Tez/Tez Önerisi Takip Sistemi Ekim 2022

ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI

İNCELEMEYE ALINAN DOKÜMAN* 

ALINDIĞI TARİH

TURNITIN TARAMASI 

DOKÜMAN İNCELEMESİ

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
background image