Tez Savunması Gün ve Saatleri (Mart 2023)

 

 

 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Sergüzel KUŞ
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Ali GÜL
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı        
: Biyoloji Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Biyoloji Öğretmen Adaylarının Çevre Sorunlarına Yönelik Farkındalık Ve Davranış Düzeyleri Üzerinde Su Ayak İzi Kavramının Etkisi
Tez Savunma Tarihi  
:
02.03.2023
Tez Savunma Saati 
:
11.30
Tez Savunma Yeri 
:
 Gazi Eğitim Fakültesi, Hersek Binası 3. Kat Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, 6 Nolu Laboratuvar (Tematik Sınıf)
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Sema TAŞDEMİR
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Ali GÜL
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı        
: Biyoloji Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Biyokaçakçılığın Doğal Denge Üzerindeki Etkisine Yönelik Biyoloji Öğretmen Adaylarının Bilgi Düzeyleri
Tez Savunma Tarihi  
:
02.03.2023
Tez Savunma Saati 
:
10.00
Tez Savunma Yeri 
:
 Gazi Eğitim Fakültesi, Hersek Binası 3. Kat Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, 6 Nolu Laboratuvar (Tematik Sınıf)
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Mümün BULUT
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Gül BAYSAN
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Yabancı Diller Eğitimi
Bilim Dalı        
: Fransız Dili Eğitimi
Tezin Konusu   
:
TRANSMISSION DES SAVOIRS SOCIOCULTURELS À TRAVERS LA LITTÉRATURE DE L’INTIME, RÉFLEXIONS PÉDAGOGIQUES POUR LA CLASSE DE FLE
Tez Savunma Tarihi  
:
03.03.2023
Tez Savunma Saati 
:
10.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi C Blok 1. Kat Toplantı Salonu
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Eda PALANCI
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Suna KALENDER
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Matematik ve Fen Bilgisi Eğitimi
Bilim Dalı        
: Fen Bilgisi Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Web Destekli 5E Öğrenme Modelinin Öğrencilerin Fen Bilimleri Başarılarına, Motivasyonlarına ve Öz-Yeterlik İnançlarına Etkisinin Araştırılması
Tez Savunma Tarihi  
:
02.03.2023
Tez Savunma Saati 
:
14.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası 2. Nolu Toplantı Salonu
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Serap Aktemur Gürler
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Esra Ömeroğlu
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Temel Eğitim
Bilim Dalı        
: Okul Öncesi Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Blok Temelli Kodlama Programı ile Verilen Fen Eğitiminin Çocukların Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi
Tez Savunma Tarihi  
:
02.03.2023
Tez Savunma Saati 
:
10.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dekanlık Katı Salon 3 
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Turgay ERDEMİR
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Sibel SOMYÜREK
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Bilim Dalı        
: Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Yer Alan Farklı Geribildirim Türlerinin Öğrenenlerin Aşırı Güvenlerine ve Akademik Başarılarına Etkisi
Tez Savunma Tarihi  
:
03.03.2023
Tez Savunma Saati 
:
09.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Salon 2
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Tuğçe DEMİR
Tez Danışmanı
: Dr. Öğr. Üyesi Kemal KÖKSAL
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Temel Eğitim
Bilim Dalı        
: Sınıf Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Türkiye'de Yaratıcı Yazma Becerisini Geliştirmeye Yönelik Yapılan Çalışmaların İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi  
:
10.03.2023
Tez Savunma Saati 
:
10.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası Seminer 1 Salonu
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Kübra GÖKÇE
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Cemal KURNAZ
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Türkçe ve Sosyal Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı        
: Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Cengiz Aytmatov'un Hikaye ve Romanlarında Halk Edebiyatı Unsurları ve Eğitimde Kullanılabilirliği
Tez Savunma Tarihi  
:
09.03.2023
Tez Savunma Saati 
:
11.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 6. Kat 1 nolu Seminer Salonu
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Sıla UZKUL
Tez Danışmanı
: Prof.Dr. Ayşe Dilek ÖĞRETİR ÖZÇELİK
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
Bilim Dalı        
: Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Okul Öncesi Dönem Cinsel Eğitim Programı’nın Ebeveynlerin Cinsel Gelişim Bilgi Düzeyi, Tutum,İletişim ve Cinsel İstismar Farkındalığına Etkisinin İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi  
:
23.03.2023
Tez Savunma Saati 
:
11.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası Seminer 3 salonu
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Seda KAYNAK
Tez Danışmanı
: Doç. Dr. Meliha KÖSE
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Bilim Dalı        
: Tarih Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Lise Tarih Ders Kitaplarında Yer Alan Müze Görsellerinin İşlevsellik Açısından Analizi
Tez Savunma Tarihi  
:
22.03.2023
Tez Savunma Saati 
:
11.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 6. Kat Seminer Salonu
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Rawaa Yateemlr
Tez Danışmanı
: Doç. Dr. Meliha Köse
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Bilim Dalı        
: Tarih Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Irak ve Türkiye Tarih Ders Kitaplarının Değer Eğitimi Açısından Karşılaştırılması
Tez Savunma Tarihi  
:
22.03.2023
Tez Savunma Saati 
:
14.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 6. Kat Seminer Salonu
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Zelal ARGÜL
Tez Danışmanı
: Prof. Ferda GÜRGAN ÖZTÜRK
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Güzel Sanatlar Eğitimi
Bilim Dalı        
: Müzik Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Müzik Öğretmeni Adaylarının Bireysel Ses Eğitimi Dersine Yönelik Motivasyon Düzeyleri
Tez Savunma Tarihi  
:
10.03.2023
Tez Savunma Saati 
:
15.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Ayşegül DİNÇKOL DÖNMEZ
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Mustafa SAFRAN
Program Türü   
:
Doktora 
Anabilim Dalı  
:
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Bilim Dalı        
: Tarih Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Türkiye, Azerbaycan, Rusya ve Yunanistan'da Okutulan Lise Tarih Ders Kitaplarında Yer Alan I. Dünya Savaşı Konusunun Karşılaştırmalı Tarih Bağlamında İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi  
:
10.03.2023
Tez Savunma Saati 
:
16.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası - Salon 3
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Sevim Handan Yılmaz
Tez Danışmanı
: Prof.Dr. Ekrem Levent İlhan
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Bilim Dalı        
: Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Tezin Konusu   
:
Engellilik ve Spora Katılımda Zorlanma: Karma Model Araştırması
Tez Savunma Tarihi  
:
14.03.2023
Tez Savunma Saati 
:
12.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Toplantı Salonu
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Seda SAMUK
Tez Danışmanı
: Doç. Dr. Ercenk Hamarat
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Bilim Dalı        
: Sosyal Bilgiler Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Sosyal Bilgilerde Ürün Temelli Öğrenme Modelinin Öğrenci Başarısına Etkisi ve Öğrenci Görüşleri
Tez Savunma Tarihi  
:
17.03.2023
Tez Savunma Saati 
:
10.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası 1. kat 2. Salon
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Duygu Mülküt
Tez Danışmanı
: Doç. Dr. Eylem Dayı
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Özel Eğitim
Bilim Dalı        
: Özel Eğitim
Tezin Konusu   
:
Özel Eğitim Öğretmenliği Lisans Öğrencilerinin Mesleğe Yönelik Tutumlarında Uygulama Dersleri Almalarının Etkisi: Düzce Üniversitesi Örneklemi
Tez Savunma Tarihi  
:
14.03.2023
Tez Savunma Saati 
:
15.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası Z-10
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Meryem AKSOY
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Semra BENZER
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı        
: Fen Bilgisi Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Çevre Etiği Farkındalıklarının ve Çevresel Davranış Durumlarının Belirlenmesi
Tez Savunma Tarihi  
:
23.03.2023
Tez Savunma Saati 
:
10.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası 2. Kat 221 No'lu Oda
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Özlem ALTINKAYNAK YAYLACI
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Alev Çetin
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı        
: Fen Bilgisi Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Ortaokul Fen Bilimleri Dersinde Görsel Okuryazarlık Destekli Öğretimin Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi
Tez Savunma Tarihi  
:
20.03.2023
Tez Savunma Saati 
:
16.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası 208
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Ceyda ERKAN
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Hacer Elif DAĞLIOĞLU
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Temel Eğitim 
Bilim Dalı        
: Okul Öncesi Eğitimi  
Tezin Konusu   
:
Matematik Eğitimine Yönelik Etkinlik Kitaplarının Güncellenmiş Bloom’un Taksonomisine ve Nctm Standartlarına Göre İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi  
:
22.03.2023
Tez Savunma Saati 
:
10.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Toplantı Salonu 2
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Harun DURSUN
Tez Danışmanı
: Prof.Dr. Neşe IŞIK TERTEMİZ
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Temel Eğitim 
Bilim Dalı        
: Sınıf Eğitimi
Tezin Konusu   
:
ADDIE Tasarım Modeline Göre WEB 2.0 Aracılığıyla İlkokul Matematik Etkinlikleri Geliştirme Süreci
Tez Savunma Tarihi  
:
23.03.2023
Tez Savunma Saati 
:
14.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Salon 2
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
İmren DEĞİRMEN
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Semra GÜVEN
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı        
: Eğitim Programları ve Öğretim
Tezin Konusu   
:
Ters Yüz Öğrenme Yöntemine Dayalı İngilizce Öğretiminin Öğrencilerin İngilizce Öz Yeterlik İnancı ve Akademik Başarısına Etkisi
Tez Savunma Tarihi  
:
29.03.2023
Tez Savunma Saati 
:
14.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Salon 2
     

 

 

 

 

 

 

background image