Tez Savunması Gün ve Saatleri (Nisan 2022)

 

 

Tez Yazarı
:
Elif Özsarı
Tez Danışmanı
:
Prof. Dr. Ayşe Dilek ÖĞRETİR ÖZÇELİK
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
Bilim Dalı
: Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
Tezin Konusu                                        
:
Zihin Kuramı Temelli Duygusal Gelişim Programının 5 Yaş Çocuklarınınn Duygusal Yeterliliklerine Etkisinin İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi 
:
05.04.2022
Tez Savunma Saati 
:
10.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi 
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Emine Demir
Tez Danışmanı
:
Prof. Dr. Mehmet Akif Sözer
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Temel Eğitim
Bilim Dalı
: Sınıf Eğitimi
Tezin Konusu                                
:
Ebeveyn Okuma Motivasyonunun İlkokul Öğrencilerinin Okuma Alışkanlığı ve Okuma Tutumu ile İlişkisi
Tez Savunma Tarihi 
:
06.04.2022
Tez Savunma Saati 
:
10.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi 
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Semiha Dizkırıcı
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Ülkü Eser Ünaldı
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Bilim Dalı
: Türkçe Eğitimi
Tezin Konusu                          
:
Coğrafya Eğitiminin Ekolojik Ayak İzinin Azaltılmasına Etkisinin İncelenmesi:Amasya İli Örneği
Tez Savunma Tarihi 
:
04.04.2022
Tez Savunma Saati 
:
09.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası salon 1
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Leyla BOSTAN
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Tahir ATICI
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı
: Biyoloji Eğitimi
Tezin Konusu                                                                   
:

Fen Öğretiminde Yenilikçi Öğretim Materyalleri Tasarlayan Öğretmenlerin Bazı Değişkenlerden Aldıkları Puanlar İle Tasarım Yarışmasından Aldıkları Puanları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi

Tez Savunma Tarihi 
:
19.04.2022
Tez Savunma Saati 
:
10.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Toplantı Salonu
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Elif Özsarı
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Ayşe Dilek Öğretir Özçelik
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
Bilim Dalı
: Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
Tezin Konusu                                      
:

Zihin Kuramı Temelli Duygusal Gelişim Programının 5 Yaş Çcouklarının Duygusal Yeterliliklerine Etkisinin İncelenmesi

Tez Savunma Tarihi 
:
05.04.2022
Tez Savunma Saati 
:
10.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Salon-2
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Fidan KARATAŞ KARTAL 
Tez Danışmanı
: Prof.Dr.Ömer SAYLAR
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı
: Fen Bilgisi Eğitimi
Tezin Konusu                          
:

Ortaokul 6,7,8. Sınıf Öğrencilerinin Kalıtım Konusundaki Kavram  Yanılgılarının Belirlenmesi

Tez Savunma Tarihi 
:
14.04.2022
Tez Savunma Saati 
:
10.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi 3 nolu Salon
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Arzu IŞILDAK 
Tez Danışmanı
: Prof.Dr.Ömer SAYLAR
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı
: Fen Bilgisi Eğitimi
Tezin Konusu                            
:

Köy Enstitüleri Fen Bilimleri Etkinlik Örneklerinin STEM  Yansımaları Açısından Değerlendirilmesi

Tez Savunma Tarihi 
:
14.04.2022
Tez Savunma Saati 
:
13.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi 3 nolu Salon
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Ümmühan AKPINAR
Tez Danışmanı
:

Prof. Dr. Adalet KANDIR

Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Temel Eğitim
Bilim Dalı
: Okul Öncesi Eğitimi
Tezin Konusu                                          
:

48-72 Aylık Çocuklara Çevrimiçi Uygulanan Matematik Eğitimi Programının Çocukların Erken Öğrenme Davranışlarına Etkisi

Tez Savunma Tarihi 
:
15.04.2022
Tez Savunma Saati 
:
11.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası (438 numaralı oda)
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Yunus Emre SUSUZ
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Yaprak KALEMOĞLU VAROL
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Bilim Dalı
: Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Tezin Konusu                                                
:
Üniversitelerin Spor Takımlarında Yarışan Öğrencilerin Spora Özgü Başarı Motivasyon Düzeyleri ve Genel Öz Yeterliliklerinin Belirlenmesi
Tez Savunma Tarihi 
:
15.04.2022
Tez Savunma Saati 
:
16.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Sinem ÇAKIR
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Gülümser GÜLTEKİN AKDUMAN 
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Temel Eğitim
Bilim Dalı
: Okul Öncesi Eğitimi
Tezin Konusu                                                   
:
Ebeveynlerin Bilinçli Farkındalık (Mindfulness) Düzeyi ile Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Kaygı Düzeyi ve Arkadaşlık Becerileri Arasındaki İlişki
Tez Savunma Tarihi 
:
27.04.2022
Tez Savunma Saati 
:
10.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi/Bosna Binası- 404 Nolu Oda
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Gülcan GÖKMEN
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Meryem SELVİ
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı
: Biyoloji Eğitimi
Tezin Konusu                                                         
:
İşbirlikli Öğrenme Yönteminin 9. Sınıf Öğrencilerinin Temel bileşenler Konusundaki Başarılarına Etkisi ve Farklı Öğrenme Stillerine Göre Yararlanma Düzeyleri
Tez Savunma Tarihi 
:
18.04.2022
Tez Savunma Saati 
:
12.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası 3.Kat Tematik Sınıf
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Emrah KULTAS
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Mustafa ULUSOY
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Temel Eğitim
Bilim Dalı
: Sınıf Eğitimi
Tezin Konusu                                            
:
Anahtar Kelime Oyunlarının Öğrencilerin Okuduğunu Anlama ve Akıcı Okuma Becerileri ile Okuma Tutumları Üzerindeki Etkisi
Tez Savunma Tarihi 
:
25.04.2022
Tez Savunma Saati 
:
12.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Salon-3
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Nesibe Deniz Tekin
Tez Danışmanı
: Doç. Dr. Pınar BULUT
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Temel Eğitim
Bilim Dalı
: Sınıf Eğitimi
Tezin Konusu 
:
Çocuk Dergilerinde Söz Varlığının İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi 
:
29.04.2022
Tez Savunma Saati 
:
10.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Salon-2
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Sümeyra Yolartıran
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Nejla GÜNAY
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Bilim Dalı 
: Tarih Eğitimi
Tezin Konusu              
:
10. Sınıf Tarih Ders Kitapları Arasındaki Tutarlılık İlişkisi
Tez Savunma Tarihi 
:
21.04.2022
Tez Savunma Saati 
:
11.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 501 nolu oda
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Çağla Gizem Akkaş
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Paşa Tevfik CEPHE
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Yabancı Diller Eğitimi
Bilim Dalı 
: İngiliz Dili Eğitimi
Tezin Konusu  
:
Teacher Induction                                                                   
Tez Savunma Tarihi 
:
28.04.2022
Tez Savunma Saati 
:
10.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi C blok
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Tuğba Kurup Yılmaz
Tez Danışmanı
: Prof. Dr. Nejla Günay
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Bilim Dalı 
: Tarih Eğitimi
Tezin Konusu                        
:
Azerbaycan Tarih Ders Kitaplarında Azerbaycan-Ermenistan İlişkileri ve Ermeni İmaji
Tez Savunma Tarihi 
:
28.04.2022
Tez Savunma Saati 
:
16.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 1 nolu Seminer Odası
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


 

background image