Tez Savunması Gün ve Saatleri (Ekim 2022)

 

 

 

Tez Yazarı
:
Samed Yasin ÖZTÜRK
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Gonca YANGIN EKŞİ
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Yabancı Diller Eğitimi
Bilim Dalı                          
: İngiliz Dili Eğitimi
Tezin Konusu                                                        
:
Intercultural Communicative Competence and Global Citizenship Education of ELT Student Teachers Through Telecollaboration
Tez Savunma Tarihi 
:
07.10.2022
Tez Savunma Saati 
:

10.00

Tez Savunma Yeri 
:
 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi C Blok Kat 1 Toplantı Salonu
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Büşra Çadır
Tez Danışmanı
: Doç. Dr. Ayşe Nesibe Önder
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı                          
: Fen Bilgisi Eğitimi
Tezin Konusu                                                                         
:
Hikâyelendirme Tekniğinin Öğrencilerin İnsan Ve Çevre Ünitesi Akademik Başarılarına, Motivasyonlarına Ve Okuduğunu Anlama Becerilerine Etkisinin İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi 
:
03.10.2022
Tez Savunma Saati 
:
11.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası 3 nolu Toplantı Salonu
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Halime Yıldırım Hoş
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Nilüfer Kahraman
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı                          
: Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme
Tezin Konusu                                           
:
Derecelendirme Ölçeklerindeki Tepki Stillerinin Karma Mtk Ve Çoklu Süreç Mtk Yöntemlerine Göre İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi 
:
07.10.2022
Tez Savunma Saati 
:
10.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası 3 Nolu Toplantı Salonu
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Ahmet Fazıl ŞEMET
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Uygar KANLI
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı                          
: Fizik Eğitimi
Tezin Konusu                                               
:
Üniversite Öğrencilerinin Ay'ın Evreleri ve Tutulmaları Konusunda Alternatif Kavramların Belirlenmesi ve İyileştirilmesi
Tez Savunma Tarihi 
:
03.10.2022
Tez Savunma Saati 
:
14.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası- 2. Kat Fizik Laboratuvarı-4
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Büşra Begüm EĞRİ
Tez Danışmanı
: Doç. Dr. Nursel Yalçın
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Bilim Dalı                          
: Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Tezin Konusu                                 
:
Türkiye'de 2020 Yılına Kadar Siber Zorbalık Üzerine Yapılan Lisansüstü Tezlerin İçerik Analizi 
Tez Savunma Tarihi 
:
13.10.2022
Tez Savunma Saati 
:
09.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 334 Nolu Oda
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Rana Salmaner Doğan
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Şeref Tan
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı                          
: Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme
Tezin Konusu                                        
:
Meta Analitik Test Eşitleme Yönteminin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi: Tımms 2015 Örneği
Tez Savunma Tarihi 
:
07.10.2022
Tez Savunma Saati 
:
13.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası 3 Nolu Toplantı Salonu
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Erkan Dündar
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Gülgün ALPAN
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı                          
: Eğitim Teknolojisi
Tezin Konusu                              
:
Etkileşimli E-Kitaplara Yönelik Öğrenci ve Öğretmen Görüşleri: Coğrafya Dersi Örneği
Tez Savunma Tarihi 
:
17.10.2022
Tez Savunma Saati 
:
10.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası 1.Kat Salon 2
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Mehmet Fatih ŞEYRAN
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Yasemin AYDOĞAN
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
Bilim Dalı                          
: Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
Tezin Konusu                                           
:
Okul Öncesi Çocuklarda Cinsiyet Kalıp Yargılarının Öğretmenlerinin Cinsiyet Değişkenine Göre İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi 
:
20.10.2022
Tez Savunma Saati 
:
14.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Hersek Binası 407 Nolu Oda
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Seday ÜNAL TÜFEKÇİ
Tez Danışmanı
: Dr. Öğr. Üyesi Nevriye YAZÇAYIR
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı                          
: Eğitim Programları ve Öğretim
Tezin Konusu                             
:

İlkokul Öğrencilerinin Matematik Öğretim Programı Kazanımlarına Ulaşma Düzeyleri

Tez Savunma Tarihi 
:
21.10.2022
Tez Savunma Saati 
:
10.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası 3 Nolu Toplantı Salonu
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Berkay Gençer
Tez Danışmanı
: Dr. Öğr. Üyesi Murat Karabulut
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Güzel Sanatlar Eğitimi
Bilim Dalı                          
: Müzik Eğitimi
Tezin Konusu                                      
:
Türkiye’de Yaşayan Ahıska Türklerinin Halk Müziği Kültürünün Müzik Eğitimi Açısından İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi 
:
27.10.2022
Tez Savunma Saati 
:
10.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Bölümü Seminer Odası
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Hakan Bayırlı
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Hüseyin Köksal
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Temel Eğitim
Bilim Dalı                          
: Sınıf Eğitimi
Tezin Konusu                                      
:
İlkokul öğrencilerinin rol model tercihleri ve rol modellerin eğitime katılma süreci: Karma araştırma
Tez Savunma Tarihi 
:
19.10.2022
Tez Savunma Saati 
:
11.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dekanlık 2'nolu Salon
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
İsmet Malakcıoğlu
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Melike Özer Keskin
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı                          
: Biyoloji Eğitimi
Tezin Konusu                                           
:
Biyoloji ve Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Yansıtıcı Düşünme Düzeylerinin Yansıtıcı Yazmalarla Belirlenmesi
Tez Savunma Tarihi 
:
28.10.2022
Tez Savunma Saati 
:
11.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Biyoloji Laboratuvar-6
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Yıldız SARIKAYA
Tez Danışmanı
: Dr. Öğretim Üyesi Yücel KAYABAŞI
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı                          
: Eğitimde Program Geliştirme
Tezin Konusu                                                                  
:
Pandemi (Covid 19) sürecinde ortaokul matematik öğretim programının uzaktan eğitim ile uygulanmasına yönelik öğretmen ve müfettiş görüşleri
Tez Savunma Tarihi 
:
20.10.2022
Tez Savunma Saati 
:
13.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası  No: 110 Seminer Odası
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Mehmet Özkaya
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Sami Şahin
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Bilim Dalı                          
: Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Tezin Konusu                                                                            
:
Zihinsel Engellilerin Eğitiminde Hareket Tabanlı Teknolojilerin Kullanılabilirlik İncelemesi ve Öğrencilerin Bilişsel, Akademik ve Motor Gelişimlerine Etkisinin Araştırılması
Tez Savunma Tarihi 
:
28.10.2022
Tez Savunma Saati 
:
10.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Toplantı Salonu
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Kemal Güneş
Tez Danışmanı
: Doç.Dr.Sevil FİLİZ
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı                          
: Eğitim Programları ve Öğretim
Tezin Konusu                                                                                                   
:
7.Sınıf Matematik Uygulamaları Dersinde Polya’nın Adımlarına Göre Çevrimiçi Yapılan Rutin Olmayan Problem Çözme Öğretiminin Öğrencilerin Problem Çözme İnançlarına, Becerilerine ve Matematik Başarısına Etkisi
Tez Savunma Tarihi 
:
28.10.2022
Tez Savunma Saati 
:
10.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna 3 Seminer Odası
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

background image