        
: İngiliz Dili Eğitimi
Tezin Konusu   
:
İŞBİRLİĞİNİN YABANCI DİL OLARAK İNGİLİZCE ÖĞRENEN ÖĞRENCİLERİN DİNLEME BECERİSİNİN GELİŞİMİNE KATKILARI / 
THE EFFECTS OF COLLABORATION IN THE DEVELOPMENT OF LISTENING SKILL OF EFL LEARNERS
Tez Savunma Tarihi  
:
25.04.2023
Tez Savunma Saati 
:
17.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Bölümü C Blok 101 numaralı oda/ Toplantı Odası.
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Rümeysa Tümay Goral
Tez Danışmanı
: Dr. Öğr. Üyesi Sevinç Ergenekon
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Yabancı Diller Eğitimi 
Bilim Dalı        
: İngiliz Dili Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Social Networking Sites as Blended Learning Tools to Improve EFL Learners' Listening Comprehension
Tez Savunma Tarihi  
:
25.04.2023
Tez Savunma Saati 
:
17.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi C Blok 101 Nolu Sınıf
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Gamze KARANİS
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Aytekin ALBUZ
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Güzel Sanatlar Eğitimi
Bilim Dalı        
: Müzik Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Piyanoda Solo Eserlerin İcraları ile Dört El İçin Uyarlanmış Versiyonlarının Müzikal Beceriler Üzerindeki Etki Durumlarının Karşılaştırılması ve Değerlendirilmesi
Tez Savunma Tarihi  
:
25.04.2023
Tez Savunma Saati 
:
14.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Seminer Odası
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Şeyma Köseoğlu
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Melek Çakmak
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı        
: Eğitim Teknolojileri
Tezin Konusu   
:
Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarinin Çevrimiçi Öğrenmeye Yönelik Hazirbulunuşluk Algilarinin İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi  
:
26.04.2023
Tez Savunma Saati 
:
15.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası 2 Nolu Toplantı Salonu
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Rezvan EMAMVIRDI
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Filiz Fatma ÇOLAKOĞLU
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:

Beden Eğitimi ve Spor Eğtimi

Bilim Dalı        
:

Beden Eğitimi ve Spor Eğtimi

Tezin Konusu   
:

Vücut Ağırlığı Temeline Dayalı Egzersizlerin Beden Eğitimi Ve Spor Dersinde Uygulanması: Farklı Değişkenler Üzerine Etkisi

Tez Savunma Tarihi  
:
25.04.2023
Tez Savunma Saati 
:
13.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Emine Berrin BOSTANCI
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Yusuf DOĞAN
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Bilim Dalı        
: Türkçe Eğitimi
Tezin Konusu   
:
7. Sınıf Öğrencilerine Verilen işlevsel Temelli Cümle ve Paragraf Yazma Eğitiminin Öğrencilerin Yazma Becerisine Etkisi
Tez Savunma Tarihi  
:
25.04.2023
Tez Savunma Saati 
:
13.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası Seminer 2 Salonu
     

 

 

 

 

 

background image