Tez Savunması Gün ve Saatleri (Ocak 2023)

 

 

 

Tez Yazarı
:
Adnan ERKEN
Tez Danışmanı
: Prof.Dr. Yasemin DEMİRCAN
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Bilim Dalı            
: Tarih Eğitim
Tezin Konusu      
:
Lise Tarih Ders Kitaplarında Artuk Bey'in Şahsiyeti Ve Ailesi Hakkında Bir İnceleme (1980-2020)
Tez Savunma Tarihi 
:
04.01.2023
Tez Savunma Saati 
:
15.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Saniye Nur ERGAN
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Neşe IŞIK TERTEMİZ
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Temel Eğitim 
Bilim Dalı        
: Sınıf Eğitimi 
Tezin Konusu   
:
İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Matematiksel Yazma Becerilerinin İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi 
:
06.01.2023
Tez Savunma Saati 
:
10.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Kardelen Gönülcan
Tez Danışmanı
: Prof. Mehlika Dündar
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Güzel Sanatlar Eğitimi
Bilim Dalı             
: Müzik Eğitimi
Tezin Konusu      
:
Uzaktan Eğitim Sürecinde Müzik Derslerinin Gerçekleştirilmesi Sırasında Karşılaşılan Güçlükler Hakkında Öğretmen Görüşleri (Bartın İli Örneği)
Tez Savunma Tarihi 
:
09.01.2023
Tez Savunma Saati 
:
13.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Bölümü Seminer Odası
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Tuba AKAR
Tez Danışmanı
: Prof Dr Ayşe Belgin AKSOY
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
Bilim Dalı            
: Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
Tezin Konusu    
:
60-71 Aylık Çocuklara Uygulanan Bilişsel Esneklik ve Soyutlama Becerisi Eğitim Programının Çocukların Bilişsel Esneklik-Soyutlama Becerisi  ve Ahlaki Yargılarına Etkisinin İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi 
:
11.01.2023
Tez Savunma Saati 
:
10.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Hersek Binası Seminer 3 Toplantı Salonu
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Nisa Selin DURSUN
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Naciye AKSOY
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Temel Eğitim
Bilim Dalı            
: Sınıf Eğitimi
Tezin Konusu       
:
İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Matematik Benlik Algıları ile Öğretmenlerinin Cinsiyet Eşit(siz)liği Davranışlarına Yönelik Algıları
Tez Savunma Tarihi 
:
13.01.2023
Tez Savunma Saati 
:
13:30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası 2 Nolu Toplantı Salonu
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Büşra Çadır
Tez Danışmanı
: Doç. Dr. Ayşe Nesibe Önder
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Matematik ve Fen Bilimleri Anabilim Dalı
Bilim Dalı        
: Fen Bilgisi Eğitimi
Tezin Konusu     
:
Hikâyelendirme Tekniğinin Öğrencilerin İnsan Ve Çevre Ünitesi Akademik Başarılarına, Motivasyonlarına Ve Okuduğunu Anlama Becerilerine Etkisinin İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi 
:
02.01.2023
Tez Savunma Saati 
:
10.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası 2 nolu Toplantı Salonu
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Nalan ÇEVİK
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Mustafa ULUSOY
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Temel Eğitim
Bilim Dalı         
: Sınıf Eğitimi
Tezin Konusu                          
:
3.Sınıf Öğrencilerinin Resimli Kitaplara Yönelik Yazılı Anlatım ve Sözlü Tepkilerinin Dönütlere Göre Gelişimi
Tez Savunma Tarihi 
:
06.01.2023
Tez Savunma Saati 
:
10.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası 3 Nolu Dekanlık Toplantı Salonu 
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Fatma Bilgin
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Mehmet Akif Sözer
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Temel Eğitim
Bilim Dalı           
: Sınıf Eğitimi
Tezin Konusu                
:

Birleştirilmiş ve Bağımsız (Müstakil) Sınıflarda Öğrenim Gören Öğrencilerin Akran İlişkileri ve Sosyal Katılım Becerilerinin Karşılaştırılması

Tez Savunma Tarihi 
:
03.01.2023
Tez Savunma Saati 
:
15.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 3. Kat Öğretim Üyesi Odası
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Özgür FETTAH
Tez Danışmanı
: Prof.Dr. Filiz Fatma ÇOLAKOĞLU
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Bilim Dalı                      
: Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Tezin Konusu        
:
Oryantiring Sporcularının Sabahçıl-Akşamcıl Olma Durumlarına Göre Bilinçli Farkındalık Düzeylerinin İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi 
:
10.01.2023
Tez Savunma Saati 
:
15.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Nagihan Caner
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Hüseyin Elmas
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Güzel Sanatlar Eğitimi
Bilim Dalı         
: Resim-iş Öğretmenliği
Tezin Konusu        
:
Görsel sanatlar dersinde duyuşsal davranış eğitiminin öğrenci çalışmalarına yansıması
Tez Savunma Tarihi 
:
10.01.2023
Tez Savunma Saati 
:
16.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Resim-iş Öğretmenliği Bölümü Doç. Dr. Osman Çaydere Grafik Atölyesi
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Kübra Sarpkaya
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Suna Kalender
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı  
: Fen Bilgisi Eğitimi
Tezin Konusu        
:
Web 2.0 Araçları ile Desteklenmiş Etkinliklerin Fen Bilimleri Dersindeki Öğrencilerin Motivasyon ve Akademik Başarılarına Etkisi
Tez Savunma Tarihi 
:
10.01.2023
Tez Savunma Saati 
:
14.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası 2 nolu Toplantı Salonu
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Mehmet Akçin
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Bekir Buluç
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Temel Eğitim
Bilim Dalı       
: Sınıf Eğitimi
Tezin Konusu        
:
SINIF ÖĞRETMENLERİNİN KODLAMA VE ROBOTİK ALGILARININ METAFOR ANALİZİ YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ
Tez Savunma Tarihi 
:
06.01.2023
Tez Savunma Saati 
:
09.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Hasan Celal  BALIKÇI
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Serçin KARATAŞ 
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Bilim Dalı     
: Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Tezin Konusu        
:
Öğrencilerin Akranları İçin Oluşturdukları Eğitsel Youtube Videoları Üzerine Bir İnceleme
Tez Savunma Tarihi 
:
17.01.2023
Tez Savunma Saati 
:
10.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dekanlık Toplantı Salonu 2
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Huri Ekinci
Tez Danışmanı
: Prof. Dr Melek Alpar
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Yabancı Diller Eğitimi
Bilim Dalı         
: Fransız Dili Eğitimi
Tezin Konusu        
:
Le numérique au service de la pédagogie différenciée en classe de FLE durant l’épidémie
Tez Savunma Tarihi 
:
20.01.2023
Tez Savunma Saati 
:
13.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi C blok 1.kat Toplantı Salonu
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Ayşe Merve Topal
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Serçin KARATAŞ
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi 
Bilim Dalı           
: Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi 
Tezin Konusu        
:
Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Okul Öncesinde Yaşadıkları Problemlere Yönelik Durum Çalışması
Tez Savunma Tarihi 
:
17.01.2023
Tez Savunma Saati 
:
14.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dekanlık toplantı salonu 2 
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Fatma Akcan
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Mehmet Ali Çakmak
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Bilim Dalı        
: Sosyal Bilgiler Eğitimi
Tezin Konusu        
:
Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Okul Öncesinde Yaşadıkları Problemlere Yönelik Durum Çalışması
Tez Savunma Tarihi 
:
11.01.2023
Tez Savunma Saati 
:
14.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 6. Kat Seminer 1 Salonu
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Osman GEDİK
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Hayati Akyol
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Temel Eğitim
Bilim Dalı        
: Sınıf Eğitimi
Tezin Konusu        
:
Disleksili Öğrencilerin Okuma Becerilerinin Geliştirilmesi: Eylem Araştırması
Tez Savunma Tarihi 
:
19.01.2023
Tez Savunma Saati 
:
14.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası Seminer 2 nolu toplantı salonu
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Duygu Baysal
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Ebru ERSAY
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Temel Eğitim
Bilim Dalı        
: Okul Öncesi Eğitimi
Tezin Konusu        
:
Okul Öncesi Öğretmenlerinin Duygu Sosyalleştirme Yaklaşımlarının Duygusal Yeterlilikleriyle İlişkisinin İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi 
:
11.01.2023
Tez Savunma Saati 
:
11.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası Seminer -1 
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Kadir İrem BADUR
Tez Danışmanı
: PROF. DR. SERDAR USLU
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Bilim Dalı        
: Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Tezin Konusu        
:
10-12 YAŞ FUTBOL EĞİTİMİ ALAN ÇOCUKLARA UYGULANAN 8 HAFTALIK PİLATES EGZERSİZLERİNİN BAZI FİZİKSEL UYGUNLUK BİLEŞENLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
Tez Savunma Tarihi 
:
11.01.2023
Tez Savunma Saati 
:
14.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Büşra Nur Özkan
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Devrim Çakmak
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı        
: Matematik Eğitimi
Tezin Konusu        
:
Ortaokul 7 sınıf öğrencilerinin rasyonel sayılar ve rasyonel sayılarda işlemler konusunda etkinlik ve oyun Temelli Öğretim tekniğinin akademik başarı ve tutuma etkisi
Tez Savunma Tarihi 
:
19.01.2023
Tez Savunma Saati 
:
10.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi F104 mat lab. 
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Elif Merve ÇOPUR
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Fatma TEZEL ŞAHİN
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Temel Eğitim
Bilim Dalı        
: Okul Öncesi Eğitimi
Tezin Konusu        
:
Ev Ortamını Zenginleştirmeye Yönelik Etkinliklerin Çocuğun Ev Ortamını Zenginleştirmesine ve Aile Öğretmen İletişimine Etkisi
Tez Savunma Tarihi 
:
23.01.2023
Tez Savunma Saati 
:
11.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 6. Kat, Seminer Salonu 3
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Kübra Ateş
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Yasemin Aydoğan
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Temel Eğitim
Bilim Dalı        
: Okul Öncesi Eğitimi
Tezin Konusu        
:
Müzik Eğitimi Alan ve Almayan 36-72 Aylık Çocukların Sosyal Becerilerinin İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi 
:
24.01.2023
Tez Savunma Saati 
:
10.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası Seminer Salonu 1
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Kübra Takan
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Devrim Çakmak
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı        
: Matematik Eğitimi
Tezin Konusu        
:
Ters yüz öğrenme modeli ile işlenen 6.sınıf çarpanlar ve katlar ünitesinin öğrenci başarısına ve kalıcılığına etkisi
Tez Savunma Tarihi 
:
19.01.2023
Tez Savunma Saati 
:
10.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Fazi Eğitim Fakültesi F 104 Matematik laboratuvarı
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Hacer Teke
Tez Danışmanı
: Doç. Dr. Gülşah Sever
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Güzel Sanatlar Eğitimi
Bilim Dalı        
: Müzik Eğitimi
Tezin Konusu        
:
Çevrimiçi Çalgı Eğitiminde Motivasyonun Sağlanmasına Yönelik Öğretmen Görüşleri
Tez Savunma Tarihi 
:
16.01.2023
Tez Savunma Saati 
:
10.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Bölümü Seminer Odası
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Oğuzhan Koca
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Yasemin Aydoğan
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Temel Eğitim
Bilim Dalı        
: Okul Öncesi Eğitimi
Tezin Konusu        
:
Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Güvenlik ile İlgili Öğretmen ve Veli Görüşlerinin İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi 
:
24.01.2023
Tez Savunma Saati 
:
11.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası Seminer Salonu 1
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Elif YALVAÇ ERTUĞRUL
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Salih ATEŞ
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı        
: Fen Bilgisi Eğitimi
Tezin Konusu        
:
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİÇİMLENDİRİCİ DEĞERLENDİRME SÜRECİ ENTEGRE EDİLMİŞ ARAŞTIRMA SORGULAMA YÖNTEMİ İLE İLGİLİ PEDAGOJİK ALAN BİLGİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Tez Savunma Tarihi 
:
25.01.2023
Tez Savunma Saati 
:
14.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi  Hersek Binası Dekanlık Toplantı Salonu-2 
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Gülşah ÇAKMAK
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Atilla PULUR
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Bilim Dalı        
: Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Tezin Konusu        
:

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Dijital Yeterlilikleri ile Mesleki Motivasyonları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Tez Savunma Tarihi 
:
17.01.2023
Tez Savunma Saati 
:
13.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Spor Bilimleri Fakültesi
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Kübra İrem DELİORMAN
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Mustafa ULUSOY
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Temel Eğitim
Bilim Dalı        
: Sınıf Eğitimi
Tezin Konusu        
:
İlkokul Öğretmenlerinin ve Öğrencilerinin Resimli Çocuk Kitapları ve Masallara Yönelik Metaforik Algıları 
Tez Savunma Tarihi 
:
18.01.2023
Tez Savunma Saati 
:
10.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 3. Kat Öğretim Üyesi Odası 
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Nisa YENİKALAYCI
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Salih ATEŞ
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı        
: Fen Bilgisi Eğitimi
Tezin Konusu        
:
Araştırma-Sorgulama Temelli Etkinliklerin Farklı Bilişsel Stil ve Motivasyona Sahip Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Tablolama ve Kelime İşlemci Programlarını Dersin Amacına Uygun Kullanabilme Becerilerinin Gelişimine Etkisi
Tez Savunma Tarihi 
:
26.01.2023
Tez Savunma Saati 
:
14.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Dekanlık Toplantı Salonu-1
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Tolga SOYLU
Tez Danışmanı
: Dr.Öğr.Üyesi BAŞAK BEYDOĞAN TANGÖR
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı        
: Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Tezin Konusu          
:
Romantik İlişki Durumuna Göre Üniversite Öğrencilerinde Otantiklik, Öz duyarlılık Ve Psikolojik İyi Oluş Düzeylerinin İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi 
:
17.01.2023
Tez Savunma Saati 
:
13.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası 3 nolu Salon
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Ayşe Aydın
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Saide ÖZBEY
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Temel Eğitim
Bilim Dalı        
: Okul Öncesi Eğitimi
Tezin Konusu          
:
Mindfulness Temelli Eğitim Programı'nın 60-72 aylık çocukların duygusal zeka, benlik algısı ve yönetici işlev düzeylerine etkisinin incelenmesi
Tez Savunma Tarihi  
:
20.01.2023
Tez Savunma Saati 
:
11.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası Seminer Salonu 1
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Enis Ergin
Tez Danışmanı
: Doç. Dr. Celal Turgut Koç
Program Türü   
:
Yüksek lisans
Anabilim Dalı  
:
Yabancı Diller Eğitimi
Bilim Dalı        
: Arap Dili Eğitimi
Tezin Konusu          
:
Ana dili Arapça olmayan öğrencilere Arapça öğretiminde sosyal medyanın rolü
Tez Savunma Tarihi  
:
18.01.2023
Tez Savunma Saati 
:
14.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi C- Blok Kat: 1 Toplantı salonu. 
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Ahmed Wathek Abdulateef ABDULATEEF
Tez Danışmanı
: Doç. Dr. İbrahim Özay
Program Türü   
:
Yüksek lisans
Anabilim Dalı  
:
Yabancı Diller Eğitimi
Bilim Dalı        
: Arap Dili Eğitimi
Tezin Konusu          
:

İBN CİNNÎ'NİN EL-HASÂİS ADLI ESERİNDE ÜRETİCİ - DÖNÜŞÜMSEL  DİLBİLGİSİ KURAMININ İZLERİ

Tez Savunma Tarihi  
:
17.01.2023
Tez Savunma Saati 
:
14.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi C Blok 104 nolu Oda
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Ebru Asiye ÇİFTÇİOĞLU
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Ümit DENİZ
Program Türü   
:
Yüksek lisans
Anabilim Dalı  
:
Temel Eğitim
Bilim Dalı        
: Okul Öncesi Eğitimi
Tezin Konusu          
:
Ebeveynlerin Çocuklarının Cinsellik İle İlgili Sorularına Verdikleri Yanıtların İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi  
:
20.01.2023
Tez Savunma Saati 
:
10.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 4. Kat Öğretim Üyesi Odası
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Nour ALALİALHAMMO
Tez Danışmanı
: Doç. Dr. Erdinç DOĞRU
Program Türü   
:
Yüksek lisans
Anabilim Dalı  
:
Yabancı Diller Eğitimi
Bilim Dalı        
: Arap Dili Eğitimi
Tezin Konusu          
:
ARAPÇADAKİ SIFAT-I MÜŞEBBEHE VE MÜBALAĞALI İSM-İ FAİL KONULARI ARASINDA EĞİTSEL VE ANALİTİK BİR KARŞILAŞTIRMA
Tez Savunma Tarihi  
:
16.01.2023
Tez Savunma Saati 
:
11.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi C- Blok Kat: 1 Toplantı Salonu
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Cansu Bakırcı Saymaz
Tez Danışmanı
: Prof.Dr. Ziya ARGÜN
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı        
: Matematik Eğitimi
Tezin Konusu          
:
Matematik Öğrenme Güçlüğüne Sahip Ortaokul Öğrencilerinin Kesir Kavramına ve Özelliklerine İlişkin Matematiksel Düşünmelerine Yönelik Öğretmen Adaylarının Farkındalıkları
Tez Savunma Tarihi  
:
18.01.2023
Tez Savunma Saati 
:
13.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Dekanlık Toplantı Salonu-1
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Elif Demirci
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Sönmez GİRGİN
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı        
: Fen Bilgisi Eğitimi 
Tezin Konusu          
:
Arduino ile Işık Kirliliği Konusunda STEM Etkinliklerinin Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının STEM Eğitimi Farkındalıklarına, Teknolojiye ve Çevreye Yönelik Tutumlarına Etkisinin İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi  
:
20.01.2023
Tez Savunma Saati 
:
14.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dekanlık katı 2 nolu salon
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Gülşah Rümeysa MALKAMAK
Tez Danışmanı
: Doç. Dr. Halük ÜNSAL
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı        
: Eğitim Teknolojisi
Tezin Konusu          
:
Covid-19 Pandemisi Sürecinde Ortaokul Öğrencilerinin Uzaktan Eğitime İlişkin Görüşleri
Tez Savunma Tarihi  
:
19.01.2023
Tez Savunma Saati 
:
10.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
 Abdullah Bedir Kaya
Tez Danışmanı
:  Prof. Dr. Gülgün Bangir Alpan
Program Türü   
:
 Doktora
Anabilim Dalı  
:
Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı        
: Eğitim Teknolojisi
Tezin Konusu          
:

Oyunlaştırılmış Çevrimiçi Kodlama, Robotik Ve  Üç Boyutlu Tasarım Eğitimi Üzerine Bir Eylem Araştırması

Tez Savunma Tarihi  
:
23.01.2023
Tez Savunma Saati 
:
10.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Toplantı Salonu 3
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Esra KAMACI 
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Dilara BAKAN KALAYCOĞLU 
Program Türü   
:
Yüksek Lisans 
Anabilim Dalı  
:
Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı        
: Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Tezin Konusu          
:
PISA 2018 TESTİNDE BİREY-UYUM İNDEKSLERİNE GÖRE ANORMAL YANIT DESENLERİNİN BELİRLENMESİ
Tez Savunma Tarihi  
:
20.01.2023
Tez Savunma Saati 
:
10.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası Seminer-3 
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Gökçen Gülru BULUT
Tez Danışmanı
: Doç. Dr. Mine Aktaş
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı        
: Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Tezin Konusu          
:
Ortaokul öğrencilerinin matematik dersinde kullandıkları yazın türlerinin problem çözme becerisine etkisi 
Tez Savunma Tarihi  
:
24.01.2023
Tez Savunma Saati 
:
14.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek binası 2 nolu toplantı salonu 
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Meryem Kardelen Büyüktemiz 
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Ahmet ARIKAN
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı        
: Matematik Eğitimi
Tezin Konusu          
:
Matematiksel Modelleme, Matematiksel Söylem 
Tez Savunma Tarihi  
:
26.01.2023
Tez Savunma Saati 
:
14.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dekanlık 2 No'lu Salon
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
AYŞE KARATAŞ
Tez Danışmanı
: Dr. Öğr. Üyesi Sevinç ERGENEKON
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Yabancı Diller Eğitimi
Bilim Dalı        
: İngiliz Dili Eğitimi
Tezin Konusu          
:

İŞBİRLİĞİNİN YABANCI DİL OLARAK İNGİLİZCE ÖĞRENEN ÖĞRENCİLERİN DİNLEME BECERİSİNİN GELİŞİMİNE KATKILARI / THE EFFECTS OF COLLABORATION IN THE DEVELOPMENT OF LISTENING SKILL OF EFL LEARNERS

Tez Savunma Tarihi  
:
26.01.2023
Tez Savunma Saati 
:
13.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Bölümü C Blok 101 numaralı oda
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Melike Tuğba Demir
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Selami Ercan
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı        
: Matematik Eğitimi
Tezin Konusu          
:

8. Sınıf Öğrencilerinin LGS Matematik Sorularına Yönelik Problem Çözme Süreçlerinin Değerlendirilmesi: Strateji, Basamak, Hata Analizi

Tez Savunma Tarihi  
:
26.01.2023
Tez Savunma Saati 
:
15.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Seminer Salonu-2.
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Hilal GÜLER BARAN
Tez Danışmanı
: Doç. Dr. Gönül YAZGAN SAĞ
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı        
: İlköğretim Matematik Eğitimi
Tezin Konusu          
:
Ortaokul Öğrencilerinin Matematiksel Akıl Yürütme Süreçlerinin İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi  
:
19.01.2023
Tez Savunma Saati 
:
13.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Toplantı Salonu 1
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Abubaker AHMED
Tez Danışmanı
: Doç. Dr. Zeki GÜREL
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Bilim Dalı        
: Yabancı Dil olarak Türkçenin Öğretimi 
Tezin Konusu          
:
YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR SUDAN- KUR’AN-I KERİM VE İSLÂMÎ BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
Tez Savunma Tarihi  
:
18.01.2023
Tez Savunma Saati 
:
10.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Müberra Türkmen
Tez Danışmanı
: Prof.Dr. Semra Benzer
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı        
: Fen Bilgisi Eğitimi
Tezin Konusu          
:
TIMSS ve LGS Fen Bilimleri Sorularının Benzerliklerinin İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi  
:
31.01.2023
Tez Savunma Saati 
:
10.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek binası 3 nolu salon
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Didem VARZİKİOĞLU
Tez Danışmanı
: Doç. Dr. Önder ŞENSOY
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı        
: Fen Bilgisi Eğitimi
Tezin Konusu          
:
Astronomi Etkinlikleri ve Eğitsel Oyunlarla Zenginleştirilmiş Öğretimin Astronomi Başarısına ve Tutumuna Etkisi
Tez Savunma Tarihi  
:
26.01.2023
Tez Savunma Saati 
:
10.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası 2 nolu Dekanlık Toplantı Salonu
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Burak KARACA
Tez Danışmanı
: Doç. Dr. Ezgi GÜVEN YILDIRIM
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı        
: Fen Bilgisi Eğitimi
Tezin Konusu          
:
Eğitsel Film Destekli Örnek Olay Yönteminin Güneş Sistemi ve Ötesi Ünitesinde Öğrencilerin Akademik Başarılarına ve Fen Konularına Yönelik İlgi Düzeylerine Etkisi
Tez Savunma Tarihi  
:
30.01.2023
Tez Savunma Saati 
:
13.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası 3 nolu Toplantı Salonu
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Meryem AKSOY
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Semra BENZER
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı        
: Fen Bilgisi Eğitimi
Tezin Konusu          
:
Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Çevre Etiği Farkındalıklarının ve Çevresel Davranış Durumlarının Belirlenmesi
Tez Savunma Tarihi  
:
31.01.2023
Tez Savunma Saati 
:
13.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası 2 nolu Toplantı Salonu
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Pınar KARAGÖZ
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Semra GÜVEN
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı        
: Eğitim Programları ve Öğretim
Tezin Konusu          
:
Türkçenin Yabancı Dil OLarak Öğretimi Programı'na İlişkin Akademisyen Görüşleri
Tez Savunma Tarihi  
:
24.01.2023
Tez Savunma Saati 
:
10.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası 2 nolu Toplantı Salonu
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Gizem AYDIN
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Osman ÇİMEN 
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı        
: Biyoloji Eğitimi
Tezin Konusu          
:
Ortaöğretim Öğrencilerinin Doğaya Bağlılık (Biyofili) ve Çevre Dostu Davranışlarının İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi  
:
20.01.2023
Tez Savunma Saati 
:
10.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Tematik Sınıf 
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Hatice Helvacı Yıldırım
Tez Danışmanı
: Dr Öğr. Üyesi Serkan Düzgün
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Temel Eğitim
Bilim Dalı        
: Sınıf Eğitimi
Tezin Konusu          
:
ilkokul 2. ve 3. sınıf öğrencilerinin toplama ve çıkarma işlemlerindeki başarı düzeyleri ve zihinden işlem yapma stratejileri
Tez Savunma Tarihi  
:
25.01.2023
Tez Savunma Saati 
:
14.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Betül ÜNAL
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Osman ÇİMEN
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı        
: Biyoloji Eğitimi
Tezin Konusu          
:
Lise Öğrencilerinin Su Kaynaklarının Kullanımına Yönelik Farkındalık ve Davranışlarının İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi  
:
25.01.2023
Tez Savunma Saati 
:
11.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Tematik Sınıf
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Hasan GÖKSU
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Hacer Elif DAĞLIOĞLU
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Temel Eğitim 
Bilim Dalı        
: Okul Öncesi Eğitimi  
Tezin Konusu          
:
3-6 Yaş Grubu Çocuklara Yönelik YouTube'daki İçeriklerin Çocuğa Uygunluk Açısından İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi  
:
27.01.2023
Tez Savunma Saati 
:
11.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dekanlık Toplantı Salonu 2  
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Hilal Tümbul
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Hacer Elif DAĞLIOĞLU
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Temel Eğitim 
Bilim Dalı        
: Okul Öncesi Eğitimi  
Tezin Konusu          
:
3-6 yaş çocuklarına yönelik resimli öykü kitaplarında yer verilen problem çözme becerileri
Tez Savunma Tarihi  
:
25.01.2023
Tez Savunma Saati 
:
11.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dekanlık Toplantı Salonu 2  
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Rümeysa Tümay Goral
Tez Danışmanı
: Dr. Öğr. Üyesi Sevinç Ergenekon
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Yabancı Diller Eğitimi
Bilim Dalı        
: İngiliz Dili Eğitimi
Tezin Konusu          
:
Social Networking Sites as Blended Learning Tools to Improve EFL Learners' Listening Comprehension
Tez Savunma Tarihi  
:
26.01.2023
Tez Savunma Saati 
:
13.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi C Blok 101 Nolu Sınıf
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Şazime Nur TEK
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Devrim ÇAKMAK
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı        
: İlköğretim Matematik Eğitimi
Tezin Konusu          
:
6. SINIF CEBİR KONUSUNUN ÖĞRETİMİNDE EĞİTİCİ ÇİZGİ ROMANLARIN MOTİVASYON, BAŞARI VE KALICILIĞA ETKİSİ
Tez Savunma Tarihi  
:
26.01.2023
Tez Savunma Saati 
:
13.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi F104 Matematik Labaratuvarı
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Behiye Canbaz
Tez Danışmanı
: Doç. Dr. Nursel Yalçın
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi 
Bilim Dalı        
: Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi 
Tezin Konusu          
:
Mobil Artırılmış Gerçeklik Teknolojisi ile Yapılan Matematik Öğretiminin Ortaokul Öğrencilerinin Tutumlarına ve Akademik Başarılarına Etkisi
Tez Savunma Tarihi  
:
31.01.2023
Tez Savunma Saati 
:
10.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası 2 Nolu Toplantı Salonu
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Büşra Firdevs BEKTAŞ
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Mustafa YILDIZ
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Temel Eğitim
Bilim Dalı        
: Sınıf Eğitimi
Tezin Konusu          
:
OKUL ÖNCESİ VE İLKOKUL ÖĞRENCİLERİ (1-2.SINIF) İÇİN HAZIRLANAN ANADOLU MASALLARI EĞİTİM SETLERİNİN İNCELENMESİ VE MASALLARA İLİŞKİN ÖĞRENCİ TEPKİLER
Tez Savunma Tarihi  
:
27.01.2023
Tez Savunma Saati 
:
15.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 303 numaralı oda
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Sıla UZKUL
Tez Danışmanı
: Prof.Dr. Ayşe Dilek ÖĞRETİR ÖZÇELİK
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
Bilim Dalı        
: Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
Tezin Konusu          
:
Okul Öncesi Dönem Cinsel Eğitim Programı’nın Ebeveynlerin Cinsel Gelişim Bilgi Düzeyi, Tutum,İletişim ve Cinsel İstismar Farkındalığına Etkisinin İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi  
:
31.01.2023
Tez Savunma Saati 
:
10.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası Seminer 2 salonu
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Şeyma Köseoğlu
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Melek Çakmak
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı        
: Eğitim Teknolojisi
Tezin Konusu          
:
EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENMEYE YÖNELİK HAZIRBULUNUŞLUK ALGILARININ İNCELENMESİ
Tez Savunma Tarihi  
:
26.01.2023
Tez Savunma Saati 
:
13.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası 3 Nolu Toplantı Salonu
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Ümmügülsüm ÇEVİK
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Hikmet KATIRCIOĞLU
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı        
: Biyoloji Eğitimi
Tezin Konusu          
:
Bilim Merkezlerinde Çalışan Eğitmenlerin Sağlık Okuryazarlık Düzeyinin Belirlenmesi
Tez Savunma Tarihi  
:
31.01.2023
Tez Savunma Saati 
:
13.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası 
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Naile Betül Beyza BEKDİKLİ
Tez Danışmanı
: Doç. Dr. Pınar ŞAFAK
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Özel Eğitim
Bilim Dalı        
: Görme Engellilerin Eğitimi
Tezin Konusu          
:
Görme yetersizliğinden etkilenmiş çocukların kardeş ilişkileri ve sosyal beceri düzeylerinin incelenmesi
Tez Savunma Tarihi  
:
31.01.2023
Tez Savunma Saati 
:
14.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası Z-16
 

 

 
 
Tez Yazarı
:
Burak GÜRKAN
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Hikmet KATIRCIOĞLU
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı        
: Biyoloji Eğitimi
Tezin Konusu          
:

Biyoloji Öğretmen Adaylarının Moleküler Modelleme ile İlgili  Bilgi ve Kullanma Düzeylerinin İncelenmesi

Tez Savunma Tarihi  
:
31.01.2023
Tez Savunma Saati 
:
14.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası 
     

 

 

 

 

background image