Tez Savunması Gün ve Saatleri (Ağustos 2022)

 

 

 

Tez Yazarı
:
Neslihan Öztürk 
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Dilek Ergönenç
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi 
Bilim Dalı                   
: Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi
Tezin Konusu                                     
:
1876-1928 Yılları Arasında Anadolu Sahasında Yayımlanan Dil Bilgisi Kitaplarındaki Terimlerin Karşılaştırılması
Tez Savunma Tarihi 
:
03.08.2022
Tez Savunma Saati 
:
13.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası Seminer Salonu 1
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Tuna DOĞAN
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Ülkü ESER ÜNALDI
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi 
Bilim Dalı                   
: Coğrafya Eğitimi
Tezin Konusu                                              
:

2018 Coğrafya Öğretim Programı ile Coğrafya Ders Kitaplarının Su Tasarrufu Konusu ve Kazanımları Açısından Değerlendirilmesi

Tez Savunma Tarihi 
:
02.08.2022
Tez Savunma Saati 
:
11.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 6.kat 1nolu Salon
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Sunay ÇİN
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Cengiz ÇİNAR    İkinci Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Nuri Can AKSOY
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı                   
: İlköğretim Matematik Eğitimi
Tezin Konusu                                            
:
Oyunlaştırma Temelli Matematik Eğitiminin Öğrencilerin Akademik Başarılarına, Motivasyonlarına ve Girişimcilik Becerilerine Etkisi
Tez Savunma Tarihi 
:
03.08.2022
Tez Savunma Saati 
:
13.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dekanlık 1 Nolu Salon 
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Aynur AKSU
Tez Danışmanı
: Doç. Dr. Yusuf Ziya TAVİL
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Özel Eğitim
Bilim Dalı                   
: Zihin Engellilerin Eğitimi
Tezin Konusu                                            
:
Özel Eğitim ve Sınıf Öğretmenlerinin Sınıf İçi Ölçme Değerlendirme Alanında Öz yeterlik Algılarının Karşılaştırılması. Ankara Örneklemi
Tez Savunma Tarihi 
:
01.08.2022
Tez Savunma Saati 
:
13.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası Z11
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Sultan AHRAZ
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Hayati AKYOL
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Temel Eğitim
Bilim Dalı                   
: Sınıf Eğitimi
Tezin Konusu                                            
:
Okuduğunu Anlama Stratejilerinin Okuduğunu Anlama, Okuma Tutumu ve Okuma Kalıcılığına Etkisi Üzerine Meta Analiz Çalışması
Tez Savunma Tarihi 
:
09.08.2022
Tez Savunma Saati 
:
13.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi 
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Enderhan HARMANDAR
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Gökhan Duman
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Temel Eğitim
Bilim Dalı                   
: Okul Öncesi Eğitimi
Tezin Konusu                                            
:
Resim Kartı ve Hikâye Tamamlama Temelli Drama Eğitim Programının Anasınıfı Çocuklarının Davranışlarına Etkisinin İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi 
:
05.08.2022
Tez Savunma Saati 
:
11.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna 409 numaralı oda
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Songül AKLAR
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Mustafa YILDIZ
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Temel Eğitim
Bilim Dalı                   
: Sınıf Eğitimi
Tezin Konusu                                        
:
Aile Okuryazarlığı Programı ile Dezavantajlı İlkokul Öğrenci ve Ebeveynlerinin Okuryazarlık Becerilerinin Geliştirilmesi
Tez Savunma Tarihi 
:
03.08.2022
Tez Savunma Saati 
:
16.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dekanlık 1 Nolu Toplantı Salonu
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
İbrahim Doğukan Demirel
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. İhsan Kalenderoğlu
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Bilim Dalı                   
: Türkçe Eğitimi
Tezin Konusu                      
:

Irak’ta Türkmence Eğitim Programlarının İncelenmesi ve Ders Kitaplarına Yansıması

Tez Savunma Tarihi 
:
03.08.2022
Tez Savunma Saati 
:
14.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Hersek Binası Seminer-1
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Büşra Erten Kekik
Tez Danışmanı
: Doç. Dr. Eylem Dayı
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Özel Eğitim
Bilim Dalı                          
: Özel Eğitim
Tezin Konusu                   
:
Özel Eğitimde Okul Öncesinden İlkokula Geçişte İzleme Ve Öğretmen İş Birliği
Tez Savunma Tarihi 
:
03.08.2022
Tez Savunma Saati 
:
12.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Salon 2
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Berna OTUZ
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Gülay EKİCİ
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı                          
: Eğitim Programları ve Öğretimi
Tezin Konusu                                              
:
Meslek Lisesi Öğrencilerinin Alan/ Meslek ve Ortak/ Kültür Derslerine Yönelik Dirençlerini Etkileyen Faktörlerin İlişkisel Analizi
Tez Savunma Tarihi 
:
09.08.2022
Tez Savunma Saati 
:
11.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Toplantı Salonu 2
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Rabia ŞENTÜRK AYDIN
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Galip YÜKSEL
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı                          
: Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Tezin Konusu                                            
:
Lise Öğrencilerinin Dersle İlgili Başarı Duygularının Çeşitli Değişkenlerle İlişkisinin İncelenmesi: Kontrol - Değer Kuramı
Tez Savunma Tarihi 
:
04.08.2022
Tez Savunma Saati 
:
09.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Toplantı Salonu 2
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Sinem YANBIYIK
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Bekir BULUÇ
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Temel Eğitim
Bilim Dalı                          
: Sınıf Eğitimi
Tezin Konusu                                         
:
Öğretmen Adaylarının Matematiksel Yetkinlik Algılarının Belirlenmesi Ve Matematiksel Yetkinliğin Geliştirilmesi
Tez Savunma Tarihi 
:
09.08.2022
Tez Savunma Saati 
:
14.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası Seminer Salonu 2
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Eredzhep BEKIROV
Tez Danışmanı
: Doç. Dr. Başak UYSAL
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi 
Bilim Dalı                          
: Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi
Tezin Konusu                                                            
:
Yabancı Dil Öğretiminde Otantik Metinlerin Kullanımı: Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe ve New Headway Ders Kitaplarının Karşılaştırmalı İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi 
:
16.08.2022
Tez Savunma Saati 
:
13.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası Seminer Salonu 3
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Belma ATASOY
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Hüseyin AKKUŞ
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı                          
: Kimya Eğitimi
Tezin Konusu                                                    
:
Kimya Öğretmenlerinin ve Öğretmen Adaylarının Ölçme Değerlendirme Okuryazarlıkları ve Ölçme Değerlendirmeye İlişkin Tutumları
Tez Savunma Tarihi 
:
19.08.2022
Tez Savunma Saati 
:
13.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Kimya Laboratuvarı-1
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Mustafa Ağbaht
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Mehmet Hakkı SUÇİN
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Yabancı Diller Eğitimi
Bilim Dalı                          
: Arap Dili Eğitimi
Tezin Konusu                              
:

Hatay Yerleşik Arap Diyalektlerinin Öğretimine Yönelik A1 Düzeyi İletişimsel Materyal Tasarımı

Tez Savunma Tarihi 
:
08.08.2022
Tez Savunma Saati 
:
15.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi C Blok 1. Kat Toplantı Salonu
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Zehra Sari
Tez Danışmanı
: Doç. Dr. Aylin SEYMEN
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Yabancı Diller Eğitimi
Bilim Dalı                          
: Alman Dili Eğitimi
Tezin Konusu                                          
:
MAKİNE VE İNSAN ÇEVİRİLERİNİN, GRİMM MASALLARINI BAZ ALARAK YAN CÜMLE YAPILARININ İNCELENMESİ
Tez Savunma Tarihi 
:
16.08.2022
Tez Savunma Saati 
:
10.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi C Blok Toplantı Salonu
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Eyüp Sabri SEZER
Tez Danışmanı
: Doç. Dr. Aylin SEYMEN
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Yabancı Diller Eğitimi
Bilim Dalı                          
: Alman Dili Eğitimi
Tezin Konusu                                             
:

EIN VERGLEICHENDER ARBEITSVORGANG DES GEBAERDENSPRACHDOLMETSCHENS IN ÖSTERREICH UND DER TÜRKEI

Tez Savunma Tarihi 
:
16.08.2022
Tez Savunma Saati 
:
10.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi C Blok Toplantı Salonu
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Kıymet Kaman
Tez Danışmanı
: Doç. Dr. Banu Altunay
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Özel Eğitim
Bilim Dalı                          
: Görme Engellilerin Eğitimi
Tezin Konusu                                                
:

Görme Yetersizliği Olan Çocuklarda Uzaktan Eğitim Sürecinde Yaşanan Sorunların Öğretmen, Öğrenci Aile Açısından İncelenmesi

Tez Savunma Tarihi 
:
10.08.2022
Tez Savunma Saati 
:
09.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dekanlık 3 nolu Toplantı Salonu
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Duygu Güzelimdağ
Tez Danışmanı
: Prof. Erdal Tuğcular 
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Güzel Sanatlar Eğitimi
Bilim Dalı                          
: Müzik Eğitimi
Tezin Konusu                     
:

Çocuklarına Özel Piyano Dersi Aldıran Ebeveynlerin Beklentilerinin Belirlenmesi

Tez Savunma Tarihi 
:
12.08.2022
Tez Savunma Saati 
:
11.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Bölümü Seminer Odası
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Elçin Baca
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Yusuf BUDAK
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı                          
: Eğitim Teknolojisi
Tezin Konusu                                                  
:
Türkçe Dersinde Etkileşimli Tahta Kullanımıyla Desteklenen Plickers Uygulamasına Dayalı Soru Çözme Yöntemi Üzerine Öğrenci Görüşleri
Tez Savunma Tarihi 
:
22.08.2022
Tez Savunma Saati 
:
11.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 6. Kat 2  nolu salon
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Doğan Gedik 
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Fatma Açık
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi 
Bilim Dalı                          
: Türkçe Eğitimi
Tezin Konusu                                          
:
Cumhuriyet’ten Günümüze Uygulanan Dil Politikaları ve Dil Planlamalarının Ana Dili Olarak Türkçe Öğretimine Yansıması
Tez Savunma Tarihi 
:
24.08.2022
Tez Savunma Saati 
:
14.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası Seminer Salonu 3
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Buket Topgüloğlu
Tez Danışmanı
: Dr. Öğr. Üyesi Beran FİRİDİN
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi 
Bilim Dalı                          
: Fen Bilgisi Eğitimi
Tezin Konusu                                          
:
Ortaokul İkinci Kademe Öğrencilerinin Gerş Dönüşüme Yönelik Farkındalık Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi 
:
22.08.2022
Tez Savunma Saati 
:
13.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Fen Laboratuvarı-7 (Hersek Binası 3. Kat)
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Rukiyye Yıldız Altan
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Zeynep Fulya Temel
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi 
Bilim Dalı                          
: Fen Bilgisi Eğitimi
Tezin Konusu                                                
:
Üst Bilişsel Stratejilerle Desteklenen Geometri Eğitim Programının Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Üst Biliş ve Yürütücü İşlev Becerilerine Etkisi
Tez Savunma Tarihi 
:
24.08.2022
Tez Savunma Saati 
:
11.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Toplantı Salonu-2
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Arda ÜLGER
Tez Danışmanı
: Doç. Dr. Aslıhan KOCAMAN KAROĞLU
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Bilim Dalı                          
: Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Tezin Konusu                                             
:
Blok Tabanlı Robotik Kodlama Eğitiminin Uzaktan Eğitimle Yürütülmesine Yönelik Öğretmenlerin Görüşleri ve Bu Eğitimin Kalıcılığa Etkisi
Tez Savunma Tarihi 
:
19.08.2022
Tez Savunma Saati 
:
10.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Toplantı Salonu-2
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Mohammed Jihad GHAREEB
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Metin Kaya
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Bilim Dalı                          
: Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Tezin Konusu                                
:
Irak Cumhuriyeti Profesyonel Futbol Liglerinde Görev Yapan Hakemlerin Karar Verme Stillerinin İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi 
:
25.08.2022
Tez Savunma Saati 
:
13.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 1. Kat seminer odası
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Özge Arıkel
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Emine Rüya Özmen
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Özel Eğitim
Bilim Dalı                          
: Özel Eğitim
Tezin Konusu                                                                                                   
:
Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocukların Ebeveynlerine Sunulan Web Tabanlı Ebeveyn Koçluk Program’ının (Web-Koç) Ebeveynlerin Doğal Davranışsal Gelişimsel Müdahale Stratejilerini Uygulamada ve Çocukların Amaçlı İletişim Davranışlarını Artırmadaki Etkisi
Tez Savunma Tarihi 
:
19.08.2022
Tez Savunma Saati 
:
14.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Salon 3
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Bilge PİRLİBEYLİOĞLU
Tez Danışmanı
: Dr. Öğr. Ü. Selçuk BİLGİN
Program Türü   
:

Doktora

Anabilim Dalı  
:
Güzel Sanatlar Eğitimi 
Bilim Dalı                          
: Müzik Eğitimi
Tezin Konusu                                        
:
Müzik Öğretmeni Adaylarının Çalgı Performansı Özyeterlikleri ve Müzik Performans Kaygılarının Öğrenci Başarısı Üzerine Etkisi
Tez Savunma Tarihi 
:
25.08.2022
Tez Savunma Saati 
:
10.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi ABD Binası Seminer Odası
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Aslı TÜRKMENLİ
Tez Danışmanı
: Doç.Dr. Filiz ÇETİN
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı                          
: Eğitim Programları ve Öğretim
Tezin Konusu                        
:
Öğretmen Adaylarının Etkili Öğrenme Çevresi Oluşturma Özyeterlik İnançlarının İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi 
:
31.08.2022
Tez Savunma Saati 
:
15.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Toplantı Salonu
 
 
 

 

background image