Tez Savunması Gün ve Saatleri (Aralık 2022)

 

 

Tez Yazarı
:
Eyüp Dilber
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. İskender Hakkı Sarıgöz
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Yabancı Diller Eğitimi
Bilim Dalı                          
:  İngiliz Dili Eğitimi
Tezin Konusu                                           
:
A Conversational Analytic Study on Teacher Interactional Competence Through Talk Management in a Semi-Instructed EFL Context
Tez Savunma Tarihi 
:
12.12.2022
Tez Savunma Saati 
:
13.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi C Blok 104 nolu Oda
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Hülya Sadık Yılmaz
Tez Danışmanı
: Prof.Dr. Hamza Keleş
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Bilim Dalı                          
: Tarih Eğitimi
Tezin Konusu                           
:
Ortaöğretim Kurumları Öğrencilerinde Tarihsel Bir Olayın Değişim ve Süreklilik Bakımından Öğretimi
Tez Savunma Tarihi 
:
07.12.2022
Tez Savunma Saati 
:
14.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası 3 Nolu Salon
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Tamari GUCHMAZASHVILI
Tez Danışmanı
: Doç. Dr. Yusuf UYAR 
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Bilim Dalı                          
: Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi 
Tezin Konusu                     
:
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Gürcü Öğrencilerin Yazma Becerilerinin İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi 
:
01.12.2022
Tez Savunma Saati 
:
10.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 1 nolu Seminer Salonu
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Candaş Göcen
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Salih Şahin
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Bilim Dalı                    
: Coğrafya Eğitimi
Tezin Konusu        
:
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve Coğrafya Eğitimi
Tez Savunma Tarihi 
:
14.12.2022
Tez Savunma Saati 
:
10.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 1 nolu Toplantı Salonu
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Ersoy ÇARKIT
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Feride BACANLI
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı                    
: Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Tezin Konusu                                       
:
Üniversite Öğrencilerinde Kariyer Distresi ve Gelecek Beklentilerinin Sosyal Bilişsel Yordayıcıları: Bir Model Test Etme Çalışması
Tez Savunma Tarihi 
:
01.12.2022
Tez Savunma Saati 
:
10.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası 1.Kat Salon 3
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
İlknur Menekşe Bozkurt
Tez Danışmanı
: Doç.Dr. Meliha Köse
Program Türü 
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı
:
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Bilim Dalı
: Tarih Eğitimi
Tezin Konusu
:
Cumhuriyetten Günümüze Tarih Ders Kitaplarında Padişah İmajı
Tez Savunma Tarihi 
:
09.12.2022
Tez Savunma Saati 
:
14.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Salon 2
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Ramazan KÜÇÜKAHMETOĞLU
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Atilla PULUR
Program Türü 
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı
:
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Bilim Dalı
: Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Tezin Konusu                                  
:
İlkokul Beden Eğitimi ve Oyun Öğretim Programı Kazanımlarının Farklı Taksonomilere Göre Değerlendirilmesi
Tez Savunma Tarihi 
:
12.12.2022
Tez Savunma Saati 
:
12.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 1. Kat Tez Savunma Odası
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Adnan Avdagiç
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Nezir Temur
Program Türü 
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı
:
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Bilim Dalı
: Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi 
Tezin Konusu                             
:
Bosna Hersekli Öğrencilere Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Sosyokültürel Bilgilerin İşlevi 
Tez Savunma Tarihi 
:
16.12.2022
Tez Savunma Saati 
:
13.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi TÖMER Seminer Salonu
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Asude Sena Muğlu
Tez Danışmanı
: Doç. Dr. Behire Kuyumcu
Program Türü 
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı
:
Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı
: Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Tezin Konusu                                  
:
Algılanan Anne-Baba Reddi ve Sahtekârlık Fenomeni Arasındaki İlişkide Psikolojik Uyumsuzluğun Aracı Rolü
Tez Savunma Tarihi 
:
19.12.2022
Tez Savunma Saati 
:
10.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Toplantı Salonu
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Özge Aslanel
Tez Danışmanı
: Prof.Dr. Ali Yakıcı
Program Türü 
:
Doktora
Anabilim Dalı
:
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Bilim Dalı
: Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi
Tezin Konusu                          
:
Sinemada Kullanılan Türkülerin Öğrencilerin Türk Dili ve Edebiyatı Dersine Bakış Açısına Etkisi
Tez Savunma Tarihi 
:
28.12.2022
Tez Savunma Saati 
:
14.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası 3 nolu Seminer Salonu
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Elif Ergezer
Tez Danışmanı
: Prof.Dr. Nejla Yürük
Program Türü 
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı
:
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı
: Fen Bilgisi Eğitimi
Tezin Konusu                                  
:
Görme Yetersizliği Olan 7.Sınıf Öğrencilerinin Maddenin Tanecikli Yapısı Hakkındaki Kavramsal Anlamları
Tez Savunma Tarihi 
:
26.12.2022
Tez Savunma Saati 
:
14.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Fen Lab. 7
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Seda Altunsoy Okvuran
Tez Danışmanı
: Prof.Dr. Nejla Yürük
Program Türü 
:
Doktora
Anabilim Dalı
:
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı                                                                                                          
: Fen Bilgisi Eğitimi
Tezin Konusu                                                               
:
Üstkavramsal Faaliyetlerle Zenginleştirilmiş Argümantasyona Dayalı Öğretimin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Basit Elektrik Devreleri Konusundaki Kavramsal Anlamaları Üzerine Etkisinin Epistemolojik İnanç Düzeylerine Göre İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi 
:
19.12.2022
Tez Savunma Saati 
:
15.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Fen Lab. 7
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Yasin Elçi
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Emel Koç
Program Türü 
:
Doktora
Anabilim Dalı
:
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Bilim Dalı                                       
: Felsefe Grubu Eğitimi
Tezin Konusu                   
:
Martin Buber in Eğitim Felsefesinin Diyalog (ilişki) ve Ben Sen Kavramları Çerçevesinde Değerlendirilmesi
Tez Savunma Tarihi 
:
19.12.2022
Tez Savunma Saati 
:
12.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 544 nolu oda
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
 Hatice Büşra Gökçe
Tez Danışmanı
:  Prof. Dr. Mustafa Yel
Program Türü 
:
 Yüksek Lisans
Anabilim Dalı
:
 Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı                              
:  Biyoloji Eğitimi 
Tezin Konusu            
:
 Ortaöğretim MEB Biyoloji Ders Kitabı Etkinliklerinin Çevre Eğitimi Açısından İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi 
:
 26.12.2022
Tez Savunma Saati 
:
 10:30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 544 nolu oda
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
 Zahit YILMAZ
Tez Danışmanı
:  Doç. Dr. Halil İbrahim YILDIRIM
Program Türü 
:
 Yüksek Lisans
Anabilim Dalı
:
 Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı                                 
:  Fen Bilgisi Eğitimi
Tezin Konusu            
:
 İlköğretim Fen Bilimleri Ders Kitaplarının Değerler Açısından İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma
Tez Savunma Tarihi 
:
 29.12.2022
Tez Savunma Saati 
:
 13:30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası 3 Nolu Dekanlık Toplantı Salonu
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Çiğdem KABASAKAL
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Mustafa YEL
Program Türü 
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı
:
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi 
Bilim Dalı                          
: Biyoloji Eğitimi
Tezin Konusu       
:
Biyoloji Öğretmen Adaylarının Lisansüstü Eğitime Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi 
:
26.12.2022
Tez Savunma Saati 
:
13.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası No:223
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Zeynep Nur AYDIN KILIÇ
Tez Danışmanı
: Prof.Dr. Fatma Tezel Şahin
Program Türü 
:
Doktora
Anabilim Dalı
:
Temel Eğitim
Bilim Dalı                          
: Okul Öncesi Eğitimi
Tezin Konusu                                             
:
Ayrımcılık Karşıtı Eğitim Programının (AYKEP) Çocukların  Farklılıklara Saygı Tutumları ve Empati Becerilerine Etkisinin İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi 
:
27.12.2022
Tez Savunma Saati 
:
10.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi 
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Emrullah Soğanlı
Tez Danışmanı
: Doç. Dr. Celal Turgut KOÇ 
Program Türü 
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı
:
Yabancı Diller Eğitimi
Bilim Dalı                          
: Arap Dili Eğitimi
Tezin Konusu                                             
:
Arapça Öğretmenliği Bölümlerindeki Öğretim Elemanlarının Öğrencilerin Okuma Becerilerini Ölçme Değerlendirme Stratejileri
Tez Savunma Tarihi 
:
30.12.2022
Tez Savunma Saati 
:
10.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi C- Blok Kat: 1 Toplantı salonu. 
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Betül HAMAN
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Tahir ATICI
Program Türü 
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı
:
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı                          
: Biyoloji Eğitimi
Tezin Konusu                                                     
:
LİSE DÜZEYİNDE DEVLET VE ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI OLANAKLARININ ÖĞRENCİLERİN MERKEZİ SINAVLARDA BAŞARI DÜZEYLERİNE ETKİSİ
Tez Savunma Tarihi 
:
30.12.2022
Tez Savunma Saati 
:
10.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Biyoloji Laboratuvarı
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Nagehan ÖZDEMİR
Tez Danışmanı
: Dr. Öğr. Üyesi Nevriye YAZÇAYIR
Program Türü 
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı
:
Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı                          
: Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı
Tezin Konusu                    
:
Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Eleştirel Düşünme Eğitimi ile İlgili Görüşleri
Tez Savunma Tarihi 
:
30.12.2022
Tez Savunma Saati 
:
15.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası 3 Nolu Toplantı Salonu
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Selmi DEMİRKOL
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Gıyasettin AYTAŞ
Program Türü 
:
Doktora
Anabilim Dalı
:
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Bilim Dalı                     
: Türkçe Eğitimi
Tezin Konusu                 
:
Konuşma Eğitimini Etkileyen Unsurlar Olarak Öğretmen, Öğrenci, Materyal
Tez Savunma Tarihi 
:
30.12.2022
Tez Savunma Saati 
:
09.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 1 nolu Seminer Salonu
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

background image