Tez Savunması Gün ve Saatleri (Kasım 2022)

 

 

Tez Yazarı
:
Aslı Balcı
Tez Danışmanı
: Prof.Dr. Fatma Tezel Şahin
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Temel Eğitim
Bilim Dalı                          
: Okul Öncesi Eğitimi
Tezin Konusu                                           
:
Okul Öncesi Eğitimde Kullanılmak Üzere Geliştirilen E-Portfolyo Uygulamasının Çocuklar ve Eğitim Ortamı Üzerindeki Etkileri
Tez Savunma Tarihi 
:
02.11.2022
Tez Savunma Saati 
:
11.45
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası 3 nolu Toplantı Salonu
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Pelin Avcı
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Erdal Zorba
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Bilim Dalı                          
: Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Tezin Konusu                                           
:
Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Dijital Oyun Bağımlılığının Akademik Başarıları Üzerine Etkisi: Karma Yöntem Araştırması
Tez Savunma Tarihi 
:
07.11.2022
Tez Savunma Saati 
:
13.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Rektörlük Binası Toplantı Salonu
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Pınar KARAGÖZ
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Semra GÜVEN
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı                          
: Eğitim Programları ve Öğretim
Tezin Konusu                                       
:
Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Programı’nın Stufflebeam (CIPP) Program Değerlendirme Modeli İle İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi 
:
01.11.2022
Tez Savunma Saati 
:
14.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası 3 Nolu Toplantı Salon
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Serpil Selen Güngör
Tez Danışmanı
: Doç.Dr. Pınar Bilasa
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı                          
: Eğitim Programları ve Öğretim
Tezin Konusu                                                   
:
Milli Eğitim Bakanlığı Tarafından Düzenlenen Eğitim Koçluğu Kurs Programının Scriven’ın Bağımsız Değerlendirme Modeline Göre Değerlendirilmesi
Tez Savunma Tarihi 
:
07.11.2022
Tez Savunma Saati 
:
14.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 121 nolu oda
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Begüm Dilara Civangönül 
Tez Danışmanı
: Doç.Dr. Ayşe Sert Çıbık 
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi 
Bilim Dalı                          
: Fen Bilgisi Eğitimi 
Tezin Konusu                                         
:

Saf Madde Ve Karışımlar Ünitesindeki Kavram Yanılgılarını Belirlemeye Yönelik Dört Aşamalı Kavram Testinin Geliştirilmesi

Tez Savunma Tarihi 
:
11.11.2022
Tez Savunma Saati 
:
14.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası 219/A numaralı oda  
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Mustafa Zafer KADAKAL
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Semra BENZER
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi 
Bilim Dalı                          
: Fen Bilgisi Eğitimi 
Tezin Konusu                           
:
İlköğretim İkici Kademe  Öğrencilerinin  Geri Dönüşümün Çevreye Etkilerine Yönelik Tutumları
Tez Savunma Tarihi 
:
07.11.2022
Tez Savunma Saati 
:
10.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası 2 Nolu Toplantı Salonu     
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Şeyma YEŞİL
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Cem BALÇIKANLI
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Yabancı Diller Eğitimi
Bilim Dalı                   
: İngiliz Dili Eğitimi 
Tezin Konusu   
:
A Suggested English Language Policy in Turkey
Tez Savunma Tarihi 
:
18.11.2022
Tez Savunma Saati 
:
10.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi  C Blok Kat 1 Toplantı Salonu
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Nalan Kolay
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Melike Özer Keskin
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Matematik ve Fen Bİlimleri Eğitimi
Bilim Dalı                   
: Biyoloji Eğitimi 
Tezin Konusu                                               
:
 Biyoloji ve Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Öğretimi Tasarlama ve Uygulama Sürecinde Etik Konulara Yer Verme Durumlarının İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi 
:
14.11.2022
Tez Savunma Saati 
:
10.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Biyoloji Lab. 6
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Meltem Canlı
Tez Danışmanı
: Prof.Dr:Yasin ÜNSAL
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Matematik ve Fen Bİlimleri Eğitimi
Bilim Dalı                   
: Fizik Eğitimi
Tezin Konusu                                          
:
ORTAÖĞRETİM 10. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN FİZİK DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ OKUL TÜRLERİNE GÖRE İNCELENMESİ
Tez Savunma Tarihi 
:
14.11.2022
Tez Savunma Saati 
:
10.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dekanlık Toplantı Salonu
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Ayşe İleri
Tez Danışmanı
: Prof.Dr. Melike Özer Keskin
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Matematik ve Fen Bİlimleri Eğitimi
Bilim Dalı                   
: Biyoloji Eğitimi
Tezin Konusu                                     
:

Öğretmen, Öğrenci Ve Veli Gözünden Bilsem Ve Özel Yetenekli Öğrencilerin Eğitimi Yetenekli Öğrencilerin Eğitimi

Tez Savunma Tarihi 
:
14.11.2022
Tez Savunma Saati 
:
12.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Biyoloji Laboratuvarı 6
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Belal YOUNS
Tez Danışmanı
: Doç. Dr. Yusuf UYAR 
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı                   
: Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi 
Tezin Konusu                                
:
Cezayirli Öğrencilerin Türkçe Konuşma Becerileri ve Bu Beceriyi Etkileyen Faktörler Üzerine Bir İnceleme
Tez Savunma Tarihi 
:
10.11.2022
Tez Savunma Saati 
:
10.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 1 nolu Seminer Salonu
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Şeyma Çelen
Tez Danışmanı
: Doç. Dr. Aysel Tüfekci
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Temel Eğitim
Bilim Dalı                   
: Okul Öncesi Eğitimi
Tezin Konusu                                
:
36-72 Aylık Çocukların Duygu Düzenleme Becerileri ile Mizaç Özellikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi 
:
15.11.2022
Tez Savunma Saati 
:
12.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 2 nolu Seminer Salonu (Seminer-2)
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Nagihan ŞENYILDIZ
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Gıyasettin AYTAŞ
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Bilim Dalı                   
: Türkçe Eğitimi
Tezin Konusu                                                           
:
Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin Okuma Kazanımlarını Gerçekleştirme Yeterliliği ve PISA’daki Okuma Becerileri Alanındaki Etkisi Açısından Değerlendirilmesi
Tez Savunma Tarihi 
:
16.11.2022
Tez Savunma Saati 
:
12.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası Seminer 1 Salonu
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Özlem ALTINKAYNAK YAYLACI
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Alev Çetin
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı                   
: Fen Bilgisi Eğitimi
Tezin Konusu                                
:
Ortaokul 8. Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilimleri Dersi Başarısına Görsel Okuryazarlık Uygulamalarının Etkisi
Tez Savunma Tarihi 
:
21.11.2022
Tez Savunma Saati 
:
13.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası 3 nolu Toplantı Salonu
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Suat DALAKÇI
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Beyhan ZABUN
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Bilim Dalı                   
: Felsefe Grubu Eğitimi
Tezin Konusu                          
:
Lise Öğrencilerinde Zaman Perspektifi ile Akademik Erteleme Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi 
:
24.11.2022
Tez Savunma Saati 
:
13.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Hersek Binası 615 nolu oda
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Betül Kınık
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Kemal Sinan Özmen 
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Yabancı Diller Eğitimi
Bilim Dalı                   
: İngiliz Dili Eğitimi
Tezin Konusu                   
:
Student Teacher Socialization in English Language Teacher Education Programs
Tez Savunma Tarihi 
:
29.11.2022
Tez Savunma Saati 
:
12.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi C Blok Kat: 1 Toplantı Salonu
 
 
 

 

 

 

 

 

 

background image