Tez Savunması Gün ve Saatleri (Şubat 2023)

 

 

 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Tayyibe Nur Cır
Tez Danışmanı
: Doç.Dr. Erdinç DOĞRU
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Yabancı Diller Eğitimi
Bilim Dalı        
: Arap Dili Eğitimi
Tezin Konusu          
:

VÜCUT ORGANLARINI İÇEREN ARAPÇA- TÜRKÇE DEYİMLER KARŞITSAL ANALİZ

Tez Savunma Tarihi  
:
20.02.2023
Tez Savunma Saati 
:
10.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi  C Blok Toplantı Odası
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Gülümser ACAR
Tez Danışmanı
: Prof. Dr.Hasan Hüseyin UĞURLU
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı        
: Matematik Eğitimi
Tezin Konusu          
:
Matematik Öğretmen Adaylarının Öklid ve Lorentz Düzlemlerindeki Çember-Açı İlişkisine Yönelik Geliştirdikleri Geometrik Muhakemenin İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi  
:
08.02.2023
Tez Savunma Saati 
:
10.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası 112 numaralı sınıf (H-112)
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Serpil ASAR
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Nejla GÜNAY
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Bilim Dalı        
: Tarih Eğitimi
Tezin Konusu          
:
Tarih Öğretmenlerinin Tarihsel Bilinç Tipleriyle Ermeni İddiaları Hakkında Bilgileri Arasındaki İlişki Düzeyi
Tez Savunma Tarihi  
:
08.02.2023
Tez Savunma Saati 
:
11.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 6. Kat Seminer 2 Salonu
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Muhammed KURT
Tez Danışmanı
: Doç. Dr. Celal Turgut KOÇ
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Yabancı Diller Eğitimi
Bilim Dalı        
: Arap Dili Eğitimi
Tezin Konusu          
:
Hazırlık Sınıfı Öğrencilerinin Yabancı Dil Olarak Arapça Öğrenimine Yönelik Öğretim Programı Tasarısı Ve Uygulama Önerisi
Tez Savunma Tarihi  
:
01.02.2023
Tez Savunma Saati 
:
14.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi C- Blok Kat: 1 Toplantı Salonu
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Sema Yazıcı Kabadayı
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Kemal Öztemel
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı        
: Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Tezin Konusu          
:
Strese Bağlı Büyüme Psiko-Eğitim Programının Üniversite Öğrencilerinin Strese Bağlı Büyüme Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi  
:
09.02.2023
Tez Savunma Saati 
:
10.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası 2 Nolu Toplantı Salonu
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Niymet DEMİRCİ
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Neşe Işık Tertemiz
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
 Temel Eğitim
Bilim Dalı        
:  Sınıf Eğitimi
Tezin Konusu          
:
 4. ve 5. sınıfa giden matematikte başarı düzeyi yüksek öğrenciler ile özel yetenekli öğrencilerin problem çözmede kullandıkları kanıtlama yollarının incelenmesi
Tez Savunma Tarihi  
:
 01.02.2023
Tez Savunma Saati 
:
11.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası 2 Nolu Toplantı Salonu
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Emine Su Tonga
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Sami Şahin
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Bilim Dalı        
: Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Tezin Konusu         
:
Uzaktan eğitimde etkileşim ve değerlendirme sürecine yönelik öneriler: Bir Delphi çalışması
Tez Savunma Tarihi  
:
 03.02.2023
Tez Savunma Saati 
:
14:00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası 3 Nolu Toplantı Salonu     
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Şeyda Öner
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Saide Özbey
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Temel Eğitim
Bilim Dalı        
: Okul Öncesi Eğitimi
Tezin Konusu         
:
Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Sosyal Bilgiyi İşleme Becerileri İle Motivasyon ve Psikolojik Sağlamlık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi  
:
 06.02.2023
Tez Savunma Saati 
:
10.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası Seminer Salonu 3 
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
İzel Aslan
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Mehmet Yılmaz
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı        
: Biyoloji Eğitimi
Tezin Konusu        
:
Biyoloji Öğretmen Adaylarının Çevre Sorunlarına Yönelik Çevre Bilinçlerinin Belirlenmesi Ve Etik Olarak Yaklaşımlarının Ölçülmesi
Tez Savunma Tarihi  
:
10.02.2023
Tez Savunma Saati 
:
14:00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Toplantı Salonu 2
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Ayça Tuğçe BOZKIRLI
Tez Danışmanı
: Dr. Öğr. Üyesi Özlem BAYRAK CÖMERT
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Bilim Dalı        
: Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi
Tezin Konusu        
:
İki Dilli Öğrenciler İçin Hazırlanmış Metne Dayalı Türkçe Sınavlarının Metinsellik Ölçütleri ve Barrett Taksonomisi Doğrultusunda Değerlendirilmesi: Hollanda Örneği
Tez Savunma Tarihi  
:
09.02.2023
Tez Savunma Saati 
:
11.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Toplantı Salonu-3
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Fatma TÜRKMEN
Tez Danışmanı
: Dr. Öğr. Üyesi Özlem BAYRAK CÖMERT
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Bilim Dalı        
: Türkçe Eğitimi
Tezin Konusu        
:
Kitle İletişim Araçlarından Çizgi Filmlerin Türkçe Eğitimi Açısından İncelenmesi ve Değerlendirilmesi
Tez Savunma Tarihi  
:
07.02.2023
Tez Savunma Saati 
:
10.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Toplantı Salonu-2
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Nuriye Karaman
Tez Danışmanı
: Dr. Öğr. Üyesi Ufuk Özkubat
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Özel Eğitim
Bilim Dalı        
: Özel Eğitim
Tezin Konusu        
:

Oyun Gelişiminin Ölçümlenmesinde Gelişimsel Oyun Değerlendirme Aracının Güvenirlik Araştırması

Tez Savunma Tarihi  
:
07.02.2023
Tez Savunma Saati 
:
12.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 6. Kat Seminer 2 Salonu
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Kamile Reba YAVAŞ
Tez Danışmanı
: Dr. Öğr. Üyesi Özlem BAYRAK CÖMERT 
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Bilim Dalı        
: Türkçe Eğitimi
Tezin Konusu        
:
Kitle İletişim Araçlarından YouTube Videolarının Türkçe Eğitimi Açısından İncelenmesi ve Değerlendirilmesi 
Tez Savunma Tarihi  
:
07.02.2023
Tez Savunma Saati 
:
12.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Toplantı Salonu-2 
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Kübra Oran
Tez Danışmanı
: Dr. Öğr. Üyesi Özlem BAYRAK CÖMERT 
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Bilim Dalı        
: Türkçe Eğitimi
Tezin Konusu        
:
Türkçe Rap Şarkılarının Dil Estetiği Açısından İncelenmesi ve Değerlendirilmesi
Tez Savunma Tarihi  
:
09.02.2023
Tez Savunma Saati 
:
13.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Toplantı Salonu-3 
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Günseli Simge Tekin
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Yasemin Aydoğan
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Temel Eğitim
Bilim Dalı        
: Okul Öncesi Eğitimi
Tezin Konusu        
:
Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Sosyal Becerileri ile Bağımsız Öğrenme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi  
:
06.02.2023
Tez Savunma Saati 
:
09.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası Seminer Salonu 3
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Feyyaz ÖZTOP
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Bekir BULUÇ
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Temel Eğitim
Bilim Dalı        
: Sınıf Eğitimi
Tezin Konusu        
:
İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Öğrenme Sürecinde Dijital Teknoloji Kullanımları, Motivasyonları ve Akademik Başarıları Arasındaki İlişki
Tez Savunma Tarihi  
:
03.02.2023
Tez Savunma Saati 
:
14.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Ömer ÇELİK
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Yusuf DOĞAN
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Bilim Dalı        
: Türkçe Eğitimi
Tezin Konusu        
:
Öz Düzenlemeli Strateji Gelişimi Öğretim Modeliyle Özetleme Stratejileri Öğretiminin Türkçe Öğretmeni Adaylarının Hikâye Edici Metinleri Özetleme Becerilerine Etkisi
Tez Savunma Tarihi  
:
06.02.2023
Tez Savunma Saati 
:
13.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası Seminer Salonu 1
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Gamze Özbaş 
Tez Danışmanı
: Prof.Dr. Salih ŞAHİN
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Bilim Dalı        
: Coğrafya Eğitimi
Tezin Konusu        
:
Pandemi Sürecinin Lise Öğrencilerinin  Coğrafya Algısına Etkisi
Tez Savunma Tarihi  
:
03.02.2023
Tez Savunma Saati 
:
10.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 130 nolu Oda
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Yusra Nur KORKMAZ
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Dilara BAKAN KALAYCIOĞLU 
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı        
: Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Tezin Konusu        
:
TIMSS 2019 Uygulamasına Katılan 4. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Başarısını Etkileyen Değişkenlerin Yapısal Eşitlik Modeli ile İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi  
:
06.02.2023
Tez Savunma Saati 
:
13.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Salon 2 
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Meltem Canlı
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Yasin ÜNSAL
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı        
: Fizik Eğitimi
Tezin Konusu 
:
ORTAÖĞRETİM 10. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN FİZİK DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ OKUL TÜRLERİNE GÖRE İNCELENMESİ
Tez Savunma Tarihi  
:
10.02.2023
Tez Savunma Saati 
:
10.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dekanlık Toplantı Salonu
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Burçin YAŞMUT
Tez Danışmanı
: Prof. Enver TUFAN
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Güzel Sanatlar Eğitimi
Bilim Dalı        
: Müzik Eğitimi
Tezin Konusu        
:
MÜZİK ÖĞRETMENLERİNİN ÇALGI PERFORMANS SEVİYELERİNİ BELİRLEMEDE, ABRSM ÖRNEKLİ BİR SERTİFİKA MODELİNİN KULLANILMASINA YÖNELİK UZMAN GÖRÜŞLERİ (PİYANO ÖRNEĞİ)
Tez Savunma Tarihi  
:
06.02.2023
Tez Savunma Saati 
:
13.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Seminer Salonu
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Emrah Kayabaşı
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Ebru KILIÇ ÇAKMAK
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Bilim Dalı        
: Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Geç Pandemi Döneminde Çevrimiçi Öğrenme Deneyimlerine İlişkin Sosyal Ağ Analizi Çalışması
Tez Savunma Tarihi  
:
07.02.2023
Tez Savunma Saati 
:
13.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi 4. Kat Dijital Öğrenme ve Öğretme Laboratuvarı
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Elif ÇALIŞKAN
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Adnan KAN
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı        
: Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık  
Tezin Konusu   
:
Üniversite Öğrencilerinin Problemli İnternet Kullanımlarının Yaşamda Anlam, Temel Psikolojik İhtiyaçlar ve Bazı Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi 
Tez Savunma Tarihi  
:
07.02.2023
Tez Savunma Saati 
:
10.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası 1. Kat 3 No'lu Salon
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Birnaz Kanbur Tekerek
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Ziya Argün
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı        
: İlköğretim Matematik Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Üstün Yetenekli Öğrencilerin Akıl Yürütme Becerilerinin İncelenmesi: Geometri Öğrenme Alanı
Tez Savunma Tarihi  
:
09.02.2023
Tez Savunma Saati 
:
14.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Toplantı Salonu 2
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Ece Ünalan
Tez Danışmanı
: Doç. Dr. Birsen Jelen
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Güzel Sanatlar Eğitimi
Bilim Dalı        
: Müzik Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Düzenli Yoga Pratiklerinin Müzik Öğretmeni Adaylarının Müzik Performans Kaygısı, Algılanan Stres, Durumluk/Sürekli Kaygı ve Bilinçli Farkındalık Düzeylerine Etkisi
Tez Savunma Tarihi  
:
13.02.2023
Tez Savunma Saati 
:
10.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Seminer Salonu
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Şeyma Özata
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Yusuf BUDAK
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı        
: Eğitim Teknolojisi
Tezin Konusu   
:
Öğretmenlerin Uzaktan Eğitim Sürecindeki Teknostres Düzeylerine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi (Malazgirt İlçesi Örneği)
Tez Savunma Tarihi  
:
09.02.2023
Tez Savunma Saati 
:
10.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası Seminer Salonu-2
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Abdullah YEŞİLYURT 
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Mehmet Hakkı SUÇİN 
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Yabancı Diller Eğitimi
Bilim Dalı        
: Arap Dili Eğitimi
Tezin Konusu   
:
“YAPRAK DÖKÜMÜ” VE “AŞK-I MEMNU” DİZİLERİNİN ARAPÇA DUBLAJINDA KÜLTÜREL ÖGELERİN ÇEVİRİSİ 
Tez Savunma Tarihi  
:
10.02.2023
Tez Savunma Saati 
:
15.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi C Blok Kat:1 Oda No: 104 
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Yakup DOKUR
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Mehtap ÇAKAN
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı        
: Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Tezin Konusu   
:
TIMSS 2019 Sekizinci Sınıf Matematiğe Yönelik Güven Anketinin Hizalama Metoduna Göre Ölçme Değişmezliğinin İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi  
:
09.02.2023
Tez Savunma Saati 
:
13.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 3 Nolu Seminer
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Dilek Ünal Demir
Tez Danışmanı
: Doç. Dr. Vedat BAYRAKTAR
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Temel Eğitim
Bilim Dalı        
: Okul Öncesi Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Okul Öncesi Eğitime Devam Eden Çocukların Ebeveynlerinin Düşünme Stilleri ile Çocukların Düşünme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi  
:
16.02.2023
Tez Savunma Saati 
:
13.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 6.kat seminer 1 salonu
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Elif Sezer Başaran
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Mehtap Çakan
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı        
: Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Tezin Konusu   
:
Denk Olmayan Gruplarda Farklı Özellikteki Ortak Değişkenlerle Eşitlemenin Ortak Maddeli Test Eşitlemeyle Karşılaştırılması
Tez Savunma Tarihi  
:
15.02.2023
Tez Savunma Saati 
:
14.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binasındaki Toplantı Salonu-2
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Ahmet Yenertürk
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Demet Hatice Somuncuoğlu Özerbaş
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Bilim Dalı        
: Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Tezin Konusu   
:
İçerik Yönetim Sistemlerinin Öğrenim Yönetim Sistemi Olarak Kullanılması: Wordpress Modeli
Tez Savunma Tarihi  
:
13.02.2023
Tez Savunma Saati 
:
 
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi 
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Serpil Selen Güngör
Tez Danışmanı
: Doç.Dr. Pınar Bilasa
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı        
: Eğitim Programları ve Öğretimi
Tezin Konusu   
:
Milli Eğitim Bakanlığı Tarafından Düzenlenen Eğitim Koçluğu Kurs Programının Scriven’ın Bağımsız Değerlendirme Modeline Göre Değerlendirilmesi
Tez Savunma Tarihi  
:
17.02.2023
Tez Savunma Saati 
:
10.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 121 nolu oda
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Özge GARGIN
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. İlbilge DÖKME
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı        
: Fen Bilgisi Eğitimi
Tezin Konusu   
:
5.Sınıf Fen Bilimleri Dersi "Elektrik Devre Elemanları" Ünitesinin Biçimlendirici Değerlendirme ile Öğrencilerin Kavramsal Anlama Düzeylerinin Belirlenmesi
Tez Savunma Tarihi  
:
20.02.2023
Tez Savunma Saati 
:
14.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası 218 B
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Camille Niyonkuru
Tez Danışmanı
: Doç.Dr. Pınar Bilasa
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı        
: Eğitimde Program Geliştirme 
Tezin Konusu   
:
Türkiye ve Ruanda İlkokul İngilizce Öğretim Programlarının Karşılaştırmalı Analizi
Tez Savunma Tarihi  
:
17.02.2023
Tez Savunma Saati 
:
13.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası danışman öğretim üyesinin odasında (1.kat No:121)
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Bilal KOCABAŞOĞLU
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. İlbilge DÖKME
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı        
: Fen Bilgisi Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Ortaokul Öğrencilerinin İnovasyon Becerileri ve İnovasyon Becerilerini Destekleyici Öğrenme İklimi
Tez Savunma Tarihi  
:
23.02.2023
Tez Savunma Saati 
:
14.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası 3 Nolu Dekanlık Toplantı Salonu 
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Ergün Cihat Çorbacı 
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Nilüfer Kahraman
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı        
: Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Tezin Konusu   
:
Yabancı dil olarak İngilizce dil becerilerinin ölçülmesinde teknoloji ile zenginleştirilmiş yeni bir ölçme deseni tasarımı ve uygulamalı değerlendirilmesi
Tez Savunma Tarihi  
:
17.02.2023
Tez Savunma Saati 
:
13.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Seminer 1
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Aylin Özge PEKEL
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Latif AYDOS
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Bilim Dalı        
: Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Tezin Konusu   
:
Erken Ergenlik Döneminde Spor Eğitiminin Ayak Tabanına Etkisi
Tez Savunma Tarihi  
:
21.02.2023
Tez Savunma Saati 
:
12.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Spor Bilimleri Fakültesi Yönetim Katı Toplantı Salonu
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Merve Altın
Tez Danışmanı
: Doç.Dr. Behire KUYUMCU
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı        
: Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Tezin Konusu   
:
Ebeveynleri Boşanmış ve Boşanmamış  Aileye Sahip Ergenlerin Anne-Baba Kabulü, Psikolojik Uyumları ve Affetme Eğilimleri Arasındaki İlişki 
Tez Savunma Tarihi  
:
20.02.2023
Tez Savunma Saati 
:
14.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna 223 (Tez Danışmanın Odası)
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Sezgi TUĞRUL
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Gülgün BANGİR ALPAN
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı        
: Eğitim Teknolojisi
Tezin Konusu   
:
Eba (Eğitim Bilişim Ağı) Tv Yayınları Ve Destek Anlatım Videolarının Çoklu Ortam Tasarım İlkelerine Göre Değerlendirilmesi
Tez Savunma Tarihi  
:
21.02.2023
Tez Savunma Saati 
:
13.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası toplantı salonu 2 
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Seyhan  SARITAŞ AKYOL
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Mehtap ÇAKAN
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı        
: Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Tezin Konusu   
:
Bilişsel tanı modelleme çerçevesinde yanıt süreleri dahil edilerek matematik öğrenme güçlüğünün kodeğişken etkisi ile değerlendirilmesi
Tez Savunma Tarihi  
:
20.02.2023
Tez Savunma Saati 
:
10.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası Seminer 2 no'lu salon
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Onur KARAHAN
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Selçuk ÖZDEMİR
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Bilim Dalı        
: Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Tezin Konusu   
:

MESLEK LİSESİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLERİNİN YAPAY ZEKÂ VE MAKİNE ÖĞRENMESİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ BELİRLENMESİ

Tez Savunma Tarihi  
:
22.02.2023
Tez Savunma Saati 
:
11.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna binası 3. kat 328 Nolu Oda
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Tuğba SÜVARİ
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Ferudun SEZGİN
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı        
: Eğitim Yönetimi
Tezin Konusu   
:
COVID-19 PANDEMİSİ SÜRECİNDE ÖĞRETMENLERİN UZAKTAN EĞİTİME VE UZAKTAN ÖĞRETMEN OLMAYA YÖNELİK METAFORİK ALGILARI
Tez Savunma Tarihi  
:
16.02.2023
Tez Savunma Saati 
:
15.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi 
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Ayşe İLERİ
Tez Danışmanı
: Prof.Dr. Melike ÖZER KESKİN
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Matematik Ve Fen Eğitimi
Bilim Dalı        
: Biyoloji Eğitimi
Tezin Konusu   
:

Öğretmen, Öğrenci Ve Veli Gözünden Bilsem Ve Özel Yetenekli Öğrencilerin Eğitimi Yetenekli Öğrencilerin Eğitimi

Tez Savunma Tarihi  
:
22.02.2023
Tez Savunma Saati 
:
13.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Biyoloji Laboratuvarı 6
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Özlem KURT
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Gıyasettin Aytaş
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Bilim Dalı        
: Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi
Tezin Konusu   
:
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminin Arka Planında Avrupa Türkoloji Merkezleri 
Tez Savunma Tarihi  
:
24.02.2023
Tez Savunma Saati 
:
10.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 1 nolu Seminer Odası
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Fatma CİNGÖZ
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Yüksel DEDE
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı        
: İlköğretim Matematik Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Matematik Öğretmenlerinin Matematiksel Zihniyetlerinin İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi  
:
28.02.2023
Tez Savunma Saati 
:
13.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Toplantı Salon 2
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Hanife Asena UYAR
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Ziya Argün
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı        
: Matematik Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Matematik Öğretmen Adaylarının Matematiğe İlişkin Sahip Olduğu Değerlerin Ders Tasarlama Becerilerine Yansımaları
Tez Savunma Tarihi  
:
23.02.2023
Tez Savunma Saati 
:
13.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası 1. Kat Toplantı Salon 2
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Ayşegül AYDIN
Tez Danışmanı
: Dr.Öğr.Üyesi Serap Tüfekçi ASLİM
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı        
: Eğitim Programları ve Öğretim
Tezin Konusu   
:
Gençlerin Yaşam Boyu Öğrenme Becerileri ve Yeterliklerini Belirlemeye Dayalı İhtiyaç Analizi
Tez Savunma Tarihi  
:
23.02.2023
Tez Savunma Saati 
:
10.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası
     

 

 

 

 

background image