Tez Savunması Gün ve Saatleri (Haziran 2022)

 

 

Tez Yazarı
:
Ali Can Başay
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Fatma Abide Güngör Aytar
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
Bilim Dalı 
: Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
Tezin Konusu                                           
:

5-6 yaş çocuklarının psikolojik iyilikhaline iyi hisset eğitim programınin etkilerinin incelenmesi

Tez Savunma Tarihi 
:
14.06.2022
Tez Savunma Saati 
:
10.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası kat 1 3 nolu salon
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Ümit Yel
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Turhan Çetin
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Bilim Dalı 
: Sosyal Bilgiler Eğitimi
Tezin Konusu                                 
:
Sosyal Bilgiler Dersinde Bağlam Temelli Öğretim Süreçleri 
Tez Savunma Tarihi 
:
13.06.2022
Tez Savunma Saati 
:
11.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası 2 numaralı toplantı salonu
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Ezgi ALTA
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Gülfem SEZEN BALÇIKANLI
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Bilim Dalı 
: Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Tezin Konusu                                    
:
Salgın Dönemi Online Zumba Derslerinin Üniversite Öğrencileri Üzerindeki Etkileri
Tez Savunma Tarihi 
:
01.06.2022
Tez Savunma Saati 
:
11.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Toplantı Salonu-1
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Tuğçe KESİM ÇELİK
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Ayşe Belgin AKSOY
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
Bilim Dalı 
: Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
Tezin Konusu                                      
:
Çocukların Ev Erken Okuryazarlık Ortamı İle Annelerinin Öz Yeterliklerinin İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi 
:
01.06.2022
Tez Savunma Saati 
:
11.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası 3 Nolu Toplantı Salonu
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Dilan KALAYCI
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Necati DEMİR
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Bilim Dalı 
: Türkçe Eğitimi
Tezin Konusu                                                           
:
PISA’da Başarılı Ülkelerin ve Türkiye’nin Ana dili Öğretim Programlarının İncelenmesi ve Programların ANFIS ile Analizi
Tez Savunma Tarihi 
:
02.06.2022
Tez Savunma Saati 
:
14.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası 3 Nolu Toplantı Salonu
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Bahar Bilici Öztürk
Tez Danışmanı
: Prof. Şeniz Aksoy
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Güzel Sanatlar Eğitimi
Bilim Dalı 
: Resim-İş Eğitimi
Tezin Konusu                                                                         
:
Güzel Sanatlar Lisesi Resim Atölye Dersi Öğrencilerinin Yaratıcılık ve Uygulama Becerilerinin Geliştirilmesindeartografi Yönteminin Rolü
Tez Savunma Tarihi 
:
27.06.2022
Tez Savunma Saati 
:
10.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Seda TÜRKMEN  
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Yüksel DEDE
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı                   
: İlköğretim Matematik Eğitimi
Tezin Konusu                                                          
:

Matematik Ders Kitaplarının Problem Çözme Stratejileri Açısından İncelenmesi: Sayılar Ve İşlemler Öğrenme Alanı      

Tez Savunma Tarihi 
:
20.06.2022
Tez Savunma Saati 
:
13.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dekanlık / 3 Nolu Salon
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Tutku Özkan
Tez Danışmanı
: Doç. Dr. Asuman Aşık
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Yabancı Diller Eğitimi
Bilim Dalı                   
: İngiliz Dili Eğitimi
Tezin Konusu                                                          
:

Evaluation of Technology Integration into English Coursebooks: A Case of Upper Secondary Schools in Turkey    

Tez Savunma Tarihi 
:
16.06.2022
Tez Savunma Saati 
:
10.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi C 132 nolu sınıf
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Şafak BALCİ 
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Gülümser Gültekin AKDUMAN 
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Temel Eğitim
Bilim Dalı                   
: Okul Öncesi Eğitimi
Tezin Konusu                                                                    
:

Evlilikte ve Ebeveynlikte Bilinçli Farkındalık ile Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Psikolojik Sağlamlık Düzeyleri Arasındaki İlişki    

Tez Savunma Tarihi 
:
14.06.2022
Tez Savunma Saati 
:
11.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi 
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Zeynep Kishalı
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Gülümser Gültekin AKDUMAN 
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Temel Eğitim
Bilim Dalı                   
: Okul Öncesi Eğitimi
Tezin Konusu                                                                                  
:
Ebeveynlerin Duygu Sosyalleştirme Davranışları ile Okul Öncesi Dönem Çocuklarının 21. Yüzyıl Becerileri ve Psikolojik Sağlamlık Düzeyleri Arasındaki İlişki
Tez Savunma Tarihi 
:
14.06.2022
Tez Savunma Saati 
:
12.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi 
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Hatice Pınar AKSOY
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Gülümser Gültekin AKDUMAN 
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Temel Eğitim
Bilim Dalı                   
: Okul Öncesi Eğitimi
Tezin Konusu                                                                                            
:
Ebeveynlerin Psikolojik Sağlamlık Düzeyleri ile Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Psikolojik Sağlamlık Düzeyleri ve Akademik Destek Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi 
:
14.06.2022
Tez Savunma Saati 
:
13.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi 
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Ufuk Ayyıldız
Tez Danışmanı
: Dr. Öğr. Üyesi Şehnaz Ertem
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Güzel Sanatlar Eğitimi
Bilim Dalı                   
: Müzik Eğitimi
Tezin Konusu                                                                
:
John Thompson’ın “The Adult Preparatory Piano Book (Book One)” Metodunun Hedef Ve Hedef Davranışlar Yönünden İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi 
:
10.06.2022
Tez Savunma Saati 
:
14.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü Seminer Odası
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Yakup Can Tayfur
Tez Danışmanı
: Doç. Dr. Mustafa KALE
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Temel Eğitim
Bilim Dalı                   
: Sınıf Eğitimi
Tezin Konusu                                                   
:
İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Dört İşlem Becerileri İle Problem Çözme Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi 
:
23.06.2022
Tez Savunma Saati 
:
14.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi 
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Adnan Gülözer
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Gülgün Bangir Alpan
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı                   
: Eğitim Teknolojisi
Tezin Konusu                          
:
Öğretmenlerin Eğitim Teknolojisi Öz Yeterlikleri ve Yaratıcılık Algıları
Tez Savunma Tarihi 
:
14.06.2022
Tez Savunma Saati 
:
10.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası 3 Nolu Toplantı Salonu
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Ayhan DUYKULUOĞLU
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Necati CEMALOĞLU
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı                   
: Eğitim Yönetimi
Tezin Konusu                          
:
Eğitimde Veriye Dayalı Yönetim Uygulamalarının Değerlendirilmesi
Tez Savunma Tarihi 
:
14.06.2022
Tez Savunma Saati 
:
13.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası 3 Nolu Toplantı Salonu
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Canan KALKAN ÇELİK
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Ferudun SEZGİN
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı                   
: Eğitim Yönetimi
Tezin Konusu                                      
:
Okul Yöneticilerinin Öğrenme Merkezli Liderliği İle Program Okuryazarlığı Arasındaki İlişki
Tez Savunma Tarihi 
:
14.06.2022
Tez Savunma Saati 
:
16.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası 2 Nolu Toplantı Salonu
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Seda BEKTEŞ
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Mustafa KURT
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Türkçe ve Sosyal Alanlar Eğitimi
Bilim Dalı                   
: Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi
Tezin Konusu                                                   
:
Değerler Eğitimi ve Millî Kimlik İnşası Çerçevesinde Türk Yurdu Dergisindeki Şiirlerin (1911-1931) İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi 
:
23.06.2022
Tez Savunma Saati 
:
10.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi TÖMER 2. Kat
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Serap VARLI
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Mehmet Yılmaz
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı                   
: Biyoloji Eğitimi
Tezin Konusu                                           
:
Tezin Konusu: Ortaokul Öğrencilerinin Nesli Tükenen Canlılar İle İlgili Farkındalıklarının Araştırılması
Tez Savunma Tarihi 
:
09.06.2022
Tez Savunma Saati 
:
15.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası 3. Kat Tematik Sınıf(No:306)
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Fatma Esra Demircan
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. İskender Hakkı Sarıgöz
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Yabancı Diller Eğitimi
Bilim Dalı                   
: İngiliz Dili Eğitimi
Tezin Konusu                                                               
:
A Suggested Content-based Academic English Writing Course within an Inquiry-based Constructivist framework in ELT Departments
Tez Savunma Tarihi 
:
21.06.2022
Tez Savunma Saati 
:
10.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü C Blok Toplantı Salonu
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Gamzegül Tetik
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Adalet Kandır
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Temel Eğitim
Bilim Dalı                   
: Okul Öncesi Eğitimi
Tezin Konusu                             
:
Stratejik Düşünme Temelli Eğitim Materyallerinin Erken Eleştirel Düşünmeye Etkisi
Tez Savunma Tarihi 
:
21.06.2022
Tez Savunma Saati 
:
10.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 6. Kat Seminer 1 salonu
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Elif Öztürk
Tez Danışmanı
: Dr.Öğr. Üyesi Serap Demiriz
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Temel Eğitim
Bilim Dalı                   
: Okul Öncesi Eğitimi
Tezin Konusu                                                        
:
Okul Öncesi Çocukların Sosyal Duygusal İyi Oluş ve Psikolojik Sağlamları İle Anne İlgi Düzeyi Arasındaki İlişkinin İncelemesi
Tez Savunma Tarihi 
:
23.06.2022
Tez Savunma Saati 
:
10.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 4. Kat 402 No'lu oda
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Özge Kübra Esin
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Gökhan Duman
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Temel Eğitim
Bilim Dalı                   
: Okul Öncesi Eğitimi
Tezin Konusu                                  
:
Okul Öncesi Eğitimde Uygulanan Oyun ve Bütünleştirilmiş Oyun Etkinliklerinin İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi 
:
14.06.2022
Tez Savunma Saati 
:
10.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 4. Kat 409 no'lu oda
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Elif Süreyya KANYILMAZ CANLI
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Zeynep Fulya TEMEL
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Temel Eğitim
Bilim Dalı                   
: Okul Öncesi Eğitimi
Tezin Konusu                                                  
:
Orman Okulu Yaklaşımından İlham Alınarak Hazırlanan Eğitim Programının 21. Yüzyıl Becerilerine Etkisinin İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi 
:
20.06.2022
Tez Savunma Saati 
:
14.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası 2 nolu Toplantı salonu
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Burcu Demiröz
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. İhsan Seyit Ertem
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Temel Eğitim
Bilim Dalı                   
: Sınıf Eğitimi
Tezin Konusu                                                                
:
İlkokul Fen Bilimleri Ders Kitabındaki Ünite Değerlendirme Sorularının Yenilenmiş Bloom Taksonomisinin Bilişsel Süreç Boyutuna Göre İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi 
:
23.06.2022
Tez Savunma Saati 
:
10.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 3 nolu seminer odası
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Erdoğan Çatak
Tez Danışmanı
: Doç.Dr. Serkan Koşar
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı                   
: Eğitim Yönetimi
Tezin Konusu                                                                
:
Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Erasmus+ Yükseköğretimde Öğrenci Öğrenim Hareketliliği’ne Katılımına İlişkin Fenomenolojik Bir Araştırma
Tez Savunma Tarihi 
:
16.06.2022
Tez Savunma Saati 
:
14.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası 3 Nolu Toplantı Salonu
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
İrem Tuğhan YİĞİTOĞLU
Tez Danışmanı
: Doç. Dr. Filiz ÇETİN
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı                   
: Eğitim Programları ve Öğretim
Tezin Konusu                                                 
:
Özel Eğitim Uygulama Okulu 1. Kademe Öğretim Programlarının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
Tez Savunma Tarihi 
:
16.06.2022
Tez Savunma Saati 
:
11.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Toplantı Salonu
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Eda IŞIR
Tez Danışmanı
: Doç. Dr. Yusuf UYAR
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Bilim Dalı                   
: Türkçe Eğitimi
Tezin Konusu                                                           
:
Sınıf İçerisinde Kullanılan Okuduğunu Anlama Soruları ile Öğrenciler Tarafından Üretilen Soruların Düzey Açısından İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi 
:
21.06.2022
Tez Savunma Saati 
:
13.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 1 Nolu Seminer Salonu
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Ayşe Ulutaş
Tez Danışmanı
: Dr. Öğr. Üyesi SAMİ ACAR
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Bilim Dalı                   
: Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Tezin Konusu                                      
:
Siber Güvenlik Eğitiminin Öğretmen Adaylarının Farkındalık, Bilgi ve Davranış Düzeylerine Etkisi
Tez Savunma Tarihi 
:
30.06.2022
Tez Savunma Saati 
:
18.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Toplantı Salonu (-1. Kat)
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Tamay Yılmaz
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Bena Gül Peker 
Program Türü   
:
Yüksek Lisans 
Anabilim Dalı  
:
İngiliz Dili Eğitimi
Bilim Dalı                   
: Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Tezin Konusu                                                                                       
:
UNRAVELING THE IMPACT OF DRAMA ON THE USE OF SOCIAL LEARNING STRATEGIES AND WILLINGNESS TO COMMUNICATE IN AN ELT CONTEXT: A SOCIO- CONSTRUCTIVIST VIEW
Tez Savunma Tarihi 
:
20.06.2022
Tez Savunma Saati 
:
11.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi C Blok Toplantı Salonu
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Sevgi Kaçmaz
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Necdet Hayta
Program Türü   
:
Yüksek Lisans 
Anabilim Dalı  
:
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Bilim Dalı                   
: Tarih Eğitimi
Tezin Konusu                                           
:
Türkiye'deki Ortaöğretim Tarih Ders Kitaplarında Eskiçağ Tarihi Konularının İncelenmesi (2000'dn Günümüze)
Tez Savunma Tarihi 
:
21.06.2022
Tez Savunma Saati 
:
11.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası 3 Nolu Salon
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Yasin GÜNLÜ
Tez Danışmanı
: Doç. Dr. Salih ÇAKMAK
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Özel Eğitim
Bilim Dalı                   
: Özel Eğitim
Tezin Konusu                                              
:
Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylere Kişisel Bakım Becerileri Kazandırmada Baba Eğitim Programının Etkililiği
Tez Savunma Tarihi 
:
20.06.2022
Tez Savunma Saati 
:
13:00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 131 No'lu Oda
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Kurtuluş ATLI 
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Mehmet YILMAZ
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı                   
: Biyoloji Eğitimi
Tezin Konusu                               
:
Ortaöğretim öğrencilerinin doğa yoksunluğu düzeyinin belirlenmesi için bir ölçek çalışması
Tez Savunma Tarihi 
:
27.06.2022
Tez Savunma Saati 
:
10:00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Biyoloji eğitimi toplantı salonu
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Tuba KARAGÖZ DİLEK
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Cem Balçıkanlı
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Yabancı Diller Eğitimi
Bilim Dalı                   
: İngiliz Dili Eğitimi
Tezin Konusu                       
:
The Formation of Teachers Emotional Knowlegde: Insights From EFL Teachers
Tez Savunma Tarihi 
:
20.06.2022
Tez Savunma Saati 
:
13:30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi C Blok Toplantı Salonu
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Beyza Nur Kahramaner
Tez Danışmanı
: Prof. Şeniz Aksoy
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Güzel Sanatlar Eğitimi
Bilim Dalı                   
: Resim-İş Eğitimi
Tezin Konusu                          
:
Düşler Atölyesinde Gönüllü Olmuş Bireylerin Görüşleri ve Gönüllülük Algısı
Tez Savunma Tarihi 
:
24.06.2022
Tez Savunma Saati 
:
13:00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Binası 206 numaralı Atölye
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Zehra Yaşar Sağlık 
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Mustafa Yıldız 
Program Türü   
:
Doktora 
Anabilim Dalı  
:
Temel Eğitim
Bilim Dalı                   
: Sınıf Eğitimi
Tezin Konusu                                                  
:
Web 2.0 Araçlarıyla Desteklenen Kelime Öğretiminin Kelime Bilgisi,  Okuduğunu Anlama ve Akıcı Okuma Becerilerine Etkisi
Tez Savunma Tarihi 
:
23.06.2022
Tez Savunma Saati 
:
 14.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Seminer Salonu
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Muhammed Zeki GÜZ
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Turhan ÇETİN
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Bilim Dalı                   
: Sosyal Bilgiler Eğitimi
Tezin Konusu                                               
:
Cumhuriyetten Günümüze Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarının Nüfus ve Nüfus ile İlgili Kavramlar Açısından İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi 
:
23.06.2022
Tez Savunma Saati 
:
13.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 1 Numaralı Seminer Salonu
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Fazilet Gül İNCE ARACI 
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Şeref TAN
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı                   
: Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Tezin Konusu                   
:
Psikolojik Ölçeklerin Çok Boyutlu BOBUT olarak Uyarlanması
Tez Savunma Tarihi 
:
23.06.2022
Tez Savunma Saati 
:
13.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Toplantı Salonu 2
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Mehmet Buğra AKALIN
Tez Danışmanı
: Dr. Öğr. Üyesi Zehni KOÇ 
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı                   
: Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Tezin Konusu                                                             
:
Psikolojik Danışmanların Kültüre Duyarlı Psikolojik Danışma Yeterliklerini Yordamada Benlik Saygısı, Otantiklik ve Bilişsel Esneklik Düzeylerinin Rolü
Tez Savunma Tarihi 
:
23.06.2022
Tez Savunma Saati 
:
10.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası 
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Cansu Bartın
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Turhan Çetin
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Bilim Dalı                   
: Sosyal Bilgiler Eğitimi
Tezin Konusu                                  
:
Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin görüşlerinin incelenmesi
Tez Savunma Tarihi 
:
23.06.2022
Tez Savunma Saati 
:
11.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası Seminer 1 Salonu
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Bedri Kadirhan Özçelik
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Türker Eroğlu
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Güzel Sanatlar Eğitimi 
Bilim Dalı                   
: Müzik Eğitimi
Tezin Konusu                            
:
Müzikal İşitme Eğitiminde Teori Destekli Yaklaşımın Dikey ve Yatay İşitme Üzerine Etkisi
Tez Savunma Tarihi 
:
27.06.2022
Tez Savunma Saati 
:
11.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Seminer Odası
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Mustafa Doğuş
Tez Danışmanı
: Doç. Dr. Salih Çakmak
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Özel Eğitim
Bilim Dalı                   
: Özel Eğitim
Tezin Konusu                                       
:
Görme Engelli Bireylere Yönelik Web Tabanlı Sınav Uygulamasının Tasarımı, Geliştirilmesi ve Kullanılabilirliği
Tez Savunma Tarihi 
:
24.06.2022
Tez Savunma Saati 
:
13.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Salon 2 (1.Kat)
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
ÇİĞDEM AYYILDIZ
Tez Danışmanı
: DOÇ.DR. OSMAN ÇAYDERE
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ
Bilim Dalı                   
: RESİM İŞ EĞİTİMİ
Tezin Konusu                                                                 
:
RESİM- İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI PROGRAMLARINDA ÖĞRENCİLERİN ANASANAT ATÖLYE TERCİHLERİ VE TERCİHLERİN BEKLENTİLERİNİ KARŞILAMA DÜZEYİ
Tez Savunma Tarihi 
:
23.06.2022
Tez Savunma Saati 
:
10.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Binası 1. Kat 104 Numaralı Atölye
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Nurcihan TUTAR
Tez Danışmanı
: Zeynep Fulya TEMEL
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Temel Eğitim
Bilim Dalı                   
: Okul Öncesi Eğitimi
Tezin Konusu                                              
:
Waldorf Eğitim Programı İle MEB Programına Devam Eden 48-60 Aylık Çocukların Yaşam Beceri Puanlarının İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi 
:
27.06.2022
Tez Savunma Saati 
:
13.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası 2 Nolu Toplantı Salonu
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Seval Kaygısız
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Kemal Sinan Özmen
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Yabancı Diller Eğitimi
Bilim Dalı                   
: İngiliz Dili Eğitimi
Tezin Konusu     
:
Student Teachers’ Concerns about English Language Teaching
Tez Savunma Tarihi 
:
29.06.2022
Tez Savunma Saati 
:
13.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi C Blok Toplantı Salonu
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Ali DURAN
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Necati CEMALOĞLU
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı                   
: Eğitim Yönetimi
Tezin Konusu                                             
:
Sosyoekonomik Açıdan Dezavantajlı Okullarda Başarılı Olan Okul Müdürlerinin Kodları: Bir Gömülü Kuram Araştırması
Tez Savunma Tarihi 
:
28.06.2022
Tez Savunma Saati 
:
10.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 2 nolu Toplantı salonu
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Avni ÜNAL
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Necati CEMALOĞLU
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı                   
: Eğitim Yönetimi
Tezin Konusu                    
:
Eğitim Kurumlarında Karşılaşılan İstenmeyen Davranışların İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi 
:
28.06.2022
Tez Savunma Saati 
:
11.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 2 nolu Toplantı salonu
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Tuba SOYALP
Tez Danışmanı
: Doç. Dr. Önder Şensoy
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı                   
: Fen Bilgisi Eğitimi
Tezin Konusu                                     
:
Beyin Temelli Öğrenme Kuramının Fen Öğretiminde 8. sınıf Öğrencilerinin Başarı ve Tutumlarına Etkisi 
Tez Savunma Tarihi 
:
23.06.2022
Tez Savunma Saati 
:
14.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dekanlık 3. salon bosna hersek binası
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Sultan Şükran TALANCI
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Necati DEMİR
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Bilim Dalı                   
: Türkçe Eğitimi
Tezin Konusu                  
:
Okul Öncesi Eğitim Programının Türkçe Eğitimi Açısından İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi 
:
28.06.2022
Tez Savunma Saati 
:
12.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası Seminer Salonu 1
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Çağla Hatem AKÇA
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Ziya ARGÜN
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı                   
: Matematik Eğitimi
Tezin Konusu                                      
:
Ortaöğretim Matematik Dersi (9,10,11 ve 12. sınıflar) Öğretim Programı Geliştirme Sürecinin Betimlenmesi
Tez Savunma Tarihi 
:
30.06.2022
Tez Savunma Saati 
:
14.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek  Binası Kat 1 Salon 2
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Gözde Nur Candan
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Fatma Açık
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Türkçe Eğitimi
Bilim Dalı                   
: Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi
Tezin Konusu                                                    
:
Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Türkçe ve Türk Kültürü Dersi Öğretim Programı'na Yönelik Öğretmen Görüşleri (Almanya Örneğinde)
Tez Savunma Tarihi 
:
30.06.2022
Tez Savunma Saati 
:
09.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası Seminer 2
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Emre Düzenli
Tez Danışmanı
: Prof. İsmet Doğan
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Güzel Sanatlar Eğitimi
Bilim Dalı                   
: Müzik Eğitimi
Tezin Konusu                                                               
:
Geleneksel Türk Halk Müziği Yöresel İcralarında Uygulanan Üslup Belirleyici Tekniklerin Bağlama Eğitiminde Kullanılmasına Yönelik Bir Eğitim Modeli Önerisi
Tez Savunma Tarihi 
:
29.06.2022
Tez Savunma Saati 
:
10.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Seminer Odası
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Arben Altay
Tez Danışmanı
: Prof.Dr. Haluk Koç
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Bilim Dalı                   
: Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Tezin Konusu                                                
:
11-15 Yaş Arası Ortaokul Öğrencilerinin Dijital Oyun ve Fiziksel Aktiviteye Katılım Motivasyonu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi 
:
27.06.2022
Tez Savunma Saati 
:
14.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Spor Bilimleri Fakültesi
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Sultan Şükran TALANCI
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Necati DEMİR
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Bilim Dalı                   
: Türkçe Eğitimi
Tezin Konusu                  
:
Okul Öncesi Eğitim Programının Türkçe Eğitimi Açısından İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi 
:
28.06.2022
Tez Savunma Saati 
:
12.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

background image