Tez Savunması Gün ve Saatleri (Temmuz 2022)

 

 

Tez Yazarı
:
Elif Özsarı
Tez Danışmanı
: Prof.Dr. Ayse Dilek Öğretir OZCELİK 
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
Bilim Dalı                   
: Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
Tezin Konusu                                             
:
Zihin Kurami Temelli Duygusal Gelisim Programının 5 Yaş çocuklarının Duygusal Yeterliliklerine Etkisinin Incelenmesi
Tez Savunma Tarihi 
:
01.07.2022
Tez Savunma Saati 
:
10:30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 2 nolu Salon
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Ömer TOPRAKTEPE
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Nilüfer KAHRAMAN
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı                   
: Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Tezin Konusu                                                                           
:

İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Türkçe Dersinde Okuduğunu Anlama ve Duygusal Okuryazarlık Becerilerinin Gelişiminin İzlenmesinde İki ve Üç Boyutlu Yenilikçi Madde Türleri

Tez Savunma Tarihi 
:
01.07.2022
Tez Savunma Saati 
:
13.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası Seminer 1 Odası
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Murat GÖKCÜL
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Serçin KARATAŞ
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Bilim Dalı                   
: Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Tezin Konusu                         
:
Türkiye'de STEM Eğitimi İçin Öğretmen Yetiştirme Uygulamalarının İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi 
:
01.07.2022
Tez Savunma Saati 
:
14.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası 2 No'lu Salon
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Aslı Yırtar Zencir
Tez Danışmanı
: Doç. Dr. Fatih Şahin
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı                   
: Eğitim Yönetimi ve Denetimi
Tezin Konusu                                        
:
Ortaokul Öğretmenlerinin Okularına Karşı Duydukları Güven ile Psikolojik Dayanıklılıkları Arasındaki İlişki
Tez Savunma Tarihi 
:
01.07.2022
Tez Savunma Saati 
:
13.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası 3 No'lu Salon
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Rabia Baş
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Gökhan Duman
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Temel Eğitim
Bilim Dalı                   
: Okul Öncesi Eğitim
Tezin Konusu                                 
:
Okul Öncesi Eğitimde Kullanılan Müzik Etkinliklerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi 
:
06.07.2022
Tez Savunma Saati 
:
13.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 409 nolu oda
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Funda Tuba Aktosun 
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Yusuf Budak
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı                   
: Eğitim Programları ve Öğretim
Tezin Konusu                                              
:
Ortaokul Öğretmenlerinin YenilikçiÖğretmen Özelliklerine İlişkin Durumlarının Değerlendirilmesi (Gaziantep ili örneği)
Tez Savunma Tarihi 
:
04.07.2022
Tez Savunma Saati 
:
10.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi 
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Damla ÖZÇELİK ÇELEBİ
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Melek ÇAKMAK
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı                   
: Eğitimin Sosyal ve Tarihi Temelleri
Tezin Konusu                           
:
2007 ve 2017 Tarih Öğretim Programları Üzerinde Karşılaştırmalı Bir Analiz Çalışması
Tez Savunma Tarihi 
:
04.07.2022
Tez Savunma Saati 
:
13.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Salon 2
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Zeynep YILMAZ
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Meryem ALTIN SELVİ
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı                   
: Biyoloji Eğitimi
Tezin Konusu                 
:
Biyoloji Öğretmen Adaylarının Bitki Farkındalığının Belirlenmesi
Tez Savunma Tarihi 
:
05.07.2022
Tez Savunma Saati 
:
10.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Toplantı Salonu
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Selda Can
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Gülümser Gültekin Akduman
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Temel Eğitim
Bilim Dalı                   
: Okul Öncesi Eğitimi
Tezin Konusu                                                
:
Proje Temelli Eğitim Programının Okul Öncesi Dönem Çocukların Görsel Algı Ve Matematik Becerilerine Etkisinin İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi 
:
07.07.2022
Tez Savunma Saati 
:
11.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 2 Nolu Seminer Salonu
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Havva Kevser Yıldırım Sır
Tez Danışmanı
: Doç.Dr. Mustafa Kale
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Temel Eğitim
Bilim Dalı                   
: Sınıf Eğitimi
Tezin Konusu                                           
:
İlköğretim Dördüncü Sınıf Dördüncü sınıf Öğrencilerinin Öğrenme Stillerinin Görsel Okuryazarlık Düzeylerine Etkisi
Tez Savunma Tarihi 
:
18.07.2022
Tez Savunma Saati 
:
14.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi 
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Almila Ulusoy
Tez Danışmanı
: Prof. Ferda Gürgan Öztürk
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Güzel Sanatlar Eğitimi
Bilim Dalı                   
: Müzik Eğitimi
Tezin Konusu                     
:
Yüz Yüze ve Uzaktan Çevrimiçi Piyano Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar
Tez Savunma Tarihi 
:
06.07.2022
Tez Savunma Saati 
:
11.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü Seminer Odası
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Gamze DELİOĞLU
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Ülker ŞEN
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Türkçe Eğitimi
Bilim Dalı                   
: Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi
Tezin Konusu                  
:
Almanya Üniversitelerinde Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi
Tez Savunma Tarihi 
:
07.07.2022
Tez Savunma Saati
:
10.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna binası seminer salonu 1
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Gözde Yurtsever
Tez Danışmanı
: Doç. Dr. Vicdan Altınok 
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı                   
: Eğitim Yönetimi
Tezin Konusu                                                     
:
Okul Yöneticilerinin Otantik Liderlik Davranışları İle Kriz Yönetimi Becerileri Arasındaki İlişki Ve Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi 
:
05.07.2022
Tez Savunma Saati 
:
11.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Sümeyra Merve ÖZCAN
Tez Danışmanı
: Doç. Dr. İlknur ÖZAL GÖNCÜ
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Güzel Sanatlar Eğitimi
Bilim Dalı                   
: Müzik Eğitimi
Tezin Konusu                     
:
Mutasyon Dönemine Yönelik Ses Eğitimi Yaklaşımlarının İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi 
:
05.07.2022
Tez Savunma Saati 
:
14.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü Seminer Odası
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Nur Ece YÜCESAN
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Paşa Tevfik CEPHE
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Yabancı Diller Eğitimi
Bilim Dalı                                    
: İngiliz Dili Eğitimi
Tezin Konusu                     
:
The Effects of Distance Practicum on the Professional Identity of Pre-service English Teachers
Tez Savunma Tarihi 
:
07.07.2022
Tez Savunma Saati 
:
13:00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi C blok 101 nolu oda
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Harun KARATAŞ
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Selami ERYILMAZ
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Bilim Dalı                   
: Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Tezin Konusu                                    
:
Öğrencilerin 21. yy Becerilerinin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Açısından İncelenmesi: Çankaya İlçesi Örneği
Tez Savunma Tarihi 
:
 06.07.2022
Tez Savunma Saati 
:
 13.30
Tez Savunma Yeri 
:
 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 425 nolu oda
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Tilbenur MERT
Tez Danışmanı
: Dr.Öğr. Üyesi HATİCE ŞINGIR
Program Türü  
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı            
: Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Tezin Konusu                                                          
:
Özel Eğitim Gereksinimli Çocukların Ebeveynlerinin Psikolojik Dayanıklılık ve Sosyal Destek Algısının Ebeveyn Rolüne İlişkin Kendilik Algısına Etkisi
Tez Savunma Tarihi 
:
05.07.2022
Tez Savunma Saati 
:
15.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası 1. Kat 2 No'lu Salon
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Gizem AKKUŞ
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Şebnem YILDIRIM ORHAN
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Güzel Sanatlar Eğitimi
Bilim Dalı                   
: Müzik Eğitimi
Tezin Konusu                                                  
:
Erken Çocukluk Dönemi Viyolonsel Eğitiminde Masalsı Anlatım Yoluyla Temel Davranışların Kazandırılmasına İlişkin Öğretmen Görüşleri
Tez Savunma Tarihi 
:
06.07.2022
Tez Savunma Saati 
:
13.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Seminer Odası
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Abdullah Mücahit ASLAN
Tez Danışmanı
: Prof.Dr.Mehmet GÜVEN
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı                   
: Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Tezin Konusu                                             
:

Okul Temelli Konsültasyon Eğitim Programının Okul Psikolojik Danışmanlarının Konsültasyon Özyetkinlik Düzeylerine Etkisi

Tez Savunma Tarihi 
:
20.07.2022
Tez Savunma Saati 
:
10.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna  Binası 2 Nolu Toplantı Salonu
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Necmiye Özge Kılıçaslan
Tez Danışmanı
: Doç. Dr. Zekiye Müge Tavil 
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Yabancı Diller Eğitimi
Bilim Dalı                   
: İngiliz Dili Eğitimi
Tezin Konusu                               
:
Environmental Awareness in an Intensive English Program in Tertiary Level: A Case Study in Turkey
Tez Savunma Tarihi 
:
20.07.2022
Tez Savunma Saati 
:
11.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Ömer KIRMACI
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Ebru KILIÇ ÇAKMAK
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Bilim Dalı                   
: Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Tezin Konusu                       
:
Uzaktan Eğitimde Oyunlaştırılmış Öğrenme Ortamının Tasarlanması ve Geliştirilmesi
Tez Savunma Tarihi 
:
18.07.2022
Tez Savunma Saati 
:
15.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası 2 nolu salon
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Elif Sağlam
Tez Danışmanı
: Doç. Dr. Sevgi Atlıhan
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı                   
: İlköğretim Matematik Eğitimi
Tezin Konusu                                                                           
:
7. Sınıf Öğrencilerinin Geometride Alan Konusunda Dinamik Geometri Yazılımı İle Desteklenmiş Bir Ortamda Problem Kurma Becerilerinin ve Kavramsal Öğrenmelerinin Gelişiminin İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi 
:
26.07.2022
Tez Savunma Saati 
:
13.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 2 nolu salon
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Berrin SOMER ÖLMEZ
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Neslihan Avcı
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
Bilim Dalı                   
: Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
Tezin Konusu               
:
0-12 Aylık Bebekler ve Aileleri Arasındaki Etkileşimin Desteklenmesi 
Tez Savunma Tarihi 
:
18.07.2022
Tez Savunma Saati 
:
10.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Toplantı Salonu 3
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Fatih SÜLÜN
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Yaprak KALEMOĞLU VAROL
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Bilim Dalı                   
: Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Tezin Konusu                                
:

Fiziksel Etkinlik Kartlarının Öğrencilerin Sportmenlik Davranışlarına ve Sosyal Beceri Düzeylerine Etkisi

Tez Savunma Tarihi 
:
18.07.2022
Tez Savunma Saati 
:
15.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Toplantı Salonu-1
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Tuba DOĞAN
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Semra BENZER
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı                   
: Fen Bilgisi Eğitimi
Tezin Konusu                                          
:
Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Dijital Okuryazarlık Düzeyleri ile Eğitim Bilişim Ağı (Eba)’na Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki
Tez Savunma Tarihi 
:
27.07.2022
Tez Savunma Saati 
:
10.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Toplantı Salonu 2
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Ahmet Çağatay YANIK
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Semra BENZER
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı                   
: Fen Bilgisi Eğitimi
Tezin Konusu                        
:
Ortaokul Öğrencilerinin Çevre Bilinci, Çevreye Yönelik Tutum ve Görüşlerinin İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi 
:
21.07.2022
Tez Savunma Saati 
:
10.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Toplantı Salonu 2
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
 Necmiye Özge KILIÇASLAN
Tez Danışmanı
:  Doç. Dr. Zekiye Müge TAVİL
Program Türü   
:
 Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
 Yabancı Diller Eğitimi
Bilim Dalı                   
:  İngiliz Dili Eğitimi
Tezin Konusu                             
:
 Environmental Awareness in an Intensive English Program in Tertiary Level: A Case Study in Turkey
Tez Savunma Tarihi 
:
 20.07.2022
Tez Savunma Saati 
:
 11:00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi 
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
 Onur ÇATAK
Tez Danışmanı
:  Prof. Dr. Uygar KANLI
Program Türü   
:
 Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı                   
: Fizik Eğitimi
Tezin Konusu                                                           
:
Dokuzuncu Sınıf İş ve Enerji Ünitesinde Öğrencilerin Kavram Yanılgılarını İyileştirmede Algodoo Yazılımı İle Desteklenen Kavramsal Değişim Metinlerinin Kullanımı
Tez Savunma Tarihi 
:
 28.07.2022
Tez Savunma Saati 
:
 13:30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası 3. Kat Fizik Laboratuvarı-4
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Aslıhan Nur EROL
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Paşa Tevfik CEPHE
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Yabancı Diller Eğitimi
Bilim Dalı                   
: İngiliz Dili Eğitimi
Tezin Konusu                            
:
A Suggested Syllabus For Technology Enhanced Language Teaching Class at ELT Departments
Tez Savunma Tarihi 
:
20.07.2022
Tez Savunma Saati 
:
10:00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi C blok 104 nolu oda
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Ali Can Başay
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Fatma Abide Güngör Aytar
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
Bilim Dalı                   
: Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
Tezin Konusu                            
:
5-6 yaş çocuklarının psikolojik iyilikhaline iyi hisset eğitim programınin etkilerinin incelenmesi
Tez Savunma Tarihi 
:
27.07.2022
Tez Savunma Saati 
:
10:30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası Kat 1 3 nolu salon
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Enes GÜLEÇ
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. İhsan KALENDEROĞLU
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Türkçe Eğitimi
Bilim Dalı                   
: Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi
Tezin Konusu                        
:
Türkçe Öğretim Merkezlerindeki Öğrencilerin Anlama Becerilerinin Değerlendirilmesi
Tez Savunma Tarihi 
:
19.07.2022
Tez Savunma Saati 
:
14:00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası Seminer Salonu - 1
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Seda Eskidemir Meral
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Fatma Tezel Şahin
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Temel Eğitim
Bilim Dalı                   
: Okul Öncesi Eğitimi
Tezin Konusu                                                         
:

Çocuk Merkezli Uygulamalar İçin Öğretmen Destek Programının Okul Öncesi Öğretmenlerin Uygulamalarına Yansımasına İlişkin Bir Eylem Araştırması

Tez Savunma Tarihi 
:
20.07.2022
Tez Savunma Saati 
:
10:00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası Seminer Salonu - 3
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Gülden Erdoğan
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Ayşe Belgin Aksoy
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
Bilim Dalı                   
: Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
Tezin Konusu                                                
:
Okul Öncesi Eğitimine Devam Eden 48-72 Aylık Çocukların Anne ve Babalarının Ebeveyn Tutumları ile Medya Aracılıklarının İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi 
:
27.07.2022
Tez Savunma Saati 
:
13:00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası Seminer Salonu - 3
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Beyza AKTUNÇ
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Demet ÇETİN
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı                   
: Fen Bilgisi Eğitimi
Tezin Konusu                                           
:
Ortaokul Öğrencilerinin Covıd-19 Pandemi Sürecinde Temizlik Ve Hijyen Konusunda Farkındalık Ve Tutumlarının İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi 
:
25.07.2022
Tez Savunma Saati 
:
13:30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası 1.kat Toplantı Salonu 2
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Sadık KIRIŞ
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Sami Şahin
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Bilim Dalı                   
: Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Tezin Konusu                                         
:
Ortaokul Öğrencilerinin Çevrim İçi Eğitim Yeterlik Algıları ile Sosyal Duygusal Yeterlikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 
Tez Savunma Tarihi 
:
22.07.2022
Tez Savunma Saati 
:
13:00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası No: 431
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Selin EVLİCE
Tez Danışmanı
: Prof.Dr Ümit DENİZ
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Temel Eğitim
Bilim Dalı                   
: Okul Öncesi Eğitimi
Tezin Konusu                                 
:
Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına Devam Eden Çocukların Günlük Ekran Süresi ve İçeriklerinin İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi 
:
27.07.2022
Tez Savunma Saati 
:
10.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Sahra Mine Köse
Tez Danışmanı
: Doç. Dr. Cemal ÇAKIR
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Yabancı Diller Eğitimi
Bilim Dalı                   
: İngiliz Dili Eğitimi
Tezin Konusu                    
:
Analysis of English Instructors’ Instruction Giving in Terms of Politeness Strategies
Tez Savunma Tarihi 
:
28.07.2022
Tez Savunma Saati 
:
13.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi C Blok
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Selman Turgut
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Bena Gül PEKER
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Yabancı Diller Eğitimi
Bilim Dalı                   
: İngiliz Dili Eğitimi
Tezin Konusu                              
:
The Representation of Neoliberal Values in Reading Parts of EFL Textbooks Used in Higher Education
Tez Savunma Tarihi 
:
28.07.2022
Tez Savunma Saati 
:
10.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi C Blok
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Nurşah Yakut
Tez Danışmanı
: Doç. Dr. Emine Önen
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı                   
: Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Tezin Konusu                       
:
Madde Tepki Kuramı Kapsamında Sınıflama Doğruluğu İndekslerinin Karşılaştırılması
Tez Savunma Tarihi 
:
29.07.2022
Tez Savunma Saati 
:
10.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası Toplantı Salonu
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Hüseyin Kanat
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Turhan Çetin
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Bilim Dalı                   
: Sosyal Bilgiler Eğitimi
Tezin Konusu                                
:
Sosyal Bilgiler Beceri Eğitiminde Kullanılan Öğretim Uygulamalarının Etkililiği: Bir Meta Analiz Çalışması
Tez Savunma Tarihi 
:
28.07.2022
Tez Savunma Saati 
:
11.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Toplantı Salonu-2 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

background image