Tez Savunması Gün ve Saatleri (Mayıs 2022)

 

 

Tez Yazarı
:
Faruk ŞİMŞEK
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Ergin HAMZAOĞLU
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı
: Fen Bilgisi Eğitimi
Tezin Konusu                                            
:
Bağlam Temelli STEM Etkinliklerinin Öğrencilerin Öğrenme Ürünleri Üzerine Etkisi
Tez Savunma Tarihi 
:
09.05.2022
Tez Savunma Saati 
:
10.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası 1.Kat Dekanlık Katı Toplantı Salonu-2
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Üzeyir BEKERECİ
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Ergin HAMZAOĞLU
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı
: Fen Bilgisi Eğitimi
Tezin Konusu                                                                                   
:
STEM Öğrenme Modelinde İstasyon Yöntemi Kullanımının Öğrencilerin Fen Bilimleri Dersi Akademik Başarılarına, Kalıcılığa ve Fen Tutumlarına Etkisi
Tez Savunma Tarihi 
:
09.05.2022
Tez Savunma Saati 
:
14.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası 1.Kat Dekanlık Katı Toplantı Salonu-2
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Müge Kunt
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Neslihan Avcı
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
Bilim Dalı 
: Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
Tezin Konusu                                                                                           
:
Koruyucu ve Evlat Edinen Ailelerin Bebekleri ile Etkileşimlerini Destekleyen bir Eğitim Programının Etkililiğinin İncelenmesi                                                             
Tez Savunma Tarihi 
:
16.05.2022
Tez Savunma Saati 
:
10.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Toplantı Salonu 3
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Hasan Ceyhun CAN
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Erdal ZORBA, Prof. Dr. Ayşe TÜRKSOY IŞIM
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Bilim Dalı 
: Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Tezin Konusu                                    
:
Beden Eğitimi Öğretmeni Yetiştirmede Harmanlanmış Öğrenme                          
Tez Savunma Tarihi 
:
10.05.2022
Tez Savunma Saati 
:
13.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Toplantı Salonu
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Eylem Atay
Tez Danışmanı
: Doç. Dr. Semra Saraçoğlu
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Yabancı Diller Eğitimi
Bilim Dalı 
: İngiliz Dili Eğitimi
Tezin Konusu                                                                                        
:
A Discourse Analysis of Story-based Lessons with Young Learners in an EFL context from the Perspective of Classroom Interactional Competence                    
Tez Savunma Tarihi 
:
13.05.2022
Tez Savunma Saati 
:
10.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi C Blok Konferans Salonu
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Büşra İşeri Kobal
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Nejla Yürük
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı 
: Fen Bilgisi Eğitimi
Tezin Konusu                                                                                                            
:
Özel Yetenekli Öğrencilerin Sosyobilimsel Konular Hakkındaki Argüman Kaliteleri Üstbiliş ve Karar Verme Becerileri Üzerine Argümantasyon Tabanlı Öğrenmenin Etkisinin Araştırılması             
Tez Savunma Tarihi 
:
13.05.2022
Tez Savunma Saati 
:
11.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Merve Erin
Tez Danışmanı
: Doç. Dr. Özden DEMİRKAN
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı 
: Eğitim Programları ve Öğretim
Tezin Konusu                                                    
:
Ortaokul Öğrencilerinin Covid-19 Dönemindeki Çevrimiçi Derslere İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi          
Tez Savunma Tarihi 
:
12.05.2022
Tez Savunma Saati 
:
12.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Toplantı Salonu 3
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Asena Cebeci
Tez Danışmanı
: Dr. Öğr. Üyesi Hatice ŞINGIR 
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı 
: Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Tezin Konusu                                      
:

Üniversite Öğrencilerinin Özgecilik ve Algılanan Sosyal Destek Düzeylerinin İncelenmesi

Tez Savunma Tarihi 
:
20.05.2022
Tez Savunma Saati 
:
11.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi F Blok 103 nolu sınıf
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Düriye ALP
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Galip YÜKSEL
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı 
: Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Tezin Konusu                                                               
:

Affetme Psikoeğitim Programının Kişilerarası İlişkilerde İncinmiş Ortaokul Öğrencilerinin Affetme ve Öfke Düzeylerine Etkisi

Tez Savunma Tarihi 
:
20.05.2022
Tez Savunma Saati 
:
12.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 3 Nolu Seminer Salonu
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Oktay GÖKTAŞ
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Tahir ATICI
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı 
: Biyoloji Eğitimi
Tezin Konusu                              
:
Uzaktan Fen Eğitiminin Çevre Bilimi Dersindeki Öğrenme Ürünlerine Etkisi
Tez Savunma Tarihi 
:
27.05.2022
Tez Savunma Saati 
:
13.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Mert Gürer
Tez Danışmanı
: Dr. Öğr. Üyesi Selçuk Bilgin
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Güzel Sanatlar Eğitimi
Bilim Dalı 
: Müzik Eğitimi
Tezin Konusu                                                      
:
Müziksel İşitme Okuma ve Yazma Dersinin Uzaktan Eğitiminde Mobil Uygulamaların Kullanılabilirlik Durumu
Tez Savunma Tarihi 
:
30.05.2022
Tez Savunma Saati 
:
10.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Seminer Odası
 
 
 

 

 

 

 

 

 

background image