Tez Savunması Gün ve Saatleri (Eylül 2022)

 

 

 

Tez Yazarı
:
Esra Evrensel
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Semra BENZER
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı                          
: Fen Bilgisi Eğitimi
Tezin Konusu                               
:
Ortaokul Öğrencilerinin Bilime Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi 
:
05.09.2022
Tez Savunma Saati 
:
10.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası 2 nolu Toplantı Salonu
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Ömer Faruk Özbey
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Rabia Sarıkaya
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Temel Eğitim
Bilim Dalı                          
: Sınıf Eğitimi
Tezin Konusu                          
:
İlkokul Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Becerilerinin İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi 
:
02.09.2022
Tez Savunma Saati 
:
14.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 6. kat 3 numaralı Seminer Odası
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Nilüfer ITKI POLAT
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Osman ÇİMEN
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı                          
: Biyoloji Eğitimi
Tezin Konusu                                                                      
:
10. Sınıf Biyoloji Ders Kitabında Bulunan Hücre Bölünmeleri Ünitesindeki Ölçme Değerlendirme Etkinliklerinin Biyoloji Ögretmenleri Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
Tez Savunma Tarihi 
:
05.09.2022
Tez Savunma Saati 
:
10.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Tematik Sınıf
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Sezin Yılmaz
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Emine Koca
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Giyim Endüstrisi ve Moda Tasarımı Eğitimi
Bilim Dalı                          
: Giyim Endüstrisi ve Moda Tasarımı Eğitimi
Tezin Konusu                                    
:
Oransal Vücut Problemlerinin Giderilmesinde Tasarım Ögelerinin Kullanılmasına Yönelik Bir Uygulama
Tez Savunma Tarihi 
:
14.09.2022
Tez Savunma Saati 
:
15.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Toplantı Salonu
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Duygu Akdemir SIHAT 
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Güler EKMEKCİ  
Program Türü   
:
Yüksek Lisans  
Anabilim Dalı  
:
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı                          
: Kimya Eğitimi 
Tezin Konusu                                                           
:
Ortaöğretim 12.Sınıf Kimya Ders Kitaplarındaki Ünite Hazırlık ve Değerlendirme Sorularının Kapsam Geçerlik ve Bloom Taksomomisi ’ne Göre Analizi  
Tez Savunma Tarihi 
:
09.09.2022
Tez Savunma Saati 
:
13.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası 2.Kat 2 Nolu Salon
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Rasim TARAKCI
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. İhsan Kalenderoğlu
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Bilim Dalı                          
: Türkçe Eğitimi
Tezin Konusu           
:
Ortaokul Öğrencilerinin Öyküleyici Metin Yazma Becerileri
Tez Savunma Tarihi 
:
07.09.2022
Tez Savunma Saati 
:
10.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 6. kat 639 numaralı oda.
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Damla MERAL
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Kemal ÖZTEMEL
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı                          
: Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Tezin Konusu                                            
:
Ergenlerde Nomofobinin Yordanmasında Gelişmeleri Kaçırma Korkusu, Sosyal Medya Bağımlılığı ve Aleksitiminin Rolü
Tez Savunma Tarihi 
:
15.09.2022
Tez Savunma Saati 
:
10.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası 1. Kat 2 No'lu Salon
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Ayşenur HOCA 
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Zekiye Müge TAVİL
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Yabancı Diller Eğitimi
Bilim Dalı                          
: İngiliz Dili Eğitimi
Tezin Konusu                                                    
:
A Suggested Model for the Enhancement of EFL Teachers' Self-efficacy Levels and Its Effect on EFL Learners' Language Proficiency Level
Tez Savunma Tarihi 
:
07.09.2022
Tez Savunma Saati 
:
13.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi C Blok, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü 
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Mehmet KORKAR
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Kemal ÖZTEMEL
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı                          
: Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Tezin Konusu                                            
:
Çalışanların Temel Benlik Değerlendirmesi ve Anlamlı Çalışma Arasındaki İlişkide Düzgün İş ve İş Doyumunun Aracı Etkisi
Tez Savunma Tarihi 
:
23.09.2022
Tez Savunma Saati 
:
10.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası 2 numaralı toplantı salonu
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Zeki Bayram
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Mehmet Ali Çakmak
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Bilim Dalı                          
: Sosyal Bilgiler Eğitimi
Tezin Konusu                                            
:
Özel Yetenekli Öğrencilere Yönelik Bilim ve Sanat Merkezlerinde Uygulanan Sosyal Bilgiler Eğitimi: Bir Durum Çalışması
Tez Savunma Tarihi 
:
07.09.2022
Tez Savunma Saati 
:
14.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası 
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Nurcan CEYLAN
Tez Danışmanı
: Prof.Dr.Bayram ÇETİN
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
 Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı                          
:  Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Tezin Konusu                                                           
:
Uzman Görüşüne Göre Yanlı Olduğu Belirlenen Maddelerin Değişen Madde Fonksiyonu Belirleme Yöntemleri İle Tutarlılığının İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi 
:
 14.09.2022
Tez Savunma Saati 
:
 11.00
Tez Savunma Yeri 
:
 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası 3 nolu Toplantı Salonu
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Merve ÇELİK
Tez Danışmanı
: Prof.Dr. Meryem SELVİ
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı                          
: Biyoloji Eğitimi
Tezin Konusu                                                           
:
Web 2.0 Araçlarının 9. Sınıf Öğrencilerinin Hücre Zarından Madde Geçişleri Konusundaki Kavramsal Anlamaları Üzerine Etkisi                
Tez Savunma Tarihi 
:
 14.09.2022
Tez Savunma Saati 
:
 13.30
Tez Savunma Yeri 
:
 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Biyoloji Lab 6
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Zehra DİLSİZ
Tez Danışmanı
: Prof. Yılmaz ŞENDURUR
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Güzel Sanatlar Eğitimi
Bilim Dalı                          
: Müzik Eğitimi
Tezin Konusu                                       
:
Başlangıç keman eğitiminde doğal durumun sol el hedef davranışların kazanılmasına etkisi             
Tez Savunma Tarihi 
:
 21.09.2022
Tez Savunma Saati 
:
 10.00
Tez Savunma Yeri 
:
 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Müzik bölümü seminer odası
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Kübra YENEL
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Necati Cemaloğlu
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı                          
: Eğitim Yönetimi
Tezin Konusu                               
:
Eğitim Yöneticilerinin Profesyonelleşmesi: OECD Ülkeleri Bağlamında Bir Karşılaştırma
Tez Savunma Tarihi 
:
12.09.2022
Tez Savunma Saati 
:
10.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi  Eğitim Bilimleri Enstitüsü Toplantı Salonu
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Zeynep MERİÇ ÖZGÜR
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Semra GÜVEN
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı                          
: Eğitim Programarı ve Öğretim
Tezin Konusu                                                    
:
Halk Eğitimi Merkezlerindeki Eğitimlerin Kursiyer Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi (Çankaya Halk Eğitimi Merkezi Örneği)
Tez Savunma Tarihi 
:
23.09.2022
Tez Savunma Saati 
:
14.00
Tez Savunma Yeri 
:
 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası 3 No'lu Toplantı Salonu
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Hazal GÜNAY
Tez Danışmanı
: Dr. Öğretim Üyesi Hatice ŞINGIR
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı                          
: Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Tezin Konusu                                                         
:
Engelli Çocuğa Sahip Ailelerde Ebeveyn Rolüne İlişkin Kendilik Algısının ve Psikolojik Yardım Almaya İlişkin Tutumun İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi 
:
15.09.2022
Tez Savunma Saati 
:
13.00
Tez Savunma Yeri 
:
 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi 
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Emrullah Soğanlı
Tez Danışmanı
: Doç. Dr. Celal Turgut KOÇ 
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Yabancı Diller Eğitimi
Bilim Dalı                          
:
Arap Dili Eğitimi
Tezin Konusu                                                         
:
Arapça Öğretmenliği Bölümlerindeki Öğretim Elemanlarının Öğrencilerin Okuma Becerilerini Ölçme Değerlendirme Stratejileri
Tez Savunma Tarihi 
:
16.09.2022
Tez Savunma Saati 
:
11.00
Tez Savunma Yeri 
:
 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi C Blok Kat 1 Toplantı Salonu. 
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Nilufar Eşkan
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Kadriye Dilek Bacanak
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Yabancı Diller Eğitimi
Bilim Dalı                          
:
İngiliz Dili Eğitimi
Tezin Konusu                          
:
CULTURAL PRESENTATION IN TURKISH SECONDARY EFL COURSEBOOKS: 
AN ANALYSIS FROM INTERCULTURAL PERSPECTIVE
Tez Savunma Tarihi 
:
14.09.2022
Tez Savunma Saati 
:
13.30
Tez Savunma Yeri 
:
 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi C Blok 
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Madina KÜÇÜK
Tez Danışmanı
: Doç.Dr.Başak UYSAL
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Bilim Dalı                          
: Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi
Tezin Konusu                                       
:
TÜRKÇE KONUŞURU OLAN RUSLARIN ANA DİLİNDE KONUŞMA SÜRECİNE TÜRKÇENİN ETKİSİ
Tez Savunma Tarihi 
:
16.09.2022
Tez Savunma Saati 
:
13.00
Tez Savunma Yeri 
:
 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 3 nolu Toplantı Salonu
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Mustafa EROL
Tez Danışmanı
: Doç.Dr.Başak UYSAL
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Temel Eğitim
Bilim Dalı                          
: Sınıf Eğitimi
Tezin Konusu                               
:
İlkokul Öğrencilerinin Arkadaşlık İlişkilerinin Gömülü Teori Kapsamında İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi 
:
20.09.2022
Tez Savunma Saati 
:
14.00
Tez Savunma Yeri 
:
 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dekanlık 2'nolu toplantı salonu
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Gizem TABARU ÖRNEK
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Selma YEL
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Temel Eğitim
Bilim Dalı                          
: Sınıf Eğitimi
Tezin Konusu                                                      
:
Hayat Bilgisi Dersinde Yer Temelli Öğretim Uygulamalarının Öğrencilerin Girişimcilik Becerisi Ve Çevre Okuryazarlığına Etkisi
Tez Savunma Tarihi 
:
30.09.2022
Tez Savunma Saati 
:
10.00
Tez Savunma Yeri 
:
 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Salon 2
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Başak Gökmen
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Gürcü Erdamar
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı                          
: Eğitim Programları ve Öğretim
Tezin Konusu                                  
:

Lise Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri ile İngilizce Dersine Yönelik   Tutumları Arasındaki İlişki

Tez Savunma Tarihi 
:
29.09.2022
Tez Savunma Saati 
:
10.30
Tez Savunma Yeri 
:
 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası 2 nolu Seminer Salonu
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Elif Demirci
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Sönmez GİRGİN
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı                          
: Fen Bilgisi Eğitimi 
Tezin Konusu                                                                                          
:
Arduino ile Işık Kirliliği Konusunda STEM Etkinliklerinin Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının STEM Eğitimi Farkındalıklarına, Teknolojiye ve Çevreye Yönelik Tutumlarına Etkisinin İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi 
:
26.09.2022
Tez Savunma Saati 
:
15.00
Tez Savunma Yeri 
:
 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dekanlık Katı 2 nolu Salon
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Elif EREN OK
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Feyzi ULUĞ
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı                          
: Eğitim Yönetimi
Tezin Konusu                            
:
Ortaokul Öğretmenlerinde Örgütsel Muhalefetin İşe Yabancılaşma Üzerine Etkisi
Tez Savunma Tarihi 
:
23.09.2022
Tez Savunma Saati 
:
14.00
Tez Savunma Yeri 
:
 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 6. Kat 1. Seminer Salonu
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Çağatay Yıldız
Tez Danışmanı
: Doç. Dr. Bahadır Kılcan
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Bilim Dalı                          
: Sosyal Bilgiler Eğitimi
Tezin Konusu                                                            
:

CUMHURİYETTEN GÜNÜMÜZE SOSYAL BİLGİLER VE HAYAT BİLGİSİ DERS KİTAPLARINDA SAĞLIK KONULARININ YER ALMA DURUMU

Tez Savunma Tarihi 
:
27.09.2022
Tez Savunma Saati 
:

13.30

Tez Savunma Yeri 
:
 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 1. Salon
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Ayşegül BAYKIR
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Semra MİRİCİ
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı                          
: Biyoloji Eğitimi
Tezin Konusu                                              
:
Akuaponik Sistem Uygulamalarının Öğrencilerin Ekosistem Ekolojisi Konusundaki Akademik Başarılarına Etkisi
Tez Savunma Tarihi 
:
27.09.2022
Tez Savunma Saati 
:

13.30

Tez Savunma Yeri 
:
 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası 
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Kadir SAİN
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Şakir BERBER
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Bilim Dalı                          
: Felsefe Grubu Eğitimi
Tezin Konusu                                                 
:
Beşeri Sermaye Gücü Olarak Yükseköğretimin Küresel Rekabet İle İlişkisi: OECD Ülkeleri Üzerine Bir Panel Veri Analizi
Tez Savunma Tarihi 
:
29.09.2022
Tez Savunma Saati 
:

13.30

Tez Savunma Yeri 
:
 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası 1. Kat Salon 3 
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Ulaş Yabanova
Tez Danışmanı
: Doç. Dr. Özden Demirkan
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı                          
: Eğitim Teknolojisi
Tezin Konusu                                                                
:
YÜZEYSEL ÖĞRENME TABANLI MOBİL ÖN ÖĞRENME SİSTEMİNİN ÖĞRENME ÇIKTISI, TUTUM VE DERİN ÖĞRENMEYE YÖNELİK TRANSFERE ETKİSİ
Tez Savunma Tarihi 
:
27.09.2022
Tez Savunma Saati 
:

10.00

Tez Savunma Yeri 
:
 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Toplantı Salonu 3
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Cemalettin Canbolater
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Nezir Temur 
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Bilim Dalı                          
: Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi 
Tezin Konusu                                         
:
Türkçe ve Türk Kültürü Ders Kitaplarının (5-8. seviyeler) Yazma Becerisi Kazanımlarını Karşılama Durumu 
Tez Savunma Tarihi 
:
30.09.2022
Tez Savunma Saati 
:
14.00
Tez Savunma Yeri 
:
 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tömer Toplantı Salonu
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Seday ÜNAL TÜFEKÇİ
Tez Danışmanı
: Dr. Öğr. Üyesi Nevriye YAZÇAYIR
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
 Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı                          
: Eğitim Programları ve Öğretim
Tezin Konusu                              
:
İlkokul Öğrencilerinin Matematik Öğretim Programı Kazanımlarına Ulaşma Düzeyleri
Tez Savunma Tarihi 
:
30.09.2022
Tez Savunma Saati 
:
14.30
Tez Savunma Yeri 
:
 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası 3 Nolu Toplantı Salonu
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Firdevs Derviş
Tez Danışmanı
: Doç. Dr.  Erdinç DOĞRU
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Yabancı Diller Eğitimi
Bilim Dalı                          
: Arap Dili Eğitimi
Tezin Konusu                                     
:
Bâbu’l-Hâra” Dizisi Çerçevesinde Şam Lehçesindeki Dilsel Olgular Analitik ve Eğitsel Bir İnceleme
Tez Savunma Tarihi 
:
28.09.2022
Tez Savunma Saati 
:
15.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi C- Blok Kat: 1 Toplantı salonu
 
 
 

 

 

 

 

background image